Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Cohesion Policy 2007 - 13 Európai Bizottság Regionális Politika Főigazgatóság Magyarország Flórián László 2009 június 9. EU Kohéziós Politika 2007-2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Cohesion Policy 2007 - 13 Európai Bizottság Regionális Politika Főigazgatóság Magyarország Flórián László 2009 június 9. EU Kohéziós Politika 2007-2013."— Előadás másolata:

1 1 Cohesion Policy 2007 - 13 Európai Bizottság Regionális Politika Főigazgatóság Magyarország Flórián László 2009 június 9. EU Kohéziós Politika 2007-2013

2 2 Cohesion Policy 2007 - 13 Egy kis történelem I 1957 Római Szerződések – rögzítik: „...Az Unió különösen a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentésére törekszik...“ 1957 – az ESzA létrehozása 1962 – az EAGGF (Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap) 1975 - az ERDF létrehozása – a cél: „a tagállamok EU-s költségvetési hozzájárulása egy részének redisztribúciója a legszegényebb régiókba “ 1986 – az Egységes Európai Okmány – a valós kohéziós politika alapja 1989-93 – Európai Tanács (Brusel, 1988 február) – revideálja az ún. „Szolidaritási alapok“ működését, 68 milliárd ECU-t jelöl ki a kohézióra

3 3 Cohesion Policy 2007 - 13 Egy kis történelem II 1992 – Az Európai Közösséget létrehozó szerződés – a kohézió mint az egyik főcél, a Kohéziós Alap létrehozása (közlekedés és környezetvédelem) 1994-99 – 200 milliárd ECU kijelölése a KP-ra (a költségvetés 1/3-a) 2000-06 – a Strukturális alapok reformja – 213 mld. € + ISPA 2000-01 – ET Lisbon (2000 márciusa) – prioritás: foglalkoztatás – ET Goteborg (2001 június) – prioritás: fenntartható fejlődés 2002 – Copenhagen – a 10 új tagállam belépési feltételei lefektetése 2004 – az EU bővítése 10 új taggal 2005 – az EU 2007-2013-as költségvetése – KP: 347 mld. € 2006 – költségvetési megegyezés az EP, a Tanács és a Bizottság közt; új rendeletek elfogadása (érvényesség: 2006.8.1.); október: a Közösségi Stratégiai Irányvonalak elfogadása 2007 – BG és RO belépése

4 4 Cohesion Policy 2007 - 13 És miért regionális / kohéziós politika? Az EU-nak 27 tagállama és 268 régiója van, minden 4 régióból egynek alacsonyabb az egy lakosra jutó GDP-je, mint az EU átlagának 75%-a ! A regionális politika alapelvei: szolidaritás, de egyben versenyképesség – a gazdasági és szociális kohézió támogatása az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében olyan potenciál létrehozása, amely segítené a régiókat a növekedés és versenyképesség elérésben, lehetővé tenné a tapasztalatok és elképzelések kölcsönös cseréjét

5 5 Cohesion Policy 2007 - 13 ”Gazdasági, társadalmi, területi kohézió erősítése a kibővült Európa régiói, tagállamai közti fejlettségi különbségek csökkentése révén” I.A EU kohéziós politika alakításában való közreműködés II.Pénzügyi alapok kezelése: –Európai Regionális Fejlesztési Alap –Kohéziós Alap –ISPA előcsatlakozási alap –Európai Szolidaritási Alap A Regionális Politika Főigazgatóság küldetése

6 6 Cohesion Policy 2007 - 13 Főigazgató – Dirk Ahner Főigazgató helyettes Katherina Maternova Főigazgató helyettes Michele Pasca-Raymondo 700 fő 5 igazgatóság a megvalósítás koordinálására 1 igazgatóság pénzügyi és kontrolling feladatok ellátására 3 igazgatóság stratégiai kérdések kezelésére 19 unit a 27 államra és a csatlakozó országokra 4 unit különböző audit feladatokra 3 unit: Kommunikáció, ultra-periferikus régiók, jogi ügyek 4 unit: Policy reform, értékelés, tematikus elemzések, város- és vidékfejleszté s 3 unit: Belső és külső koordináció, financial engineering Igazgatóság Erőforrások

7 7 Cohesion Policy 2007 - 13 Kohéziós politika 2007-2013

8 8 Cohesion Policy 2007 - 13 Egy főre jutó regionális GDP 2004- ben vásárlóerő-paritáson számítva

9 9 Cohesion Policy 2007 - 13 Innovációs teljesítmény

10 10 Cohesion Policy 2007 - 13 1.Elfogadás 2000 március (Götheborgi update 2001) 2.Célja: Európát a legversenyképesebb és legdinamikusabb gazdasággá tenni 3.Felülvizsgálat 2005: Növekedés és Munkahelyek agenda 4.Két cél 2010-ig: Foglalkoztatási ráta 70%, GDP- arányos K+F kiadás 3% 5.2005 óta megerősített irányítás: éves jelentési kötelezettség, nagypolitikai figyelem Lisszaboni Agenda

11 11 Cohesion Policy 2007 - 13 Integrált Növekedési és Foglalkoztatási Iránymutatások Közösségi Stratégigai Iránymutatások a Kohézióért EU Vidékfejlestési Stratégigai Iránymutatások Stratégigai Iránymutatások a halászati szektor, valamint a partmenti, halászattól függő területek fenntartható fejlesztése érdekében Nemzeti Reform Programok Nemzeti Stratégiai Referencia Keretek Nemzeti Stratégiai Tervek Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiák Kohéziós politika KAP/vidékfejlesztés Halászati politika Európai Tanács Európai Bizottság Tanács Tagállamok Kohéziós, vidékfejlesztési és halászati politikák és a Lisszaboni Agenda

12 12 Cohesion Policy 2007 - 13 EU pénzügyi keretszámok Pénzügyi keretszámok fejezetcímenként Mrd EUR % 1a. Versenyképességi politikák74,18,6 % 1b. Kohéziós politikák30835,6 % 2. Közös mezőgazdasági politikák371,342,9 % 3. Állampolgárság, szab., bizt. és igazságosság10,81,2 % 4. Az EU mint globális partner49,55,7 % 5. Teljes adminisztratív kiadás49,85,8 % 6. Kompenzáció BG/RO0,80,1 % Összesen864,3 EU-27 GNI %-ában kifejezve1,048% 2004-es árakon

13 13 Cohesion Policy 2007 - 13 Konvergencia: EUR 199,3 mrd. Phasing out: EUR 13,9 mrd. Phasing in: EUR 11,4 mrd. Versenyképesség: EUR 43,5 mrd. Területi Együttm.: EUR 8,7 mrd. Kohéziós Alap: EUR 69,6 mrd. Pénzügyi allokáció célkitűzésenként 2007-2013 Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Összesen: EUR 347,4 milliárd Folyóáron számítva

14 14 Cohesion Policy 2007 - 13 Célkitűzések, Strukturális Alapok és Kohéziós Alap CélkitűzésekStrukturális Alapok és Kohéziós Alap KonvergenciaERFAESZAKA Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás ERFAESZAKA Európai Területi Együttműködés ERFA infrastruktúra, innováció, beruházások stb. szakképzés, foglalkoztatás stb. környezet- védelmi és közlekedési infrastruktúra stb.

15 15 Cohesion Policy 2007 - 13 A “Lisszaboni célok“ figyelembevétele a kohéziós politika reformjában Earmarking: a Rendelet minimum-szintet határoz meg a Lisszaboni célokhoz való hozzájárulásra a Konvergencia régiók (60%) és a Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás (75%) régiók esetében. Kiadási kategória lista a fenti értékek kiszámítására (kutatás- fejlesztés, innováció, KKV-fejlesztés, fő európai infrazstruktúrák, energiahatékonyság, emberi erőforrások, stb). Kivételek: ez a szabály azon tagállamokra nézve nem kötelező, amelyek 2004 május 4 után léptek be az EU-ba.

16 16 Cohesion Policy 2007 - 13 Earmarking értékek tagállamonként

17 17 Cohesion Policy 2007 - 13 BE BG CZ DK DE EE GR ES FR IR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SL SK FI SV UK RO Kohéziós Alap Konvergencia Konvergencia: Phasing-out Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás: Phasing-in Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás Európai Területi Együttműködés Pénzügyi allokáció SA+KA 2007-2013 milliárd euró, tagállamonként, folyóáron 20 60 40

18 18 Cohesion Policy 2007 - 13 A Kohéziós Politika prioritásai 2007-2013

19 19 Cohesion Policy 2007 - 13 Allokáció Magyarország számára folyóáron JogcímMio. € Kohéziós Alap8.642 Konvergencia14.248 Közép- Magyarország 2.031 Területi Együttműködés 386 Összesen:25.307

20 20 Cohesion Policy 2007 - 13 A legfontosabb támogatási területek közlekedés8,5 mld € 29% regionális fejlesztés5,8 mld € 23% környezetvédelem5,0 mld € 17% T&K, innovációk 4,1 mld € 14% szociális infrastruktúra2,9 mld € 10% Mindez (és még mások is) 15 operatív programban (ebből 7 ROP)

21 21 Cohesion Policy 2007 - 13 NSRF pénzügyi tábla

22 22 Cohesion Policy 2007 - 13 vásárlóerő-paritáson számítva) Egy főre eső GDP (2005 vásárlóerő-paritáson számítva) EU27= 100 Magyarország 64,3 Közép MO 104,9 Nyugat-Dunántúl 63,7 Közép-Dunántúl 60,4 Dél-Dunántúl 44,6 Dél-Alföld 43,6 Észak MO 42,3 Észak-Alföld 40,9 (Eurostat, 2008)

23 23 Cohesion Policy 2007 - 13 „Munkamegosztás” a Bizottság és a tagállam között Decentralizált a végrehajtás: tagállam irányító hatóságai és közreműködő szervezetei Kivételt képeznek a nagyprojektek - Bizottsági döntés Audit-ellenőrzés: közös menedzsment a Bizottság és tagállam között a józan pénzügyi menedzsment elvei alapján Bizottság: menedzsment és ellenőrzési rendszerek meglétének és működésének ellenőrzése (kifizetések megszakítása, leállítása) Tagállam: garantálja a funkciók szétválasztását, eljárások kidolgozása (projekt kiválasztás, fellebbezés, kifizetések rendszere)

24 24 Cohesion Policy 2007 - 13 Hogyan működik mindez a valóságban? az EB jóváhagyta a tagállam által benyújtott Operatív Programot ki lettek jelölve: –az Irányító Hatóság (NFÜ) –a Közreműködő Szervezet/-ek (RFÜ) –az Igazoló Hatóság (Nemzeti Programengedélyező Iroda – Pénzügyminisztérium) –az Ellenőrző Hatóság (KEHI)

25 25 Cohesion Policy 2007 - 13 Akkor most már költhetjük a pénzt…?!? Azért ez nem ilyen egyszerű! Kell még:  két éves Akcióterv, amely  rögzíti és pontosítja a prioritások céljait, időbeosztását, „konstrukcióit” és azok pénzügyi kereteit  meghatározza a végső kedvezményezettek körét  meghatározza a projektkiválasztás módját  meghatározza a támogatható tevékenységek körét  kormányzati döntés a kiemelt projektekről és azok allokációjáról  pályázati kiírás (minden hozzátartozó „kellékkel”)  s nem utolsósorban: projektidea !!!  és még: együttműködés (partnerség), humán erőforrás, s papír, papír, papír ….

26 26 Cohesion Policy 2007 - 13 Hogyan és hol szólal meg „a régió hangja”? a Regionális Fejlesztési Tanácsban (jóvá kell hagynia a támogatásra javasolt projekteket) a Regionális Fejlesztési Ügynökségekben (értékelik a projektjavaslatokat) a Regionális Monitorozó Albizottságokban (megtárgyalja és véleményezi az Akcióterveket) a Konvergencia Monitoring Bizottságban (dönt az Albizottságok javaslatairól, megváltoztathatja az OP-t – az EB hozzájárulásával)

27 27 Cohesion Policy 2007 - 13 Egy pár eredmény (2004-06): 19 843 támogatott projekt 12 957 mikro-vállalat és KKV támogatása 21 600 új munkahely 47 projekt a KA-ban (ebből 13 TA) –25 környezetvédelmi projekt: 4,1 millió lakosnak korszerűbb hulladékgyűjtés, 2 milliónak hatékonyabb szennyvízkezelés, 106 ezernek jobb ivóvíz –9 közlekedési projekt: 569 km vasúti pálya korszerűsítése, 39 km autópálya építése, 452 km közút felújítása

28 28 Cohesion Policy 2007 - 13 A legfontosabb adatok 2007-13-ra: több mint 7,2 milliárd € a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére több mint 2,16 milliárd € KFI-beruházásokra 2,98 milliárd € oktatási és képzési célokra 829 millió € a KKV-k támogatására további 794 millió € egyéb pénzügyi eszkö- zök révén (JEREMIE) induló vállalkozások és KKV-k támogatására

29 29 Cohesion Policy 2007 - 13 Akkor most hogyan tovább….??? Munkával, kitartással, a tapasztalatok felhasználásával….. …..jó munkát kívánok!

30 30 Cohesion Policy 2007 - 13 További információ: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm További információ: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Cohesion Policy 2007 - 13 Európai Bizottság Regionális Politika Főigazgatóság Magyarország Flórián László 2009 június 9. EU Kohéziós Politika 2007-2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések