Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mi kell ahhoz, hogy egy találmányból sikeres üzleti pozíció alakuljon ki? „Ha az úristen valakit meg akar büntetni, akkor azzal valamit feltaláltat… Ettől.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mi kell ahhoz, hogy egy találmányból sikeres üzleti pozíció alakuljon ki? „Ha az úristen valakit meg akar büntetni, akkor azzal valamit feltaláltat… Ettől."— Előadás másolata:

1 Mi kell ahhoz, hogy egy találmányból sikeres üzleti pozíció alakuljon ki? „Ha az úristen valakit meg akar büntetni, akkor azzal valamit feltaláltat… Ettől kezdve elveszett ember a boldogtalan. Elhanyagolja állását, foglalkozását, üzletét, a családját; mindig csak a találmányán töri a fejét. Vagy tökéletesít, vagy pénzestárs után szaladgál. Ha pedig ezeken túl van, akkor a bíróság törzsvendége.”

2 1. lépés: Legyünk tisztában az innovációban érdekelt gazdasági csoportok megváltoztathatatlan tulajdonságaival AspektusKözfinanszírozású szereplő Ipari szereplő A humán erőforráskutató, kutatási szabadsággal, az eredmények a tudományos előmenetelt szolgálják alkalmazott mérnök, kötött fejlesztési feladatok, munkaköri kötelezettség Az értékteremtő kultúraa tudás közpénzen keletkezik, cél a gyors közzététel, amit gyakran a finanszírozó is megkövetel cél: profit realizálása költséghatékony, legalább részben saját forrásból kivitelezett fejlesztés keretében, monopoljogok biztosításával A létrejött innovációs eredménnyel kapcsolatos célok értékesítés a gazdasági hasznosítást megelőző fázisban saját hasznosítás

3 Nagyvállalatok projektek kidolgozottságastratégiai tervek szerinti, inkrementális fejlesztések, az ötlet-fázis nem jellemző finanszírozás módja és mértékesaját forrásból, vagy OP által finanszírozott projektek, állami támogatások igénybevétele esetén is az önerő mértéke jelentős megvalósító humán erőforrásfejlesztőmérnök, rálátással a nemzetközi viszonyokra; ambíciók hiánya szellemi tulajdon portfoliónagy méretű, hatékonyabb működéssel milliós spórolás lenne elérhető szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos legfontosabb kihívások szellemi vagyonnak az üzleti modellhez illesztése; költséghatékonyság; jogérvényesítés multinacionális környezetben; a humán erőforrás motiválása; a belső tudás védelme

4 Nagyvállalatok hozzáállás technológia- transzferhez licenciavevői pozíció; a vállalati tudás mások számára átadása kivétele innovációs képzésektestreszabott belső képzések, finanszírozási korlátok nélkül, közepes gyakorisággal projekteknek a technika állásához (világtudáshoz) való viszonya erős érdek a technika állásának teljes körű ismeretéhez, gyakran hiányos ismeretek; tudás többsége világviszonylatban nem új szellemi vagyon territorialitásaa termék piacaihoz igazodó, költségvezérelt tech. monitoring, versenytárs elemzés szükséges, de ritka jogérvényesítés helyzete és lehetőségei súlyos és a jövőben várhatóan fokozódó problémák munkavállalók szellemi alkotásai létrehozott tudás a vállalaté; szabályozások hiányosak, díjfizetési stratégia elavult

5 Kis- és középvállalkozások projektek kidolgozottságaelőtérben az intuíció, sikeres projektek másolása, profilváltás kényszere finanszírozás módja és mértékelimitált saját forrás, OP-ok igénybevétele; sok „profi” pályázó megvalósító humán erőforrásképzett, de fluktuál; nemzetközi viszonyokra rálátás hiánya; a személyes ambíciók jelentősége nő szellemi tulajdon portfolióközepes méretű, többféle oltalmi forma; éves költsége százezres, finanszírozása pazarló szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos legfontosabb kihívások szellemi vagyonnak az üzleti modellhez illesztése; portfolió kialakítása, állapotának a fenntartása; az állandó finanszírozhatóság megvalósítása; jogérvényesítés; a humán erőforrás motiválása; a belső tudás védelme

6 Kis- és középvállalkozások hozzáállás technológia- transzferhez esetenként licenciavevő; ötletszerű megoldások eladása; szellemi tulajdon átadása innovációs képzésekkülső/belső képzések, kisebb testreszabottság, finanszírozási korlátok, közepes gyakorisággal projekteknek a technika állásához (világtudáshoz) való viszonya legtöbbször hiányos ismeretek; módszerek nem professzionálisak; a tudás többsége világviszonylatban nem új szellemi vagyon territorialitásanagy szabadalmi rendszereket célzó, költség- korlátozott tech. monitoring, versenytárs elemzés kivételes jogérvényesítés helyzete és lehetőségei súlyos és a jövőben várhatóan fokozódó problémák munkavállalók szellemi alkotásai létrehozott tudás a vállalaté; szabályozások hiányosak, díjfizetési stratégia elavult

7 Mikrovállalkozások projektek kidolgozottságaa projektek – kivéve informatikai szakterület– ötletszerűek, jellemző a másolás, de gyakran nincs tisztázva ennek az ipari tulajdonjogi feltétel- és következményrendszere finanszírozás módja és mértékenincs saját forrás; mérlegadatok nem teszik lehetővé még a legmagasabb támogatási intenzitású OP-ok igénybevételét sem; az együttműködések kivételesek; pályázati projektmenedzsment terén is hiányosságok megvalósító humán erőforráscég tulajdonosa; családtagok szellemi tulajdon portfoliókis méretű; legjellemzőbb a know-how, de előfordul a védett szellemi tulajdon is szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos legfontosabb kihívások a szellemi vagyon dokumentálása és védelme, a finanszírozás megvalósítása; jogérvényesítés, gyakran jogsértői pozícióban

8 Mikrovállalkozások hozzáállás technológia- transzferhez ötletszerű megoldások eladására; szellemi tulajdon átadásához fűződő problémák innovációs képzésekkülső képzések; ingyenesség, kis-közepes gyakoriság, sokan kimaradnak a képzésből projekteknek a technika állásához (világtudáshoz) való viszonya legtöbbször hiányos ismeretek; módszerek nem professzionálisak; a tudás többsége világviszonylatban nem új szellemi vagyon territorialitásaesetleges tech. monitoring, versenytárs elemzés kivételes jogérvényesítés helyzete és lehetőségei súlyos és a jövőben várhatóan fokozódó problémák munkavállalók szellemi alkotásai szabályozások hiányosak; díjfizetési bizonytalanságok, jogi kockázatok

9 Spin-off vállalkozások projektek kidolgozottságaúj, korai fázis, termék-előzmény és piaci csatornák nélkül; jövőbeli potenciál nagy finanszírozás módja és mértékepályázatok és kockázati tőke; esetenként ipari megrendelések alapján K+F szolgáltatások megvalósító humán erőforrásmagas képzettség, egyetemi főállás; kihívások: vállalkozási ismeretek hiánya, összeférhetetlenség, tudományos ismeretek termékfejlesztésbe átvitele szellemi tulajdon portfoliójövőbeli termék szabadalma(i); több nem válik termékké; a cég költségeinek nagy részét az iparjogvédelem jelenti szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos legfontosabb kihívások finanszírozás megszervezése; tényleges üzleti modell felállítása; jogérvényesítés sértetti pozícióban; a humán erőforrás motiválásának az üzleti partnerségtől való elválasztása

10 Spin-off vállalkozások hozzáállás technológia- transzferhez kifejezetten technológia-eladói pozíció innovációs képzésekspecializált igények, korlátozott finanszírozási lehetőségek; a képzések létszáma alacsony projekteknek a technika állásához (világtudáshoz) való viszonya a kutatást viszonylag magas szinten képesek elvégezni; a munkák vezetői döntések meghozatalára alkalmasak szellemi vagyon territorialitásajellemző a PCT igénybevétele tech. monitoring, versenytárs elemzés előfordul jogérvényesítés helyzete és lehetőségei platformok; gyakori sértetti pozíció; elhúzódó perek; alternatív jogérvényesítési stratégiák munkavállalók szellemi alkotásai bizonytalan a szellemi alkotás tulajdonjoga; kötődés a szellemi alkotáshoz, üzletrész opciók a díjmegállapodásokban

11 Felsőoktatási intézmények – Akadémiai kutatóhelyek projektek kidolgozottságakorai fázisú megoldások finanszírozás módja és mértékeállami támogatás, ipari megrendelés megvalósító humán erőforrástudományos kutatói életpálya szellemi tulajdon portfoliószabadalmak szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos kihívások a humán erőforrással kapcsolatos kihívások; szabad hozzáférés technológia-transzfertechnology push, licenciaadói pozíció innovációs képzésekEgyetemi és belső képzések; az SZTNH és szakmai szervezetek képzései versenyeznek projekteknek a technika állásához (világtudáshoz) való viszonya a projektek megkövetelik a kutatást szellemi vagyon territorialitásanagy oltalmi terület; nincsenek területi stratégiát megalapozó elképzelések, tech. monitoring, versenytárs elemzés nem jellemző jogérvényesítés helyzete és lehetőségei ritkán kerülnek jogérvényesítési pozícióba munkavállalók szellemi alkotásaihiányos munkaköri leírások; díjszerződések nem időben születnek

12 Az iparjogvédelem eszköz: eszköz a vállalkozás piaci helyzetének optimalizálására; az iparjogvédelmi oltalom a vállalat immateriális javait kereskedelmi értékkel bíró vagyontárgyakká minősíti át; Az iparjogvédelmi ráfordításoknak minden esetben az üzleti modellt kell szolgálniuk, ellenkező esetben az iparjogvédelem haszontalan, céltalan, pazarló, és mint ilyen felesleges intézkedéssorozat. 2. lépés: Legyünk tisztában az iparjogvédelem szerepével a vállalkozások üzleti modelljében és stratégiai tervezésében

13 A szellemitulajdon-védelemnek az üzletfejlesztés és vállalati stratégia kialakítása fontos elemeként minden egyes vállalati folyamatban meg kell jelennie; Az iparjogvédelmi intézkedések speciális olvasata a vállalkozásoknál: a)az iparjogvédelem klasszikus, oltalomszerzés, -fenntartás és jogérvényesítés körébe tartozó, szakfeladatai elvégezhetők hivatásos képviselő igénybevételével; b)vannak ugyanakkor olyan iparjogvédelmi feladatok, amelyek nem helyezhetők a vállalati döntéshozatal körén kívül, és mint ilyenek a vállalati stratégia szerves részei. Az iparjogvédelem szerepe a vállalkozások üzleti modelljében és stratégiai tervezésében Az iparjogvédelem szerepe a vállalkozások üzleti modelljében és stratégiai tervezésében

14 A legfontosabbak: - az iparjogvédelem hozzáillesztése az üzleti modellhez; - az iparjogvédelmi bejelentési, területi és időzítési stratégiák meghatározása; - a vállalati szellemi tulajdon portfolió menedzsmentje; - a szellemi tulajdon transzfer-stratégia meghatározása; és - a vállalati innováció és az iparjogvédelem összhangjának a biztosítása. Az iparjogvédelem szerepe a vállalkozások üzleti modelljében és stratégiai tervezésében

15 Ha egy vállalkozás ki kívánja aknázni a vállalati tudását oltalmazni képes iparjogvédelem nyújtotta lehetőségeket, első lépés az iparjogvédelmi stratégia kialakítása, valamint annak az üzleti modellbe történő ágyazása. Vállalati szellemi tulajdon-védelmi szabályzat: útmutatásul szolgál a vállalkozás alkalmazottai számára a vállalaton belül létrejött szellemi termékek kezelésére vonatkozóan. Az iparjogvédelem szerepe a vállalkozások üzleti modelljében és stratégiai tervezésében

16 Vállalati szellemi tulajdon politikák A szellemitulajdon-védelem szabályozásának a céljai: a) a szellemi vagyonon keresztül a vállalati versenyképesség fokozása, a versenytársakkal szembeni versenyelőnyök fenntartása, növelése, más versenytársakkal szembeni versenyhátrányok csökkentése; b) a szellemi vagyon jövedelemtermelő képességének a maximalizálása, és a szellemi vagyonnak vállalati jövedelmezőség szolgálatába állítása, szolgálatában tartása; c) a szellemi alkotásokat előállítani képes, és azokat előállító humán erőforrás alkotással kapcsolatos keretfeltételeinek a rendezése; d) egységes eljárási rend kialakítása azon ismétlődő, szellemitulajdon- jogokkal kapcsolatos kérdésekben, amelyeknél a konzekvens fellépés a hatékonyságot biztosítja; e) olyan iparjogvédelmi szabályozás kialakítása, amely biztosítja a költséghatékonyságot, az egységnyi ráfordítás maximális jövedelemtermelő képességét.

17 Vállalati szellemi tulajdon politikák A vállalat-specifikus szellemitulajdon-jogi szabályozás helyei: a) a vállalat iparjogvédelmi szabályzata; b) a vállalat éves mérlegei és eredménykimutatásai; c) a munkavállalókkal kötött munkaszerződések; d) a vállalati kollektív szerződés; e) a vállalati általános szerződési feltételek.

18 Vállalati szellemi tulajdon politikák A vállalati politika szintű, szellemi tulajdonra vonatkozó szabályozás témái: 1. A szellemitulajdon-jogok illeszkedése az üzleti modellhez, a szellemi vagyon menedzsment alapelvei; 2. A vállalati tudás és a technika állása viszonyának a tisztázása, nyomon követése; 3. A vállalati szellemialkotás-vagyont meghatározó megoldás-típusok tisztázása, az ezekkel kapcsolatos tulajdonosi magatartás protokolláris rögzítése; 4. A szellemi alkotások oltalmazásával kapcsolatos alapelvek; 5. A szellemi alkotásokhoz fűződő jogérvényesítési stratégia alapelvei; 6. A külső tudás megszerzését szolgáló technológia-transzfer alapelvei; 7. A vállalati tudás mások számára történő transzferálásához fűződő alapelvek; 8. A munkavállalói státusban létesített szellemi alkotásokhoz fűződő szabályok, különös tekintettel a találmányi díjazás szabályaira; 9. A közfinanszírozású kutatóhelyekkel folytatott közös kutatási projektekből származó szellemi alkotásokhoz kapcsolódó vállalati magatartásformák alapelvei; 10. Szerződésminták a szellemitulajdon-védelmi kérdések kontraktuális oldalához.

19 Portfolio: ha a vállalkozás már nem csak egy szabadalommal, védjeggyel stb. rendelkezik. Portfoliomenedzsment: arra irányuló döntés-előkészítő műveletek és döntések sorozata, hogy a vállalkozás a lehető legnagyobb értékű, legtöbb jövedelem termelésére képes szabadalom-, védjegy- stb. állománnyal rendelkezzen a költségek ésszerű keretek között tartása mellett. A portfoliómenedzsment alapelve: a védelmi stratégiának mindig közvetlen kapcsolatban kell állnia az üzleti célokkal és megfontolásokkal. Iparjogvédelmi portfoliómenedzsment

20 A portfoliomenedzsment keretében dönteni kell: a) a szolgálati vagy alkalmazotti találmányok feletti jogok gyakorlásáról vagy a gyakorlás mellőzéséről; b) a hasznosítási stratégiával összhangban levő területi stratégiáról; c) a szabadalmi eljárás által lehetővé tett „időhúzásról” vagy annak mellőzéséről; d) a kis jövedelemtermelő-képességű szabadalmakról való lemondásról vagy a feltalálókra való ingyenes átruházásáról. Iparjogvédelmi portfoliómenedzsment

21 END OF LECTURE THANK YOU FOR YOUR ATTENTION Dr. Molnár István Patent attorney, assistant professor


Letölteni ppt "Mi kell ahhoz, hogy egy találmányból sikeres üzleti pozíció alakuljon ki? „Ha az úristen valakit meg akar büntetni, akkor azzal valamit feltaláltat… Ettől."

Hasonló előadás


Google Hirdetések