Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. habil Révész György Ph.D PTE Pszichológiai Intézet „Szent és profán” – a felnőtt világ gyermekképei Nevelőszülői Gondoskodás Országos Találkozója Konferencia,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. habil Révész György Ph.D PTE Pszichológiai Intézet „Szent és profán” – a felnőtt világ gyermekképei Nevelőszülői Gondoskodás Országos Találkozója Konferencia,"— Előadás másolata:

1 Dr. habil Révész György Ph.D PTE Pszichológiai Intézet „Szent és profán” – a felnőtt világ gyermekképei Nevelőszülői Gondoskodás Országos Találkozója Konferencia, Pécs, 2011. május 30-31.

2 A különböző történeti korokban eltérő gyermekkép alakította szülők, felnőttek gyermekekkel kapcsolatos viszonyát, a hétköznapi életben megnyilvánuló attitűdjeit és konkrét viselkedését. A gyermekfelfogás alapvetően befolyásolja a gyermekkel kapcsolatos bánásmódot. Miről lesz szó?

3 „A »baby-boom« generáció most aratja le vetésé- nek gyümölcsét. Az ’50-es éveket elkényeztetve töltötték, a ‘60-as éveket egy évtizedig tartó düh- kitöréssel amiatt, hogy a világ nem olyan, mint amilyennek szerették volna, a ’70-es éveket azzal, hogy a lehető legjobb drogokra és szexre tegye- nek szert, a ’80-as éveket az anyagi javak gyűjtö- getésével, a ‘90-es éveket pedig azzal, hogy töké- letes gyerekük legyen. De nem azért, hogy egész- séges, kiegyensúlyozott felnőttnek neveljék őket, hanem azért, hogy legyen mivel dicsekedni." (Ismeretlen amerikai pszichológus, 2003)

4 „Nincs jobb mód egy társadalom jellemzésére, mint az, hogyan bánnak a gyerekekkel." Ronald Reagan

5 "SZÁSZ (1980) a »gyermekkort« egyszerű címkének tartja, amelyet fegyelmezetlen és apró termetű emberekre azért aggatunk rá, hogy kényelmünk megőrzése érdekében kirekeszthessük őket a normális és egészséges emberek társadalmából" (COMER, 2000, 595. old.)

6 Miről lesz szó? A gyermek, gyermekkor jelentése Mi „a” gyerek, gyermeki; gyerekes… „kicsinyített” tehát „tökéletlen„; „koraérett” felnőtt; a világ megmentője; a szülők vágyainak (…) kielégítője; angyali ártatlan vs. sátáni…; - „szent és profán” a jövő vásárlója; a szülő tulajdona; Miért fontos ez?

7  Mert gyakori gyermekek elhanyagolása, bántal- mazása. Ennek háttere az a kulturális örökség, hogy a gyermek a szülők tulajdonát képezi, s ez bármire feljogosítja őket.  A 2004-es magyar adatok: 21 újszülött gyilkosság; 5.404 lelki bántalmazás, elhanyagolás; 2.063 fizikai bántalmazás; 3.634 elhanyagolás; 155 szexuális bántalmazás. (Gyurkó, 2007) http://www.childhelp.org/pages/statistics#gen-stats

8 elhanyagolás 63% A rossz bánásmód típusai és gyakoriságok egyéb 17 % pszichológiai 10% szexuális 10 % fizikai 19 %

9 Vázlat: 1. G y e r m e k k o r t ö r t é n e t A gyermekkor elveszítése 2. Ambivalencia 3. Szülői szerepek elbizonytalanodása Demográfiai háttér 4. Van-e kiút?

10

11

12 1. A gyermekkor változó jelentései Aries: a gyermekkor felfedezése  (deMause, Shorter, Stone, Pollock stb.) Meyrowitz: „uniage” „kidult”/”gyernőtt”/ Postman: a gyermekkor eltűnése

13 Aries tézisei: 1.A középkori ember nem rendelkezett egyértelmű gyermekkor-felfogással, a gyermek 6-7 éves korától, már a felnőttek világának tagjává vált. Aries, Ph. 1987. Gyermek, család, halál. Budapest: Gondolat (eredeti: 1960)

14 2. A gyermekkor – mint elkülönített életszakasz - fogalma a polgárosodás kezdetétől jelenik meg. Ettől kezdve a gyermekek korábbi korlátlan szabadsága megszűnt, pl. a család és az iskola egyaránt törekedett a nevelés útján való formálásukra. Aries, Ph. 1987. Gyermek, család, halál. Budapest: Gondolat (eredeti: 1960)

15 XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. Ábrázolás nincs vagy különbségek világi portré gyermekportrék  felnőtt megjelenése ábrázolás puttó meztelen „ angyal, szent zsáner - a család központja angyal, szent zsáner - a család központja család, Mária kép a gyermek család, Mária kép a gyermek Keresztelő Keresztelő Szent János Szent János Öltözet pólya  a gyermekruházat gyermekruhák  felnőttruha megjelenése Játék f e l n ő t t j á t é k=g y e r m e k j á t é k 3-4 év játékok játék= tagolódása  játék= tagolódása  a nevelés a nevelés eszköze eszköze Szexualitás a gyermek a gyermek és a gyermek a gyermek és természetes szexualitás tisztasága, angyal együtt ártatlansága említése ártatlansága említése ARIES – a gyermekkor felfedezése

16 Kicsinyített felnőtt (12. sz.) → gyermekábrázolás ARIES (1987) A gyermekkor felfedezése

17

18

19

20

21 XII.XIII.XIV.XV.XVI.XVII.XVIII.XIX. A család szerkezete Család = háznép (gyerekek, inas, cselédek, asszonyok iskola; a családi élet szorosabbra zárul a polgári család kiválása - intimitás, becenevek; fogadónapok, vizitkártya, a gyermek a család központjába kerül Viselkedés a családban Társadalmi magatartás az érvényesülés érdekében diszkréció  Építészet Középkori nagy házak: egymásba nyíló termek, mobil bútorok; teljes nyitottság a külvilágra - a szobák közös folyosóról nyílnak; - a termek funkció szerint elkülönülnek; - állandó bútordarabok;  a család szabályozza viszonyát a külvilághoz diszkréció 

22 Norbert Elias szerint a mai gyermek felfogás a történelem folyamán lett azzá, ami. Gyermeknevelés az újkorig nem létezett, mivel azok az illemszabályok, amiket a mai kor embere is megtanít gyermekének, sem léteztek azokban az időkben. Elias, N. 1987. A civilizáció folyamata. Budapest: Gondolat (eredeti:1982) Az első megfogalmazott illemszabályok a hétköznapi szokásokra vonatkoztak

23 Ez Elias szerint azért fontos, mert a régi korokban az emberek pl. evőeszközök nélkül ettek, egymás előtt végezték szükségletüket, és egyéb más cselekedeteiket is, amiket ma más ember előtt tenni súlyos vétség.  Ezek az illemszabályok szerinte a társadalmi norma explicit képviselői.  Ezek az illemszabályok voltak az elősegítői a nagyobb fokú higiéniának, ami nagyban elősegítette azt, hogy az emberek ne csak tisztábbá, de egészségesebbé is váljanak.  A higiénia növekedtével a csecsemőhalandóság is csökkent.

24 affektuskontroll  Az illemszabályok bevezetésének másik vonzata az volt, hogy a normákat be is kellett tartania az embereknek, ami azt eredményezte, hogy magasabb fokú affektuskontroll fejlődött ki bennük az idők során. Az érzelmi szabályozottság tette lehetővé azt is, hogy a gyermekek ne legyenek folyamatosan kiszolgáltatva a felnőttek indulatainak. Tehát nem csak a higiénia növekedése miatt csökkent a csecsemő- és gyermekhalandóság; a tisztasági szabályok betartásához szükséges kontroll újfajta önuralmat várt el felnőttektől.

25 SHORTER megfordítja Aries állítását, hogy a középkori csecsemőkkel szembeni érzelmi tartózkodás oka a magas mortalitásban keresendő. Véleménye szerint a középkorban éppen az érzelmi és fizikai elhanyagolás vezetett a kiugróan magas gyermekhalandósághoz: Shorter, E. 1976. The Making of the Modern Family. London: Sage ”A tradicionális anyai attitűdöt érdektelenség jellemezte az élő gyermek iránt és apátia a gyermek halála esetén” (Shorter, 1976, 256)

26 STONE (1977) felfogásában központi gondolat a szülő- gyermek kapcsolatban az „érdekek harca”. Stone, L. 1979. The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800. Harmondsworth: Penguin …hamis érv az evolúció, helyette érdekek végtelen harcának dialektikáját tételezi, fejlődési ciklusokat, semmint egyenes vonalú fejlődést. Az egyetlen egyenes vonalú fejlődés az elmúlt négyszáz évben a gyermekekről való gondoskodásban figyelhető meg, amelyben ciklikusan változott a bánásmód represszív és permisszív módja.

27 A gyermekkor változó jelentései Aries: a gyermekkor felfedezése  deMause, Shorter, Stone Meyrowitz: „uniage” „kidult”/”gyernőtt”/ Postman: a gyermekkor eltűnése

28 „A gyermekkor története olyan rémálom, amiből csak mostanában kezdünk felébredni” DeMause, L. 1976. The history of childhood. London: Souvenir Press

29 Az egyes történeti korok gyermekfelfogását elemezve DeMause egy lassú pszichogenikus fejlődési folyamatot vázol fel, amelyben általános javulás következett be a gyermekekkel való bánásmódban: a szülők egyre alkalmasabbakká válnak rá, hogy megfelelően reagáljanak gyermekeik szükségleteire. Projekció - szerepvisszafordítás - szocializáció

30 DEMAUSE (1977):”A gyermekkor története rémálom, amiből most kezdünk felébredni”; 1. A szülő-gyermek kapcsolat formái A szülő „rejtett” kívánságai Megjelenési formák Gyermekgyilkosságok Ókor – 4. század „bárcsak meghalnál, hogy megszabaduljak attól a félelmemtől, hogy megöl az anyám” gyermekgyilkosságok, gyermekek, mint rituális vallási áldozatok, gyermekek eladása, szodómia Elhagyás 4. – 13. század „el kell hagyjalak, mert menekülnöm kell a rád vetített szükségleteimtől” kiadás szoptató dajkához, kolostorba küldés, szolgának, vagy inasnak adás Ambivalencia 13. – 17. század „rossz vagy a rád vetített erotikus és agresszív tulajdonságaimtól” verés, beöntések, rövid ideig tartó pólyázás, a gyermek, mint erotikus tárgy

31 A szülő-gyermek kapcsolat formái A szülő „rejtett” kívánságai Megjelenési formák Erőszak 18. század „akkor szeretlek, ha teljesen ellenőrizhetlek” korai szobatisztaságra szoktatás, a gyermeki szexualitás elnyomása Szocializáció 19. század eleje – 20. század eleje „akkor szeretünk, ha céljainkat megvalósítod” kötelező iskoláztatás – rejtett szülői kívánságok kivetítése; bűntudatra építés Segítés 1950 - „szeretünk, és segítünk abban, hogy megvalósíthasd céljaidat” erőszak nélküli szeretet, „szabad nevelés”, gyermeki jogok DEMAUSE (1977):”A gyermekkor története rémálom, amiből most kezdünk felébredni”; 2.

32 A szülő-gyermek kapcsolat fejlődése (DeMause, 1977)

33  A változó gyermekkor (kb. 1960-tól) – fogyasztó gyerekek: a gyerek ekkortól már a konzum-, szabadidő és szórakoztatóipar céltáblája. Gyökeres változások zajlanak le a hagyományos életmódban (időbeosztás, lakóterek, étkezési szokások stb.  Az elveszett gyerekkor (kb. 1980-tól) – a gyerekkor krízise: a gyermekkor eltűnik, a család összeomlik, a tömegkommunikációs eszközök radikálisan átformálják a hagyományos értelemben vett gyermekkort HANSMANN (1995) kiegészítése deMause-hoz Hansmann, O. Kindheit zwischen Mittelalter und Moderne. Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1995.

34 Az ideális (robot) gyerek:„…aki feltétel nélkül szereti a szüleit…mindig szeret, sosem beteg, sosem változik…” (AI)

35 …és akit ki lehet dobni (AI) „a gyerektartás vagy kidobás kérdését a mai felnőtt tudattalanja is lebegőben tartja” (Hermann, 1986)

36 POLLOCK (1983/1998) a szülő-gyermek viszonyban folyamatos fejlődést tételez. A brutális bánásmódot inkább kivételnek tartja, mint általános szokásnak : „Ha DEMAUSE »A gyermekkor evolúciója«-ban megszállott felfedezője bántalmazásnak és elhanyagolásnak a múltban, akkor a gyermekkor történetének legtöbb írója megszállottja a szülői szerep fegyelmezési természetének” Pollock, L.A. 1983. Forgotten Children: Parent-Child Relations from 1500 to 1900. Cambridge University Press

37 A gyermekkor változó jelentései Aries: a gyermekkor felfedezése  (deMause, Shorter, Stone, stb.) Meyrowitz: „uniage” „kidult”/”gyernőtt”/ Postman: a gyermekkor eltűnése

38 Postman - a gyermek: üzenet abba a jövőbe, melyet már nem fogunk látni.

39  A 15 éven aluli gyermekkori bűnözés az USÁ- ban 1950 és 1979 között 1100 százalékkal növekedett,  a divatiparnak köszönhetően megszűnt a gyermekspecifikus ruházat (nem a gyermekméret!),  az iskolákban ma már nem az jelenti a problémát, ha egy diák cigarettázik a mosdóban,  a divatbemutatók kifutóin megjelentek a 12-13 éves Loliták.

40 Megszűntek a pusztán a tér és környezet eszközeit felhasználó gyermekjátékok, és a helyükbe az eszközbeszerzést és instrukciókat követelők. léptek Az oldalvonalon felnőttek szurkolnak, a  Megszűntek a pusztán a tér és környezet eszközeit felhasználó gyermekjátékok, és a helyükbe az eszközbeszerzést és instrukciókat követelők. léptek Az oldalvonalon felnőttek szurkolnak, a gyerek már nem örömet keres, hanem sikert. Ma már a tizenéves, néha a kisebb is, pont úgy káromkodik, mint a felnőtt, cigarettázik, kávézik és alkoholt fogyaszt.  Ma már a tizenéves, néha a kisebb is, pont úgy káromkodik, mint a felnőtt, cigarettázik, kávézik és alkoholt fogyaszt. http://3.bp.blogspot.com/_6Jg28bvpOzM/SOuOtAml3YI/ AAAAAAAABFk/mWU72AcU584/s400/ASH_smoking_child.jpg

41 nemi életét tízévesen kezdi,  nemi életét tízévesen kezdi,  és bár nem dolgozik, azt megköveteli, hogy tudatosan kialakított fogyasztói igényeit a felnőttek kötelességszerűen kielégítsék. „A kereskedőszellem mindent felfal, ami emberi, uralma alá vonja a tömegtermelést, tömegértékesítést, legyen az család, nemzet, zene vagy gyermekkor.”

42 „Ez a folyamat szoros kapcsolatban van azzal a radikális változással, ami a 60-70-es években kezdődött az Amerikai társadalomban. A szexuális forradalom, a drog járványos elterjedése, a konvencionális két szülős családmodell hanyatlása, a női mozgalmak, a TV, mint médium szerepének megnövekedése a nevelésben, szocializációban együttesen vezettek a gyermekkor eltűnéséhez” Marie Winn: Gyerekek gyermekkor nélkül. Gondolat Kiadó Budapest 1990

43 Aries: „kicsinyített felnőtt” (miniature adult) (miniature adult) Meyrowitz: „túlnőtt gyermek” (overgrown children) (overgrown children) a gyermek a felnőtt uniage, „kidult”

44 „A leány ne nézzen ki sokkal fiatalabbnak anyjánál, s az anya ne nézzen ki öregebbnek leányánál.” MEYROWITZ - uniage „Három életkori szakasz van: a gügyögő kisbaba az egyik oldalon, a sír szélén álló szenilis öregember a másikon, míg a kettő között a nagy végtelen tér felnőtt-gyermekekkel, akik fizikailag kifejlettek, de egyéb képességeiket tekintve inkább gyermekinek nevezhetők” MEYROWITZ, J. 1984. The adult child and the childlike adult. Daedalus, 113, 3, 19-48.

45

46 2. Az emberi természet kettőssége – ambivalencia és gyermekkép(ek)

47  potenciális kiegyensúlyozatlanság az emberi természet és kultúra között;  folyamatosan fennálló aránytalanság az ember szándéka és kötelezettségei között;  fenyegető ellentét az ember belátásai és cselekedetei között;  áthidalhatatlan és megszüntethetetlen ellentmondás a kiteljesedésre való képtelenség és az embert önmaga általi jobbá formálásának állandó igénye között" Az emberi létezés paradoxona: tökéletessé válás vs. megjobbíthatatlanság Herrmann (1994)

48 A felnőtt világ gyermekképei: - „Az emberiség jótevője (megmentője)”: angyali (gyermeki) tisztaság - A szülő tulajdona - A gazdasági tényező - gyermekmunka - A felnőttek vágyainak tárgya (pl. érzelmi szükségletek) - A „jövő vásárlója” - …

49 Kulcsszavak A gyermekkor szociális konstrukciója Kulcsszavak büntetés/megtorlás vs. megértés/gondviselés  büntetés/megtorlás vs. megértés/gondviselés veszélyes vs. védelemre szoruló  veszélyes vs. védelemre szoruló rossz vs. jó  rossz vs. jó gyermekes vs. felnőttes  gyermekes vs. felnőttes A gyermekkor elvesztése társadalmi/szociális rend elvesztése

50

51

52

53

54

55

56 A ’gyermek’ jelentése ellentmondásos és kétértelmű A magyar nyelvben régen a gyermekét váró anya áldott állapotban volt, majd másállapotos, később várandós lett. Ma (még) terhes. 2012. január 1-től hivatalosan várandós!

57 A családi – anyai szerep erodálása…

58

59

60

61 Az ambivalencia: ártatlanság - bűnösség A gyermekkori ártatlanság domináns volta és a gyermeki gonoszság együtt jelenik meg a kortárs irodalomban (pl. A Legyek Ura, Golding, 1958), Mozi (Ördögűző, Rosemary gyereke, Damian) Média (gyermek gyilkosok) „bűnös gyermek” – a szülői feladat pozícióiból adódóan egyfajta szükséglet a gyermek fegyelemmel és büntetéssel való korlátozására – „ha kíméled a pálcát, elrontod a gyereket”

62 Az emberi lét alapfeltétele az együttműködés, bizonyos fegyelmi szabályok betartása. A fegyelmezés a cselekvés ösztönösségét, ezzel együtt a cselekvés szabadságát is korlátozza: életünk a kell és lehet, a szabad és tilos, a kötelesség és felelősség világa. A túlzott fegyelmezés éppúgy romboló hatású, mint a modellszemélyek vagy általában a kontroll hiánya, bizonytalansága. 3. Engedékenység szigor

63 Engedékenység szigor Az engedékeny szülők rontják el a gyerekeket Egyre nehezebb a tanárok dolga, mert a túlságosan engedékeny szülők elkényeztetik a gyermekeiket - állapította meg egy brit tanulmány. Az általános iskolás gyerekeket egyre nehezebb tanítani, fegyelmezni pedig szinte képtelenség, mert sokuk dührohamot kap, ha nem csinálhatja, amihez kedve van - mutatták ki a Cambridge-i Egyetem kutatói, akik a tanárok átlagos terhelési szintjét vizsgálták a 2002 és 2007 közötti időszakban.  A probléma alapja a szülők engedékenysége, de a televíziós műsorok és a videojátékok is károsan hatnak a kicsikre, éppúgy ahogyan az is, ha túl sok időt kell tétlenül tölteniük, például a kiságyba szíjazva. http://www.inforadio.hu/hir/tudomany/hir-188828

64 Az iskolák tapasztalatai riasztóak: néhány gyermek úgy éri el az iskoláskort, hogy nem képes megfelelően beszélni, nem tud késsel-villával enni, vagy éppen a WC-t használni. A jelentés szerint a szülők egy kicsi, mégis számottevő része képtelen hatékonyan befolyásolni gyermeke viselkedését, a békesség kedvéért szinte mindent megenged neki. Ráadásul ha konfliktus alakul ki, sokuk gondolkodás nélkül gyermeke pártját fogja a tanárral szemben… vö. Elias - affektuskontroll

65 Feketelistára tehetik a rossz gyerekeket Ötéves koruktól adatbázisban rögzítenék a problémás gyermekek DNS-ét Nagy-Britanniában. A rendszer által a jövő bűnözői már gyermekkorukban a rendőrség látókörébe kerülnének. Országszerte nagy felháborodást keltett a brit rendőri vezetők találkozóján elhangzott tervezet, amelynek értelmében már ötéves koruktól adatbázisba vennék a problémás gyermekek DNS-ét. 2008. március 18., kedd 8:40 InfoRádió / Daily Mail Engedékenység szigor

66 Phil Donahue az egyik TV Showtime (!) című műsorának házigazdája: "Szerintem minden kivégzésnek nyilvánosan kellene lezajlania, legalábbis kamerák előtt. Úgy vélem, ez a nap híre…” Ez közérdek, és az Egyesült Államok alkotmányának első kiegészítése alapján hiszem, hogy a televíziónak utat kell törnie a kivégzőkamrákba… ► Ha úgy gondoljuk, hogy a halálbüntetés elrettentő hatású, milyen más módon lehetne jobban hangsúlyozni elrettentő voltát, mint hogy gyerekeink is láthassák, mi történik a rossz fiúkkal?„

67 http://www.tisztakezek.info/ Az erőszak „kultúrája”

68

69

70 …az Apple két nap után szülők tömeges tiltakozására visszavonta azt az iPhone-ra írt Baby Shaker (!) című programot, amelyben a síró kisgyermek a készülék rázására (!) elhallgat és a szemein két vörös x jelenik meg… A játék bevezetőjében arról ír, hogy milyen idegesítő, amikor egy kisgyermek sír és biztosan mindenki gondolkodott már azon, hogy miként is lehetne a legegyszerűbben elhallgattatni… Az erőszak „kultúrája”

71

72 A szexualizált gyermek… „mindmáig verhetet- len az elemmel működő gépnyalóka, egyfajta édességvibrátor, amely forgatja a nyalókát, és egyidejűleg masszírozza is a fogínyt” (MÜLLER, 2001, 59. old)

73

74 Hollandiában bejelentették, hogy „Szeretet, szabadság, különbözőség” elnevezéssel pedofil pártot hoztak létre. Ennek kapcsán a legnagyobb független nemzetközi gyermekvédő szervezet – Save the Children - nyilatkozatot adott ki, melyben leszögezi: olyan politikai párt alapítása, amely a szexuális kapcsolat létesítésének törvényes határát, beleegyezés esetén, 12 éves korra csökkentené és a pedofíliát népszerűsíti teljes ellentétben áll az ENSZ Gyermek- és Ifjúság jogi egyezményének alapelveivel, amelynek szellemében a Save the Children végzi munkáját. (újsághír, 2006)

75 A „potenciális vásárló” "A legtöbb mai gyerek és fiatal megszállott hedonista. Mottójuk: mindent értem, semmit a társadalomért" (MEIXNER, id. MÜLLER, 2001, 103.old.).

76 POSTMAN, könyvének első kiadását követően tinédzserektől kapott számtalan visszajelzés nyomán döbbent rá arra, hogy a gyermeki lét megőrzésének képességével leginkább maguk a gyermekek rendelkeznek. Véleményük szerint a szerző téved, mikor a tévében sugárzott felnőtt műsoroktól félti őket. Szerintük a teljes fiatalkorukat lefedő túlzott iskolai elfoglaltság az, ami felszámolja a gyermeki létet.

77 „A gyermekek mint morális kényszerítő erő képesek felismerni önmaguk különbözőségét a felnőttektől, vigyáznak arra, hogy a különbség meg is maradjon, s talán még a felnőtteknél is jobban tudják, hogy a különbségtétel felszámolásával valami borzasztóan fontos dolog veszne el.”

78 Van-e kiút? „… a társadalmi felépülés motorját jelentik a gyerekek, és ők igen nagy gazdasági erőforrást jelentenek a jövőre nézve…” A gazdasági válság által sújtott Európa számos országában régen nem látott gyermekszületési számokat regisztrálnak!

79 Hogyan előzhető meg ma Magyarországon a demográfiai válság további mélyülése? Kopp Mária, Székely András, Skrabski Árpád www.magtud.sote.huwww.magtud.sote.hu

80 Hogyan előzhető meg ma Magyarországon a demográfiai válság további mélyülése? Kopp Mária, Székely András, Skrabski Árpád www.magtud.sote.huwww.magtud.sote.hu

81 A gyermekkor - bárhogyan is próbáljuk meghatározni (…) - elsődleges szükséglete a stabil családi háttér, szerepével azonosuló szülővel (anyával, apával, nevelőszülővel), jobb esetben testvérekkel, ideális esetben nagyszülőkkel.

82 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Dr. habil Révész György Ph.D PTE Pszichológiai Intézet „Szent és profán” – a felnőtt világ gyermekképei Nevelőszülői Gondoskodás Országos Találkozója Konferencia,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések