Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gazdaságpolitika szerepe a modern gazdaságokban Veress József DSc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gazdaságpolitika szerepe a modern gazdaságokban Veress József DSc."— Előadás másolata:

1 A gazdaságpolitika szerepe a modern gazdaságokban Veress József DSc.

2 „Semmi sem lehet politikailag elfogadható, ami morálisan elfogadhatatlan”

3 Veress J ó zsef Kor2 6 + 2 0 Sportlabdar ú g á s (ball á bas), asztalitenisz (jobbkezes), kos á rlabda (balkezes), tenisz (k é tkezes) FilmTűzszekerek, Foly ó szeli kett é, A szib é riai borb é ly K ö ltőAdy Endre, J ó zsef Attila, W ö eres S á ndor HobbySz í nh á z, Minisz ó t á r-gyűjt é s „ Beat-Rock ” Pokolg é p, Quimby, 30Y

4 Az elkerülhetetlen választás hatékonyság méltányosság

5 „The quality of life” Ökológiai tőke Humán tőke Tárgyi /manufactured/ tőke Szociális tőke Az életminőséget a „direct policies” javíthatják

6 Perfect competition Homogenous goods Large/hypothetically infinite-continuum/ number of agents No agreements between agents free entry and exit full information about prices ΔComplete markets / imply absence of externalities/

7 Néhány fontos kiindulópont Civilizációk Totális globalizáció Triád dekonjunktúra Egyközpontúság versus offshore balancing

8 MAI CIVILIZÁCIÓK NYUGATI AFRIKAI KÍNAI HINDU ISZLÁM JAPÁN LATIN-AMERIKAI ORTODOX (OROSZ)

9 Társadalmi, gazdasági autonómia (korlátok) Autoriteritás Tulajdon

10 ELVEK USA NÉMETORSZÁG JAPÁN EGYENSÚLY KOORDINÁCIÓ SZABAD PIAC (VÁLLALKOZÁS)

11 CÉLOK ÁZSIAI KAPITALISTA MODELL ANGOLSZÁSZ MODELL RAJNAI MODELL NÖVEKEDÉS DEMOKRÁCIA SZOLIDARITÁS

12 A Globalizáció A globalizáció olyan, alapvetően hatalmi- gazdasági természetű folyamat, amelynek során a világgazdaság legerősebbé váló szereplői a legjelentősebb nemzetközi intézményeken keresztül, az adott és általuk is formált jogi keretek között, saját érdekeik alapján egységesítik és általános érvényűvé teszik a gazdasági és politikai játékszabályokat

13 A globalizáció totalitásáról A világ egyközpontúsága (?) Az információs technológia robbanásszerű fejlődése A pénzügyi gazdaság növekvő dominanciája a reálgazdaság felett Az ország kategória marginalizálódása

14 REAKCIÓK A GAZDASÁGI GLOBALIZÁCIÓRA MAINSTREAM, WASHINGTONI KONSZENZUS ( + ) R. DAHRENDORF (+,–) D.C. KORTEN (–)

15 Piramisok

16 Has Economics Given Up Economic Policy? Ec. has become increasingly formal Self defined problems No contribution to economic policy is intended Autistic science The only way to be a member of the guild Economists in the government /Frey(2005)/ /Veress(2005)/

17 Siker-kudarc; piac-állam(stratégia) Szingapúr Malajzia Írország Észtország Szlovénia Argentína Oroszország

18 Globalizációs externáliák A gazdaságpolitikai autonómia csökken, a determináció nő Az egyes hierarchikus szintek közötti fejlettségbeli különbségek nem csökkennek A kormányok és az üzleti szféra kapcsolatai jelentősen változnak A politikai függetlenség széttöredezik A globális szereplők globális /társadalmi/ kontrollja nem szignifikáns

19 FIZIKAI (TESTI) MOZAIKOK 2004 HAZAI FELSŐOKTATÁS (BMF): IGEN GYENGE 6%, GYENGE 13%, KIFOGÁSOLHATÓ 21%, KÖZEPES 26%, JÓ 22%, IGEN JÓ 10%, EXTRA 2% A MAGYAROK TÖBB, MINT FELE (53%) SOHA NEM VÉGEZ RENDSZERESEN TESTMOZGÁST, AZ EURÓPAI ÁTLAG 37% NÁLUNK A LAKOSSÁG 77%-A INAKTÍV, MERT HAVI HÁROM ALKALOMNÁL KEVESEBBET MOZOG BME: ROMLÓ ADATOK, EDZETLEN 25%, GYENGÉN EDZETT 15%,KÖZEPESEN, ILL. JÓL EDZETT 30-30%, DE SPORTKÖZPONT!

20 MENTÁLIS MOZAIKOK 2011-ES KUTATÁS (EU, SVÁJC, NORVÉGIA, IZLAND) A MENTÁLIS ZAVAROK A XXI. SZÁZAD LEGNAGYOBB KIHÍVÁSÁT JELENTIK EURÓPÁBAN ÉS AZ USÁ-BAN IS 165 MILLIÓ EURÓPAI (38%) SZENVED MENTÁLIS VAGY IDEGRENDSZERI PROBLÉMÁTÓL USA: A FELNŐTTEK ÖTÖDE SÚLYOS ESET GAZDASÁGI, SZOCIÁLIS CSALÁDI TEHER

21 A gazdaságpolitika 3 feladata Egészséges, egyensúlyőrző gazdaságpolitika kialakítása és folytatása, a támadhatósági pontok minimalizálása Az ország gazdaságának optimális elhelyezése a radikálisan átalakuló termelési és szolgáltatási mezőkben, a technológiai és innovációs erőtérben a globális piacok keretein belül Olyan szektorok, profilok, kutatások menedzselése, támogatása, bizonyos szempontból életre hozása, amelyek a világ élvonalát jelentik, vagy jelenthetik, és így az adott ország jó értelemben vett kiemelkedő, megkülönböztető jegyeit reprezentálják

22 A gazdaságpolitika hatásosságát megkérdőjelező nézetek Alternatív közgazdaságtan Racionális várakozások iskolája George J. Stigler Monetaristák

23 A gazdaságpolitika funkciói

24 SAMUELSON-NORDHAUS 2012 A GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG FOKOZÁSA A GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK CSÖKKENTÉSE A GAZDASÁGI STABILITÁS FENNTARTÁSA GAZDASÁGPOLITIKAI ESZKÖZÖKKEL NEMZETKÖZI GAZDASÁGPOLITIKA KIALAKÍTÁSA

25 Gazdaságpolitikai célok súlyozása ideológiai szempontból

26 Gazdaságpolitikai irányzatok nézeteinek összevetése

27 A monetarista és a keynesista gazdaságpolitika IsmérvMonetarista gazdaságpolitika Keynesista gazdaságpolitika A gazdaság természetes állapota Termelési lehetőségek max. kihasználása Nincs garancia a termelési lehetőségek max. kihasználására Az állam gazdasági szerepe Tagadja az állam aktív gazdasági szerepét Hirdeti az állam aktív gazdasági szerepét Magángazdasági automatizmusok Stabil magángazdaság Önműködő automatiz- musok a teljes fogl. felé Az önműködő automa- tizmusok nem a teljes fogl. felé visznek

28 A monetarista és a keynesista gazdaságpolitika (folyt.) IsmérvMonetarista gazdaságpolitika Keynesista gazdaságpolitika Bér, foglalkoz- tatottság Munkanélk. esetén a bérek esnek, ez olcsóságot jelent a tőkének, ami újra a teljes foglalk.-hoz vezet A bérek „lefelé” me- revek, az államnak be kell avatkoznia. Ez el- lenkező esetben is igaz. Kamatpolitika Elutasítja az állami kamatpolitika Aktív állami szerepvállalás Árfolyam- politika Nem kell beavatkozniSzilárd árfolyam

29 A gazdaságpolitika determinációi Politikai meghatározottság Intézményi meghatározottság Nemzetközi meghatározottság Műszaki és gazdasági törvényszerűségek

30 politikai meghatározottság ↓ választási ciklusok gazdpol.-i ciklusok

31 Állami befolyás, kormányzati kiadások

32 Gazdaságpolitikai arzenál Makrogazdasági eszk. Mikrogazdasági eszk. Társadalompol. eszk. -Monetáris politika -Költségvetési politika -Árfolyam politika -Versenypol. -Iparpolitika -Keresked. pol. -Foglalkozt. pol. -Regionális pol. -Oktatás pol. -Lakáspolitika -Egészségügyi-, nyugdíj pol.

33 Gazdaságpolitikai arzenál (folyt.) Struktúrapolitika Tendenciák: Makrogazd. eszk. Társ. pol. eszk. Mikrogazd. eszk. Szűkítés Negligálás Csonkulás, összemosódás Konkrét mikrogazd eszk.: Támogatások, szubvenciók Cégek, Iparágak Termelési láncok Csúcságazatok (K+F) Kereskedelempolitikai megfontolások „Stratégiai iparpolitika”

34 Autonóm gazdaság-társadalom modell Decentralizált „olcsó” állam, ahol az állam a hatósági feladatokon túl szolgáltató közigazgatást valósít meg, és biztosítja a gazdaság infrastruktúráját Szakértő kormányzás, amikor a politika viszonylag csekély szerepet játszik a társadalom életében „Modern piacgazdaság”, ahol a magántulajdon dominál Az államtól független civil társadalom

35 Félállami/félpiaci modell Centralizált, erős, szinte az egész társadalmat átfogó állam Politikai állam, ahol a politika dominálja a gazdaságot Tulajdonos-féltulajdonos állam, vagyis a gazdaság jelentős részében az állam közhatalmi és tulajdonosi működésének egysége fennmarad A civil szféra az államhoz kötődik, függ az államtól

36 Miért is repedeznek a jóléti rendszerek? Globalizáció, állami bevételkiesés Hosszabb az emberi élettartam, illetve további demográfiai tényezők Versenyképességi, technikai (pazarlás, csalások), inflációs és konjunkturális tényezők A High Tech okozta költségrobbanás az egészségügyben

37 KAPITALIZMUS /KORNAI J./ A magántulajdon domináns Döntő a piaci koordináció Érdemi kapitalizmus-ellenes politikai erő nincs

38 SZOCIALIZMUS /KORNAI J./ A köztulajdon domináns Döntő a bürokratikus koordináció A domináns párt kapitalizmus-ellenes

39 A gazdasági centralizáltság foka ( STARTHELYZET) Magyarország Cseh és Szlovák Közt. Szovjetunió Jugoszlávia Lengyelország AlacsonyMagas Elhanyagolható Súlyos Belső és külső makroökonómiai egyensúlytalanság

40 A gazdasági centralizáltság foka (VERSENY KÖZBEN 90-95) Magyarország Cseh és Szlovák Közt. Oroszország Szlovénia Lengyelország AlacsonyMagas Súlyos Belső és külső makroökonómiai egyensúlytalanság Elhanyagolható

41 A gazdasági centralizáltság foka (VERSENY KÖZBEN 2002) Alacsony Magas Elhanyagolható Súlyos Belső és külső makroökonómiai egyensúlytalanság 1 2 4 3 7 9 8 5 11 12 6 1.Magyarország, 2.Lengyelország, 3.Csehország, 4.Szlovénia, 5.Szlovákia, 6.Oroszország, 7.Észtország, 8.Litvánia, 9.Lettország, 10.Horvátország, 11.Bulgária, 12.Románia 10

42 A gazdasági centralizáltság foka (A helyzet 2005 elején) AlacsonyMagas 7 1 4 3 2 9 8 5 10 11 6 12 1. Magyarország, 2. Lengyelország, 3. Csehország, 4. Szlovénia, 5. Szlovákia, 6. Oroszország, 7. Észtország, 8. Litvánia, 9. Lettország, 10. Horvátország, 11.Bulgária, 12. Románia Elhanyagolható Belső és külső makroökonómiai egyensúlytalanság Súlyos

43 A gazdasági centralizáltság foka (A helyzet 2009 elején) AlacsonyMagas 1. Magyarország, 2. Lengyelország, 3. Csehország, 4. Szlovénia, 5. Szlovákia, 6. Oroszország, 7. Észtország, 8. Litvánia, 9. Lettország, 10. Horvátország, 11.Bulgária, 12. Románia Elhanyagolható Belső és külső makroökonómiai egyensúlytalanság Súlyos 7 1 4 3 2 9 8 5 1010 11 6 12

44 A gazdasági centralizáltság foka (A helyzet 2013 elején) Elhanyagolható Belső és külső makroökonómiai egyensúlytalanság Súlyos 7 1 4 3 2 9 8 5 11 6 12 1010 AlacsonyMagas 1. Magyarország, 2. Lengyelország, 3. Csehország, 4. Szlovénia, 5. Szlovákia, 6. Oroszország, 7. Észtország, 8. Litvánia, 9. Lettország, 10. Horvátország, 11.Bulgária, 12. Románia

45 VÁLSÁG, STABILIZÁCIÓ CRISIS MANAGEMENT BUSINESS CYCLE STABILIZATION CRISIS STABILIZATION (EXCHANGE RATE CRISIS, STOCK MARKET CRASH)

46 A stabilizációs politika mint konjunktúraszabályozás

47 A turnaround és a crisis management lehetséges elhatárolása

48 A válságkezelés mikro- és makroszintű kategóriáinak fogalmi bemutatása

49 A stabilizációs gazdaságpolitikák típusai OrtodoxGraduálisFiscal policy HeterodoxSokkterápiaFiscal policy Big BangIncome policy

50 A magyar stabilizációs program pillérei (1995) 1.Pénzpolitikai 2.Fiskális 3.Szociális ell. csökk. kiad. csökk. 4.Jövedelempolitikai

51 A Bokros program mai szemmel Antal LászlóLóránt KárolyBogár László ++/- -

52 ORTODOX STABILIZÁCIÓ H-2009 BRUTTÓ BÉRBEFAGYASZTÁS /13./ NYUGDÍJKORHATÁR EMELÉSE /13./ ÖNK. KGV. CSÖKKENTÉSE TÁPPÉNZ,CSALÁDI PÓTL., GYES/D/ LAKÁSTÁMOGATÁS, ENERGIAÁR- KOMPENZÁCIÓ

53 UNORTODOX STABILIZÁCIÓ H2010+ VÁLSÁGADÓK: BANKOK, BIZTOSÍTÓK, TÁVKÖZLÉSI CÉGEK, ENERGIAELLÁTÓK, KISKERESKEDELMI LÁNCOK KÉTMILLÓS PLAFON, 98%-OS +ADÓ MAGÁNNYUGDÍJ-PÉNZTÁRAK ÁLLAMI RENDSZERBE TERELÉSE


Letölteni ppt "A gazdaságpolitika szerepe a modern gazdaságokban Veress József DSc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések