Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LEADER 2013 – Tájékoztató Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LEADER 2013 – Tájékoztató Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület."— Előadás másolata:

1 LEADER 2013 – Tájékoztató Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

2 "HAGYOMÁNY ÉS FEJL Ő DÉS, HOGY AZ UNOKÁINK IS MEGLÁTHASSÁK…”

3 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III.-IV. tengely Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa Közös Agrárpolitika 2007 - 2013 I.Pillér – Közvetlen támogatások ( terület alapú támogatás, differenciált támogatás ) II.Pillér – Vidékfejlesztés 1. tengely: Klímaváltozás 2. tengely: Strukturális alkalmazkodás 3. tengely: Diverzifikáció 4. tengely: LEADER LEADER típusú vidékfejlesztés – nem központilag irányított, hanem önállóan, „alulról”, az irányadó jogszabályi keretek között építkező település és térségfejlesztés. Jogszabályok: 1698/2005 EK rendelet 1975/2006 EK rendelet 23/2007 (IV.17) FVM rendelet 2007. évi XVII. törvény

4 2008-ban elkészült Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) 1. kör - A változó körülmények, szükségletek, illetve a végrehajtás tapasztalatai következtében folyamatosan frissítésre, aktualizálásra szorul - 2009. évi felülvizsgálat: 2. kör - 2013. évi felülvizsgálat: 3. kör -Két fordulós pályázat -1. forduló: Projektkiválasztás -2. forduló: Pályázat benyújtása - A projektkiválasztás: a LEADER HACS Helyi Bíráló Bizottsága (HBB) előre megfogalmazott kritériumrendszer alapján megvizsgálja a projektjavaslatot és dönt a HVS-hez való illeszkedésről.

5 Leader 2013 koncepció alappillérei Tiszától a Homokhátságig Leader Fejlesztési csoport tervezési területe 16 település: Ágasegyháza, Ballószög, Felsőlajos, Fülöpháza, Helvécia, Kerekegyháza, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Lakitelek, Nyárlőrinc, Szentkirály, Tiszakécske, Tiszaug, Városföld Két fordulós pályázati rendszer (Projektjavaslat + Pályázat )  Helyi döntési kompetencia erősítése  Kiválasztási kritériumok meghatározása a HVS-ben  Intézkedések (HVS intézkedések), amelyek a HVS szerinti célkitűzések megvalósítására irányulnak  A HVS célkitűzéseket és HVS intézkedések rendszerét a LEADER HACS fogalmazza meg saját HVS-ében. Célok és célkitűzések (közösségi vagy vállalkozási típusúak) Teljes komplexitás lehetősége (több tevékenységek egy pályázatban) Tevékenységek a) építés b) gépbeszerzés c) eszközbeszerzés d) rendezvény előkészítése és megvalósítása e) képzés előkészítése és megvalósítása f) tanulmánykészítés g) marketing h) a fentiekbe nem sorolható egyéb tevékenység  A támogató határozat közlésétől számított 6 hónapon belül kifizetési kérelmet kell az ügyfeleknek benyújtania, legkésőbb azonban 2015. január 31-ig az egész projekttel el kell számolni.  Pályázatok támogatása forráskimerülésig benyújtási sorrendben történik az elbírálás (nincs rangsor, csak projekttámogatás)  Nincsenek értékelési szempontok, csak formai és tartalmi ellenőrzés

6 1. A HVS-ek jóváhagyása és nyilvánossá tétele Országosan egyszerre, egy időpontban történik (IH közlemény) 2. Pályázat benyújtása A) Projektjavaslat  Papíralapú  HACS-hoz kell benyújtani (személyesen vagy postai úton)  olyan adattartalommal és részletességgel kell rendelkeznie, amely  alkalmas lesz a HBB döntés meghozatalára (támogatás vagy elutasítás)  HVS LEADER Intézkedési Tervében az adott intézkedéshez rendelt projekt adatlap + formanyomtatványok  A projektjavaslatot benyújtási időszak: a felkészülésre biztosított idő első napjától kezdve, tehát a LEADER Intézkedési Tervek közzétételét követően folyamatosan nyújthatnak be.  2 példányban kell benyújtani (könyvelt postai küldeményként vagy személyesen)  Formai ellenőrzés – hiánypótlás lehetséges, a hiánypótoltatott projekt adatlapot a legközelebbi HBB ülésen tárgyalja meg a HBB.  Az értesítés formáját az ügyfél előzetesen választja meg a projekt adatlapon.

7  A HBB döntés(jóváhagyás vagy elutasítás)  Értesítés a munkaszervezet közreműködésével  Lehetőség az átdolgozásra (újra benyújtható a projektjavaslat), jogorvoslat nem áll az ügyfél rendelkezésére  Az MVH formanyomtatványain elkészített kérelem elektronikus feltöltésével kezdődik meg a pályázat benyújtása.  Várható megnyílás: 2013. 06. 17. 8:00  A rögzített kérelmet az ügyfél a benyújtást követő 10 napig tudja módosítani, törölni (új iktatószám)  Záradékolás (az elektronikus rendszerbe feltöltött és véglegesített kérelemről „KR dokumentum” benyújtása HBB felé)  A HBB a záradékolással igazolja, hogy az általa jóváhagyott projekt került benyújtásra.  A pályázatban megjelölt költségvetési fő- és részösszegek a projekt adatlapon megjelölt összegektől max. 20%-ban térhetnek el. 20 %-os eltérést a projekt összértéke vonatkozásában is tartani kell.

8 Projekt adatlap tartalma  Ügyfél adatai  Ügyfél minősítési kódja  Értesítési mód  Projektjavaslatra vonatkozó információk (Fejlesztés megnevezése, HVS cél megjelölése, HVS intézkedés megjelölése, Támogatható tevékenységek, Megvalósítás helyszíne, A tervezett projekt célja, A tervezett fejlesztés részletes bemutatása, Költségvetés)  Formanyomtatványok (www.homokhatsag-leader.hu)

9

10

11  1. körben (2009.)megítélt támogatások összege: 30.225.574 Ft 11 településen 6 célterületre 25 nyertes projekt  2. körben (2011.) megítélt támogatások összege: 138.575.374 Ft 13 településen 7 célterületre 33 nyertes projekt  3. kör (2013.) rendelkezésre álló forrás: 298.347.878 Ft 16 településre 8 intézkedésre

12

13

14 2009-ben:  Önkormányzatok: 18 344 322 Ft Egyéb pályázók: 11 881 252 Ft 2011-ben:  Önkormányzatok: 4 350 258 Ft  Egyéb pályázók: 134 225 116 Ft

15  Program szerinti intézkedések: - versenyképesség - környezetgazdálkodás - életminőség javító intézkedések A fejlesztés típusai: - közösségi célú fejlesztés 100 % támogatási intenzitás - vállalkozási célú fejlesztés 60 % támogatási intenzitás Utófinanszírozás!

16  Egy pályázat Egy cél (közösségi vagy vállalkozási célú fejlesztés)  Egy pályázat Több tevékenység  Egy ügyfél Legfeljebb három pályázat  Az ügyfél nem jogosult pályázat benyújtására ugyanarra a beruházásra, vagy fejlesztésre, amelyre az ügyfélnek elbírálatlan támogatási kérelme vagy jogerős támogatási határozata van az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatható beruházásra, vagy fejlesztésre vonatkozóan.

17  HVS részeként LEADER terv elkészítése: 2013. április 12-ig (Közgyűlési döntés)  HBB-hez projektadatlap benyújtás: IH Közlemény megjelenésétől  Nem támogatható az a pályázat, amelyet a HBB nem támogat! (LEADER TERV-ből levezethetőnek kell lennie a döntésnek)  A pályázatot 2013. június 17-től lehet benyújtani elektronikusan ügyfélkapun keresztül  Forráskimerülésig tart a benyújtási időszak (legkésőbb augusztus 31. 18:00-ig)  Támogató határozat: 2013. december 31-ig!  Megvalósítás: 2014. december 31-ig  LEADER rendelet: 35/2013. (V. 22.)

18 1. intézkedés - Civil szervezetek eszközfejlesztése Támogatás vehető igénybe a civil szervezetek érdekérvényesítő és a közösségi részvételt szolgáló tevékenységek megerősítése és fejlesztése érdekében, a sport és az egészséges élethez kapcsolódó projektek, a helyi életminőség javítását célzó projektek, valamint a közbiztonság fejlesztése témakörében, amennyiben a fejlesztés a pályázó tevékenységi köréhez kapcsolódik és a köz javát szolgálja. Támogatható tevékenységek: 1) építés 2) eszközbeszerzés 3) szolgáltatások beszerzése 4) Marketing Támogatási kritériumok:  Kizárólag az alapító okiratban rögzített tevékenységekhez, célokhoz kapcsolódó fejlesztések támogathatóak  Nem támogathatóak működési jellegű kiadások  Kizárólag együttműködés keretében megvalósított fejlesztések támogathatók  Kizárólag költséghatékony fejlesztések támogathatóak  A támogatás feltétele, hogy a projekt megvalósításának évében, az utolsó elszámolás benyújtását megelőzően a pályázó a fejlesztést bemutató összefoglaló dokumentációt jelentet meg a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület honlapján, mely a fejlesztésről szóközök nélkül legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást és 10 fényképet tartalmaz. A dokumentum megjelentetéséről készített print screen felvételt köteles az ügyfél az utolsó elszámolásához csatolni.  A támogatás feltétele, hogy a projekt megvalósításának évében, az utolsó elszámolás benyújtását megelőzően a pályázó a helyi vagy az országos sajtó útján tájékoztatást nyújt a fejlesztésről. A helyi vagy országos sajtó tájékoztatásához kapcsolódóan kötelező marketing tevékenység költségeinek elszámolása. A dokumentum megjelentetéséről készített másolatot köteles az ügyfél az utolsó elszámolásához csatolni.  500 000 - 10 000 000 Ft  Települési önkormányzat, nonprofit szervezet, egyház  Közösségi célú fejlesztés

19  Támogatás vehető igénybe a helyi közösségek kulturális és családi értékeinek védelme érdekében, továbbá a közösség társadalomformáló ereje, valamint a helyi termelők számára bemutatkozási lehetőséget és a helyi társadalmi kapcsolatok számára megfelelő színvonalú rendezvénytér megteremtésére.  Támogatható tevékenységek: 1) építés 2) eszközbeszerzés 3) szolgáltatások beszerzése 4) marketing  Támogatási kritériumok:  Kizárólag más projektekben még támogatást nem nyert cél érdekében valósítható meg fejlesztés  Kizárólag az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér támogatás keretében vállalt, végzett, megvalósított kötelező és önként vállalt feladatokon, fejlesztéseken kívüli célok támogathatóak.  Településenként maximum két pályázat támogatható, amely rendelkezik a helyi önkormányzat által kiállított támogató nyilatkozattal.  Kizárólag minimum két civil szervezettel történő együttműködés keretében megvalósított fejlesztések támogathatóak.  Nem vehető igénye támogatás:  1. önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezető rendszer, tűzi-víz vezetékek, tűzi-víz tárolók, utak, vasutak, átereszek, hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés.  2. önkormányzati bérlakás felújítására, korszerűsítésére;  3. kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek, épületrészek belső részének felújítására, korszerűsítésére, bővítésére,  4. lakáscélú épületet, épületrészt érintő fejlesztésekre  Eszközbeszerzés, szolgáltatások beszerzése kizárólag építési tevékenységgel együtt támogatható

20  Kizárólag költséghatékony pályázatok támogathatóak  A támogatás feltétele, hogy a projekt megvalósításának évében, az utolsó elszámolás benyújtását megelőzően a pályázó a fejlesztést bemutató összefoglaló dokumentációt jelentet meg a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület honlapján, mely a fejlesztésről szóközök nélkül legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást és 10 fényképet tartalmaz. A dokumentum megjelentetéséről készített print screen felvételt köteles az ügyfél az utolsó elszámolásához csatolni.  A támogatás feltétele, hogy a projekt megvalósításának évében, az utolsó elszámolás benyújtását megelőzően a pályázó a helyi médiában meghirdetett nyílt napot szervez, melynek keretében bemutatja a fejlesztést. A nyílt nap szervezéséhez kapcsolódóan kötelező marketing tevékenység költségeinek elszámolása. A nyílt nap szervezéséről szóló cikk megjelentetéséről készített másolatot köteles az ügyfél az utolsó elszámolásához csatolni.  1 000 000 - 15 000 000 Ft  Települési önkormányzat, nonprofit szervezet, egyház  Közösségi célú fejlesztés

21  Támogatás vehető igénybe a külterületi földutak pormentesítésére kísérleti, a térségben innovatív technológia alkalmazásával, melyhez számos ipari melléktermék felhasználható, továbbá megfelelő technológiával minden bontott (épületből, útból származó) anyag szolgálhat útalapanyagként, vagy a külterületi földutak karbantartásának céljából eszköz/gépbeszerzésre. Támogatható tevékenységek: 1) építés 2) gépbeszerzés 3) szolgáltatások beszerzése Támogatási kritériumok:  Településenként kizárólag egy pályázat támogatható  Megvalósítási hely szerint illetékes önkormányzattal partnerségben kell megvalósítani a fejlesztést  Nem támogatható magánutak létesítése, fejlesztése  Kizárólag a pályázó tevékenységi köréhez és az azt segítő céllal megvalósított projektek támogathatóak  76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján „Külterületi földutak karbantartása, javítása” célterület és 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján a „Önkormányzati tulajdonban lévő külterületi földutak karbantartása, javítása” célterületek vonatkozásában már támogatásban részesült ügyfél nem támogatható.  Kizárólag költséghatékony fejlesztések támogathatóak.  1 000 000 - 15 000 000 Ft  Önkormányzati társulás, nonprofit szervezet  Közösségi célú fejlesztés

22  Támogatás vehető igénybe kizárólag a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek hozzáadott érték növelését támogató projektek érdekében telephely bővítés-fejlesztésre, infrastruktúra fejlesztésre, valamint eszköz és gépbeszerzésre, amennyiben a projekt helyi igényeknek megfelelő fenntarthatóságot biztosítja.  Helyben megtermelt mezőgazdasági termék: a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport tervezési területén előállított, a térségben honos vagy ott megtermelt, összegyűjtött, előállított alapanyagokból, hagyományos illetve helyben kialakult eljárások (receptek) alkalmazásával, többnyire kisüzemi keretek között előállított, esetleg csomagolásukban is helyi anyagokat, helyi kulturális elemeket felhasználó - ily módon a hely sajátosságait megjelenítő - termékeket tekintjük ide tartozónak. Támogatható tevékenységek: 1 ) Építés 2) Eszközbeszerzés 3) Gépbeszerzés 4) Szolgáltatások beszerzése 5) Marketing Támogatási kritériumok:  Kizárólag több szférát érintő együttműködéssel megvalósuló projektek támogathatóak.  A támogatás feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy a megvalósítást követő naptári év végéig minimum 4 alkalommal a helyi igényeknek megfelelő közösségi érdekeket szolgáló tevékenységet végez térítésmentesen, mellyel kapcsolatban minden alkalomhoz kapcsolódóan a felsoroltakból minimum három indikátort tartalmazó társadalmi felelősségvállalás formanyomtatványt nyújt be. A 4-ből 2 alkalommal megvalósuló helyi igényeknek megfelelő közösségi érdekeket szolgáló tevékenységet az utolsó elszámolás benyújtását megelőzően meg kell valósítania és az ezt igazoló választott indikátorokat az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges.  Indikátorok: fénykép, emlékeztető, filmfelvétel, prospektus, igazolás.

23  Közösségi érdekeket szolgáló tevékenység: az ügyfél által megvalósított fejlesztés eredményéből a helyi társadalom egészének a közös érdekét szolgáló, térítésmentesen biztosított hozzájárulás, mely a helyi csoportok esélyegyenlőségéhez szükséges önkéntes anyagi vagy természetbeni támogatáson alapul.  Elemzés készítése, tanulmánykészítés, technológia vásárlása nem támogatható.  Kizárólag költséghatékony pályázatok támogathatóak.  A támogatás feltétele, hogy a projekt megvalósítását követő évben a pályázó a közösségi érdekeket szolgáló tevékenysége keretében 4 alkalommal végzett munkájáról a választott indikátorok alkalmazásával összefoglaló dokumentációt jelentet meg a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület honlapján. Az összefoglaló dokumentáció megjelenéséről készített print screen felvételt az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges.  1 000 000 - 15 000 000 Ft  Vállalkozási célú fejlesztés  Működő, induló mikro-, kis- és középvállalkozás,  lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amennyiben vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, illetve ha a pályázattal érintett tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felveszi az egyéni vállalkozói tevékenységei közé,  lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági őstermelő, amennyiben a pályázatban meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának elősegítését célzó tevékenységre irányul.  Nonprofit szervezet

24  Támogatás igénylésére kizárólag mezőgazdasági termelő jogosult. Mezőgazdasági termelő az a mezőgazdasági őstermelő, természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely mezőgazdasági tevékenységet folytat. Mezőgazdasági tevékenységnek minősülnek az állami adóhatósághoz bejelentett NACE Rev. 2 szerinti 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenységek.  Támogatási kritériumok  Kizárólag több szférát érintő együttműködéssel megvalósuló projektek támogathatóak.  A támogatás feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy a megvalósítást követő naptári év végéig minimum 4 alkalommal a helyi igényeknek megfelelő közösségi érdekeket szolgáló tevékenységet végez térítésmentesen, mellyel kapcsolatban minden alkalomhoz kapcsolódóan a felsoroltakból minimum három indikátort tartalmazó társadalmi felelősségvállalás formanyomtatványt nyújt be. A 4-ből 2 alkalommal megvalósuló helyi igényeknek megfelelő közösségi érdekeket szolgáló tevékenységet az utolsó elszámolás benyújtását megelőzően meg kell valósítania és az ezt igazoló választott indikátorokat az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges.  Indikátorok: fénykép, emlékeztető, filmfelvétel, prospektus, igazolás.  Közösségi érdekeket szolgáló tevékenység: az ügyfél által megvalósított fejlesztés eredményéből a helyi társadalom egészének a közös érdekét szolgáló, térítésmentesen biztosított hozzájárulás, mely a helyi csoportok esélyegyenlőségéhez szükséges önkéntes anyagi/természetbeni támogatáson alapul.  A támogatás feltétele, hogy a projekt megvalósításának évében a pályázó a fejlesztést bemutató összefoglaló dokumentációt jelentet meg a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület honlapján, mely a fejlesztésről szóközök nélkül legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást és 10 fényképet tartalmaz. Az összefoglaló dokumentáció megjelenéséről készített print screen felvételt az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges.

25  Gépbeszerzés vagy szolgáltatás beszerzés kizárólag eszközbeszerzéssel együtt támogatható.  Elemzés készítése, tanulmánykészítés, technológia vásárlása nem támogatható.  Kizárólag költséghatékony pályázatok támogathatóak.  A támogatás feltétele, hogy a projekt megvalósítását követő évben a pályázó a közösségi érdekeket szolgáló tevékenysége keretében 4 alkalommal végzett munkájáról a választott indikátorok alkalmazásával összefoglaló dokumentációt jelentet meg a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület honlapján. Támogatható tevékenységek: 1) Eszközbeszerzés 2) Gépbeszerzés 3) Szolgáltatások beszerzése 4) marketing  1 000 000 - 10 000 000 Ft  Vállalkozási célú fejlesztés  Működő, induló mikro-, kis- és középvállalkozás,  lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amennyiben vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, illetve ha a pályázattal érintett tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felveszi az egyéni vállalkozói tevékenységei közé,  lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági őstermelő, amennyiben a pályázatban meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának elősegítését célzó tevékenységre irányul.  Nonprofit szervezet

26  Támogatás vehető igénybe a vállalkozás infrastrukturális és eszközfejlesztésére, amennyiben a fejlesztés során a vállalkozás megújuló energiaforrások alkalmazásával növeli a vállalkozás energiahatékonyságát.  Megújuló energia: olyan energiaforrás, ami folyamatosan a rendelkezésünkre áll, vagy emberi beavatkozás nélkül újratermelődik (napenergia, szélenergia, geotermikus energia, biomassza, biogáz).  Támogatható tevékenységek: 1) Építés 2) Eszközbeszerzés 3) Gépbeszerzés 4) Szolgáltatások beszerzése Támogatási kritériumok:  Kizárólag megújuló energia felhasználást is tartalmazó fejlesztések támogathatóak.  Kizárólag költséghatékony pályázatok támogathatóak.  Megújuló energia alkalmazásával kapcsolatos fejlesztésre a teljes projekt összegének minimum 10 %-át kell fordítani.  Elemzés készítése, tanulmánykészítés, technológia vásárlása nem támogatható  1 000 000 - 10 000 000 Ft  Vállalkozási célú fejlesztés  Működő, induló mikro-, kis- és középvállalkozás,  lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amennyiben vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, illetve ha a pályázattal érintett tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felveszi az egyéni vállalkozói tevékenységei közé,

27  Támogatás vehető igénybe 3 napraforgós minősítésnek megfelelő falusi szálláshelyek kialakítására, fejlesztésére; már meglévő, de 3 napraforgósa minősítési osztálynak megfelelő minőségű szálláshelynél nem magasabb minőségi osztályba tartozó szálláshelyhez kapcsolódó szolgáltatások kialakítására, a fejlesztéshez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztésére, valamint a beruházást népszerűsítő kiadványok készítésére. Támogatható tevékenységek: 1) Építés 2) Eszközbeszerzés 3) Gépbeszerzés 4) Szolgáltatások beszerzése Támogatási kritériumok  A projekten belül kiadványkészítésre a projekt bruttó teljes értékének maximum 5 %-a fordítható.  Szálláshely kialakítása fejlesztése kizárólag kiadványkészítéssel együtt támogatható.  Szolgáltatásfejlesztés és kisléptékű infrastruktúra fejlesztés kizárólag kiadványkészítéssel együtt támogatható.  Kizárólag költséghatékony pályázatok támogathatóak.  A kiadványt a tervezési területen minimum 5 települést érintően terjeszteni szükséges.  Kizárólag együttműködéssel valósítható meg fejlesztés.

28  1 000 000 - 10 000 000 Ft  Vállalkozási célú fejlesztés  Működő, induló mikro-, kis- és középvállalkozás,  lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amennyiben vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, illetve ha a pályázattal érintett tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felveszi az egyéni vállalkozói tevékenységei közé,  lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági őstermelő, amennyiben a pályázatban meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának elősegítését célzó tevékenységre irányul.  Nonprofit szervezet

29  Támogatás vehető igénybe a Tiszától a Homokhátságig LEADER Fejlesztési csoport tervezési területén megvalósult jó gyakorlatok, sikeres projektek és a térség számára kiemelt jelentőségű eredmények feltérképezésére, adatbázis készítésére, a térségre jellemző helyi sajátosságok bemutatásával kapcsolatos rendezvényre. Támogatható tevékenységek:  eszközbeszerzés  rendezvény előkészítése és megvalósítása  marketing  szolgáltatás beszerzése  a Vhr. 31. §-ában nem szereplő egyéb tevékenység Támogatási kritériumok:  Kizárólag a tervezési terület települései vonatkozásában támogatható projekt  Projektötlet kizárólag a LEADER Helyi Akciócsoport címmel rendelkező szervezet támogató nyilatkozatának birtokában támogatható.  A pályázó működési területe kizárólag a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területét fedi le és működési területe nem terjed ki a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területén kívül eső településekre.  Kizárólag költséghatékony pályázatok támogathatóak.  Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport  Közösségi célú  5 000 000 – 20 000 000 Ft

30  A jelenleg rendelkezésre álló forrás: 1 020 691 € (298.347.878 Ft).  Ebből kötelezően gazdaságfejlesztésre fordítandó 492 945 € (144.087.691 Ft)  Szolgáltatásfejlesztésre fordítható maximum 527 746 €(154.260.188 Ft).

31 Köszönöm a figyelmüket! Dr. Vén Gabriella vengabriella@gmail.com +36-70-33-222-08 Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12 Tel.: 76/505-781 Fax: 76/505-782 homokhatsag.egyesulet@gmail.com www.homokhatsag-leader.hu


Letölteni ppt "LEADER 2013 – Tájékoztató Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület."

Hasonló előadás


Google Hirdetések