Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Valóban előrevisz az uniós szintű szabályozás? Ösztönzik-e az irányelvek a kutatók mobilitását? Ács Vera, Szegedi Tudományegyetem

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Valóban előrevisz az uniós szintű szabályozás? Ösztönzik-e az irányelvek a kutatók mobilitását? Ács Vera, Szegedi Tudományegyetem"— Előadás másolata:

1 Valóban előrevisz az uniós szintű szabályozás? Ösztönzik-e az irányelvek a kutatók mobilitását? Ács Vera, Szegedi Tudományegyetem acsvera75@gmail.com

2 Kutatói irányelv és Kék Kártya irányelv összehasonlítása Közös pontok:  Magasan képzett szakemberek a célcsoport (!de nem lex specialis derogat legi generali)  Külön eljárás, könnyített eljárás  Komplex engedély (tartózkodás+munkavállalás)  Gazdasági és szociális jogok biztosítása  Mobilitás

3 Hatály 2005/71/EK irányelv „kutatási program végrehajtása céljából, kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás keretében”, „valamely kutató szervezet által kiválasztott”  kutatási program (elfogadott vs egyéni kutatási program)  Kutatás: az ismeretanyag növelése érdekében szisztematikusan végzett alkotómunka, beleértve az emberi, kulturális és társadalmi ismeretek növelését, valamint ezen ismeretanyag új alkalmazásokra való használatának kidolgozása.  Preambulum (8): tágan kell értelmezni  Preambulum (11): opció kutatási program keretében történő oktatásra  ! Doktoranduszok, kirendelt kutatók (seconded)!  : szűken értelmezett kutató

4 Hatály 2009/50/EK irányelv  magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából kérelmezik valamely tagállam területére történő belépésüket  másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít  Nem tartozik ide a 2005/71/EK ielv szerinti kutató  : tágan értelmezett kutató

5 Alanyok 2005/71/EK irányelv  Kutató  Kutató szervezet, mint foglalkoztató (kulcsszereplő) Kutató szervezet kötelezettségei:  E célra előzetes akkreditálás  Írásbeli pénzügyi kötelezettségvállalás túltartózkodásra (opció)  Jelentési kötelezettség kutatás végén (opció)  Szankció: 5 évig eltiltás + Kék Kártya elutasítás + egyéb szankció 2009/50/EK irányelv  Magasan képzett munkavállaló  Foglalkoztató

6 Belépési feltételek 2005/71/EK irányelv  Érvényes úti okmány  Fogadási megállapodás  elfogadott kutatási program (pénzügyi forrás, hiteles diplomamásolat)  Havonta elegendő forrás (kiadások, visszautazás)  szoc. segélyrendszer  Betegbiztosítás valamennyi kockázatra  Jogviszony és munkafeltétel meghatározás  Pénzügyi felelősség (opció)  Közbiztonság, közrend, közegészségügy

7 Belépési feltételek 2009/50/EK irányelv  Érvényes úti okmány  Munkaszerződés/állásajánlat (min. 1 év) –része a bér  Igazolás (szabályozott szakma/felsőfokú szakképesítés)  Betegbiztosítás valamennyi kockázatra  Közbiztonság…stb  : Ha a feltételeknek megfelel, még mindig ott van a kvóta és a munkaerőpiaci teszt

8 Engedély, eljárás, átláthatóság 2005/71/EK irányelv  Nincs felső határ (legalább 1 év, kiv.), megújítható  Nem cizellált eljárás:  Opció az ügyfél kérdése  Kötelező kérelem vizsgálat, ha tagállamon kívül tartózkodik  Eljárási idő: lehető leghamarabb (gyorsított eljárás)  Felfüggesztés – nincs következmény  Értesítés nemzeti szabályok szerint - Jogorvoslati eljárás

9 Engedély, eljárás, átláthatóság 2009/50/EK irányelv  Engedély 1-4 év, megújítható (kiv.)  Eljárási rizikó: munkaerő-piaci teszt, kvóta, etikus munkaerő toborzás a hiányágazatokban, be nem jelentett és/vagy tvellenes foglalkoztatás miatti szankció  Cizellált eljárás: kötelező – opcionális esetek  Kötelező: csalárdság, nem felel meg a belépési feltételeknek, tartózkodás célja eltér  opcionális kutatói ielvben  Opció az ügyfél kérdése  Kötelező kérelem vizsgálat, ha tagállamon kívül tartózkodik  Eljárási biztosítékok: 90 nap, írásbeliség, jogorvoslat indokokra felhívással, hiánypótlás-felfüggesztés-következmény:elutasítható

10 Jogosultságok 2005/71/EK irányelv2009/50/EK irányelv 1. Egyenlő bánásmód - oklevelek, bizonyítványok, egyéb szakképesítések elismerése (nemzeti eljárás szerint) - munkafeltételek (díjazás, elbocsátás is) - szociális biztonság terén - árukhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhető termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása -adókedvezmények - oklevelek, bizonyítványok, egyéb szakképesítések elismerése (nemzeti eljárás szerint) – abszolút jog - munkafeltételek (díjazás, elbocsátás is), munkahelyi egészség és biztonság is - szociális biztonság terén - árukhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhető termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása, lakásszerzési eljárások, valamint a munkaügyi hivatalok által biztosított tájékoztató és tanácsadási szolgáltatások is

11 2005/71/EK irányelv2009/50/EK irányelv egyesülési és társulási szabadság, valamint a munkavállalókat vagy munkáltatókat képviselő szervezetekben, illetve bármely olyan szervezetben való tagság szabadsága, amelynek tagjai egy meghatározott foglalkozást űznek, beleértve az ilyen szervezetek által nyújtott előnyöket is (abszolút jog) a meglévő kétoldalú megállapodások sérelme nélkül, a jövedelemhez kapcsolódó, szerzett kötelező öregségi nyugdíjnak az adós tagállam(ok) jogszabályainak értelmében alkalmazandó árfolyamon történő kifizetése harmadik országba költözéskor -oktatáshoz +szakképzéshez hozzájutás alanyként (korlátozható)

12 Jogosultságok 2005/71/EK irányelv2009/50/EK irányelv 2. Munkaerő-piaci hozzáférés Csak oktatás, maximált óra-, napszám- Kötött az engedélyben lévő munkához -Első két év engedélyhez kötött, 3. évtől esetleg egyenlő bánásmód -Átmeneti munkanélküliség – munkakeresési lehetőség

13 Jogosultságok 2005/71/EK ielv2009/50/EK ielv 3. Mobilitás Célja: kutatás egy részének elvégzéseCélja: magas képzettséget igénylő munkavégzés -3 hónapnál rövidebb (fogadási megállapodás alapján végezhető – kirendelés nem lehet – forrás – köz..okok) - 3 hónál hosszabb (kérhető új fogadási megállapodás – uazon feltételek – vízum: kellő idő - elegendő idő - területelhagyás kérelme tilos -18 hónap tartózkodás -Lánc -Eljárás alatt munkavégzés engedélyezhető → egyenlő bánásmód -Visszafogadási kötelezettsége első tagállamnak -Kérelmező/munkáltató költségtérítés

14 Családtagok 2005/71/EK irányelv  meghatározás nincs  Tartózkodási jogaik (!)  Kutató tartózkodási engedélyének érvényessége ideje  Nem írható elő minimális tartózkodás a kutató számára  Egyebekben 2003/86/EK ielv irányadó

15 Családtagok 2009/50/EK irányelv  Meghatározás (2003/86/EK ielv)  Családegyesítés feltétel nélküli  6 hó engedélyezési eljárás  Engedély érvényessége igazodik  Munkaerő-piaci hozzáférés első naptól (2011. december 19.)  Összeszámítás

16 Konklúzió Előnyök-hátrányok Előnye a 2005/71/EK ielvnek  Nincs eljárási rizikó: kvóta, munkaerő-piaci teszt, etikus munkaerő toborzás a hiányágazatokban, be nem jelentett és/vagy tvellenes foglalkoztatás miatti szankció  Kutatás mellett oktatói tevékenység folytatása is  Egyenlő bánásmód adókedvezmények terén  Mobilitásnál nincs tartózkodási minimumfeltétel

17 Konklúzió Előnyök-hátrányok Hátránya a 2005/71/EK ielvnek  Foglalkoztató szempontjából sok kötelezettség, hosszabb, költségesebb eljárás  Mobilitás tagállamok között korlátozott (időben, célban, országszámban)  Kutató kevesebb joggal bír (nincs nyugdíjexport, lakásszerzés stb..)  Munkanélküliség esetén fogadási megállapodás megszűnik  Családtagok kevesebb jogai, munkaerő-piaci hozzáférés általános szabályok alapján  Mobilitás: első tagállamnak nincs visszafogadási kötelezettsége

18 Konklúzió Előnyök-hátrányok Előnye a 2009/50/EK ielvnek  Egyenlő bánásmód számos területen  Munkaerő-piaci hozzáférés  Mobilitás Kék Kártyásnak és családtagjának  Családtagok munkaerő-piaci hozzáférése  Huzamos tartózkodási engedély megszerzésének könnyítése  Körkörös migráció

19 Konklúzió Előnyök-hátrányok Hátránya a 2009/50/EK ielvnek  Eljárási rizikók  Mobilitás nem első naptól  Mobilitás sikertelensége esetén kérelmező/munkáltató esetleges költségviselése  Huzamos tartózkodási jogállás megszerzéséhez Kék Kártyásnak kell lennie 5 évig

20 Beváltja-e a Kék Kártya a hozzáfűzött reményeket? Cél, okok Időszerű-e? Komoly üzenet: egységként lép fel – verseny „házon belül” „Felhígulás”  Szavazati rendszer  Tagállami szuverenitás  Átmeneti időszak

21 Beváltja-e a Kék Kártya a hozzáfűzött reményeket? Változások a Bizottsági javaslathoz képest:  Nem kizárólagos rendszer  Személyi hatály (különböző jogcímek, fiatal munkavállalók)  Munkaerő-piaci szabad hozzáférés hiánya  Mobilitás korlátozottabb  Agyelszívástól „csak” tartózkodás

22 Potenciális gátló tényezők Nem kizárólagos a Kék Kártya rendszer Kvótarendszer és annak számítása Bérküszöb 3. évtől a munkavállalás területén az egyenlő bánásmód még nem biztosított Egyéb munkavállalás, vállalkozás hiánya Agyelszívás

23 Hozzáadott értéke az irányelvnek Családtagok helyzete Huzamos tartózkodási engedély megszerzése Körkörös migráció segítése Mobilitás Egyenlő bánásmód szélesebb területen

24 Egyensúlyteremtés az agyelszívás és agyvisszaszívás között Aktív munkaerő toborzással agyelszívástól tartózkodás a munkaerőhiánnyal küzdő ágazatokban (pl. egügy, oktatás) Eszközök:  Kötelező rendelkezés  Kedvezőbb rendelkezések  Elutasítás oka lehet  Tagállami jelentéstételi kötelezettség  Puha jog  Etikus munkaerő-felvételi politikák és elvek kidolgozása  Mechanizmusok, iránymutatások, elvek, egyéb intézkedések  Mobilitási Partnerség

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Valóban előrevisz az uniós szintű szabályozás? Ösztönzik-e az irányelvek a kutatók mobilitását? Ács Vera, Szegedi Tudományegyetem"

Hasonló előadás


Google Hirdetések