Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Időközi adatszolgáltatások teljesítése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Időközi adatszolgáltatások teljesítése"— Előadás másolata:

1

2 Időközi adatszolgáltatások teljesítése
Hugyik Mária osztályvezető Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztály Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét, szeptember 24.

3 Az időközi adatszolgáltatások típusai
Az időközi adatszolgáltatás készítési kötelezettség jogszabályi háttere Az időközi adatszolgáltatások típusai Időközi költségvetési jelentés Időközi mérlegjelentés A Magyar Államkincstár felülvizsgálati tevékenysége az időközi adatszolgáltatásokkal összefüggésben Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó szankciók Tematika

4 Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 108. § (2) bekezdése alapján a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést kell készíteni a kincstár számára. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 169. § (1) bekezdése értelmében az Áht § (2) bekezdése szerinti időközi költségvetési jelentés az egységes rovatrend rovatai eredeti és módosított előirányzatait, valamint azok teljesítését mutatja be. Az Ávr § (1) bekezdése alapján az Áht § (2) bekezdése szerinti időközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni. Az időközi adatszolgáltatás készítési kötelezettség jogszabályi háttere

5 Az időközi költségvetési jelentést az Ávr. 169
Az időközi költségvetési jelentést az Ávr § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, valamint a térségi fejlesztési tanács az időközi költségvetési jelentést a költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-éig az Igazgatóságnak küldi meg. Lényeges, hogy az Ávr. 7. melléklet 26. pontja alapján az önkormányzati alrendszerbe tartozó adatszolgáltatóknak az adatokat alátámasztó – könyvelési rendszerből előállított – teljes főkönyvi kivonatot elektronikus úton mellékelni szükséges. Időközi költségvetési jelentés

6 Az Ávr § (2) bekezdése alapján az időközi mérlegjelentést – a (3), (4) és (9) bekezdésben foglalt kivétellel – a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell az irányító szervhez benyújtani. Az Ávr § (5) bekezdése értelmében az irányító szerv a (2) bekezdés szerinti időközi mérlegjelentéseket a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést öt munkanapon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló továbbításának határidejével megegyezően juttatja el feldolgozásra az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó irányító szerv esetén az Igazgatóságnak. Időközi mérlegjelentés

7 Az Ávr § (6) bekezdése értelmében az időközi mérlegjelentés készítésére kötelezettek az éves elszámolásokra vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-éig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-éig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást juttatnak el az irányító szervhez. Az irányító szerv öt napon belül továbbítja az adatokat feldolgozásra a Kincstárhoz, az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó irányító szerv esetén az Igazgatóságnak. Időközi mérlegjelentés

8 Az Ávr § (3) bekezdése alapján az Igazgatóság az időközi költségvetési jelentések megyei szintű összesítését nyolc munkanapon belül készíti el. Az Ávr (7) bekezdése alapján az Igazgatóság – a megyei és a fővárosi adatok feldolgozását követően – az (5) és (6) bekezdés alapján megküldött időközi mérlegjelentések megyei szintű összesítését nyolc munkanapon belül készíti el. Jelenleg ez 540 adatszolgáltatás felülvizsgálatát jelenti mind a költségvetési jelentés, mind a mérlegjelentés vonatkozásában. A Magyar Államkincstár felülvizsgálati tevékenysége az időközi adatszolgáltatásokkal összefüggésben

9 2014. január 1-jétől az adatszolgáltatási fegyelem javítása érdekében az Áht. és az Ávr. is módosult. Az Áht § (4) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat az Áht § (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, amelyet a kincstár határozatban szab ki. A kincstár határozata tekintetében az 58. § (4) és (5) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy a bíróság határozata ellen felülvizsgálatnak nincs helye. Az Ávr (1) bekezdése értelmében az Áht § (4) bekezdése szerinti bírság mértéke – elmulasztott adatszolgáltatásonként – legfeljebb a helyi önkormányzatot a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások eredeti igénylése alapján megillető támogatás 0,1%-ának megfelelő összeg, de legalább forint. A bírság összegének megállapításakor – e §-ban foglaltak figyelembevételével – a Kincstár a kötelezettségszegés súlyát és ismétlődő jellegét mérlegeli. Az adatszolgáltatás kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó szankciók

10 Az Ávr § (2) bekezdése alapján, ha az adatszolgáltatási késedelem a harminc napot nem haladja meg, a bírság összege az (1) bekezdés szerint megállapított összeg fele. Az Ávr (3) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti bírság az adatszolgáltatási késedelem harmincadik napját követően, majd ezt követően minden újabb eltelt harminc napot követően ismételten kiszabásra kerül azzal, hogy a késedelem hatvanadik napjától ismételten kiszabott bírság összege az (1) bekezdés szerint megállapított összeg kétszerese. Az Ávr (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a bírság mérséklése vagy részletekben történő megfizetése tekintetében a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül kérelmet terjeszthet elő. Az adatszolgáltatás kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó szankciók

11 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Időközi adatszolgáltatások teljesítése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések