Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Merre, hogyan tovább alapellátás? Működés optimalizálás? Az elmúlt 25 évről szubjektíven PTE ÁOK Alapellátási Intézet OTH Alapellátási Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Merre, hogyan tovább alapellátás? Működés optimalizálás? Az elmúlt 25 évről szubjektíven PTE ÁOK Alapellátási Intézet OTH Alapellátási Főosztály."— Előadás másolata:

1 Merre, hogyan tovább alapellátás? Működés optimalizálás? Az elmúlt 25 évről szubjektíven PTE ÁOK Alapellátási Intézet OTH Alapellátási Főosztály

2 KÖRZETI, ÁLTALÁNOS, HÁZI CSALÁD ORVOSLÁS TÖRTÉNETI IDŐVONALA („ALAPELLÁTÓ” ORVOSLÁS) -1992 Beckground (3/1967 Eüm r.) 1992 - 2001 Felívelő időszak 2002 - 2008 Plató időszak 2009 - 2011 Leszálló időszak 2012 - Mérsékelt konszolidáció (Alap. TV.)

3 1992-2001 Felívelő időszak 6/1992. NM. Diszciplina meghatározás(+,-), feladat meghatározás, képzettségi feltételek, minimum feltételek, dokumentáció, ügyelet 6/1993 Képzési feltételek, rezidens rendszer, ráépített szakképesítés, folyamatos továbbképzés, (miniszteri felmentés +,-) (1991: 931 -20%, 2007:335- 6,5%) Biztosítás alapú ellátás, orvos választás, teljesítmény finansz. (élet/kor korrigált fejkvóta (+ 1991-es), VÁLLALKOZÁS ( +,-), degr. (- ?) szakmai szorzó (+,-), definitív ellátás (-) 76 %-os kassza növekedés (+, -) 43/1999 fin. Korm. rend. (+, -) degr., szakmai szorzó, „fejkvóta érvény.” 4/2000 Eüm. rend. (+fogorvos), Népegészségügyi Program indul. II/2000 TV Működési/Praxisjog (-, + )

4 2002 - 2006 Plató időszak Praxis jog értelmezései (-), orvos-orvos-önkormányzat háromszög, csökkenő fizető képes kereslet, hitel, öregedő háziorvosi kar, ügyeleti ellátás, vállalkozásban is! (sürgősség, vagy két rendelés közötti ellátás), növekvő ellentét háziorvos és szakellátás között (-), kórházi kapacitás csökkentés (-), várólista (-), előjegyzés, SBO, vizitdíj 2004-ben belépünk az Únióba (munkaerő szabad vándorlása) 2006 Praxis I program (a tartósan üres körzetek növekedése megáll/mérséklődik, gyakorlatilag máig kihat, elfogytak a szakképesítés néküli orvosok)

5 2007 - 2011 Leszálló időszak Jelentős fekvőbeteg kapacitás csökkentés, gyógyszerkassza csökken, vaklicit, gyógyszer helyettesítés, növekvő várólista, a beteg „beszorul” a háziorvos és a kórház közé az SBO-n) Vizitdíj hatásai 2009 Praxis II program ( 2. szakképesítés, Úniós kötelezettség) belépés gyorsul. Évente 800-1000 orvos megy, növekvő számban külföldre Nem csak a fizetőképes kereslet, hanem a vevő is elfogy, önkormányzati ellentétek, 3200 önkormányzat 2000 település 1000 lakosság szám alatt, a körzetek egyharmada egy település, vagy több település egy körzet (!) Válság?

6 G.P./F.P. CSALÁDORVOS/HÁZIORVOS TUDÁS BÁZISA Intenzív bővülő ismeretek HÁZIORVOSI KOMPETENCIA (ELVÁRT TUDÁS) ÁLTALÁNOS ISMERET RÉSZLETES ISMERET

7 VÁLSÁG ? ! -SZAKMAI = humán erőforrás = információ, tudás (specializáció) -GAZDASÁGI = finanszírozás (fizetés, működés, létesítés) = új eljárások (eszköz, alkalmazás,gyógyszer) -TÁRSADALMI = elvárások és lehetőségek = para/alternatív medicina Morális

8 2012 - Mérsékelt konszolidáció (Alap. TV.) 2012 Praxis vásárlási támogatás (2015, 2016-ban és folyamatossá vált) 2013 Folyamatosan növekvő finanszírozás 2015 ¾ arányban megszavazott Alapellátási TV, de ez csak lehetőség Nem növekedett az orvos kivándorlás (900-950 között) Bérrendezés, de bérfeszültség(!) Nem állt meg az háziorvosi kar korosodása, nem nőtt a fiatalok belépési kedves, nincs elég Praxis II (mert a szakellátásban is kevés az orvos) A betegutak megnehezültek (SBO)

9

10

11 ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés, a betegségek megelőzése, felismerése és gyógyítása alapvető nemzeti érdek, a gyógyítás olyan közügy, amelyben mind az államnak, mind az önkormányzatoknak, mind a gyógyító orvosnak és a megelőzést végző védőnőnek meghatározó szerep és felelősség jut, elfogadva a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi ellátás kapuőri szerepét

12 CÉLOK szakmai, pénzügyi megerősítés a háziorvosi, házi gyermekorvosi és védőnői korösszetétel megváltoztatása, fiatalabb egészségügyi szakemberek elhelyezkedésének ösztönzése az egészségügyi alapellátásban a praxisjog értékének növelése az alapellátásban dolgozók életpályájának kidolgozása az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének hangsúlyosabb megjelenése

13 Sir William Osler (1849- 1919) „Medicine is a science of uncertainty and an art of probability.” „Az orvoslás a bizonytalanságok tudománya, és a valószínűségek művészete”.

14 E törvény alkalmazásában: a) praxisközösség: a háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, védőnői szolgáltatók feladatainak ellátására létrejött működési forma; b) csoportpraxis: olyan együttműködési forma, amely keretében a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátási feladatok mellett jogszabályban meghatározottak szerint a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó egyes ellátások is nyújthatók.

15 9. § Ha a háziorvos, házi gyermekorvos, alapellátást nyújtó fogorvos az adott egészségügyi alapellátás nyújtásához szükséges szakképesítésén kívül egyéb szakorvosi szakképesítéssel is rendelkezik, a vonatkozó egészségügyi szakma finanszírozására az egészségbiztosítási szerv - jogszabályban meghatározott feltételek szerint - az érintett háziorvosi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval finanszírozási szerződést köt, ha azt az egészségügyi szolgáltató kezdeményezi.

16 Kollégiális vezető Az egységes színvonalú ellátás érdekében járásokhoz igazítottan, megyénként, valamint országos szinten kollegiális szakmai vezető háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnő működik, aki a) figyelemmel kíséri a gyógyító-megelőző munka színvonalát, b) a szakmai munka minőségbiztosítása (vertikális integráció) c) részt vesz a helyettesítések megszervezésében, d) részt vesz az ügyeleti szolgálatok megszervezésében, e) összehangolja az oktatási, továbbképzési feladatokat. Az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos az alapellátásért felelős országos módszertani intézet keretein belül végzi tevékenységét. A kollegiális szakmai vezető választására, jogállására, feladataira, juttatásaira vonatkozó részletes szabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg. (16!)

17 PTE ÁOK ALAPELLÁTÁSI INTÉZET ALAPKUTATÁS,OKTATÁS, SZAKORVOS KÉPZÉS, FOLYMATOS TOVÁBBKÉPZÉS CSALÁDORVOSLÁS FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGY ÉS MUNKA HIGIÉNE HÁZI GYERMEK ORVOSLÁS (HGYE 40 STÁTUSZ, VEGYES PRAXIS) ISKOLA EGÉSZSÉGÜGY HOSPICE, OTTHON ÁPOLÁS, ÁPOLÁS VÉDŐNŐI ELLÁTÁS SZAKDOLGOZÓI ELLÁTÁS (?) (SVÁJCI MODELL) balogh.sandor@pte.hu

18 Az Országos Alapellátási Intézet Praxis Programjainak adatai (2006- 2015!) Praxis I. 108 fő, 160 000 fő Praxis II. 230 fő (?) ca 430 000 fő (2009-ben indult) Tartósan üres körzetek: 2006 113 db 2016 246 db 2012-2014 között a praxisprogramok az összes praxisváltás 23%-át jelentették, az OALI 2012-es praxisváltás programja 13%-ot. A 2012-es praxisváltás program keretében 236.920.620.- Ft értékben kötött az OALI szerződéseket 67 nyertes pályázóval.

19 Háziorvosok száma korcsoportonként kor (év)2010-ben 2015-ben dolgozó háziorvos (fő) dolgozó háziorvos (fő)Változás (%) -30 83 38 -54% 31-40 591 574 -3% 41-501375 1117 -19% 51-602418 2066 -15% 61-701534 1768 15% 71- 255 481 89%

20 Házi gyermekorvosi körzetek 2016 Bejelentkezett lakosok száma (fő) Körzetek száma (db) Tartósan betöltetlen körzetek száma (db) Arány (%) <250 vagy (üres)16956,3% 250-4991071715,9% 500-749360195,3% 750-99955261,1% 1000-124930900,0% 1250-150011900,0% >15004400,0%

21 Bejelentkezett lakosok száma (fő) Körzetek száma (db) Tartósan betöltetlen körzetek száma (db) Arány (%) <500 vagy (üres)362363,9% 500-7491063432,1% 750-9993134815,3% 1000-1249600366,0% 1250-1499977333,4% 1500-17491052191,8% 1750-199980440,5% 2000-224949820,4% 2250-250026200,0% >25002020,0%

22

23 Javaslatok ? Lehetőségek? I. Meg kell találni az egyetemi évek alatt a pályaorientálás lehetőségét (ösztöndíjak) A rezidens képzésben több gyakorlatot (és kevesebb szakmát) kell megvalósítani elsősorban az oktató praxisokra alapozottan. Ehhez szükséges áttervezni a 28 hónap kurrikulumát és megteremteni ennek anyagi és jogszabályi hátterét. A szakorvos képzés folytatásaként a praxis váltás rendszerszerű állami támogatása kialakítandó. (Praxis III) Területi jellemzők és praxis jellemzők figyelembe vétele, a keret szabályozást a külső intervenciót szükségessé teszi.

24 Javaslatok ? Lehetőségek? II. Megszüntetni szükséges az életképtelen praxisokat, az ellátás biztosítására más megoldások kellenek! A tudományos alaposság, a helyzetismeret, az állami intervenció, a fokozatosság hiánya hibás megoldásokra vezetnek! Megfontolandó az önkormányzati felelősség törvényi megalapozottsága, a fenntarthatóság tekintetében, különösen az ügyeleti ellátásban, fokozott állami szerepvállalás látszik szükségesnek. A változások, a szakmapolitikai döntések megalapozottságát a közvetlen szakmai tudományos igényű elemzések tudják csak biztosítani


Letölteni ppt "Merre, hogyan tovább alapellátás? Működés optimalizálás? Az elmúlt 25 évről szubjektíven PTE ÁOK Alapellátási Intézet OTH Alapellátási Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések