Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

II. Országos Iskolarendőr Szakmai Nap „ Egy iskola – egy polgárőr” program A gyermekek közlekedésbiztonságra nevelése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "II. Országos Iskolarendőr Szakmai Nap „ Egy iskola – egy polgárőr” program A gyermekek közlekedésbiztonságra nevelése."— Előadás másolata:

1 II. Országos Iskolarendőr Szakmai Nap „ Egy iskola – egy polgárőr” program A gyermekek közlekedésbiztonságra nevelése

2 Az „EGY ISKOLA – EGY POLGÁRŐR” Program A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős szerepe van A családnak A gyermek- és ifjúságvédelemnek az oktató- és nevelő intézményeknek A rendőrségnek A civil szervezeteknek  így a polgárőrségnek is.

3 A PROGRAM JOGI ALAPJA Az „Egy iskola – Egy polgárőr” program jogi alapját a Polgárőrségről szóló 2006. évi LII.törvény 4/A § (3) bekezdésében foglaltak adják: „a polgárőr – a polgárőrség és az óvoda, valamint az általános iskola fenntartójával kötött együttműködési megállapodás alapján – jogosult a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének elősegítése érdekében az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri feladatokat ellátni.” Az OPSZ Alapszabálya a célok és feladatok között a - bűncselekmények megelőzésében és felderítésében való közreműködést - az eltűnt személyek felkutatásában - a gyermekbalesetek megelőzésében történő részvételt emeli ki az „Egy iskola – egy polgárőr” program keretében. Az OPSZ Szervezeti és Működési Szabályzata hangsúlyozottan kiemeli, hogy a polgárőr mozgalom célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a polgárőr szervezet tevékenysége kiterjed - a gyermek és az iskolai bűnmegelőzési nevelőmunkában való részételre.

4 „EGY ISKOLA – EGY POLGÁRŐR” PROGRAM MEGHIRDETÉSE Az OPSZ középtávú stratégiájában fogalmazta meg, hogy a gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése és az áldozattá válás megelőzése érdekében a polgárőrség nagyobb szervezettségben jelenjen meg az iskolákban, és olyan együttműködési lehetőségeket dolgozzon ki, amely - elősegíti a baleset megelőzést - hozzájárul az iskolás gyerekek közlekedési ismereteinek javításához - gyermekekre leselkedő veszélyforrások megelőzéséhez. Az OPSZ 2006. október 27-én hirdette meg az „ Egy iskola – egy polgárőr” programot és felkérte a pedagógus társadalmat, hogy egymás kölcsönös segítésével valósítsák azt meg. A megvalósítás a következő főbb területeken történik: - általános bűnmegelőzés, valamint a gyermek- és fiatalkori bűnözés, illetve az áldozattá válás megelőzése; - kiemelten a drogprevenció; - baleset-megelőzés – közlekedési szabályok betartása, közlekedési vetélkedők szervezése; - a polgárőr-utánpótlás, -nevelés, nyári táboroztatások.

5 POLGÁRŐRÖK A TANÉVKEZDÉS BIZTONSÁGÁÉRT Az akció kiemelt céljai: 1. az óvodák és iskolák környékén a gyermekbalesetek megelőzése, 2. a gyermekek sérelmére irányuló jogsértő cselekmények (kábítószer, alkohol, dohány, és pornográf termékek terjesztése, pedofília és egyéb, erőszakos jellegű események) megakadályozása, 3. nyújtsanak segítséget a gyermekekre veszélyt jelentő személyek távoltartásához, a jogsértő magatartásokról adjanak jelzést az illetékes hatóságoknak és az oktatási intézmények vezetőinek, 4. feladatok és intézkedések összehangolása a rendőrökkel, pedagógusokkal és a Szülői Munkaközösség képviselőivel, valamint a szülők aktivizálása a tervszerű, megelőzés érdekében, 5. a helyi írott és elektronikus sajtóban az iskola vezetése és az önkormányzat segítségével – a rendőrséggel egyeztetve – rendszeresen adjanak tájékoztatást a bűncselekmények és a közlekedési balesetek megelőzése, az ifjúság védelme érdekében tett tevékenységekről és kezdeményezéseik eredményeiről, 6. az „Egy iskola – egy polgárőr” és az ORFK által kezdeményezett, az „Iskola rendőre” programok összehangolása, 7. a programban résztvevő polgárőrök járjanak élen a tennivalók végrehajtásában és a feladatok megoldásában törekedjenek a felső tagozatos diákok és a szülők bevonására, 8. az akcióban részt vevő polgárőrök feladataik végrehajtása során legyenek példamutatóan körültekintőek és fegyelmezettek.

6 AZ OPSZ 2015 ÉVI MUNKATERVE Közlekedésbiztonsági és Balesetmegelőzési Tagozat (részlet) Fiatal kerékpárosok oktatása A polgárőrség közlekedésbiztonsági és balesetmegelőzési tevékenységének keretében meg kívánjuk kezdeni a 10-14 éves korosztályhoz tartozó kerékpáros diákok elméleti és gyakorlati oktatását az ”Egy iskola – egy polgárőr” mozgalom keretében közösen a helyi rendőrökkel. Gyermekek védelme -Megvalósítandó cél, hogy miként lehet kiterjeszteni a "Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért" akciót valamilyen módon - akár csökkentett intenzitással - kiterjeszteni az egész tanévre. „A GYEMEKEK A KÖZLEKEDÉS LEGVÉDTELENEBB SZEREPLŐI”

7 KÖZLEKEDÉSI SZEREPEK A GYERMEKEK ÉLETÉBEN  UTASKÉNT ilyenkor vannak a legpasszívabb helyzetben, biztonságukat az befolyásolja, hogy az őket utaztató felnőttek - alkalmaznak-e passzív biztonsági eszközöket, ( biztonsági övet, gyerekülés, légzsákok, stb.) - jármű vezetője biztonságosan közlekedik - a többi jármű biztonságosan közlekedik-e.  GYALOGOSKÉNT az első önálló, aktív közlekedési szerep. A legkorábbi életkorban a gyalogos közlekedés biztonságának feltételeit tanulják meg. Jellemzően ilyenkor még felnőtt felügyelete alatt állnak.  JÁRMŰVEZETŐKÉNT ez a legfiatalabb korcsoportokra nem jellemző, de mivel a kerékpár is jármű, amint a gyerekek megtanulnak kerékpározni, már ugyanúgy a közlekedés aktív szereplőivé válnak járművezető szerepben, mint a gépjárművek vezetői. A kerékpár ráadásul – felépítéséből, fizikai jellemzőiből adódóan – az egyik legvédtelenebb jármű.

8 KÖZÚTI BALESETBEN MEGHALT GYERMEKEK SZÁMA 2001-2013

9

10

11

12

13

14 „3E”  EDUCATION -biztonságos közlekedésre nevelés - járművezetőképzés  ENFORCEMENT - közlekedési szabályok betartására és betartatására vonatkozó intézkedések (hatósági ellenőrzés, bírságok, egyéb szankciók stb.)  ENGINEERING -biztonságos közlekedési környezet megteremtése - pálya (utak tulajdonságai jellemzői) - forgalomtechnika - jármű

15 KIKET KELLENE ELÉRNI? 2013/2014 es tanév létszámai a KSH adatai alapján : (óvodai nevelés, nappali rendszerű oktatás, illetve képzés) Összesen: 1.804. 000 gyermek és fiatal - óvodai nevelés:330.000 gyermek - általános iskola:748.000 gyermek - középfokú oktatás.502.000 fiatal - felsőoktatás:224.000 fiatal 2 millió gyermek és fiatal

16 EGY KIS „MATEK”… 2 millió gyermek és fiatal Havi 1 foglalkozás jó lenne (20 oktatási nap/hó) 1 nap 100.000 főt kellene elérni Mondjuk naponta 4db 1-1,5 órás foglakozást tart meg 1 oktató: 1 foglalkozási időszakban 25.000 főt kellene elérni 10 fős csoportok esetén: 2.500db oktató személy/team 20 fős csoport esetén: 1.250db oktató személy/team

17 MI LEHET A MEGOLDÁS? A biztonságos közlekedésre nevelés feladatát a pedagógusok lehetnek képesek megoldani. (esetleg a tantervbe illesztett foglalkozások részeként…) EGYSÉGES MÓDSZERTAN: - Az életkornak megfelelő tudásanyag - Helyi viszonyokhoz illesztett prioritások - Az életkorhoz illeszkedő foglalkozási módszer Szakmai szempontok: Közlekedési szakmai szempontok - Pedagógia módszertan - Pszichológiai módszertan Egyenlően fontosak!

18 Az OPSZ szerepvállalási lehetőségei KÖZREMŰKÖDÉS Képességek: -Országos hálózat -Nagy létszámú humán erőforrás -Az egyenruha „ereje” (hitelesség) Lehetséges területek: - Közreműködés az oktatásban  szóróanyagok terjesztése (logisztikai feladatok)  játék eszközök szállítása, felállítása  „animátori” közreműködés  vetélkedők lebonyolításában való részvétel  ifjú polgárőrök bevonása (közösségi szolgálat - Szülők elérése (elsődleges referencia személy és minta)

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


Letölteni ppt "II. Országos Iskolarendőr Szakmai Nap „ Egy iskola – egy polgárőr” program A gyermekek közlekedésbiztonságra nevelése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések