Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELSŐ MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI VAGYON- ÉS ADÓSSÁGKEZELŐ Kft. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tóth Anett Krisztina Cégvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELSŐ MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI VAGYON- ÉS ADÓSSÁGKEZELŐ Kft. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tóth Anett Krisztina Cégvezető."— Előadás másolata:

1 ELSŐ MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI VAGYON- ÉS ADÓSSÁGKEZELŐ Kft. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tóth Anett Krisztina Cégvezető

2 2014-2020 időszak számokban Veszprém megyére vonatkozóan TOP forrás: több mint 1230 milliárd Ft 12 ezer milliárd Ft-ból 45,17 milliárd Ft a megyére Veszprém városra jutó támogatás 11,5 milliárd Ft

3 A.Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében) B.Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése (barnamezős, illetve indokolt esetben zöldmezős beruházások) Keretösszeg: 6,390 Mrd Ft (Veszprém megye) Elszámolható összköltség: 100 M – 2 Mrd Támogatás intenzitás: a Közép-Dunántúl régióban 35% Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére A felhívás kódszáma: TOP-1.1.1-15

4 A.Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása B.Közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása C.Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont jelleggel Keretösszeg: 6,390 Mrd Ft (1.1. intézkedésre összesen) Elszámolható összköltség: 50 M – 500 M Támogatás intenzitás: a Közép-Dunántúl régióban 35% Helyi gazdaságfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.1.3-15

5 A.A térségben jelentős kulturális és örökség helyszínek turisztikai fejlesztése A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése; Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése; Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása. B.Ökoturisztikai fejlesztések Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek, vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek, egyéb természeti területek) ökoturisztikai fejlesztései; Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15

6 C.Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések Kerékpáros turizmus fejlesztése; Természetes fürdőhelyek, mesterséges tavak - fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület – turizmus infrastruktúrájának fejlesztése; Horgászturizmus fejlesztése. D.Az önállóan támogatható tevékenységek elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Keretösszeg: 4,095 Mrd Ft (Veszprém megye) Elszámolható összköltség: 100 M – 1,450 Mrd Támogatás intenzitás: a Közép-Dunántúl régióban 35%

7 A.4 és 5 számjegyű utak fejlesztése, felújítása B.Országhatárhoz vezető alsóbbrendű utak fejlesztése, felújítása, építése Tervezett keretösszeg: 2,892 Mrd Ft (Veszprém megye) Elszámolható összköltség: 100 M – 5 Mrd Ft Támogatás intenzitás: 100% Támogatást igénylők köre: Magyar Közút Nonprofit Zrt (57) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, (71, 72) Konzorciumi partner: települési önkormányzat Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.3.1

8 Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák A. Infrastrukturális fejlesztés B.Eszközbeszerzés Tervezett keretösszeg: 3,451 Mrd Ft (Veszprém megye) Elszámolható összköltség: 1 millió Ft – 300 millió Ft Támogatás intenzitás: 100% A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével A felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-15

9 Önkormányzati tulajdonban lévő barnamezős terület rehabilitációja, melynek keretében támogatható: terület hasznosítását célzó beruházások megvalósítása gazdaságélénkítési, közösségi tevékenységek kiszolgálására. A.közterületek kialakítása végleges és átmeneti hasznosítás céljából egyaránt; B.a szükséges kármentesítési tevékenységen túl a meglévő épületállomány teljes elbontását követően a barnamezős terület hasznosítása; C.a barnamezős terület hasznosítható épületállományának energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő felújítása, átépítése, bővítése, illetve rehabilitálása. Tervezett keretösszeg: 8,358 Mrd Ft (Veszprém megye 2.1 intézkedésre összesen) Elszámolható összköltség: legfeljebb 5 Mrd Támogatás intenzitás: a támogatható tevékenységek függvényében 35-100% Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15

10 A.Főtevékenység – zöld város kialakítása A főtevékenységen belül a kijelölt akcióterületen támogatható a városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása. B.Főtevékenység: az akcióterületre eső, többségi önkormányzati tulajdonban lévő épületek energia hatékony üzemeltetést biztosító módon történő megújítása azok fenntartható üzemeltetése érdekében Tervezett keretösszeg: 8,358 Mrd Ft (Veszprém megye 2.1 intézkedésre összesen) Elszámolható összköltség: 50 M - 500 M Támogatás intenzitás: Várhatóan 100%, Zöld város kialakítása A felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-15

11 A.Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Belterületet védő övárok-rendszer, szűrőmezők és egyéb, a belterület védelme Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése B.Vízkár elhárítási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése C. Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák) Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések A felhívás kódszáma: TOP-2.1.3-15

12 D.Árvízvédelmi töltések lokális fejlesztése, rekonstrukciója Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok megerősítése. Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése. Keresztező műtárgyak átépítése, kiváltása, rekonstrukciója, amennyiben az indokolt. Tervezett keretösszeg: 8,358 Mrd Ft (Veszprém megye 2.1 intézkedésre összesen) Elszámolható összköltség: 10 M - 400 M Támogatás intenzitás: 100% Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések A felhívás kódszáma: TOP-2.1.3-15

13 A.Kerékpárosbarát fejlesztés Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása. Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása. Közbringa-rendszer kiépítése, bővítése. B.Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés Közlekedésbiztonsági beruházás: Forgalomcsillapítás Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15

14 Tervezett keretösszeg: 4,257 Mrd Ft (Veszprém megye) Elszámolható összköltség: 50 M – 10 Mrd Támogatás intenzitás: 100% Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15

15 A.Önállóan támogatható tevékenységek Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, utólagos hőszigetelés útján. B.Önállóan nem támogatható tevékenységek Fosszilis energiahordozó vagy biomassza alapú hőtermelő berendezések és kapcsolódó hőleadó rendszerek korszerűsítése; Központi szellőző-, hűtési- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése és kialakítása; Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése; Hőszivattyúrendszerek telepítése; Központi fűtőműre való csatlakozás megteremtése vagy hulladékhő-hasznosítást célzó berendezések kialakítása ill. felújítása; Adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, intelligens világítási rendszerek kiépítése; Tervezett keretösszeg: 7,110 Mrd Ft (Veszprém megye 3.2 intézkedésre összesen) Elszámolható összköltség: 15 M – 400 M Ft Támogatás intenzitás: 100% Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15

16 A.Fosszilis tüzelőanyagot használó fűtőművek/erőművek átállítása biomassza alapú hő/ /villamos energia/ kapcsolt hő és villamos energia termelésre vagy új biomassza alapú fűtőművek/erőművek létrehozása. (közcélú) B.Meglévő geotermális kút hozamának növelése, meglévő geotermális energiahasználat bővítése, vagy igazolt hozammal rendelkező, fúrásra települő geotermális fűtőmű/ erőmű kialakítása. (közcélú) C.Napenergia alapú villamos erőművek létrehozás. (közcélú) Tervezett keretösszeg: 7,110 Mrd Ft (Veszprém megye 3.2 intézkedésre összesen) Elszámolható összköltség: 50 M – 950 M Ft Támogatás intenzitás: 100% Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

17 A.Önállóan támogatható tevékenységek Meglévő közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak, központi alapellátási ügyeletnek helyt adó helyiségek építése, felújítása, átépítése, bővítése. B.Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Eszközbeszerzés; Iskola-egészségügyi ellátás; Tervezett keretösszeg: 1,254 Mrd Ft (Veszprém megye) Elszámolható összköltség: 10 M - 60 M Ft Támogatás intenzitás: 100% Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése A felhívás kódszáma: TOP-4.1.1-15

18 Az alábbi szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás fejlesztése támogatható: - étkeztetés,-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, -közösségi ellátások,-támogató szolgáltatás, -utcai szociális munka,-nappali ellátások, - a gyermekjóléti szolgálat. A.Infrastrukturális fejlesztés: Férőhely bővítése, átalakítása, felújítása, (épületgépészet is); étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása; az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése; az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása. B.Eszközbeszerzés Tervezett keretösszeg: 0,981 Mrd Ft (Veszprém megye) Elszámolható összköltség: 3 M – 150 M Ft Támogatás intenzitás: 100% Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A felhívás kódszáma: TOP-4.2.1-15

19 A)Lakófunkciót erősítő tevékenységek B)Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek C)Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek D)Foglalkoztatást elősegítő funkció Tervezett keretösszeg: 1,310 Mrd Ft (Veszprém megye) Elszámolható összköltség: 100 M – 500 M Ft Támogatás intenzitás: 100% Leromlott városi területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

20 A.Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrész (1. főtevékenység) B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) Tervezett keretösszeg: 3,748 Mrd Ft (Veszprém megyére) Elszámolható összköltség: 40 M – 350 M Ft Támogatás intenzitás: 100% Foglalkoztatás növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15

21 A)Együttműködés megteremtése; B)Folyamatos szociális munka megteremtése; C)Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére; D)Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás fejlesztésére; E)Törekvés az egészség fejlesztésére; F)Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. Keretösszeg: 0,488 Mrd Ft (Veszprém megye) Elszámolható összköltség: 50 M – 400 M Ft Támogatás intenzitás: 100% A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok A felhívás kódszáma: TOP-5.2.1-15

22 A projektben elszámolható költségek belső %-os korlátai: Projekt előkészítés 5% Általános költség (rezsi) 1% Közbeszerzés 1% Műszaki ellenőr1% Projektmenedzsment2,5% Nyilvánosság 0,5% Könyvvizsgálat0,5% Tartalék 10% Általános megállapítások

23 A projektek esetében kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Akadálymentesítés Azbesztmentesítés Kötelező nyilvánosság biztosítása Előleg minden esetben igényelhető, melynek mértéke 25% - 50% Fenntartási időszak 5 év Minden projekt esetében elvárás, hogy illeszkedjen az Integrált Településfejlesztési Stratégiához! Általános megállapítások

24 SIKERES PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSEKET KÍVÁNUNK! Elérhetőségeink: Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. Budapest, 1055 Balassi Bálint utca 9-11 Tel.: 06-1-2690270 06-30-9413582 E-mail: emo@emort.huemo@emort.hu toth.anett@emort.hu Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "ELSŐ MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI VAGYON- ÉS ADÓSSÁGKEZELŐ Kft. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tóth Anett Krisztina Cégvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések