Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Duális képzéseink Dr. habil. Vass László CSc. Rektor, főiskolai tanár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Duális képzéseink Dr. habil. Vass László CSc. Rektor, főiskolai tanár"— Előadás másolata:

1 Duális képzéseink Dr. habil. Vass László CSc. Rektor, főiskolai tanár lvass@metropolitan.hu www.metropolitan.hu

2 Célok A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) kiemelten fontosnak tartja, hogy a hallgató munkaerő-piaci értékét tovább erősítse, egyúttal munkaerő- piaci partnerei számára értékes utánpótlást biztosítson. Ezért indítottuk el 2015-ben a duális képzési formát és kívánjuk elindítani 2016-ban is (6 szakon, 6 duális partnerrel, több mint 30 hallgatói hellyel). 2

3 A duális képzésről  A METU-val közös képzés a gazdaságtudományok képzési területen indított alapképzési szakok keretében valósul meg, amiknek időtartama 3,5 év.  A képzés alatt a hallgatók évente 26 hetet az egyetemen, 22 hetet a cégnél töltenek.  A képzés indításához az egyetem benyújtja a képzés tanrendjét, a partnercéggel kötött együttműködési megállapodást, a partnercég és a hallgató között létrejövő hallgatói munkaszerződés-mintát.  Az Egyetem a cégre jutó adminisztrációs terhet a minimumra kívánja csökkenteni. Az Egyetem felelős a hallgatók teljes képzéséért és a teljes a tanulmányi adminisztrációért, elvégzi a képzéssel kapcsolatos dokumentumok elkészítését, a jelentkezők előszűrését, és tartja a kapcsolatot a szabályozó szervekkel, a Duális Képzési Tanáccsal is. 3

4 Duális képzés a METU-n (2016/17 tanév) A gazdaságtudományi képzési területen 6 alapképzési szakon 10 duális program érhető el:  Emberi erőforrások  Gazdálkodási és menedzsment  Kereskedelem és marketing  Nemzetközi gazdálkodás  Pénzügy és számvitel  Turizmus-vendéglátás Angol nyelven is részt vehetnek a duális képzésben a hallgatók. 4 PARTNEREINK:

5 5 Duális képzés a METU-n (2016/17 tanév)

6 Az együttműködési megállapodás (230/2012. Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal) partnercégekkel, gazdálkodó szervezetekkel:  időtartama: legalább 3,5 év  tartalmazza a céghez jelentkezők felmérésének, kiválasztásának módját, módszerét, időbeli ütemezését azzal, hogy a cég legkésőbb 2016. július-ig tájékoztatja a jelentkezőket a kiválasztás eredményéről, valamint megszerzett akkreditációjáról  rögzíti, hogy a cég a tantervben foglaltak szerint részt vesz a hallgató képzésében 6

7 A partner vállalat és a hallgató közötti hallgatói munkaszerződés  A hallgató duális képzésben való részvételéről a partner vállalat saját kiválasztási eljárását követően dönt.  Pozitív döntést követően, amennyiben a jelentkező felvételt nyer a normál felvételi eljárásban, úgy az Egyetem a hallgatót a duális képzésre átsorolja.  A teljes képzési idő alatt a hallgatót díjazás illeti meg, melynek mértéke hetente legalább a kötelező legkisebb minimálbér 15%-a, a díjazást a cég fizeti, az nem hárítható át. 7

8 Az együttműködő vállalat vállalja…  köteles a hallgatót az Egyetemmel közösen kidolgozott tanrend szerint, és annak megfelelő szakterületeken foglalkoztatni  köteles a hallgató gyakorlati tevékenységéhez rendszeres szakmai felügyeletet és irányítást biztosítani  értékeli a hallgató tudását és kompetenciáját  biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket  köteles a gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóval hallgatói munkaszerződést kötni, mely munkaszerződésnek meg kell felelnie a hallgatók foglalkoztatására vonatkozó mindenkor hatályos jogi előírásoknak  a hallgatót a teljes képzési idő alatt díjazásban részesíti; melynek mértéke hetente a kötelező legkisebb minimálbér 15%-a. A díjazást a cég fizeti, az nem hárítható át 8

9 Az Egyetem vállalja…  felelős a hallgatók teljes képzéséért, a vizsgák megszervezésért  a hallgató gyakorlati teljesítményének értékelésekor köteles figyelembe venni a Vállalati partner értékelését.  a cégre jutó adminisztrációs terhet a minimumra kívánja csökkenti  a Duális Képzési Tanácshoz benyújtandó anyagokat az Egyetem készíti elő és nyújtja be  a gyakorlati képzés tanrendjét a Partner Vállalattal közösen állítja össze  ellátja a hallgatóval kapcsolatos tanulmányi adminisztrációt  a jelentkezőket előszűrési folyamat során értékeli és ajánlással küldi tovább a duális partner felé 9

10 Tapasztalatok a hallgatók szemszögéből A hallgatók nagy érdeklődéssel fogadták a lehetőséget, több mint 130-an jelentkeztek a meglévő több mint 20 helyre. A jelentkezők száma biztosította a kellő merítést és hallgatói minőséget. Tapasztalatok hiányában az indulást követően a képzéssel járó többletteher néhány hallgatót komoly kihívás elé állított. Aktív, mind a három felet bevonó konzultációval sikerült a hallgatóknak segíteni abban, hogy legyőzzék az eléjük kerülő akadályokat. 10

11 Tapasztalatok a duális partnerek szemszögéből A cégek a rendszert merevnek és az együttműködést túlságosan időigényesnek találták. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló a 2011. évi CLV. törvény értelmében a szakképzési hozzájárulás csak az államilag finanszírozott létszám esetében fordítható a duális képzésben résztvevő hallgatók finanszírozására. A METU esetében különösen hátrányos a szabályozás, hiszen az érintett alapképzési szakok csak önköltséges formában indulhatnak. 11

12 !!! A felkért partnerek – akik végül nem csatlakoztak a programhoz – zömében a jogszabályi és finanszírozási környezet diszkriminatív jellegével indokolták távolmaradásukat. A duális partnerek több esetben jelezték, hogy a vonatkozó jogszabályi környezet nem egyértelmű, néhol ellentmondásokkal terhelt. A vélemények listaszerű összegyűjtése folyamatban van, a képzés első félévének értékelését követően zárul. 12

13 Tapasztalatok intézményi szemszögből A duális képzés bevezetése egy kiváló lehetőség, a gyakorlatorientált képzési portfolióba jól illeszthető, ezért a METU elkötelezett a duális képzés mellett. A 2016/2017-es tanévben a METU mind a hat üzleti alapképzési szakán elfogja indítani a képzést újabb duális partnerekkel is. A Duális Képzési Tanács iránymutatása segítette a képzés megfelelő beindítását. A duális partnerek számának bővítése elengedhetetlen feltétele a képzés hosszú távú fenntarthatóságának. A jelzett finanszírozási diszkrimináció jelentős hátrányba hozza az önköltséges formában tanulókat és METU-t is. Ezért javasoljuk a jelzett jogszabályi környezet felülvizsgálatát. 13

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Duális képzéseink Dr. habil. Vass László CSc. Rektor, főiskolai tanár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések