Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben"— Előadás másolata:

1 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Tudástranszfer – munkaerő-piaci alkalmazkodás segítése a szakképzés fejlesztésével Bács-Kiskun megyében

2 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Keretek I. Gyakorlati képzőhelyet kereső (tanuló, hallgató) érkezhet: Iskolarendszerű szakképzésből 21 éves korig: szakközépiskolából v. szakiskolából /V/ 21 éves kor után: felnőttoktatásból /V/ Iskolarendszeren kívüli szakképzésből (felnőttképzés) /N/ Felsőoktatásból (felsőoktatási szakképzés /N/ vagy gyakorlatigényes alapképzés /V/) V: van állami hozzájárulás N: nincs állami hozzájárulás

3 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Keretek II. Középfokú oktatás: iskolarendszerű szakképzés A szakmai képzés ingyenessége -1. szakképesítés ingyenes Kivétel: HHH-s, SNI-s tanuló (minden képzésben) enyhe értelmi fogyatékos tanuló, egyéb pszichés zavarral küzdő tanuló (2. szakképesítés) Költségvetési támogatásban részesíthető képzés Állami hozzájárulás (nem költségtérítés)

4 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Gyakorlati képzőhely pozicionálása gazdálkodási forma szerint: Szakképzési hozzájárulásra kötelezett Szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett Szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezet (Szt. 43.§ (2)) A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja; mértéke a szakképzési hozzájárulás alapjának 1,5 százaléka

5 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Szakképzési hozzájárulás teljesítése: Tanulók esetében: Tanulószerződés alapján Együttműködési megállapodás alapján Hallgatók esetében: Hallgatói munkaszerződés alapján

6 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Tanulószerződés Tanuló köti a gazdálkodó szervezettel a teljes képzési időre Együttműködési megállapodás Szakképző iskola köti a gazdálkodó szervezettel évközi (teljes v. kiegészítő) gyakorlatra vagy összefüggő (nyári) gyakorlatra Gazdasági kamarai nyilvántartásba vétel és ellenjegyzés

7 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Együttműködési megállapodás köthető, ha a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő 40 százaléknál kevesebb, csak az összefüggő szakmai gyakorlatra a kiegészítő szakmai gyakorlati képzésre a gyakorlati képzést szervező szervezetnél kerül sor a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő legfeljebb negyven százalékában, a tanuló gyakorlati képzése költségvetési szervnél történik.

8 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Tanulószerződés írásos igénybejelentés a gazdasági kamarához bevezető ellenőrzés (tárgyi és személyi feltételek megléte) nyilvántartásba vétel határozattal Kötelezettségek: Pénzbeli juttatás Kedvezményes étkezés Felelősségbiztosítás Munkaruha, védőfelszerelés Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat

9 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Pénzbeli juttatás mértéke az szvk. elmélet-gyakorlat aránytól függ. Ha a gyakorlati idő 80% – min.bér 19,5%-a = ,50,- Ft 70% - min.bér 18%-a = ,- Ft 60% - min.bér 16,5%-a = ,- Ft 50% - min.bér 15%-a = ,- Ft 40% - min.bér 13,5%-a = ,50,- Ft 30% - min.bér 12%-a = ,- Ft 20% - min.bér 10,5%-a = ,- Ft Adómentes, szochó köteles (27%), biztosítotti jogviszony (10+7%)

10 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Állami hozzájárulás A évi alapnormatíva: Ft/fő/év Szakképesítések súlyszorzói (példa): ács: 1,8368 – ,- Ft/év ápoló: 1,3915 – ,- Ft/év cukrász: 1,5028 – ,- Ft/év hegesztő: 2,0076 – ,- Ft/év szakács: 1, ,- Ft/év villanyszerelő: 1,8368 – ,- Ft/év

11 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Tanulószerződés kötés esetén a gyakorlati képzőhely csak részben felel meg az előírt tárgyi és személyi feltételeknek: Teljesítési megbízotti megállapodás Tanuló átirányítása más képzőhelyre legfeljebb az előírt gyakorlati idő 50%-ában. Teljesítési megbízott díjat jogosult felszámítani költségei megtérítésére.

12 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Együttműködési megállapodás: Tanulói pénzbeli juttatás csak az összefüggő gyakorlatra (min.bér 19,5%/hónap/fő - adómentes) Nem biztosítotti jogviszony Kedvezményes étkezési hozzájárulás Munkaruha, védőfelszerelés Felelősségbiztosítás Állami hozzájárulás: ,- Ft : 130 = 3.485,- Ft/tanuló/nap

13 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Tanulószerződés & Együttműködési megállapodás – 2 fő eset A/ EM + TSZ > BSZHK és EM > vagy = BSZHK, akkor kizárólag TSZ vehető figyelembe a visszaigénylésnél; B/ EM + TSZ > BSZHK és EM < BSZHK és ba) EM > vagy = TSZ, akkor nem lehet visszaigényelni, csak 0-ig csökkenteni a BSZHK-t, bb) EM < TSZ, akkor visszaigényelhető a BSZHK mértékét meghaladó összeg (TSZ + EM) Ha BSZHK = 0, EM + TSZ > BSZHK akkor kizárólag TSZ vehető figyelembe a visszaigénylésnél.

14 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Szakképzési hozzájárulás bevallása: A hozzájárulási kötelezettség éves bevallásának határideje: tárgyévet követő év január 12. Az előleg összegét havonta, elektronikus úton kell a NAV-hoz bevallani (08-as nyomtatvány) és megfizetni, illetve visszaigényelni

15 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Egyéb adminisztrációs kötelezettségek: Tanulót NAV-hoz bejelenteni Foglalkozási naplót vezetni Jelenléti ívet vezetni Kapcsolatot tartani az iskolával (igazolatlan mulasztások)

16 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Gyakorlatigényes alapszakon tanuló hallgató képzése: Együttműködési megállapodás az iskolával Hallgatói munkaszerződés a hallgatóval Adómentes díjazás 6 hetet elérő egybefüggő gyakorlat esetén: min.bér 15%-a/hét (15.225,- Ft) Szakképzési hozzájárulást csökkentő tétel: ,- Ft : 100 = 4.530,- Ft/hallgató/nap

17 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Egyéb szervezetek tanulószerződés kötése: Egyéb szervezetek: Egészségügy, Egészségügyi technika, a Szociális, a Pedagógia, a Képző-, és Iparművészet, a Hang-, film és színháztechnika ágazatba tartozó, honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló gyakorlati képzést szervező: Költségvetési szervként működő vagy általa fenntartott intézmény Alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy általa fenntartott intézmény Őstermelő, mezőgazdasági szakképző iskola Állami támogatás pályázati eljárással – Nemzeti Munkaügyi Hivatal - Támogatás 1 tanévre szól, folyósítás tanfélévre szól

18 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Forrás a Kormány döntése alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból: Képzési célú támogatás a legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő gazdasági társaság számára Támogatás tanműhely létesítéshez nem kkv-k számára Támogatás a tanműhely tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházáshoz

19 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása (21/2013. (VI.18.) NGM rendelet) Általános vagy speciális jellegű képzés Nem távoktatásos formában Min. 20 órás A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható költségek maximális támogatási intenzitása a) általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a; b) speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a. Támogatás mértéke nem lehet nagyobb a min.bér 6%-ánál/fő/képzési óra

20 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
+ Korlát A bruttó kötelezettség csökkenthető az Szht. 5. § ab) pontja szerinti gyakorlati képzésre a 8. § (1) bekezdése alapján számított csökkentő tétel, de legfeljebb a bruttó kötelezettség 16,5 százaléka mértékéig , feltéve, hogy a hozzájárulásra kötelezett: havonta legalább 45 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzésével teljesíti részben a hozzájárulási kötelezettségét, és Kötelező adatszolgáltatás a fővárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi központ szakigazgatási szervéhez a meghatározott határidőig

21 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Közvetlen támogatás a tanulóknak - Szakiskolai ösztöndíj – Bács-Kiskun megye (2014/15. tanév) Ács Épület és szerkezetlakatos Finommechanikai műszerész Gépi forgácsoló Hegesztő Kőműves és hidegburkoló Mezőgazdasági gépész Női szabó Szerszámkészítő Szociális gondozó és ápoló

22 A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben
Tanulmányi átlageredmény 2,51 és 3,0 között, az ösztöndíj mértéke Ft/hó; 3,01 és 3,5 között, az ösztöndíj mértéke Ft/hó; 3,51 és 4,0 között, az ösztöndíj mértéke Ft/hó; 4,01 és 4,5 között, az ösztöndíj mértéke Ft/hó; 4,51 és 5,0 között, az ösztöndíj mértéke Ft/hó.

23 Felhasznált irodalom A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 280/2011. (XII. 20.) Korm. Rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. Törvény 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól 562/2013. (XII.31.) Kormányrendelet a szakmaszerkezeti döntésekről 331/2012. (XI.28.) Kormányrendelettel módosított 328/2009. (XII.29.) Kormányrendelet a szakiskolai ösztöndíjról

24 Köszönöm a figyelmet! Mészárosné Szabó Anna szakképzési osztályvezető BMKIK 30/


Letölteni ppt "A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések