Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Együttműködés a helyi döntéshozókkal az ellátó rendszer fejlesztése érdekében Dr. Varga Gábor Petz Aladár Megyei Oktató Kórház KEF Társelnöke Győr.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Együttműködés a helyi döntéshozókkal az ellátó rendszer fejlesztése érdekében Dr. Varga Gábor Petz Aladár Megyei Oktató Kórház KEF Társelnöke Győr."— Előadás másolata:

1 Együttműködés a helyi döntéshozókkal az ellátó rendszer fejlesztése érdekében Dr. Varga Gábor Petz Aladár Megyei Oktató Kórház KEF Társelnöke Győr

2 TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK A DROGBETEGEKNÉL A DROGFOGYASZTÁS MEGÍTÉLÉSE JOGI ORVOSI TÁRSADALMI KEF

3 BIZALOMÉPÍTÉS A bizalom és az ember: „A bizalom mindkét változatának jellemz ő je az el ő zményekre vonatkozó jóhiszem ű ség, mely a jó szándék és a hozzáértés feltételezését foglalja magába.” A bizalomépítés maximái: Ne frusztrálj! Ne zsarolj! Ne fenyegess! Ne büntess! Légy megbocsátó! Ne légy irigy! Ne csalj elsőként! Gondolj a jövődre!

4 A DROGBETEGEK ADATVÉDELME I. MILYEN HELYZETEKBEN JUTHATNAK AZ ORVOSOK TUDOMÁSÁRA A DROGFOGYASZTÓK ADATAI? ORVOSI TITOKNAK SZÁMÍTANAK-E A DROGFOGYASZTÓK ADATAI? A DROGBETEGGEL SZEMBEN IS HIVATKOZHAT-E AZ ORVOS A TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGÉRE? AZ ORVOS KÖTELES-E TÁJÉKOZTATNI A BETEG HOZZÁTARTOZÓIT? A BETEGTÁRSAKAT IS KÖTI-E AZ ORVOSI TITOKTARTÁS? VANNAK-E KIVÉTELEK AZ ORVOSI TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL? MILYEN KIVÉTELEKET TARTALMAZNAK A TÖRVÉNYEK AZ ORVOSI TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL?

5 A DROGBETEGEK ADATVÉDELME II. MELY ESETEKBEN JUTHAT AZ ORVOS TUDOMÁSÁRA A DROGFOGYASZTÓK ADATAI? ESET (ROSSZULLÉT) KAPCSÁN: – –OMSZ – –ALAPELLÁTÁS – –ÜGYELET MÁS BETEGSÉG ELLÁTÁSA SORÁN MELLÉKLELET SZŰRŐVIZSGÁLAT SORÁN MELLÉKLELET FÜGGŐSÉG ESETÉN: GYÓGYULÁSI SZÁNDÉKKAL JELENTKEZIK

6 A DROGBETEGEK ADATVÉDELME III. ORVOSI TITOK-E A DROGFOGYASZTÓK ADATAI? IGEN, MERT ORVOSI TITOK MINDEN – –A MEGBETEGEDÉS KÖRÜLMÉNYEIVEL – –A BETEG VIZSGÁLATÁVAL – –A GYÓGYKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ INFORMÁCIÓ A FELSOROLÁS ÉRVÉNYES A DROGBETEG ESETÉBEN IS UGYANAKKOR DROGBETEGNÉL FOKOZOTTABB – –A MEGBÉLYEGZÉS – –AZ ELŐÍTÉLETESSÉG – –A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS KOCKÁZATA

7 TITOKTARTÁSI KIVÉTELEK HIVATALOS MEGKERESÉSSEL ÉLHET – –BÜNTETŐÜGYBEN: NYOMOZÓ HATÓSÁG, ÜGYÉSZSÉG, BÍRÓSÁG, IGAZSÁGÜGYI ORVOSSZAKÉRTŐ – –POLGÁRI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYBEN: ÜGYÉSZSÉG, BÍRÓSÁG, IGAZSÁGÜGYI ORVOSSZAKÉRTŐ – –SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS SORÁN: AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATÓ SZERVEK – –HADKÖTELES SZEMÉLY ESETÉBEN: A JEGYZŐ, HADKIEGÉSZÍTÉSI PARANCSNOKSÁG, KATONAI EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGOT MEGÁLLAPÍTÓ BIZOTTSÁG, NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK A CÉLHOZKÖTÖTTSÉG ÉS AZ ARÁNYOSSÁG MÉRLEGELÉSE MINDEN ESETBEN AZ ADATKEZELŐ (ORVOS) KÖTELESSÉGE.

8 KONSZENZUS KONFERENCIA MEGYEI BÍRÓSÁG VÁROSI BÍRÓSÁGOK MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG MEGYEI ÜGYÉSZSÉG IGAZSÁGÜGYI ORVOSSZAKÉRTŐI IRODA SOPRONI ERZSÉBET KÓRHÁZ PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY GYŐRI PAMOK PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY GYŐRI TÁMASZ KRÍZIS -ÉS DROGAMBULANCIA MOSONMAGYARÓVÁR ADDIKTOLÓGIAI SZAKRENDELŐ MEGYEI ÁNTSZ EMLÉKEZTETŐ KÉSZÜLT, EGY ÉV MÚLVA ISMÉTELTEN VISSZATÉRÜNK A TAPASZTALATOK ÉRTÉKELÉSÉHEZ

9 GYŐR ÉS KÖRNYÉKÉNEK TERÁPIÁS RENDSZERE DROG ÉS KRÍZIS-KLIENSEK ELLÁTÁSÁRA -Önkéntesek -Alkohol - Drogtelefon - Sürgőségi telefon -Családsegítő központ -Családorvos -Iskolaorvos -Munkahely -Egyházi –és karitatív Szervezetek Szervezetek-Rendőrség -Szomszédok -Self-Help csoportok ELLÁTÁS RENDSZERE TERÁPIÁK REHABILITÁCIÓS SZOLG. RENDSZERE JELZÉSEK RENDSZERE Drog –és krízis ambulancia Szociál-pszichiátriai gondozók Pszichiátriai osztály Biológiai terápiák - AE klubok - -AA klubok - -Félvédett szállás - -Védett szállás - -Nappali kórház - -Éjszakai szanatórium - -Rehabilitációs intézmény - -Védett -és félvédett munkahely Szocio-terápiák Pszichoterápiák Közösségi terápiák Foglalkoztatás terápiák Síkjai: fizikai, pszichológiai, szociális, spirituális

10 A KEZELÉS, A GYÓGYÍTÁS ÉS A REHABILITÁCIÓ INTERDISZCIPLINÁRIS ÁTFOGÓ MEGKÖZELÍTÉSE SZÜKSÉGES 1. 1.ALAPELLÁTÁS ADDIKTOLÓGIAI SZAKMAI MEGERŐSÍTÉSEK 2. 2.A MENTŐSZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE, AZ OXIKOLÓGIA, A BALESET, BELGYÓGYÁSZAT ÉS SEBÉSZET INTENZÍV MEDICINA ADDIKTOLGÓGIAI ISMERETEINEK BŐVÍTÉSE 3. 3.A DIAGNOSZTIKA MEGERŐSÍTÉSE 4. 4.IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

11

12 A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KEF HITVALLÁSA A PREVENCIÓRA, A MEGELŐZÉSRE KELL A HANGSÚLYT HELYEZNI!

13 . MEGYEI STRATÉGIA I. 1. MEGYÉNK LAKÓI VÁLJANAK KOMOLYAN ÉRZÉKENNYÉ A DROGKÉRDÉSEK HATÉKONY KEZELÉSE IRÁNT, A HELYI KÖZÖSSÉGEK NÖVELJÉK PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉSZSÉGÜKET A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSÁBAN. 2. A FIATALOK KÉPESEK LEGYENEK EGY PRODUKTÍV ÉLETSTÍLUS KIALAKÍTÁSÁRA ÉS A DROGOK VISSZAUTASÍTÁSÁRA.

14 MEGYEI STRATÉGIA II. 3. A DROGOKKAL KAPCSOLATBA KERÜLŐ ÉS A DROGPROBLÉMÁKKAL KÜZDŐ EGYÉNEK ÉS CSALÁDOK KAPJÁK MEG A SZÜKSÉGES SEGÍTSÉGET. 4. CSÖKKENJENEK A DROGOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS LEHETŐSÉGEI.

15 I/1. KÖZÖSSÉG, EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EGÉSZ MEGYÉRE VONATKOZÓ EPIDEMIOLÓGIAI KUTATÁS A MEGLÉVŐ INTÉZMÉNYRENDSZER FELMÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE, INDIKÁTOR- RENDSZER KIÉPÍTÉSE DROGMENTES PROGRAMOK ÉS SZÍNTEREK LÉTREJÖTTÉNEK ÖSZTÖNZÉSE, NÉPSZERŰSÍTÉSE (MUNKAHELY, SZÓRAKOZÓHELY) EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA A TERÜLETILEG ILLETÉKES SZERVEKKEL A KÜLÖNBÖZŐ ELLENŐRZÉSEK CÉLJÁBÓL

16 I/2. KÖZÖSSÉG, EGYÜTTMŰKÖDÉS DISZKÓBALESETEK SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSE BIZTONSÁGOS SZÓRAKOZÓHELYEK SZÁMÁNAK NÖVELÉSE A DROGPROBLÉMÁK KEZELÉSE IRÁNT ÉRZÉKENYEBB, MŰKÖDŐ KÖZÖSSÉGEK KIALAKULÁSA GYÓGYULT KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÓK REINTEGRÁLÁSA A KÖZÖSSÉGBE

17

18 A stratégiához kellenek mutatók Ezek típusai: - eredménymutató - teljesítménymutató Lényeges tisztázni mi a stratégia célja, és mik az akciók. Milyen akciókra bontható a stratégia? (Stratégia→projekt →akciók) (A stratégiai célrendszer összeállításánál lényeges a jelen állapot, a környezetelemzés, a forrástérképek összeállítása)

19 A tervezési lépések szokásos sorrendje Tanulmányterv Engedélyezési terv Tender terv Kivitelezési terv

20 A projekt megvalósításához szükséges és elvárt tanulmányok 1. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány 2. Részletes megvalósíthatósági tanulmány 3. Költséghaszon elemzés (CBA) 4. Környezeti hatásvizsgálat/hatás-összefoglaló 5. Megvalósítás és üzemeltetés

21 A stratégiai céljának dimenziói I. (példa)

22 A stratégiai céljának dimenziói II. (példa) 1. Az ellátottakkal és az ellátással kapcsolatos célok dimenziója (regionális vezető szerep, komplex ellátásnyújtás) 2. Tanulás fejlődési nézőpont céljai: - Egyéni érdekeltség erősítése - Kritikus emberi erőforrás megtartása - Decentralizálás - A középvezetői információjavítása - Szervezeti strukturális és kultúra fejlesztése

23 A stratégiai céljának dimenziói III. (példa) 3. Pénzügyi célok - E-alapból bevétel növekedése - Pozitív működési eredmény elérése - Külső források bevonása

24

25

26 A PREVENCIÓBA BEVONHATÓ CSOPORTOK KEF-EK DROGAMBULANCIÁK, PSZICHIÁTRIAI ÉS IFJÚSÁGI SZAKAMBULANCIÁK SOS, MM LELKISEGÉLY TELEFONOK DROGTANÁCSADÓ TEVÉKENYSÉGE ISKOLAI DROGKOORDINÁTOROK HÁLÓZATA EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK HÁLÓZATA ISKOLAORVOSOK, ISKOLAPSZICHOLÓGUSOK, VÉDŐNŐK ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNSOK SZOCIÁLIS MUNKÁSOK, DIPLOMÁS NŐVÉREK LAIKUS ÖNKÉNTES SEGÍTŐK KORTÁRSKÉPZÉSBEN RÉSZTVETTEK

27 FŐNIX PREVENCIÓS OKTATÓPROGRAMOK

28 FŐNIX Prevenciós Oktatóprogram I. (10 fejezet) – –FŐNIX Prevenciós Oktatóprogram I. (1 – 5. fejezet) FŐNIX Prevenciós Oktatóprogram II. (10 fejezet) FŐNIX Alkohol Prevenciós Oktatóprogram (10 fejezet) FŐNIX Prevenciós Oktatóprogram BŐVÍTETT MODUL (1 – 4 modul) Egészségfejlesztési Projektmenedzsment (12 fejezet) FŐNIX Krízis Prevenciós Oktatóprogram (10 fejezet) – lektorálás alatt

29 FŐNIX Prevenciós Oktatóprogram I. 1. Általános drogprevenciós elvek 2. A drogproblémák átfogó megközelítése – drogstratégiák 3. A kábítószerek és felosztásuk 4. A nemzetközi és a magyar drogellátó rendszerekről 5. A drogfogyasztás pszichológiai háttértényezői

30 FŐNIX Prevenciós Oktatóprogram I. 6. Az egészségfejlesztés elemei 6. Az egészségfejlesztés elemei 7. Az alkoholizmusa kialakulásának 7. Az alkoholizmusa kialakulásának multidiszciplináris megközelítése multidiszciplináris megközelítése 8. A családdinamika és alkoholizmus, a 8. A családdinamika és alkoholizmus, a kodependencia jelensége kodependencia jelensége 9. A krízismodellek gyakorlati hasznosítása 9. A krízismodellek gyakorlati hasznosítása 10. Az öngyilkosság megelőzése

31 AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPJA AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROJEKTMENEDZSMENT I. 1. A menedzsment kialakulása 2. A projekt lényegéről 3. Az egészség fogalmi megközelítése 4. A vezetéstudományról 5. A csoportokról az egészségfejlesztésben 6. A kommunikáció

32 AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPJA AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROJEKTMENEDZSMENT II. 7. A döntéshozatal 7. A döntéshozatal 8. Gondolatok a problémamegoldásról 8. Gondolatok a problémamegoldásról 9. A tervezés problémaköre 9. A tervezés problémaköre 10. Az egészségfejlesztési projektmenedzsment szervezeti projektstruktúrájáról szervezeti projektstruktúrájáról 11. Az egészségfejlesztési projektmenedzsment leghangsúlyosabb aspektusairól leghangsúlyosabb aspektusairól 12. A projektértékelés lépései

33 KIKNEK SZÓLNAK AZ OKTATÓPROGRAMOK? Diplomás ápolóknakDiplomás ápolóknak Szociális munkásoknakSzociális munkásoknak Egészségtan tanároknakEgészségtan tanároknak Drogügyi koordinátoroknakDrogügyi koordinátoroknak Addiktológiai konzultánsoknakAddiktológiai konzultánsoknak Egészségfejlesztő mentálhigiénikusoknakEgészségfejlesztő mentálhigiénikusoknak Pedagógusoknak, akik prevenciót végeznek munkahelyükön (iskola, kollégium)Pedagógusoknak, akik prevenciót végeznek munkahelyükön (iskola, kollégium) Az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, önkormányzati rendszer, ill. a kábítószer egyeztető fórumok aktivistáinak és a kortársképzőknekAz egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, önkormányzati rendszer, ill. a kábítószer egyeztető fórumok aktivistáinak és a kortársképzőknek

34 A VÁLTOZTATÁSSAL KAPCSOLABAN VÁRHATÓ REAKCIÓK DÜH, MÉREG IZGALOM, VÁRAKOZÁS „MIÉRT FORDÍTANAK „LÁTOM AZ ÚJ FELMINDENT?” LEHETŐSÉGEKET.” KÉTELKEDÉS ERŐS LELKESEDÉS „KI TUDJA, MI LESZ „ALIG VÁROM, HOGY ENNEK A VÉGE?” RÉSZT VEHESSEK BENNE.” VÁLTOZTATÁS

35 1. A DROGBETEG TERÁPIÁS LÉPÉSEI ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LÉPÉSEI KETTŐNK KAPCSOLATÁÉRT A FENNTARTÓ ÉRTEM A KLIENS ÖNMAGÁÉRT 2. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LÉPÉSEI ÉRTEM A TERÁPIÁS INTÉZMÉNYÉRT A FENNTARTÓ, AZ INTÉZMÉNY ÉS A KEF KAPCSOLATÁÉRT ÖNMAGÁÉRT A FENNTARTÓ

36


Letölteni ppt "Együttműködés a helyi döntéshozókkal az ellátó rendszer fejlesztése érdekében Dr. Varga Gábor Petz Aladár Megyei Oktató Kórház KEF Társelnöke Győr."

Hasonló előadás


Google Hirdetések