Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Terület és Településfejlesztési Operatív Programokhoz kapcsolódó lehetőségek a pénzintézet nézőpontjából – támogatási lehetőségek konstrukciói 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Terület és Településfejlesztési Operatív Programokhoz kapcsolódó lehetőségek a pénzintézet nézőpontjából – támogatási lehetőségek konstrukciói 2015."— Előadás másolata:

1 A Terület és Településfejlesztési Operatív Programokhoz kapcsolódó lehetőségek a pénzintézet nézőpontjából – támogatási lehetőségek konstrukciói 2015. november 5.

2 OTP Bank önkormányzati piaci részesedése a Veszprém megyei települések tekintetében 2 Az OTP Bank részesedése a KKV szektorban 25%.

3 Az előző 7 éves ciklushoz képest a jelenlegi időszakban nagyságrendekkel több összeget szán az intézményrendszer új finanszírozási formákra, úgynevezett pénzügyi eszközökre, ezek keretében a vállalkozások fejlesztéseikhez nemcsak vissza nem térítendő, hanem visszatérítendő támogatásokat is igénybe tudnak venni. Támogatott hitelprogramok Kombinált programok 3 2014 – 2020 EU források, pályázati lehetőségek Az OTP Bank több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik az európai uniós forrásokból finanszírozott fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában.

4 TOP Terület és Településfejlesztés TOP fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Fókuszban: térség-specifikus gazdasági növekedés és foglakoztatás-bővítés: a TOP erős gazdaság-fejlesztési orientációja miatt jelentősen hozzájárul ahhoz a kormányzati törekvéshez, amely szerint a 2014– 2020-as uniós fejlesztési források 60%-ának közvetlenül a gazdaságfejlesztést kell szolgálniuk, területi és települési önkormányzati kompetenciákba eső feladatellátás kapcsán felmerülő fejlesztési szükségletek kielégítéséhez szintén keretet ad. Ezért a TOP fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is. 4

5 TOP Terület és Településfejlesztés 5 Lehetséges kezdeményezettek:  Önkormányzatok,  Magán és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok,  Többcélú kistérségi társulások,  Többségében önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek,  Térségi szintű KKV kezdeményezéseket előmozdító nonprofit intézményhálózat  Térségi szintű befektetés-és beruházás-ösztönzéssel foglalkozó szervezetek,  Önkormányzatok társulásai,  Szociális és gyermekjóléti intézmények,  Egyházak,  Civil szervezetek,  Közigazgatási intézmények,  Közfinanszírozott szociális és egészségügyi szolgáltatók,  Mikro- és kis- és középvállalkozások,  Érdekképviseleti szervek,  Intézményfenntartók,  Felnőtt-képzési intézmények.

6 TOP Terület és Településfejlesztés 6 Elmúlt időszakban: Integrált közösségi terek, Ravatalozók felújítása Helyi árusító helyek Falubusz ( országosan 1.800 kisbusz, ebből OTP Banki finanszírozás 100 kisbusz, Veszprém megyében 19 kisbusz finanszírozás) Jelenlegi Prioritások: - Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében - Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása - Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területen - A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése - Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) - Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás- ösztönzés.

7 7 2014 – 2020 EU források - finanszírozás A következő pár év kiemelt szerepet fog betölteni a hazai fejlesztésekben. A pályázatok esetében átlagosan 40-60% támogatási intenzitással számolhatnak a pályázó vállalkozások/önkormányzatok. Mindez pedig magával vonja a fennmaradó rész finanszírozási igényeit. Egy pályázati projekt Cash-Flow tervezése során fontos előzetesen tudni, hogy - mikor érkezik meg a támogatási összeg - hol vannak azok a pontok, ahol banki hitel bevonására van szükség.

8 Pályázatokhoz kapcsolódó finanszírozási kérdések - Változások 8  Előleg_támogatási összeg 50%-a: Pozitív változás a pályázati rendszerben, hogy az igénybe vehető előleg mértéke magasabb, mint az előző ciklusban volt. A támogatási összeg 50%-át igénybe vehetik.  Bankgarancia: Fontos változás, hogy a legtöbb pályázónak nem kell biztosítékot, bankgaranciát nyújtania a pályázati intézmény felé. Két feltételnek meg kell felelnie: - legalább 1 teljes üzleti év - köztartozásmentes adózó

9 Pályázatokhoz kapcsolódó finanszírozási kérdések 9 A hitel összege függ a projekt és a pályázati kiírás sajátosságaitól.

10 Banki termékek Az előző pályázati ciklusban alapvetően 3 banki termék került előtérbe:  Támogatás előfinanszírozása  Önerő finanszírozása  Bankgarancia Jelenleg leghangsúlyosabb:  Támogatás előfinanszírozása  Önerő finanszírozás Az előfinanszírozás az előleg mértékének emelkedése miatt, a bankgarancia pedig a biztosítékok eltörlése miatt kerül háttérbe. 10

11  Támogatás megelőlegezés: 100%-os finanszírozásban.  Önerő finanszírozása: MFB-s hitellel, vagy saját forrású OTP hitellel. (MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020) Alapvetően az adósságszolgálati képességtől függ, kormányengedély köteles. Naptári éven belüli hitelek esetében – Kormányengedély nélkül. Éven túli hitelek esetében – Kormányengedéllyel. Adott év március 16-ig a MÁK felé lejelentésre került az igény, abban az esetben szinten nem szükséges a kormányengedély ha Uniós finanszírozású beruházás van. Amennyiben az önkormányzat a beruházásnál ÁFA visszaigénylésre nem jogosult, akkor az ÁFA finanszírozására az MFB-s Önkormányzati Infrastruktúra Program megoldás lehet. 11 Banki termékek Önkormányzatok részére:

12  Bank azt vizsgálja, hogy üzleti terv alapján a megtérülés biztosított-e.  Éven túli finanszírozás esetén önkormányzati kezesség elvárt. 12 Banki termékek Önkormányzati tulajdonú cégek hitelezése:

13 Finanszírozás nehézségei, banki tapasztalatok:  nem minősülnek KKV-nak, az összes banki kínálatban szereplő kedvező, támogatott konstrukcióból ki vannak zárva.  A finanszírozást, és a finanszírozhatóság megítélését nehezítik az alábbiak: A működés non-profit jellege miatt nincs nyereségtermelő működés. A kölcsön visszafizetését biztosító állandó bevételeik általában csekély mértékűek, illetve évekre előre nem, vagy csak nehezen tervezhetőek. Nehéz azt megítélni, hogy a működésükhöz szükséges bevételeken felül mi fog maradni az adósságszolgálat teljesítésére. A beruházás megvalósításához elvárt minimális önerő biztosítása is gondot szokott jelenteni általában. Általában nem rendelkeznek plusz biztosítékként bevonható vagyonelemekkel. Ha önkormányzati kötődésűek, akkor egyéb biztosítékként szóba jöhet a készfizető kezesség, de a naptári éven túli ügyletekhez kormányengedély szükséges. Egyházak részére: Gyakorlatban előfordul a támogatás megelőlegező hitel. 13 Banki termékek Alapítványok, Civil szervezetek részére:

14 Növekedési Hitelprogram (NHP): 300+300 milliárd forintos (forint+deviza) keretösszeggel továbbél a Növekedési Hitelprogram (NHP) úgy, hogy felvehető összege 10 milliárdról 1 milliárdra csökken, a forrásköltség 0%, a maximális ügyleti kamat pedig 2,5% marad, másrészt elindul egy Piaci Hitelprogram (PHP), ami nem alacsony árazást és az NHP-hoz hasonló jegybanki finanszírozást, hanem három különböző jegybanki eszköz bevezetését jelenti. 14 Banki termékek KKV hitelezése: PHP új hitelprogram: Jegybanki eszköztárt kiegészítő eszközöket vezet be az MNB, amelyben átvállalja a bankok kamatkockázatát (csakúgy, mint az állampapíroknál) azáltal, hogy kamatcsere-ügyleteket (HIRS) köt velük. Ezek keretösszege 1000 milliárd forint lesz, 2016-ban egy korlátozott időszakon keresztül, legfeljebb 3 éves futamidőn lesznek elérhetők. Az igénybevétel feltétele, hogy a bankok az igénybe vett összeg legalább negyedével (vagyis teljes kihasználtság esetén 250 milliárd forinttal) növeljék teljesítő kkv-hitelállományukat. A vállalás fejében a bankok a piacinál kedvezőbb kamatozással vehetik igénybe a kamatcsere-ügyletet. A HIRS-t igénybe vevő bankok számára ún. preferenciális betételhelyezési lehetőséget is bevezet emellé az MNB, amelynek keretében a bankok az irányadó kamat mellett helyezhetik el tartalékkötelezettség feletti likviditásuk egy részét az MNB-nél (akár overnight. Eddig a kötelező tartalék feletti részre a bankok nem kaptak kamatot). Ennek keretösszege 500 milliárd forint lesz. Csökkenti az MNB a kkv-hitelek mögött álló tőkekövetelményeket. Amellett, hogy az ún. rendszerkockázati tőkepuffer bevezetését egy évvel kitolják az EU-s szabályokhoz képest, a további részletekről még egyeztetnek a bankokkal. Folyamatban van az MNB-ben egy (a lakosság esetében ismert) vállalati hitelinformációs rendszer kialakítása, amely a vállalati hitelezési kockázatok pontosabb feltérképezésében segíti a bankokat.. EXIM konstrukciók Versenyképességet javító hitelprogramok, forgóeszköz hitel, beruházási hitel

15 Első mérföldkő Saját finanszírozásban Mérföldkő kifizetési határideje Ezt már faktorálással lehet finanszírozni ELSZÁMOLÁS benyújtása EU kifizető szerv késve fizetése „Tolerálható” késvefizetés szintén finanszírozható Közbeszerzések, állami megrendelések, önkormányzati kifizetések, egészségügyi beszállítói követelések jellemzően késve érkeznek, de faktorálhatóak! Milyen követelések faktorálhatóak? Pályázati szerződés Kereskedelmi beszállítások Kórházi követelések Állami megrendelések EU támogatások Minden egyéb szerződéses, vagy jogszabályon alapuló követelés Követelésvásárlás_Faktoring EU pályázati finanszírozás

16 Köszönöm a figyelmet! Ruzsovits Péter ügyfélkapcsolati igazgató OTP Bank Nyrt. Kereskedelmi Banki Centrum Veszprém 16


Letölteni ppt "A Terület és Településfejlesztési Operatív Programokhoz kapcsolódó lehetőségek a pénzintézet nézőpontjából – támogatási lehetőségek konstrukciói 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések