Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Integrált Munkaer ő piaci Szolgáltató Rendszer kialakítása EQUAL – A63 projekt Eredmények és a fenntarthatóság kérdései Ő riszentpéter, 2008. május 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Integrált Munkaer ő piaci Szolgáltató Rendszer kialakítása EQUAL – A63 projekt Eredmények és a fenntarthatóság kérdései Ő riszentpéter, 2008. május 26."— Előadás másolata:

1 Integrált Munkaer ő piaci Szolgáltató Rendszer kialakítása EQUAL – A63 projekt Eredmények és a fenntarthatóság kérdései Ő riszentpéter, 2008. május 26.

2 Kiinduló helyzet Térségi foglalkoztatási problémák Kialakult többszektorú partnerség Új megoldások keresése

3 Mivel a „távoli” csomópontokban lév ő szolgáltatások nehezen hozzáférhet ő k a hátrányos helyzet ű célcsoportok számára, emiatt rövid távon a szolgáltatást (információ, képzés, munka, stb.) kell közelebb vinni a mobilitási problémákkal küzd ő célcsoportokhoz. Háttér-filozófia

4 Közvetlen célkit ű zések 1.A Munkaügyi Központ szolgáltatásai távolból is elérhet ő ek legyenek a célcsoport számára 2.A távmunka, mint foglalkoztatási forma meghonosítása a megye vidéki térségeiben 3.Közösségi bázisú, fenntartható munkaer ő piaci segít ő hálózat létrehozása Vas megye déli részén 4.Aktív hazai és Nemzetközi együttm ű ködés létrehozása

5 A projektben együttm ű köd ő hazai partnerek Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A fejlesztési partnerség vezet ő je, teljes kör ű en koordinálja a projekt megvalósítását. Kiemelt feladata a távszolgáltatások tartalmi- és technikai kialakítása, valamint a nemzetközi tevékenységek szervezése Szombathelyi Regionális Képz ő Központ A projekt képzési komponenseinek megvalósulásáért felel ő s partner (feladata a szakmai képzésekhez és munkaer ő piaci tréningekhez alkalmazandó tananyagok kifejlesztése, valamint a projektben tervezett képzések lebonyolítása).

6 Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa Szerepe els ő sorban a munkáltatói oldal aktivizálásához kapcsolódik (távmunkára fogékony cégek felmérése, adatbázis összeállítása, tájékoztató- és aktivizáló rendezvények szervezése, távmunka fejlesztési terv kidolgozása) Hegypásztor Kör F ő feladata a Vas Megye déli részén található elmaradott térségben m ű köd ő teleházak- és e-Magyarország pontok bevonásának segítése (tájékoztatás, felmérés, min ő ségbiztosítási rendszer kialakítása)

7 „Vasi Hegyhát” Többcélú Kistérségi Társulás képviseli a projekt „pilot-elemeinek” színterét képez ő Vasvári kistérség 23 települési önkormányzatát. Segít az önkormányzatokkal való kapcsolattartásban, az inaktív rétegekre vonatkozó igényfelmérés elkészítésében, a célcsoport bevonásában, aktivizálásában.

8 Adminisztratív kimenetek Több mint 20 komplex szakmai tevékenység megvalósítása 5 hazai partnerszervezet zavartalan, 3-éven át tartó együttm ű ködése 4-500 f ő közvetlen elérése a célcsoport köréb ő l Kb. 10.000 oldalnyi dokumentált anyag 90% feletti pénzügyi teljesítés 3 sikeres (problémamentes) ellen ő rzés eddig…

9 Célokhoz rendelt eredmények/kérdések 1.A Munkaügyi Központ szolgáltatásai távolból is elérhet ő ek legyenek a célcsoport számára: - Valóban elérhet ő új távszolgáltatások (szolgáltató portál) - regionális szinten egységes, fenntartható rendszer Jogi akadályok mennyire lesznek csökkenthet ő k a jöv ő ben? 1.A távmunka, mint foglalkoztatási forma meghonosítása a megye vidéki térségeiben 2.Közösségi bázisú, fenntartható munkaer ő piaci segít ő hálózat létrehozása Vas megye déli részén 3.Aktív hazai és Nemzetközi együttm ű ködés létrehozása

10 1.Munkaer ő piaci szolgáltatások felmérése 2.Távszolgáltatás fejlesztési terv 3.E-szolgáltatás tartalmi és technikai kialakítása 4.Folyamatos Tematikus munka a bevont szakemberekkel 5.Disszemináció, marketing Megvalósult tevékenységek (1)

11 I. Távszolgáltatássá konvertálandó munkaügyi szolgáltatások Képzés / Online jelentkezés – e-learning Álláskeresés elérhetősége, bővítése, automatizálás Önéletrajz írása Statisztikák elérhetővé tétele (külső- és belső statisztikák) Szombathelyi FIT-hez, és a a Humán Szakszolgálathoz kapcsolható szolgáltatások, Külső partnerek közreműködésével nyújtható szolgáltatások (bővíthető szolgáltatási felület) Ügyfél-/szolgáltatás követő információs rendszer

12 Jogi tanácsadás, - Gyakran Ismételt Kérdések tematizált, kereshető adatbázisa Ingázói munkavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatások (pl. ügykövetés - EURES) Speciális célcsoportokhoz kapcsolódó információnyújtás (pl. REHAB) munkaerő közvetítés – magán közvetítők partnerségével ? Információs témakörök bővítése (EU-s, esélyegyenlőség, vállalkozási, befektetői, stb.) Elégedettségi vizsgálatok, online monitoring Elektronikus munkaerőpiaci szakkönyvtár/dokumentumtár Szakmai fórumok, videoértekezlet, stb.

13 A 2. célkit ű zéshez rendelt eredmények II.A távmunka, mint foglalkoztatási forma meghonosítása a megye vidéki térségeiben - Közel 100 cég esetében megkezd ő dött a tudatformálás - új tananyag kidolgozása és pilot-képzés 40 f ő számára – céges gyakorlat - egységes, országosan is egyedi szolgáltatási- háttér-anyag Milyen módon lehetséges a munkáltatók aktív bekapcsolása…?

14 1.Munkáltatói igények felmérése 2.Célcsoport igényeinek felmérése 3.Munkáltatói fórumok szervezése 4.Távmunka fejlesztési terv 5.Távmunka résztvev ő k képzése 6.Tematikus szakmai munka Megvalósult tevékenységek (2)

15 TÁVMUNKÁS KÉPZÉS OKTATÁSI TEMATIKA Előzetes tudásszint felmérés (számítástechnika, marketing, kommunikáció) Csoportépítő tréning 6 óra Tanulástechnikai tréning 6 óra Kommunikáció (kiemelten telefonos kommunikáció) 15 óra Pszichológia (ügyfélkezelés, „nehézemberek”) 12 óra A marketing alapjai 24 óra Üzleti ismeretek, értékesítés elmélete és gyakorlata20 óra Számítástechnika (kiemelten: adatbázisok felhasználása, internet, új elektronikus technológiák) 60 óra Termékismeret 6 óra Jogi ismeretek 6 óra Irodai adminisztráció és eszközkezelés (fax, fénymásoló, digitális fényképezőgép, SMS, nyomtatók, stb.) 5 óra Gyakorlat (gyakorlat és betanulás a lehetséges munkahelyeken) 60 óra

16 Távmunka szolgáltató rendszer aprófalvas térségekben CÉLOK A PROJEKT-PARTNEREK RÉSZÉRŐL: Vidéki térségekben a foglalkoztatási lehetőségek bővítése, új munkahelyek teremtése Kvalifikáltabb célcsoportok (pályakezdő érettségizett/diplomás fiatalok, GYES-en, GYED-en lévő, illetve visszatérni akaró kismamák) számára munkahelyek teremtése helyben LEHETSÉGES CÉLOK A VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRŐL: Munkavégzéshez kapcsolódó költségszint csökkentése, illetve a profitráta növelése Tevékenység kiterjesztése, a vállalkozás versenyképességének növelése

17 Fejlesztendő szolgáltatási komponensek 1.Távmunka centrumok létrehozása (szakmai, szervezeti, infrastrukturális háttér, a bevont cégek igényeinek megfelelően) 2.távszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása (alapja a Vas Megyei Munkaügyi Központ EQUAL projekt keretében kialakítandó Internetes távszolgáltatási felülete) 3.Foglalkoztatási távügyintézők képzése, szakmai felkészítése (kidolgozott tananyag, e-learning alapú képzés, csoportmunka felület) 4.Minőségbiztosítási rendszer működtetése (hálózati csomópontok minősítése) 5.Rendszerkarbantartás, -felügyelet (hálózati alapon, alacsonyabb költségszinten)

18 6.Munkáltatói igények feltérképezése, egyedi ajánlati csomagok kidolgozása 7.Távmunka-közvetítés, távmunka-adatbázis működtetése (keres-kínál felület kialakítása) 8.Munkavállalói képesség felmérés (a cégek által elvárt kompetenciáknak való megfelelés vizsgálata) 9.Távmunkára való felkészítés, képzés 10. Munkavégzés folyamatának segítése (minőség-ellenőrzés, karbantartás, logisztika, adminisztráció) 11.Egyedi projektek megvalósítása, tanácsadás, szakmai segítés (közvetlen munkaadói igények alapján kialakított vidéki távmunka központok létrehozása, pályázatkészítés, projektmenedzsment)

19 A 3. célkit ű zéshez rendelt eredmények III. Közösségi bázisú, fenntartható munkaer ő piaci segít ő hálózat létrehozása Vas megye déli részén - Hálózati szolgáltató tevékenység elindítása 10 teleház részvételével, - a helyi közösség számára értékes szolgáltatásokat nyújtó, képzett távügyintéz ő k - térségi szinten is elfogadott rendszer - egységes szolgáltatási követelmények alapján dolgozó, elkötelezett civil szervezetek (nem csupán végpontok) Hogyan lehet biztosítani a folytatáshoz szükséges forrásokat, és továbbvinni a hálózati modell eredményeit…?

20 1.Teleházak, e-Magyarország pontok felmérése 2.Távügyintéz ő k kiválasztása és foglalkoztatása 3.Távügyintéz ő k képzése 4.Helyi célcsoport felmérése a távügyintéz ő k bevonásával 5.Min ő ségbiztosítási rendszer létrehozás 6.Tájékoztató fórumok a Hegyháton 7.Tematikus szakmai munka Megvalósult tevékenységek (3)

21 Távügyintézők képzése: Oktatási tematika 1.Csoportépítő tréning és készségfejlesztés 2.Kommunikáció, Tanulástechnikai tréning, tárgyalási technikák, a tanácsadás elemei 3.Számítástechnika (Word, Excel, internet) 4.Jogi ismeretek: munkajog, támogatási rendszerek, Jogszabályismeret, személyiségi jogok, esélyegyenlőség 5.Munkaerıpiaci ismeretek: szervezetek (ÁFSZ, Munkaügyi Központ,kirendeltségek, kistérségek jellemzése, Teleházak) 6. E-learning, a távmunka elmélete és gyakorlata 7. Okmány- és nyomtatvány ismeret, a távszolgáltató rendszer 8. Irodai adminisztráció és eszközkezelés: fax, fénymásoló, digitális fényképezőgép, SMS, nyomtatók 9. Gyakorlat: gyakorlat és betanulás a Munkaügyi kirendeltségen Belépési feltétel: érettségi Csoportlétszám: 12 fő Összes óraszám: 150 óra.

22 A 4. célkit ű zéshez rendelt eredmények IV. Aktív hazai- és nemzetközi együttm ű ködés létrehozása - Az eredmények program-szint ű folytatására elkötelezett hazai partnerség - Kib ő vült nemzetközi kapcsolatrendszer, és tapasztalatszerzés Mit kell ahhoz tennünk, hogy ne az várjon ránk 5 év múlva, ami több nemzetközi partnerünknél tapasztalható volt – Valós fenntarthatóság…?

23 1.Nemzetközi találkozók, tapasztalatcserék (6 alkalommal) 2.Közös nemzetközi záró konferencia 3.E-átalakítással kapcsolatos tapasztalatcsere szakmai vezetése - online kézikönyv 4.Nemzetközi Internet platform www.learningimpulse.net Megvalósult tevékenységek (4)

24 A FOLYTATÁS… I. Tematikus hálózati együttm ű ködés – „SYNORG” 1.Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási központja 2.Lenti Város Önkormányzata 3.Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ II. Projekt szint ű tapasztalatátadás 1.A távszolgáltató rendszer, illetve a portál marketingje 2.Távmunka-szolgáltatások elindítása, promóciója 3. civil bázisú szolgáltató hálózat modelljének népszer ű sítése

25 Köszönöm megtisztel ő figyelmüket! Kovács István PROMEN Tanácsadó Kft. 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9. 06-30/378-02-25 kovacs@promen.hu www.pbn.hu


Letölteni ppt "Integrált Munkaer ő piaci Szolgáltató Rendszer kialakítása EQUAL – A63 projekt Eredmények és a fenntarthatóság kérdései Ő riszentpéter, 2008. május 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések