Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az innovációs projektek támogatási lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Pecze Tibor Csongor elnök.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az innovációs projektek támogatási lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Pecze Tibor Csongor elnök."— Előadás másolata:

1 Az innovációs projektek támogatási lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivata l Országos Innovációs Konferencia MKIK-NGM - Budapest 2013. december 4.

2 A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; Energia/klíma: Az üvegház hatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése; Energiahatékonyság 20%-os növelése; Megújuló energia részarányának 20%-os növelése. Az iskolából kimaradók aránya maximum 10 %; A felsőfokú végzettségűek aránya minimum 40 %; A szegénység kockázatának kitett lakosok számát 20 millióval kell csökkenteni; Hazai célkitűzések a Nemzeti Reform Programban (NRP) 2020 Foglalkoztatási ráta 75% -ra emelkedik K+F szintje a GDP 1,8% -ra nő Megújuló energia-források részaránya 14,6% -ra nő Energia- hatékonyság 10% -os növelése ÜHG- kibocsátás legfeljebb 10%-os növelése 2005- höz képest Felsőfokú, ill. annak megfelelő végzettségűek aránya a 30-34 éves népességen belül 30,3% -ra nő A korai iskolaelhagyók aránya 10%-ra csökken a 18-24 évesek között A szegény- ségben élő népesség száma 450.000 fővel csökken Célkitűzések EU 2020 célkitűzések

3 EU tematikus célok EU tematikus célok Kötelező illeszkedés – OP-k készítése során: 1.A kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése 2.Az információs és kommunikációs technológiák 3.A KKV-k, a mezőgazdaság és a halászat versenyképességének javítása 4.Az alacsony szén-dioxid-kibocsátás támogatása 5.Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás támogatása 6.A környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság 7.A fenntartható közlekedés 8.A foglalkoztatás és a munkaerő mobilitása 9.A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 10.Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 11.Hatékony közigazgatás 3

4 Új módszerek, eljárások 2014-2020 Irányító HatóságokAz Irányító Hatóságok a szakminisztériumoknál a koordináció a Miniszterelnökségnél megyék, MJV-k, kistérségek, bevonásaÉrdekképviseletek, megyék, MJV-k, kistérségek, bevonása a programozásba, végrehajtásba térségi integrációsÚj térségi integrációs eszközök használatának lehetősége: –Integrált térségi beruházások (ITI) – pl. Balatonra –Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) mikro vállalkozások támogatásaAz OP-k közötti szinergia - mikro vállalkozások támogatása az ország minden településén ESZA források a GINOP-banERFA-ESZA komplexebb felhasználása - ESZA források a GINOP-ban is Gazdaságfejlesztésre60%-aGazdaságfejlesztésre az összes EU-s forrás 60%-a - ebből GINOP 40% 4

5 5 OP allokáció

6 Célja: a foglalkoztatási ráta elérje a 75 %-ot innovációs képességének az ország innovációs képességének és a magyar ipari és szolgáltató szektornak magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztésével Öt fő beavatkozási terület: foglalkoztatás a foglalkoztatás növelése, munkahelyteremtés vállalkozások versenyképességének a vállalkozások és a kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és térségek versenyképességének fejlesztése K+F+I a K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése IT infokommunikációs fejlesztések és az IT gazdaság fejlesztése alacsony szén-dioxid az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés A GINOP 6

7 PrioritásForrás* (mrd EUR) I. A vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése 2,876 2,876 II. Tudásgazdaság fejlesztése (KFI) II. Tudásgazdaság fejlesztése (KFI) 1,827 1,827 III. Infokommunikációs fejlesztések (IKT) 1,004 1,004 IV. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül 0,87 0,87 V. Foglalkoztatás ösztönzés és az üzleti környezet fejlesztése (ESZA) 1,81 1,81 VI. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 1,35 1,35 VII. Technikai segítségnyújtás 0,26 0,26 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 9,999 9,999 A GINOP tervezett prioritásai *EU+hazai társfinanszírozás együtt

8 Tematikus Tematikus célkitűzés - kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése EFOP Képzés, ösztöndíj ESZA EFOP K+F+I GINOP Kkv versenyképesség ERFA GINOP K+F+I ráfordítás 2/3-a a Közép-magyarországi régióban (KMR) 15%-os átcsoportosítás a KMR-re  15%-os átcsoportosítás a KMR-re – EU jóváhagyás projektenként A tudásgazdaság fejlesztése

9 Az EFOP-ból támogatott fejlesztések Az EFOP-ból támogatott fejlesztések EFOP III. prioritás: 1. Intézkedés: A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése, a felsőoktatás szerkezetátalakítása és minőségi színvonalának emelése által nemzetköziesítés és a hallgatói mobilitás támogatása IKT képzések erősítése 2. intézkedés: Intelligens szakosodás növelése a felfedező kutatásokban A felsőoktatási és akadémia kutatási feltételrendszerek javítása TOP200 programhoz szükséges és a kutatói utánpótlást biztosító fejlesztések

10 1. A tudásfelhasználás segítése – a versenyképesség növelése érdekében vállalkozások piacképes termékek létrehozása kedvező piaci környezet megteremtése Tudás- és technológia-intenzív vállalkozások – indulók, kkv-k, nagyvállalatok – számára piacképes termékek létrehozása érdekében kedvező piaci környezet megteremtése 2. A tudásáramlás erősítése – a hatékonyság növelése érdekében megerősödjenek az innováció felé vezető kapcsolatok, -a nemzeti innovációs rendszer szereplői között megerősödjenek az innováció felé vezető kapcsolatok, az innováció-menedzsment készségek -fejlődjenek az innováció-menedzsment készségek és képességek, integrált innovációs szolgáltatások -erősödjenek a fejlett integrált innovációs szolgáltatások 3. A tudásbázisok megerősítése – kiemelkedő kutatóhelyek nemzetközi színvonalra történő fejlesztése érdekében infrastruktúrák versenyképességének -a kutatási infrastruktúrák versenyképességének erősítése háttér -az ehhez szükséges háttér megteremtése II. Prioritás: A tudásgazdaság fejlesztése Specifikus célok:

11 Vállalati K+F+I tevékenység támogatása önálló K+F+I Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása az innovációs lánc különböző szakaszaiban  prototípus/termék/technológia- és szolgáltatásfejlesztés  a piacra lépés elősegítése Innovációs ökoszisztéma Innovációs ökoszisztéma építése  start-up és spin-off vállalkozások támogatása Vállalati K+F kapacitásfejlesztés  egyedi K+F beruházások ösztönzése  új vállalati K+F munkahelyek teremtésének elősegítése  kapcsolódó K+F infrastruktúra létrehozása S3 S3 specializációk, kiemelt növekedési zónák szolgáltatásvásárlásának iparjogvédelmi Kkv-k és feltalálók innovációs szolgáltatásvásárlásának és iparjogvédelmi tevékenységének támogatása II.1. Intézkedés

12 Tagállamonként Intelligens Specializációt Szolgáló Kutatási és Innovációs Stratégia (S3) Az S3 nem azonos a nemzeti innovációs stratégiával Smart Specialisation Smart Specialisation Strategies - „S3” Strategies - „S3” Pozícionálás globális piaci résekben Szinergia a fejlesztési stratégiák között Azonosítja az ország egyedi jellemzőit, értékeit Az innováció prioritás Az EMVA, ERFA forrásfel- használás előfeltétele Kiválóságra épülő jövőkép Verseny- előnyök bemutatása Gazdasági válság fenntartható inkluzív növekedés átfogó európai innovációs stratégia átfogó európai innovációs stratégia

13 II.2. Intézkedés II.2. Intézkedés Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések Nemzetközi/Együttműködésben Nemzetközi/Együttműködésben végzett K+F+I projektek  Jelentős hozzáadott szellemi értéket tartalmazó  Új piacképes termékek, szolgáltatások  Prototípus elkészítése Versenyképességi és Kiválósági Szerződések K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések  integrált projektek alprogram – K+ F projektek közös keretben  társadalmi kihívások alprogram – K+F+I interdiszciplináris megoldások Ipari kutatóközpontok Ipari kutatóközpontok – K+F tudás közvetítés az ipar számára–intézmények Vállalkozások és kutatóhelyek együttműködésében

14 II.3. Intézkedés Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések Kutatóintézeti kiválósági központok Kutatóintézeti kiválósági központok  EIT KIC  EIT KIC - Európai Innovációs és Technológiai Intézet Tudományos és Innovációs Társulásainak tevékenységében való részvétel  ELI Extreme Light Infrastucture  ELI - Extreme Light Infrastucture - 2. fázis - attoszekundumos berendezés - gyógyszergyártás, biotechnológia méréseihez, kutatásaihoz (Nem lézerkard!) Stratégiai K+F műhelyek kiválósága - H2020 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága - intézmények, amelyek közvetlen és jelentős szerepet vállalnak a H2020 programokban Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése - Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése - meglévő K+F eszközök korszerűsítése  hazai költségvetési kutatóhelyek K+F műszerállományának fejlesztése  új műszerek/infrastruktúra beszerzése Nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való részvétel támogatása Nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való részvétel támogatása Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése

15 partnerségi egyeztetése Partnerségi Megállapodás, Operatív Programok partnerségi egyeztetése – vélemények a www.szamitaszavam.hu oldalonwww.szamitaszavam.hu egyeztetések Folyamatos egyeztetések a Bizottsággal, és más partnerekkel 2013 év végén, ill. 2014 első negyedévében A végleges Partnerségi Megállapodás és az Operatív Programok benyújtása elfogadásra várhatóan 2013 év végén, ill. 2014 első negyedévében Első pályázati felhívások Első pályázati felhívások, programok elindulása várhatóan 2014 első negyedévében A folytatás…

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az innovációs projektek támogatási lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Pecze Tibor Csongor elnök."

Hasonló előadás


Google Hirdetések