Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hajléktalanság problémája a Nyugat- dunántúli régióban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hajléktalanság problémája a Nyugat- dunántúli régióban."— Előadás másolata:

1 Hajléktalanság problémája a Nyugat- dunántúli régióban

2 Hajléktalanság kialakulásának okai a Nyugat-Dunántúli régióban Kialakulásának okai: ( minta: 557)  család széthullása, életkeretek elvesztése (39,5 %)  különböző lakhatási formák megszűnése (34,8%, ebből 49 főt lakásából elűztek)  szociális intézmények, eü. intézmények, díszfunkciói, megszűnések  egyéni felelősséget felvető, devianciákra ( 4%) Nem jelenik meg, vagy csak kis mértékben a munkásszállók megszűnése,(24 fő) A munkanélküliség, mint közvetlen kiváltó ok

3 A régióban élő hajléktalan emberek szociológiai életmódbeli jellemzői A régiós vizsgálat alapján a férfiak aránya: 80.5%, míg a nőké: 19.5%, ami alacsonyabb, mint az országos átlag.

4 fiatalok aránya alacsonyabb, mint az országos átlag. (20–29 év között 10.5%). fiatalok aránya alacsonyabb, mint az országos átlag. (20–29 év között 10.5%). A válaszolók többsége a közép-korosztályhoz tartozik (40–49 év között van 22,6%, míg 50–59 év között 32,6%-uk). A válaszolók többsége a közép-korosztályhoz tartozik (40–49 év között van 22,6%, míg 50–59 év között 32,6%-uk). A hatvan év felettiek aránya 16,3%. A hatvan év felettiek aránya 16,3%.

5 A régióban élő hajléktalan emberek 70%-a született a régiót alkotó három megye valamelyikében. A megtartó ereje a régiónak erős

6 Szálláshasználat 40%-a tudja éjszakáit átmeneti szállón, 20%-a éjjeli menedékhelyen, további csaknem 12% idős hajléktalanok otthonában tölteni. 28%-uk, nem jut intézményes ellátáshoz az intézményeken kívül maradottak 5.5%-a albérletben, illetve bejelentett lakásban (5.3%), 2.63% pedig hosszabb-rövidebb ideig utcán tölti a telet.

7 A régió hajléktalanjainak iskolai végzettsége a többséget (47%) azok alkotják, akiknek iskolai végzettsége nem több nyolc általánosnál a többséget (47%) azok alkotják, akiknek iskolai végzettsége nem több nyolc általánosnál szakmunkás végzettséggel bír 34% szakmunkás végzettséggel bír 34% érettségivel vagy annál magasabb végzettséggel 16% érettségivel vagy annál magasabb végzettséggel 16% a valamilyen rokkantsági fokban érintettek számát (190 fő) a valamilyen rokkantsági fokban érintettek számát (190 fő) Nem dologtalanokkal van dolgunk!!!!

8 A régióban élő hajléktalan emberek egészségi jellemzői pszichiátriai és szenvedélybetegségekben szenvedők aránya 25,4% pszichiátriai és szenvedélybetegségekben szenvedők aránya 25,4% A szív- és érrendszeri betegségek aránya 19,2% A szív- és érrendszeri betegségek aránya 19,2% A reumatológiai kezelést igénylők 21,2 % A reumatológiai kezelést igénylők 21,2 % 30,4 %-nak segédeszközökre volt szüksége

9  A légzőszervi betegséggel küzdők aránya 14,3%  Idegrendszeri problémával küzdők aránya 11,1%  Emésztőszervi betegséggel küzdők aránya 8,8% (4,9%-a igényelne fogpótlást ) (38,4%) Tüdőgondozói ellátás, (26,4%) alkoholelvonó

10 Ellátási kötelezettség teljesítése a Nyugat-Dunántúli régióban Ellátási kötelezettség teljesítése a Nyugat-Dunántúli régióban TelepülésLakosság száma Ellátási kötelezettségMűködő ellátások Szombathely82.298 főutcai szociális munka, nappali melegedő, éjjeli menedékhely, átmeneti szálló Utcai szociális munka, nappali melegedő, éjjeli menedékhely, átmeneti szálló, hajléktalanok otthona Celldömölk11.685 főnappali melegedő, Körmend12.626 főmunka, nappali melegedő, Kőszeg11.714 főnappali melegedő, menedékhelyÉjjeli menedékhely, átmeneti szállás Sárvár15.719 főnappali melegedő, Zalaegerszeg62.255 főutcai szociális munka, nappali melegedő, éjjeli menedékhely, átmeneti szálló Nappali melegedő, éjjeli menedékhely, átmeneti szállás, népkonyha Nagykanizsa52.773 főutcai szociális munka, nappali melegedő, éjjeli menedékhely, átmeneti szálló nappali melegedő, éjjeli menedékhely, átmeneti szállás, Keszthely22.377 főnappali melegedő, Győr129.879 főutcai szociális munka, nappali melegedő, éjjeli menedékhely, átmeneti szálló utcai szociális munka, nappali melegedő, éjjeli menedékhely, átmeneti szálló, hajléktalanok otthona, hajléktalanok rehabilitációs intézete, népkonyha Sopron55.081 főutcai szociális munka, nappali melegedő, éjjeli menedékhely, átmeneti szálló éjjeli menedékhely, átmeneti szálló, Csorna10.834 főnappali melegedő, Kapuvár10.667 főnappali melegedő, Mosonmagyaróvár30.443 főnappali melegedő, éjjeli menedékhely, átmeneti szálló utcai szociális munka, nappali melegedő, átmeneti szálló

11 Szervezet megnevezése Nappali melegedő férőhelyszám Utcai Szociális szolgálatok száma Éjjeli menedékhely férőhelyszám Átmeneti szállás férőhelyszám Hajléktalanok Otthona férőhelyszám Rehabilitciós otthon férőhely- szám Hajléktalanokat Segítő Szolgálat,Győr 60 fő3 szolgálat( Segítőház Alapítvány) 30 fő150 fő40 fő50 fő Családsegítő Intézet, Sopron 30 fő1 szolgálat23 fő37 fő-- ESZI Hajléktalan Szolgálat, Mosonmagyaróvár 30 fő--28 fő-- Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Átmeneti Szállás, Nagykanizsa 40 fő( 25 fő időszakos) 1 szolgálat40 fő45 fő-- Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete HÁGK,Zalaegersze g 20 fő( 15 fő időszakos) 1 szolgálat30 fő40 fő-- Szent Erzsébet Alapítvány,Keszthe ly 25 fő----- Szociális Gondozási Központ,Kőszeg 25 fő-- -- SAVARIA REHAB-TEAM KHT,Szombathely 40 fő2 szolgálat20 fő 20 fő időszakos férőhely 70 fő26 fő-

12 SWOT ANALÍZIS ErősségekGyengeségek  Szakképzett munkaerő differenciált, komplex intézményrendszer  Kielégítő infrastruktúra  Anyagi stabilitás  Jelentős pályázatírói és megvalósítói kapacitás  Új típusú szolgáltatások megjelenése, integrált szolgáltatások (szociális, munkaügy-foglalkoztatás, eü, oktatás)  Meghatározó szerep a városban  Rengeteg telephely  Az ellátórendszer épületi adottságai rosszak, felújításra szorulnak  Szegregált városrészeken találhatók az épületek  Az intézmények működési engedélyei nem véglegesek  A fenntartói kör zömében önkormányzati, bürokratikus irányítással  Gyenge, eseti jellegű szakmaközi, régiós együttműködés

13 ErősségekGyengeségek  Országos ismertség  Hagyományok jelenléte a szervezetek életében  Szolgáltatások színvonala magasabb az országos átlagnál  Régiós identitástudat (azonosulás, elkötelezettség)  Munkaerő-piaci integrációs lehetőségek kedvezőbbek  A „gyűjtőhely” funkció erősödése  Lakhatás megoldása (drágább albérletek)  Nem megfelelőképpen kihasznált munkaerő-piaci lehetőségek  Önkéntesek hiánya  Nincsen tárgyalóképes civil kontroll  Nincs kliens érdekérvényesítés SWOT ANALÍZIS

14 LehetőségekLehetőség - erősségLehetőség - gyengeségek Megindult a párbeszéd a régió szolgáltatói között Van szándék az együttműködésre, régiós gondolkodásra A régió gazdasági kapacitása lehetőséget teremt a hajléktalan emberek munkaerő-piaci és társadalmi integrációjában Az ÚMFT programjai, ágazat specifikus és célcsoport specifikus programjai,pályázati lehetőségei jelentős fejlesztési lehetőséget biztosítanak a régióban A régióban jelen van az ágazatok közötti együttműködés Szorosabb kapcsolat a képző intézményekkel (behatás, oktatás a célcsoport igényeihez igazodjon, mozgósítás, terepként jelenjenek meg a szervezetek, „nem csak szociális képzések!!!!”) Kutatóbázis kialakítása (oktatási intézményekkel közösen) Tranzit foglalkoztatási lehetőségek (Ausztria- Szlovákia-Szlovénia együttműködés, tapasztalat átvétel) Cél az integráció ennek érdekében 1. lsd. fent; 2. célcsoport specifikus ellátórendszer kialakítása Készüljön egy erőforrás kataszter Eseti egyeztetés elkezdése, rendszeressé tétele ( a feltételek megvizsgálása) Egységes fellépés a jogszabályi környezet változtatása érdekében Erőteljes, egységes érdekképviseleti szervezet, jogképes ernyőszervezet Modellszerű működés lehetőségének megteremtése SWOT ANALÍZIS

15 LehetőségekLehetőség - erősségLehetőség - gyengeségek A régióban jelen lévő főiskolák, egyetemek folyamatosan biztosítják a munkaerőt Ezen a bázison ( főisk. Egyetem) megteremthető a K+F kapacitás A hajléktalan embereknek szolgáltatásokat nyújtó szervezetek kistérségi szerepköre jelentős Határon átnyúló együttműködési lehetőségek A régióban időszakos közös akciók egy cél elérése érdekében Ernyőszervezet létrehozása SWOT ANALÍZIS

16 FenyegetettségekFenyegetettség – erősség stratégia Fenyegetettség – gyengeség stratégia A régió városhiányos, ezért nagy teher hárul a megyeközpontokra Bizonytalan, állandóan változó jogszabályi háttér A fenntartók és a politika érdektelensége a célcsoport irányában Bizonytalan finanszírozás, évente változó forrás Kiszámíthatatlan allokáció, hosszútávú tervezés hiánya SWOT ANALÍZIS

17

18

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


Letölteni ppt "Hajléktalanság problémája a Nyugat- dunántúli régióban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések