Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szolgáltatási irányelv és hazai végrehajtása Szeged, 2008. szeptember 30. Külügyminisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szolgáltatási irányelv és hazai végrehajtása Szeged, 2008. szeptember 30. Külügyminisztérium."— Előadás másolata:

1 A szolgáltatási irányelv és hazai végrehajtása Szeged, 2008. szeptember 30. Külügyminisztérium

2 1. ELŐZMÉNYEK 2000. március: Az Európai Tanács ülése Lisszabonban 2000. december: Az Európai Bizottság közleménye a belső piaci szolgáltatások megvalósításának stratégiájáról 2002. július: Az Európai Bizottság jelentése a belső piaci szolgáltatások helyzetéről 2003. december: Az Európai Bizottság közleménye az üzleti szolgáltatások versenyképességéről 2004. január:Az Európai Bizottság javaslata a belső piaci szolgáltatásokról 2006. december: Megállapodás az irányelvről

3 Bolkenstein=Frankenstein?

4

5 2. A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV 2006. december 12.: az Európai Parlament, illetve az EU Tanácsa elfogadta a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvet, amely: 2006. december 28-án lépett hatályba; 2006. december 28-án lépett hatályba; 2009. december 28-ig a tagállamoknak át kell ültetniük a hazai jogrendszerükbe. 2009. december 28-ig a tagállamoknak át kell ültetniük a hazai jogrendszerükbe.

6 3. AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE az EU tagállamok GDP-jének 70 %-a, az EU tagállamok GDP-jének 70 %-a, a foglalkoztatás 68%-a, a foglalkoztatás 68%-a, az újonnan létrehozott állások 96 %-a az újonnan létrehozott állások 96 %-aDe! a tagországok közötti kereskedelem esetén a szolgáltatások csak 20 %-ot képviselnek a tagországok közötti kereskedelem esetén a szolgáltatások csak 20 %-ot képviselnek

7 4. AZ IRÁNYELV ALKALMAZÁSI KÖRE Minden szolgáltatásra vonatkozik, amely nincs egyértelműen kizárva az irányelv hatálya alól. Minden szolgáltatásra vonatkozik, amely nincs egyértelműen kizárva az irányelv hatálya alól. A „szolgáltatás” fogalma: minden olyan önálló gazdasági tevékenység (EK-szerződés 50. cikk), amelyet díjazás ellenében nyújtanak. A „szolgáltatás” fogalma: minden olyan önálló gazdasági tevékenység (EK-szerződés 50. cikk), amelyet díjazás ellenében nyújtanak.

8 5. AZ IRÁNYELV HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK A teljesség igénye nélkül Kézművesek; Kézművesek; Vállalkozásokhoz kapcsolódó szolgáltatások; Vállalkozásokhoz kapcsolódó szolgáltatások; Rendezvényszervezés; Rendezvényszervezés; Reklámtevékenységek; Reklámtevékenységek; Személyi állomány kiválasztásával kapcsolatos szolgáltatások; Személyi állomány kiválasztásával kapcsolatos szolgáltatások; Forgalmazói szolgáltatások; Forgalmazói szolgáltatások; Idegenforgalmi szolgáltatások; Idegenforgalmi szolgáltatások; Szabadidős szolgáltatások; Szabadidős szolgáltatások; Építőipari szolgáltatások; Építőipari szolgáltatások; Berendezések üzembe helyezésével és karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások; Berendezések üzembe helyezésével és karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások; Informatikai szolgáltatások; Informatikai szolgáltatások; Elszállásolással és ellátással kapcsolatos szolgáltatások; Elszállásolással és ellátással kapcsolatos szolgáltatások; Az oktatás és a képzés terén nyújtott szolgáltatások; Az oktatás és a képzés terén nyújtott szolgáltatások; Bérleti (ideértve az autóbérlést) és lízingszolgáltatások; Bérleti (ideértve az autóbérlést) és lízingszolgáltatások; Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; Tanúsítás és bevizsgálás; Tanúsítás és bevizsgálás; Háztartást támogató szolgáltatások. Háztartást támogató szolgáltatások. A legtöbb szabályozott szakma tevékenységei:

9 6. AZ IRÁNYELV HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK Pénzügyi szolgáltatások (bank, biztosító); Pénzügyi szolgáltatások (bank, biztosító); Elektronikus hírközlési szolgáltatások és hírközlő hálózatok; Elektronikus hírközlési szolgáltatások és hírközlő hálózatok; A közlekedés terén nyújtott szolgáltatások (taxi); A közlekedés terén nyújtott szolgáltatások (taxi); Munkaerő-kölcsönzők szolgáltatásai; Munkaerő-kölcsönzők szolgáltatásai; Egészségügyi szolgáltatások (mentő NEM, de betegszállító IGEN); Egészségügyi szolgáltatások (mentő NEM, de betegszállító IGEN); Audiovizuális szolgáltatások és rádiós műsorszórás; Audiovizuális szolgáltatások és rádiós műsorszórás; Szerencsejátékok; Szerencsejátékok; A közhatalom gyakorlásához kapcsolódó tevékenységek; A közhatalom gyakorlásához kapcsolódó tevékenységek; A szociális lakhatás, gyermekgondozás, a családtámogatás és a tartósan, vagy ideiglenesen rászoruló személyek támogatása terén nyújtott szociális szolgáltatások; A szociális lakhatás, gyermekgondozás, a családtámogatás és a tartósan, vagy ideiglenesen rászoruló személyek támogatása terén nyújtott szociális szolgáltatások; Magán biztonsági szolgáltatások; Magán biztonsági szolgáltatások; Hivatalos kormányaktus útján kinevezett közjegyzők és bírósági végrehajtók által nyújtott szolgáltatások; Hivatalos kormányaktus útján kinevezett közjegyzők és bírósági végrehajtók által nyújtott szolgáltatások; Adózás. Adózás.

10 7. AZ EURÓPAI SZABÁLYOZÁS FŐBB ELEMEI Cél: a letelepedéssel vagy ideiglenes jelleggel határon átnyúlóan nyújtott szolgáltatások akadályainak csökkentése, eltávolítása az Európai Bíróság ítéletei és az EK-Szerződés rendelkezéseinek megfelelően Cél: a letelepedéssel vagy ideiglenes jelleggel határon átnyúlóan nyújtott szolgáltatások akadályainak csökkentése, eltávolítása az Európai Bíróság ítéletei és az EK-Szerződés rendelkezéseinek megfelelően Hatósági eljárások egyszerűsítése (megkülönböztetésmentes-e, szükséges-e, arányos-e, transzparens-e) Hatósági eljárások egyszerűsítése (megkülönböztetésmentes-e, szükséges-e, arányos-e, transzparens-e) Egyablakos ügyintézés (elektronikusan is!) Egyablakos ügyintézés (elektronikusan is!) Igazgatási együttműködés Igazgatási együttműködés

11 8. MIT HOZ NEKEM? Könnyebb ügyintézést belföldön és külföldön (egyablakos ügyintézés) Könnyebb ügyintézést belföldön és külföldön (egyablakos ügyintézés) Könnyebb külföldi letelepedést Könnyebb külföldi letelepedést Könnyebb határon átnyúló szolgáltatásnyújtást Könnyebb határon átnyúló szolgáltatásnyújtást Könnyebb hozzájutást szolgáltatásokhoz fogyasztóként vagy üzleti felhasználóként Könnyebb hozzájutást szolgáltatásokhoz fogyasztóként vagy üzleti felhasználóként

12 9. MIT JELENT SZÁMOMRA? Éberség! Éberség! Figyelemmel követni a magyar, illetve a célpiacok országaiban történő végrehajtást Cselekedni! Cselekedni! Párbeszéd a kormánnyal Párbeszéd a kamarákkal És másokkal… Vállalkozni! Vállalkozni!

13 10. A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS KÉT FORMÁJA A letelepedés az állandó telephelyen, határozatlan ideig ténylegesen végzett gazdasági tevékenységre vonatkozik; A letelepedés az állandó telephelyen, határozatlan ideig ténylegesen végzett gazdasági tevékenységre vonatkozik; A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetében a szolgáltató nem abban a tagállamban telepedett le, ahol a szolgáltatásokat nyújtja. A határon átnyúló szolgáltatásnyújtást a fogadó tagállam gazdasági tevékenységében való tartós és folyamatos részvétel hiánya jellemzi. A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetében a szolgáltató nem abban a tagállamban telepedett le, ahol a szolgáltatásokat nyújtja. A határon átnyúló szolgáltatásnyújtást a fogadó tagállam gazdasági tevékenységében való tartós és folyamatos részvétel hiánya jellemzi. A határon átnyúló szolgáltatások nyújtása indokolatlanul nem korlátozható;

14 11. AZ ÜGYINTÉZÉS EGYSZERŰSÍTÉSE Egyablakos ügyintézési pontok: ahol a szolgáltatók minden eljárást el tudnak intézni, és az összes alaki követelményt teljesíthetik; Egyablakos ügyintézési pontok: ahol a szolgáltatók minden eljárást el tudnak intézni, és az összes alaki követelményt teljesíthetik; Cél: a szolgáltató számára egyetlen ügyintéző tárgyalópartner biztosítása; Cél: a szolgáltató számára egyetlen ügyintéző tárgyalópartner biztosítása; Elektronikus ügyintézés; Elektronikus ügyintézés; Egyszerűbb ügyintézés; Egyszerűbb ügyintézés; Az információk könnyen hozzáférhetők legyenek. Az információk könnyen hozzáférhetők legyenek.

15 12. EGYABLAKOS ÜGYINTÉZÉS BEVEZETÉSE A végrehajtás határideje 2009. december 28.; A végrehajtás határideje 2009. december 28.; Valamennyi szolgáltató számára elérhetővé kell tenni, attól függetlenül, hogy azok saját területükön vagy más tagállamban telepedtek-e le; Valamennyi szolgáltató számára elérhetővé kell tenni, attól függetlenül, hogy azok saját területükön vagy más tagállamban telepedtek-e le; Magyarországon az elektronikus egyablakos ügyintézési pont alapjául a már működő elektronikus Ügyfélkapu szolgál majd, mely jelenleg a www.magyarorszag.hu címen érhető el. Magyarországon az elektronikus egyablakos ügyintézési pont alapjául a már működő elektronikus Ügyfélkapu szolgál majd, mely jelenleg a www.magyarorszag.hu címen érhető el.

16 13. IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS Mit jelent? A szolgáltatókra és szolgáltatásaikra vonatkozó információcserét; A szolgáltatókra és szolgáltatásaikra vonatkozó információcserét; A kért ellenőrzések elvégzésének kötelezettségét; A kért ellenőrzések elvégzésének kötelezettségét; A felügyeleti feladatok felosztását a tagállamok között; A felügyeleti feladatok felosztását a tagállamok között; Kölcsönös segítségnyújtást. Kölcsönös segítségnyújtást.

17 14. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGE A szolgáltatási irányelv a fogyasztók jogainak megerősítésére is szolgál. A szolgáltatási irányelv a fogyasztók jogainak megerősítésére is szolgál. Biztosítani kell a szolgáltatások igénybevevői számára a jobb tájékoztatást, nagyobb átláthatóságot, a panaszokra való gyors válaszadást, a viták korrekt rendezését; Biztosítani kell a szolgáltatások igénybevevői számára a jobb tájékoztatást, nagyobb átláthatóságot, a panaszokra való gyors válaszadást, a viták korrekt rendezését; Szakmai felelősségbiztosítás és garanciák nem kötelezőek; Szakmai felelősségbiztosítás és garanciák nem kötelezőek; A kiemelt kockázatot jelentő szolgáltatóknak kötelező a biztosítás megkötése és garancianyújtás; A kiemelt kockázatot jelentő szolgáltatóknak kötelező a biztosítás megkötése és garancianyújtás; Minőségjavítás ösztönzése. Minőségjavítás ösztönzése.

18 15. HOL TART A VÉGREHAJTÁS MAGYARORSZÁGON? I. A Kormány az elfogadást követően folyamatosan nyomon követi a végrehajtást. A Kormány az elfogadást követően folyamatosan nyomon követi a végrehajtást. Eddig négy alkalommal kért tájékoztatást a végrehajtásról, a legutolsó kapcsán elfogadta a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásából eredő feladatokról szóló 2055/2008. (V. 9.) kormányhatározatot (Határozatok Tára, 2008/20. szám); Eddig négy alkalommal kért tájékoztatást a végrehajtásról, a legutolsó kapcsán elfogadta a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásából eredő feladatokról szóló 2055/2008. (V. 9.) kormányhatározatot (Határozatok Tára, 2008/20. szám); A kormányrendelet tartalmazza az irányelv végrehajtásából eredő egyéb feladatokat, azok teljesítésének határidejét és felelőseit is. A kormányrendelet tartalmazza az irányelv végrehajtásából eredő egyéb feladatokat, azok teljesítésének határidejét és felelőseit is.

19 16. HOL TART A VÉGREHAJTÁS MAGYARORSZÁGON? II. Megtörtént a hazai jogszabályok összes tárcát érintő átvilágítása, (mintegy 200 törvény, kormányrendelet és miniszteri rendelet); Megtörtént a hazai jogszabályok összes tárcát érintő átvilágítása, (mintegy 200 törvény, kormányrendelet és miniszteri rendelet); Folyamatban van mintegy 33 ezer önkormányzati rendelet átvilágítása; Folyamatban van mintegy 33 ezer önkormányzati rendelet átvilágítása; jogi kötelezettség az ágazati jogszabályok irányelvvel aló összhangjának biztosítására jogi kötelezettség az ágazati jogszabályok irányelvvel aló összhangjának biztosítására

20 16. HOL TART A VÉGREHAJTÁS MAGYARORSZÁGON? III. stratégia, majd megvalósíthatósági tanulmány készül az egyablakos ügyintézésről; stratégia, majd megvalósíthatósági tanulmány készül az egyablakos ügyintézésről; hatástanulmány év végéig a személyes kapcsolatot is biztosító egyablakos ügyintézési pontokról; hatástanulmány év végéig a személyes kapcsolatot is biztosító egyablakos ügyintézési pontokról; Kerettörvény készül az irányelv alapvető rendelkezéseinek átültetésére, illetve a szükséges törvényi változtatások átvezetésére. Kerettörvény készül az irányelv alapvető rendelkezéseinek átültetésére, illetve a szükséges törvényi változtatások átvezetésére.

21 Az irányelvvel kapcsolatos írásos tájékoztatás www. kulugyminiszterium.hu www. kulugyminiszterium.hu http://profitalhatsz.mkik.hu MKIK kiadvány: Szolgáltatási irányelv az Európai Unióban; http://profitalhatsz.mkik.hu MKIK kiadvány: Szolgáltatási irányelv az Európai Unióban; http://profitalhatsz.mkik.hu www.eur-lex.hu irányelv szövege www.eur-lex.hu irányelv szövege www.eur-lex.hu http://ec.europa.eu/internal_market/ services kézikönyv a szolgáltatási irányelv végrehajtásáról http://ec.europa.eu/internal_market/ services kézikönyv a szolgáltatási irányelv végrehajtásáról http://ec.europa.eu/internal_market/ services http://ec.europa.eu/internal_market/ services

22 17. A szolgáltatási irányelv hazai és külföldi alkalmazása során tapasztalat nehézségek esetére Külügyminisztérium EU Gazdaságpolitikai Főosztály Budapest, 1027 Nagy Imre tér 4. Telefon: 458-1181 Fax: 458-1055 E-levélcím: eugpf@kum.hu Dr. Kátai Anikó, főosztályvezető A szakértői munkacsoport vezetője Dr. Peresztegi-Nagy Imola, osztályvezető A szakértői munkacsoport titkára Dr. Puskás Dóra A szakértői munkacsoport munkatársa Antal Dóra A szakértői munkacsoport munkatársa Szilvássy Zsuzsa A szakértői munkacsoport munkatársa Magyarországi SOLVIT központ Tel:458-3532 Fax:458-1055 E-levélcím: solvit@kum.hu Varsányi Balázs, osztályvezető A SOLVIT központ vezetője

23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Peresztegi-Nagy Imola Külügyminisztérium EU Gazdaságpolitikai Főosztály EU Gazdaságpolitikai Főosztály www.kulugyminiszterium.hu


Letölteni ppt "A szolgáltatási irányelv és hazai végrehajtása Szeged, 2008. szeptember 30. Külügyminisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések