Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

103/2012 (IX.1.) VM rendelete EMVA-ból vidéki örökség megőrzéséhez LEADER HACS közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "103/2012 (IX.1.) VM rendelete EMVA-ból vidéki örökség megőrzéséhez LEADER HACS közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről."— Előadás másolata:

1 103/2012 (IX.1.) VM rendelete EMVA-ból vidéki örökség megőrzéséhez LEADER HACS közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

2 Észak Borsodi LEADER Unió Támogatás vehető igénybe: 1. célterület:  Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrészek esetén: a. Az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására b. Az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén a. belső felújításra b. Építmény közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására c. Parkoló kialakítására c. A kapcsolódó zöld felület rendezésére, létrehozására, felújítására d. A kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására Az épület, építmény felújításának keretében legfeljebb bruttó 15%-os alapterület növekedés támogatható!

3 Észak-Borsodi LEADER Unió Támogatás vehető igénybe: 2. célterület:  A természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására  Természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására  Természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára 3. célterület: Helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására a. Tanösvény, tematikusút, túraútvonalak kialakítására, felújítására b. Tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről c. Helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére

4 Észak-Borsodi LEADER Unió Támogatás vehető igénybe: 4. célterület: Építmény, építményrész helyi védetté nyilvánítása érdekében a helyi építmények felmérésére irányuló értékvizsgálat elvégzésére, beleértve az ehhez kapcsolódó szakmai anyagok elkészítését

5 Észak-Borsodi LEADER Unió Elszámolható kiadások:  3. melléklet: célterületenként adja meg az elszámolható költségeket  4. melléklet: kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés Nem támogatható kiadások:  Önálló települési alapinfrastruktúra- fejlesztés  Az önkormányzat által kötelezően ellátandó funkciót betöltő épület felújítása  Lakóépület belső részének felújítása, korszerűsítése  Kastély és vár felújítása, korszerűsítése  Kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek, épületrészek belső részének felújítása, korszerűsítése  Lakóépület, kastély, vár kertjének, parkjának rendbetétele  A beruházási támogatásban részesült IKSZT címmel rendelkező ingatlanon megvalósuló fejlesztés  Saját munka elszámolása  Hordalékok takarítása  Élő állat vásárlása  Önkormányzati bérlakás felújítása, korszerűsítése

6 Észak-Borsodi LEADER Unió Ügyfél:  Települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja  Székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet  egyház Támogatás mértéke:  1-4 célterület esetén legfeljebb 10 millió Ft  A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: 100%, kivétel:  Költségvetési szervek esetén nettó 100%  1. célterület esetén a fejlesztésre irányuló épület, építmény tulajdonosa természetes személy, akkor a támogatás az elszámolható kiadás 70%-a;  Eltérő támogatási intenzitások esetén a legalacsonyabb intenzitás számít

7 Észak-Borsodi LEADER Unió Támogatás igénybevételének feltételei: nem hiánypótolható  ha a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél kizárólagos tulajdonában van, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodás ( két tanú szükséges) megkötése szükséges  Városi ranggal rendelkező településen fejlesztés nem támogatható  1. célterület keretében megvalósuló beruházás tárgya annak fenntartása céljából az üzemeltetési fenntartása mellett bérbe adható  Árajánlat  Október 1-e után került kiállításra  Árajánlat formai követelménye!!!!!!  Elektronikus árajánlat formai követelménye!!!!!!  Megfelelő tevékenységi körrel rendelkezzen az árajánlattevő  Együttműködési megállapodás:  Formai követelmény!!!!  Eredeti, vagy hiteles másolat

8 Észak-Borsodi LEADER Unió Támogatás igénybevételének feltételei:  Támogatási határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani a fejlesztést, de legkésőbb 2014. december 31-ig  Támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül az első kifizetési kérelmet be kell nyújtani és a  támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett támogatási összeg legalább 10%-val elszámolni  Utolsó kifizetési kérelmet a fejlesztés megvalósítását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.

9 Észak-Borsodi LEADER Unió Támogatási kérelem mellékletei: nem hiánypótolható Az ügyfél által kiállított dokumentum eredeti, a többi - eltérő rendelkezés kivételével - egyszerű másolat  Nonprofit szervezet: 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat  Önkormányzat, önkormányzati társulás: határozat hiteles kivonata: fejlesztés megnevezése, ingatlan hrsz.  Egyház: nyilvántartásba vett adatokat igazoló hatósági bizonyítvány/ egyházi igazolás  Földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolat- tervezett fejlesztés megvalósulás helyének bejelölése  Pénzügyi terv – 5 millió Ft alatti fejlesztés esetén  Működési és fenntarthatósági terv – 5 millió Ft vagy azt meghaladó fejlesztés esetén  Eszköz, gépbeszerzés esetén – nem gépkatalógus alapján – műszaki leírás  Két hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot, amennyiben a referenciaár az e rendeletben foglaltak alapján nem állapítható meg, valamint az ezek közül elfogadni kívánt árajánlat választásának indoklását;

10 Észak-Borsodi LEADER Unió Támogatási kérelem mellékletei: nem hiánypótolható  Építési beruházás, beépítésre kerülő eszközbeszerzés esetén ha az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat a beruházás megvalósításának jogosultságára és üzemeltetésre  Eszközbeszerzés esetén árajánlatos tételek feltüntetése a formanyomtatványon  A helyi védettség igazolására közokirati formában kiállított jegyzői nyilatkozatot  A műemléki védettséget igazoló, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által kibocsátott nyilatkozatot a védettség pontos tárgyára vonatkozóan  Építési beruházás esetén – eltérő rendelkezés esetén egyszerű másolatban  Építési engedélyköteles beruházás esetén:  jogerős és érvényes építési engedélyt/ hatósági közirati formában kiállított igazolást  Tervező ellenjegyzésével ellátott tervdokumentáció - építési-műszaki dokumentáció – helyszínrajz, alaprajz, homlokzat, metszetek, részletrajzok, azok méretarányos adatai, műszaki leírás,  Beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajz - alaprajz, homlokzat, metszetek

11 Észak-Borsodi LEADER Unió Támogatási kérelem mellékletei: nem hiánypótolható  Nem építési engedélyköteles beruházás esetén:  Eredeti nyilatkozat, hogy nem engedélyköteles  Tervező ellenjegyzésével ellátott tervdokumentáció - építési- műszaki dokumentáció – helyszínrajz, alaprajz, homlokzat, metszetek, részletrajzok, azok méretarányos adatai, műszaki leírás,  Beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajz - alaprajz, homlokzat, metszetek Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség végéig - A beruházás megvalósítása esetén biztosítani a fejlesztés eredményének közcélra történő hasznosítását - Biztosítani az építmény legalább heti 5 napon való rendszeres látogathatóságát

12 Észak-Borsodi LEADER Unió Támogatási kérelem bírálata: Elutasításra kerül az a kérelem, amely  Az értékelési rendszer alapján nem éri a maximális pontszám legalább 50%-át  A támogatási összeg kevesebb, mint 1 millió Ft  A megítélhető összes elszámolható kiadás összege nem éri el a támogatási kérelemben megadott, összes elszámolni kívánt kiadás 30 %-át

13 Észak-Borsodi LEADER Unió 155/2012 (X.5.) MVH Közlemény http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mai nmenu/kozlemenyek/mvhk1552012

14 Észak-Borsodi LEADER Unió Köszönöm figyelmüket! Farkas Éva 30/ 326 1467 eszakborsod@gmail.com


Letölteni ppt "103/2012 (IX.1.) VM rendelete EMVA-ból vidéki örökség megőrzéséhez LEADER HACS közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések