Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.03.26. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.03.26. 1."— Előadás másolata:

1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.03.26. 1

2 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (továbbiakban: HVS) időszakos felülvizsgálatát az 1698/2005/EK tanácsi rendelet írja elő a programozási időszak végéig a LEADER Helyi Akciócsoportok (továbbiakban: HACS) részére. 2

3 A HVS felülvizsgálat célja: - Aktuális problémákra, szükségletekre adjon megfelel ő megoldási lehet ő séget helyi szinten (Helyi igényekre épül ő fejlesztések) LEADER megközelítés: - Helyi köz- és magánszférabeli partnerségek - Alulról felfelé építkez ő megközelítés (helyi lakosság bevonása a fejlesztési folyamatokba) - Együttm ű ködési projektek végrehajtása (kapcsolatteremtés a vidéki térségek között) - Helyi partnerségek közötti hálózatépítés - Innovatív megközelítések végrehajtása - Jól azonosítható szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi fejlesztési stratégiák - A stratégia multi-szektorális tervezése és végrehajtása 3

4 Az „új” LEADER (TK3) koncepciója  korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok  helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak formailag ellenőriz, mivel nincsenek értékelési szempontok  korábbi 1 hónapos benyújtási időszak helyett folyamatos benyújtás (legalább három hónap)  pályázatok támogatása forráskimerülésig benyújtási sorrend alapján (FIFO)  gyorsabb feldolgozás és támogatási döntés  korábbi jogcím szerinti kötöttség megszűnik  teljes komplexitás lehetősége (támogatható tevékenységek társítása egy pályázatban) 4

5 1. A Darányi Ignác Terv- ÚMVP intézkedései: a) Versenyképesség b) Környezetgazdálkodás c) Életminőség javító. 2. A fejlesztés célja, típusa: a) Közösségi célú fejlesztés b) Vállalkozási célú fejlesztés A fejlesztés célja, típusa meghatározza az ügyfélkört és a támogatási intenzitást. 5 LEADER rendelet szerinti intézkedések

6 Közösségi célú a) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja, b) nonprofit szervezet, valamint c) egyház. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a 6 Vállalkozási célú a) induló vagy működő mikro-, kis- és középvállalkozás, b) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amennyiben vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, c) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági őstermelő, amennyiben a pályázatban meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának elősegítését célzó tevékenységre irányul Támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 60%-a

7 Támogatható tevékenységek: a) Építés b) Gépbeszerzés c) Eszközbeszerzés d) Rendezvény el ő készítése és megvalósítása e) Képzés el ő készítése és megvalósítása részletszabályok, de a korábbi %-os belső korlátok megszűntek f) Tanulmánykészítés g) Marketing h) A fentiekbe nem sorolható EGYÉB tevékenység A tevékenységek köre mind a közösségi, mind a vállalkozási célú fejlesztések esetében megegyezik. A tevékenységek között az ügyfél szabadon válogathat, társíthatja egyetlen projekt keretében a különböz ő tevékenységeket KOMPLEXITÁS 7

8  Egy pályázat Egy cél (közösségi vagy vállalkozási célú fejlesztés)  Egy pályázat Több tevékenység  Egy ügyfél Legfeljebb három pályázat  Az ügyfél nem jogosult pályázat benyújtására ugyanarra a beruházásra, vagy fejlesztésre, amelyre az ügyfélnek elbírálatlan támogatási kérelme vagy jogerős támogatási határozata van az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatható beruházásra, vagy fejlesztésre vonatkozóan. A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2014. december 31. napjáig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. január 31. napjáig nyújtható be. 8 Pályázási feltételek:

9 Amennyiben a támogatási határozattal jóváhagyott művelet nem kizárólag rendezvény vagy képzés megtartására illetve tanulmány készítésére irányul, úgy a Vhr. 24. § (1) bekezdésétől eltérően az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül a támogatási határozatban jóváhagyott - és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett - támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. 9

10 A pályázatot 2013. június 3-tól lehet benyújtani elektronikusan ügyfélkapun keresztül. A benyújtási id ő szak forráskimerülésig tart, de min. 3 hónapig lesz nyitva! Nem támogatható az a pályázat, amelyet a HBB nem támogat. „FIRST IN FIRST OUT” (FIFO)– elv a folyamatos benyújtási id ő szak alatt (a pályázatokról szóló döntéseket a benyújtás sorrendje, az elektronikus rendszerbe történ ő rögzítés id ő pontja határozza meg) 10

11 NEM ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK 1. Általános korlátozások: a) ingatlan vásárlása; b) garanciális költségek; c) franchise díj; d) banki költségek, e) működési költségek (rezsi); f) kiszállási díj; g) élő állat beszerzése; 11

12 NEM ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK 2. Beszerzés, szolgáltatások igénybevétele: a) az ügyfél saját maga által előállított termék, saját maga által nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei; b) az ügyfél önmagától, továbbá a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő immateriális javak bekerülési értéke; c) műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei; d) meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik; e) eszközök leszerelési költsége; f) a szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége; g) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet az ügyfél csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be; 12

13 NEM ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK h) azon eszközök, berendezések, amelyek a pályázat benyújtása előtt bérleti, vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal az ügyfélnél bármely telephelyen már használatban voltak; i) kis- vagy nagykereskedelmi forgalmazáshoz árukészlet beszerzése; j) operatív lízing konstrukcióban és kompenzálás keretében beszerzett eszköz és berendezés vagy ingatlan; k) az apportált eszköz, ingatlan értéke; l) üzletrész- és részvényvásárlás. 3. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó, gyártási know-how: a) gyártási know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom utáni) díja; b) nem gyártási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével. 13

14 NEM ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK 4. Infrastrukturális és ingatlan beruházás: a) ingatlan (telek, épület, építmény) vásárlására, lízingelésére fordított összeg. 5. Információs technológia-fejlesztések: a) informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége; b) a terméktámogatási díj. 6. Tanácsadás igénybevétele: a) munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás/tanácsadás költsége; 14

15 NEM ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK 7. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása: a) minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása esetén utóaudit, felügyeleti audit és megújító audit költségei, b) a tanúsítvány plusz példányainak kiállítási költsége, fordításhoz kapcsolódó költségek. 8. Egyéb nem elszámolható kiadások 15

16 BENYÚJTÁS FOLYAMATA: (Folyamat ábra : az eljárásrend a HVS LEADER Tervének végrehajtása érdekében dokumentumból) 16

17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! UTIRO LEADER EGYESÜLET Nyitva tartás: H, Sz, Cs, P: 8:00-16:00 K: 8:00-18:00 www.utiro.huwww.utiro.hu info@utiro.hu Tel/fax: 06-94/368-250 Munkatársak : Proksza IldikóPataki Edit proksza.ildiko@utiro.huproksza.ildiko@utiro.hu pataki.edit@utiro.hupataki.edit@utiro.hu 30/395-79-4930/474-08-12 17

18 Bolfán Csaba – üzleti szféra Molnár László – közszféra Virág János – közszféra Hajós Attila- civil szféra Baranyai András – üzleti szféra 18

19 HBB póttagok Horváth Antal – üzleti szféra Albert Csaba – üzleti szféra Marton Ágoston – üzleti szféra Kollarits Kornél – közszféra Király Árpád - közszféra 19

20 Felügyelő Bizottsági Tagság: Kámán Diána – civil szféra Kollárits Gábor – közszféra Németh Sándor – közszféra 20

21 2013-2015 éves kalkulációk (rendelkezésre álló működési forrás: 55mFt) 2013 éves kalkuláció - Személyi jellegű kiadás: 12 millió ft - Dologi jellegű kiadás: 3 millió ft 2014éves kalkuláció - Személyi jellegű kiadás: 12 millió ft - Dologi jellegű kiadás: 3 millió ft 2015 éves kalkuláció - Személyi jellegű kiadás: 6 millió ft - Dologi jellegű kiadás: 1 millió ft 21


Letölteni ppt "Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.03.26. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések