Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program pályázati lehetőségei Vasvár, 2008. május 20. Halinka Péter Nyugat- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program pályázati lehetőségei Vasvár, 2008. május 20. Halinka Péter Nyugat- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség."— Előadás másolata:

1 A Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program pályázati lehetőségei Vasvár, 2008. május 20. Halinka Péter Nyugat- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

2 EU-s támogatások 2007-13 Új Magyarország Fejlesztési Terv: Gazdaságfejlesztési OP 674 Mrd Ft Közlekedésfejlesztési OP1721 Mrd Ft Társadalom megújítása OP 933 Mrd Ft Társadalmi infrastruktúra OP 539 Mrd Ft Államreform OP és 40 Mrd Ft Elektronikus közigazgatás OP 99 Mrd Ft Környezet és energia OP1053 Mrd Ft Regionális OP-k1628 Mrd Ft Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 1250 Mrd Ft Mindösszesen: 7937 Mrd Ft

3 Nyugat- Dunántúl 2007-13 Nyugat-Dunántúl ROP: kb. 144 Mrd Ft 7 évre ~ évente 20 Mrd Ft kb. 144 Mrd Ft 7 évre ~ évente 20 Mrd Ft Az összes operatív programból: 600 – 700 Mrd Ft a 7 évre 600 – 700 Mrd Ft a 7 évre

4 ROP Prioritásai Gazdaságfejlesztés22,7 Mrd (15,4 %) ‏ Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása 36,7 Mrd (24,9 %) ‏ Városfejlesztés28,1 Mrd (19,0 %) ‏ Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 28,9 Mrd (19,6 %) ‏ Helyi és térségi közszolgáltatások infrastruktúrája 25,9 Mrd (17,5 %) ‏ Technikai segítségnyújtás5,3 Mrd (3,6%) ‏

5 1. Regionális gazdaságfejlesztés 1.1.1 Klaszterek szolgáltatásainak fejlesztése A)Regionális kulcságazatok és vállalati együttműködési hálózatok fejlesztése B)Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése 1.2.1 Tanácsadási tevékenység vállalkozásoknak A) Alap- és emeltszintű tanácsadás D) Kísérletezési projektek - experimentation 1.3.1 A befektetési környezet fejlesztése (ipari parkok, inkubátorházak) ‏

6 Regionális gazdaságfejlesztés prioritás  7 év alatt 20-22 Mrd Ft  Vállalkozások részére 30-50% támogatás,  Önkormányzatok, non-profit szervezetek részére 50-90% támogatás  Kis együttműködési, tanácsadási típusú projektektől a nagyobb infrastruktúra projektekig

7 2. Turizmusfejlesztés 2.1.1 Kiemelt jelentőségű turisztikai fejlesztések (nemzetközi jelentőségű gyógyfürdők és a kulturális örökség) megújítása 2.2.1 A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztéseTájegységi öko- és aktív turisztikai programok A)Meglévő gyógy- és termálfürdők minőségi fejlesztése B)A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása C)Tájegységi öko- és aktív turisztikai programok fejlesztése D)A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése 2.3.1 Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése A)Magas komfortfokozatú kereskedelmi szálláshelyek minőségi fejlesztése B)Kapacitásnövelés és szolgáltatásfejlesztés az alacsony kategóriájú szálláshelyeken 2.4.1 Helyi, térségi desztináció menedzsment szervezetek létrehozása, fejlesztése

8 2. Turizmusfejlesztés prioritás –36,7 Mrd Ft a 7 évre –Térségi, hálózatos szemlélet –Komplex fejlesztések lehetősége

9 3. Városfejlesztés 3.1.1 Városközponti területek és leromlott városrészek fejlesztése A) Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban B) Városközpontok funkcióbővítő megújítása a megyei jogú városokban, valamint integrált városrehabilitációs tevékenységek leromlott városi lakóterületeken vagy leromlással fenyegetett lakótelepeken D) Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések 3.2.1 Helyi és helyközi közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása A)Közlekedési szövetségek megalapozása és alakítása B)Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások

10 3. Városfejlesztés prioritás 28 Mrd Ft a 7 évre Komplex projektek a városok területeinek megújítása terén (Integrált Városfejlesztési Stratégia)‏ Új elem a szociális típusú városrehabilitáció

11 4. Kistérségi környezetvédelem és infrastruktúra fejlesztés 4.1.1 Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése A) Kistelepülések szennyvízkezelése B) Belterületi vízrendezés C) Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése D) A környezet megóvásához kapcsolódó szolgáltatások kialakítása 4.2.1 Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése 4.3 Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése A)Településeket összekötő utak fejlesztése B)Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén C)Belterületi utak fejlesztése

12 4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra prioritás Kb. 29 Mrd Ft a 7 évre Alternatív szennyvízkezelési módszerek előnyben részesítése Közlekedés esetén kiemelt projektek, a területfejlesztési szempontok figyelembevétele

13 5. Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 5.1.1 Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése A)Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése B)Gyermekek napközbeni ellátását végző intézmények szolgáltatásának fejlesztése és kapacitásának bővítése E) Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítése 5.2.1 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése A)Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása B)Kistérségi járóbeteg-ellátó központok fejlesztése C)Egészségügyi rehabilitációs ellátási központok kialakítása D)Idősellátás térségi egészségügyi szolgáltatásainak fejlesztése 5.3.1 Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 5.4.1 A regionális információs társadalom kiteljesítése A)Nyilvános közösségi hozzáférés és tartalomfejlesztés B)Kapcsolódás az EKOP regionális alkalmazásszolgáltató rendszereihez

14 5. Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése prioritás Alapellátási funkciók kistérségi szervezésben (egészségügyi, szociális, oktatási) ‏ Magas támogatás-intenzitás

15 Projektkiválasztás módszerei A projekt kiválasztás minden konstrukció esetében a következő eljárások egyike szerint történhet: 1. nagyprojekt 2. központi projekt 3. kétfordulós pályázat 4. egyfordulós nyílt pályázat 5. (a) közvetett támogatás, (b) pénzügyi eszközök

16 NYDOP Kiemelt projektjei Kormányhatározat száma Projektjavaslat címeProjektgazda 2142/2007. (VII.27.) ‏ Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációÉszak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2142/2007. (VII.27.) ‏ Térségi rehabilitációs központ létesítése Sárváron Sárvári Önkormányzati Kórház 2142/2007. (VII.27.) ‏ A Lumniczer Sándor Kórház angiológiai rehabilitációs központ kialakításának rekonstrukciós programja Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, Kapuvár 2142/2007. (VII.27.) ‏ 4-5 számjegyű utak (12 db) ‏ Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Kht. 1095/2007. (XII.5.) ‏ Büki Gyógyfürdő fejlesztéseBüki Gyógyfürdő Zrt. 1095/2007. (XII.5.) ‏ Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ, 1. projektelem Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 1095/2007. (XII.5.) ‏ A Pannonhalmi Főapátság turisztikai vonzerő - fejlesztési programja: II., III., és IV. ütem Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság 1095/2007. (XII.5.) ‏ Új fogadóépület gyógy- és wellness szolgáltatásokkal, fedettfürdő átalakítása Gránit Gyógyfürdő Zrt. (Zalakaros) ‏ 1095/2007. (XII.5.) ‏ Új Fürdő és Terápiás Centrum, A Gyógyfürdő fejlesztése új fürdőrésszel, és a Terápiás Centrum fejlesztésével Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht. 1095/2007. (XII.5.) ‏ Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem - Az Iseum rekonstrukciója Szombathely Megyei Jogú Város 1095/2007. (XII.5.) ‏ Sokoropátka - Kajárpéc településközi út építése Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Lukácsházi-tározóNyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

17 A kiemelt projektek közül útvonaltervvel rendelkező projektek tervezett ütemezése:

18 Eddig megjelent pályázatok KódKonstrukció nevePályázat meghirdetése Pályázat beadásának legkésőbbi napja Keretösszeg (Ft)‏ 5.1.1/E Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítése 2007. május 7.2007. augusztus 31.730 000 000 4.3.1/B Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén 2007. július 13.2007. november 16.700 000 000 1.3.1 A befektetési környezet fejlesztése 2007. augusztus 21.2008. január 25.2 969 189 552 5.3.1 Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 2007. szeptember 4.2008. január 28.5 835 806 392 2.3.1 Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése 2007. november 9.2008. március 7.1 510 616 924 2.2.1/A-C A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése 2007. október 5.2008. február 1.3 215 604 638 2.2.1/D A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése 2007. október 5.2008. február 15.160 000 000

19 Eddig megjelent pályázatok KódKonstrukció nevePályázat meghirdetése Pályázat beadásának legkésőbbi napja Keretösszeg (2007, Ft)‏ 5.2.1 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 2007. november 8.2008. április 30. 1 100 000 000 4.1.1 Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 2007. november 6.2008. március 28.3 911 926 684 3.1.1/A Városközponti területek és leromlott városrészek fejlesztése - Városközpontok érték-őrző megújítása 2007. november 13.2008. június 16.3 700 000 000 3.1.1/D Városközponti területek és leromlott városrészek fejlesztése - Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések 2007. november 13.2008. május 5.350 000 000 3.2.1 Helyi és helyközi közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása 2007. november 13.2008. március 14.1 750 000 000

20 NYDOP-2007- 1.3.1 A befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, ipari területek és inkubátorházak támogatására  Pályázatok beadási ideje: 2008. január 25.  A beadási határidőig 14 db pályázat érkezett be, amelyek közül 2 db a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva  A pályázati felhívásban meghirdetett 2,969 Md Ft forrásra a formailag befogadott pályázatok támogatásigénye közel 3,2 Md Ft  RFT véleményezés: 2008. április 10.  Bíráló Bizottság ülése: 2008. április 18.

21 NYDOP-2007- 2.2.1/2F A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése  Pályázatok beadási ideje: 2008. február 1.  A beadási határidőig 50db pályázat érkezett be, amelyek közül 9 db a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva  A pályázati felhívásban meghirdetett 3,380 Md Ft forrásra a formailag befogadott pályázatok támogatásigénye közel 9,2 Md Ft  RFT véleményezés: 2008. április 10.  Bíráló Bizottság ülése: 2008. május vége  NFÜ jóváhagyás 2008. június

22 NYDOP-2007- 2.2.1/D A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése  Pályázatok beadási ideje: 2008. február 15.  A beadási határidőig 4 db pályázat érkezett be, amelyek közül 1 db formailag nem felelt meg  A pályázati felhívásban meghirdetett 160 M Ft forrásra a formailag befogadott pályázatok támogatásigénye 440 M Ft  RFT véleményezés: 2008. április  Bíráló Bizottság ülése: 2008. június  NFÜ jóváhagyás 2008. június

23 NYDOP-2007- 2.3.1 Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése  Pályázatok beadási ideje: 2008. március 7.  A beadási határidőig 37 db pályázat érkezett be, amelyek közül 6 db a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva  A pályázati felhívásban meghirdetett 1,51 Mrd Ft forrásra a formailag befogadott pályázatok támogatásigénye közel 4 Mrd Ft  RFT véleményezés: 2008. június  Bíráló Bizottság ülése: 2008. július  NFÜ jóváhagyás 2008. július

24 NYDOP -2007-4.3.1/B komponens „Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén  Pályázatok beadási ideje: 2007. november 16.  A beadási határidőig 18 db pályázat érkezett be, amelyek közül 5 db a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva  A befogadott 12 pályázat támogatásigénye 1043 M Ft a pályázati felhívásban meghirdetett 700 M Ft forrással szemben.  Bíráló Bizottság ülése: 2008. február 1.  NFÜ jóváhagyás 2008. február 18.

25 Azonosító számPályázó neveProjekt tárgyaTámogatási összeg (Ft)‏ NYDOP-4.3.1/B-2007-0014Fertőd Város Önkormányzata Biztonságos és fenntartható kerékpáros közlekedésért a Fertő/Neusiedler See kultúrtájon 192 317 133 NYDOP-4.3.1/B-2007-0005 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Dolgozók úti kerékpárút163 440 000 NYDOP-4.3.1/B-2007-0009 Szany Nagyközség Önkormányzata Belterületi kerékpárút-építés Szany településen 22 183 728 NYDOP-4.3.1/B-2007-0003Rédics Község Önkormányzata Térségi kerékpárút építése Rédics és az országhatár közötti szakasz I. ütem 11 267 270 NYDOP-4.3.1/B-2007-0004 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Kerékpárút építése en, a 76-os számú főút átkelési szakasza mellett 61 103 600 NYDOP-4.3.1/B-2007-0015 Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Táplánszentkereszt községben a 87. sz. közút mellett kerékpárút építés folytatása a Rumi úton a Petőfi Sándor utca és a Széll Kálmán út közé eső szakaszon 41 070 361 NYDOP-4.3.1/B-2007-0010 Lébény Nagyközség Önkormányzata Lébény-Mosontszentmiklós községek közötti kerékpárút építése 25 604 546 NYDOP-4.3.1/B-2007-0008Zalaapáti Község Önkormányzat Zalaapáti község 02/1 hrsz. területén kerékpárút szakasz kivitelezése 16 615 000 NYDOP-4.3.1/B-2007-0013Lenti Város Önkormányzata Lenti-Mumor és Lentiszombathely CREATON Cserépgyár közötti kerékpárút kiépítése 150 000 000

26 NYDOP-2007- 5.3.1 Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése  Pályázatok beadási ideje: 2008. január 28.  A beadási határidőig 167 db pályázat érkezett be, amelyek közül 14 db a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva  A pályázati felhívásban meghirdetett 5,2 Mrd Ft forrásra a formailag befogadott pályázatok támogatásigénye közel 28,9 Mrd Ft  RFT véleményezés: 2008. május vége  Bíráló Bizottság ülése: 2008. június  NFÜ jóváhagyás 2008. június

27 NYDOP-2007-5.1.1/E Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítése  Pályázatok beadási ideje: 2007. augusztus 31.  A beadási határidőig 35 db pályázat érkezett be  A pályázati felhívásban 730 M Ft állt rendelkezésre  Bíráló Bizottság ülése: 2008. február 7.  NFÜ jóváhagyás 2008. március 7.  Nyertes projektek: 22 db.

28 NYDOP-2007-5.1.1/E támogatott pályázatai

29 Jelenleg előkészítés alatt álló konstrukciók KódKonstrukció nevePályázat meghirdetése Pályázat beadásának legkésőbbi napja Keretösszeg (Ft)‏ 1.1.1 /A Klaszterek szolgáltatásainak fejlesztése 2008. május2008. aug.910 491 992 1.2.1 Tanácsadási tevékenység vállalkozásoknak 2008. májustervezés alatt1 197 683 012 2.4.1.A Helyi, térségi desztináció menedzsment szervezetek létrehozása, fejlesztése 2008. júliustervezés alatt182 931 028 2.4.1.B Balatoni turisztikai desztinációs menedzsment rendszer kialakítása és fejlesztése 2008. júliustervezés alatt68 089 179

30 Pályázatok elérhetőségei Pályázati dokumentáció: www.nfu.hu - pályázatok - NyDOP Javaslat: a Pályázati útmutató tanulmányozása (Beadási kritériumoknak való megfelelés) ‏ Kitöltő-program, javítások, közlemények www.nfu.hu www.westpa.huwww.nfu.huwww.westpa.hu

31 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6. Tel.: 99/512-910 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: 94/509-350 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Halinka Péter Senior menedzser Telefon: (94) 509 350 – Fax: (94) 326-147 E-mail: peter.halinka@westpa.hu


Letölteni ppt "A Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program pályázati lehetőségei Vasvár, 2008. május 20. Halinka Péter Nyugat- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések