Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Cohesion Policy 2007 - 13 Európai Bizottság Regionális Politika Főigazgatóság Magyarország Flórián László 2009 június 9. EU Kohéziós Politika 2007-2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Cohesion Policy 2007 - 13 Európai Bizottság Regionális Politika Főigazgatóság Magyarország Flórián László 2009 június 9. EU Kohéziós Politika 2007-2013."— Előadás másolata:

1 1 Cohesion Policy Európai Bizottság Regionális Politika Főigazgatóság Magyarország Flórián László 2009 június 9. EU Kohéziós Politika

2 2 Cohesion Policy Egy kis történelem I 1957 Római Szerződések – rögzítik: „...Az Unió különösen a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentésére törekszik...“ 1957 – az ESzA létrehozása 1962 – az EAGGF (Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap) az ERDF létrehozása – a cél: „a tagállamok EU-s költségvetési hozzájárulása egy részének redisztribúciója a legszegényebb régiókba “ 1986 – az Egységes Európai Okmány – a valós kohéziós politika alapja – Európai Tanács (Brusel, 1988 február) – revideálja az ún. „Szolidaritási alapok“ működését, 68 milliárd ECU-t jelöl ki a kohézióra

3 3 Cohesion Policy Egy kis történelem II 1992 – Az Európai Közösséget létrehozó szerződés – a kohézió mint az egyik főcél, a Kohéziós Alap létrehozása (közlekedés és környezetvédelem) – 200 milliárd ECU kijelölése a KP-ra (a költségvetés 1/3-a) – a Strukturális alapok reformja – 213 mld. € + ISPA – ET Lisbon (2000 márciusa) – prioritás: foglalkoztatás – ET Goteborg (2001 június) – prioritás: fenntartható fejlődés 2002 – Copenhagen – a 10 új tagállam belépési feltételei lefektetése 2004 – az EU bővítése 10 új taggal 2005 – az EU as költségvetése – KP: 347 mld. € 2006 – költségvetési megegyezés az EP, a Tanács és a Bizottság közt; új rendeletek elfogadása (érvényesség: ); október: a Közösségi Stratégiai Irányvonalak elfogadása 2007 – BG és RO belépése

4 4 Cohesion Policy És miért regionális / kohéziós politika? Az EU-nak 27 tagállama és 268 régiója van, minden 4 régióból egynek alacsonyabb az egy lakosra jutó GDP-je, mint az EU átlagának 75%-a ! A regionális politika alapelvei: szolidaritás, de egyben versenyképesség – a gazdasági és szociális kohézió támogatása az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében olyan potenciál létrehozása, amely segítené a régiókat a növekedés és versenyképesség elérésben, lehetővé tenné a tapasztalatok és elképzelések kölcsönös cseréjét

5 5 Cohesion Policy ”Gazdasági, társadalmi, területi kohézió erősítése a kibővült Európa régiói, tagállamai közti fejlettségi különbségek csökkentése révén” I.A EU kohéziós politika alakításában való közreműködés II.Pénzügyi alapok kezelése: –Európai Regionális Fejlesztési Alap –Kohéziós Alap –ISPA előcsatlakozási alap –Európai Szolidaritási Alap A Regionális Politika Főigazgatóság küldetése

6 6 Cohesion Policy Főigazgató – Dirk Ahner Főigazgató helyettes Katherina Maternova Főigazgató helyettes Michele Pasca-Raymondo 700 fő 5 igazgatóság a megvalósítás koordinálására 1 igazgatóság pénzügyi és kontrolling feladatok ellátására 3 igazgatóság stratégiai kérdések kezelésére 19 unit a 27 államra és a csatlakozó országokra 4 unit különböző audit feladatokra 3 unit: Kommunikáció, ultra-periferikus régiók, jogi ügyek 4 unit: Policy reform, értékelés, tematikus elemzések, város- és vidékfejleszté s 3 unit: Belső és külső koordináció, financial engineering Igazgatóság Erőforrások

7 7 Cohesion Policy Kohéziós politika

8 8 Cohesion Policy Egy főre jutó regionális GDP ben vásárlóerő-paritáson számítva

9 9 Cohesion Policy Innovációs teljesítmény

10 10 Cohesion Policy Elfogadás 2000 március (Götheborgi update 2001) 2.Célja: Európát a legversenyképesebb és legdinamikusabb gazdasággá tenni 3.Felülvizsgálat 2005: Növekedés és Munkahelyek agenda 4.Két cél 2010-ig: Foglalkoztatási ráta 70%, GDP- arányos K+F kiadás 3% óta megerősített irányítás: éves jelentési kötelezettség, nagypolitikai figyelem Lisszaboni Agenda

11 11 Cohesion Policy Integrált Növekedési és Foglalkoztatási Iránymutatások Közösségi Stratégigai Iránymutatások a Kohézióért EU Vidékfejlestési Stratégigai Iránymutatások Stratégigai Iránymutatások a halászati szektor, valamint a partmenti, halászattól függő területek fenntartható fejlesztése érdekében Nemzeti Reform Programok Nemzeti Stratégiai Referencia Keretek Nemzeti Stratégiai Tervek Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiák Kohéziós politika KAP/vidékfejlesztés Halászati politika Európai Tanács Európai Bizottság Tanács Tagállamok Kohéziós, vidékfejlesztési és halászati politikák és a Lisszaboni Agenda

12 12 Cohesion Policy EU pénzügyi keretszámok Pénzügyi keretszámok fejezetcímenként Mrd EUR % 1a. Versenyképességi politikák74,18,6 % 1b. Kohéziós politikák30835,6 % 2. Közös mezőgazdasági politikák371,342,9 % 3. Állampolgárság, szab., bizt. és igazságosság10,81,2 % 4. Az EU mint globális partner49,55,7 % 5. Teljes adminisztratív kiadás49,85,8 % 6. Kompenzáció BG/RO0,80,1 % Összesen864,3 EU-27 GNI %-ában kifejezve1,048% 2004-es árakon

13 13 Cohesion Policy Konvergencia: EUR 199,3 mrd. Phasing out: EUR 13,9 mrd. Phasing in: EUR 11,4 mrd. Versenyképesség: EUR 43,5 mrd. Területi Együttm.: EUR 8,7 mrd. Kohéziós Alap: EUR 69,6 mrd. Pénzügyi allokáció célkitűzésenként Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Összesen: EUR 347,4 milliárd Folyóáron számítva

14 14 Cohesion Policy Célkitűzések, Strukturális Alapok és Kohéziós Alap CélkitűzésekStrukturális Alapok és Kohéziós Alap KonvergenciaERFAESZAKA Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás ERFAESZAKA Európai Területi Együttműködés ERFA infrastruktúra, innováció, beruházások stb. szakképzés, foglalkoztatás stb. környezet- védelmi és közlekedési infrastruktúra stb.

15 15 Cohesion Policy A “Lisszaboni célok“ figyelembevétele a kohéziós politika reformjában Earmarking: a Rendelet minimum-szintet határoz meg a Lisszaboni célokhoz való hozzájárulásra a Konvergencia régiók (60%) és a Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás (75%) régiók esetében. Kiadási kategória lista a fenti értékek kiszámítására (kutatás- fejlesztés, innováció, KKV-fejlesztés, fő európai infrazstruktúrák, energiahatékonyság, emberi erőforrások, stb). Kivételek: ez a szabály azon tagállamokra nézve nem kötelező, amelyek 2004 május 4 után léptek be az EU-ba.

16 16 Cohesion Policy Earmarking értékek tagállamonként

17 17 Cohesion Policy BE BG CZ DK DE EE GR ES FR IR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SL SK FI SV UK RO Kohéziós Alap Konvergencia Konvergencia: Phasing-out Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás: Phasing-in Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás Európai Területi Együttműködés Pénzügyi allokáció SA+KA milliárd euró, tagállamonként, folyóáron

18 18 Cohesion Policy A Kohéziós Politika prioritásai

19 19 Cohesion Policy Allokáció Magyarország számára folyóáron JogcímMio. € Kohéziós Alap8.642 Konvergencia Közép- Magyarország Területi Együttműködés 386 Összesen:25.307

20 20 Cohesion Policy A legfontosabb támogatási területek közlekedés8,5 mld € 29% regionális fejlesztés5,8 mld € 23% környezetvédelem5,0 mld € 17% T&K, innovációk 4,1 mld € 14% szociális infrastruktúra2,9 mld € 10% Mindez (és még mások is) 15 operatív programban (ebből 7 ROP)

21 21 Cohesion Policy NSRF pénzügyi tábla

22 22 Cohesion Policy vásárlóerő-paritáson számítva) Egy főre eső GDP (2005 vásárlóerő-paritáson számítva) EU27= 100 Magyarország 64,3 Közép MO 104,9 Nyugat-Dunántúl 63,7 Közép-Dunántúl 60,4 Dél-Dunántúl 44,6 Dél-Alföld 43,6 Észak MO 42,3 Észak-Alföld 40,9 (Eurostat, 2008)

23 23 Cohesion Policy „Munkamegosztás” a Bizottság és a tagállam között Decentralizált a végrehajtás: tagállam irányító hatóságai és közreműködő szervezetei Kivételt képeznek a nagyprojektek - Bizottsági döntés Audit-ellenőrzés: közös menedzsment a Bizottság és tagállam között a józan pénzügyi menedzsment elvei alapján Bizottság: menedzsment és ellenőrzési rendszerek meglétének és működésének ellenőrzése (kifizetések megszakítása, leállítása) Tagállam: garantálja a funkciók szétválasztását, eljárások kidolgozása (projekt kiválasztás, fellebbezés, kifizetések rendszere)

24 24 Cohesion Policy Hogyan működik mindez a valóságban? az EB jóváhagyta a tagállam által benyújtott Operatív Programot ki lettek jelölve: –az Irányító Hatóság (NFÜ) –a Közreműködő Szervezet/-ek (RFÜ) –az Igazoló Hatóság (Nemzeti Programengedélyező Iroda – Pénzügyminisztérium) –az Ellenőrző Hatóság (KEHI)

25 25 Cohesion Policy Akkor most már költhetjük a pénzt…?!? Azért ez nem ilyen egyszerű! Kell még:  két éves Akcióterv, amely  rögzíti és pontosítja a prioritások céljait, időbeosztását, „konstrukcióit” és azok pénzügyi kereteit  meghatározza a végső kedvezményezettek körét  meghatározza a projektkiválasztás módját  meghatározza a támogatható tevékenységek körét  kormányzati döntés a kiemelt projektekről és azok allokációjáról  pályázati kiírás (minden hozzátartozó „kellékkel”)  s nem utolsósorban: projektidea !!!  és még: együttműködés (partnerség), humán erőforrás, s papír, papír, papír ….

26 26 Cohesion Policy Hogyan és hol szólal meg „a régió hangja”? a Regionális Fejlesztési Tanácsban (jóvá kell hagynia a támogatásra javasolt projekteket) a Regionális Fejlesztési Ügynökségekben (értékelik a projektjavaslatokat) a Regionális Monitorozó Albizottságokban (megtárgyalja és véleményezi az Akcióterveket) a Konvergencia Monitoring Bizottságban (dönt az Albizottságok javaslatairól, megváltoztathatja az OP-t – az EB hozzájárulásával)

27 27 Cohesion Policy Egy pár eredmény ( ): támogatott projekt mikro-vállalat és KKV támogatása új munkahely 47 projekt a KA-ban (ebből 13 TA) –25 környezetvédelmi projekt: 4,1 millió lakosnak korszerűbb hulladékgyűjtés, 2 milliónak hatékonyabb szennyvízkezelés, 106 ezernek jobb ivóvíz –9 közlekedési projekt: 569 km vasúti pálya korszerűsítése, 39 km autópálya építése, 452 km közút felújítása

28 28 Cohesion Policy A legfontosabb adatok ra: több mint 7,2 milliárd € a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére több mint 2,16 milliárd € KFI-beruházásokra 2,98 milliárd € oktatási és képzési célokra 829 millió € a KKV-k támogatására további 794 millió € egyéb pénzügyi eszkö- zök révén (JEREMIE) induló vállalkozások és KKV-k támogatására

29 29 Cohesion Policy Akkor most hogyan tovább….??? Munkával, kitartással, a tapasztalatok felhasználásával….. …..jó munkát kívánok!

30 30 Cohesion Policy További információ: További információ: Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Cohesion Policy 2007 - 13 Európai Bizottság Regionális Politika Főigazgatóság Magyarország Flórián László 2009 június 9. EU Kohéziós Politika 2007-2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések