Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PÉNZFORGALOM (I.) „Én csak arra figyelmeztetlek benneteket,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PÉNZFORGALOM (I.) „Én csak arra figyelmeztetlek benneteket,"— Előadás másolata:

1 A PÉNZFORGALOM (I.) „Én csak arra figyelmeztetlek benneteket,
hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával.” (Gárdonyi Géza) Összeállította: Naár János V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium Sátoraljaújhely

2 Pénzforgalom A pénztulajdonosok közötti pénzmozgások összessége,
a pénz állandó, szakadatlan körforgása, melynek során közvetíti az áruk cseréjét és az egyéb fizetéseket.

3 A pénzforgalom fajtái Földrajzilag
belföldi: országon belüli, hazai pénznemben történő pénzmozgás nemzetközi: országok közötti különböző valutájú országok közötti pénzmozgás (devizaforgalom) Résztvevői szerint közvetlen: szereplői egymásnak teljesítenek fizetést (pl. boltban kp-ben) közvetett: a felek egy harmadik személy (pénzügyi szolgáltató) útján teljesítenek fizetést (pl. bankkártyával fizet)

4 A pénzforgalom szabályozása
Az MNB hatáskörébe tartozik és a következő követelményeket tartja szem előtt: erősítse a pénzügyi fegyelmet a tranzakció szereplői érdekeinek érvényre juttatása ellenőrizhető legyen egyszerű, átlátható és biztonságos legyen segítse elő a pénz forgási sebességének a növelését nyújtson megfelelő információkat a pénzügyi folyamatok elemzéséhez

5 Fizetési módok Készpénzfizetés: a bankjeggyel és érmével történő fizetés Készpénzkímélő fizetés: készpénzt helyettesítő fizetésre alkalmas eszközökkel történik; ez a fizetési mód a készpénzhez kapcsolódik (azt helyettesíti), másrészt a bankszámlákhoz kötődik (azaz bankszámlákon bonyolódik le) Készpénz nélküli fizetés: fizetési számlák közötti fizetés

6 Készpénzfizetés Jellemzői: benne kiemelt szerepe van a házipénztárnak
jellemzően készpénzzel fizetnek az üzletekben és a személyszállításban (autóbusz, villamos) a készpénz a legalkalmasabb az illegális tranzakciók lebonyolítására (adóelkerülés, pénzmosás) aránya a pénzügyi rendszer fejlődésével párhuzamosan csökken

7 Készpénzfizetés előnyei, hátrányai
Előnyök: a jogosult azonnal hozzájut a pénzéhez készpénzzel bárhol lehet fizetni, az elfogadás egyetemleges (más módon nem is lehetséges fizetni pl. borravaló, hálapénz) Hátrányok: nem biztonságos – szállítás, őrzés, hamisítás veszélye bizonyos összeghatár fölött nehézkes (szállítás, biztonsági intézkedések)

8 A Készpénzfizetés formái
a pénzeszköz közvetlen átadása a jogosult bankszámlájára történő készpénzbefizetés a bank pénztárában készpénzátutalási megbízással (sárga) a jogosult bankszámlájára történő befizetés postai számlabefizetési megbízással (fehér) a jogosult bankszámlájára történő fizetés a kiállító bankszámlájának terhére készpénzfelvételi utalvány útján történő kifizetés a banki pénztáron keresztül kifizetési utalvánnyal a fizető számlájának terhére történő kp. kifizetés postai úton

9 A Készpénzfizetés formái
belföldi postautalvánnyal (rózsaszínű) a jogosult részére történő postai továbbítás a számlatulajdonos pénzforgalmi betétkönyv felhasználásával befizethet vagy készpénzt vehet fel a postán postai utánvételezéssel a postai szállítás után a kézbesítőnek, vagy a postán kell kifizetni ellenértéket a gazdálkodó szervezet házipénztárába történő befizetés vagy onnan történő kifizetés.

10 A Készpénzfizetés bizonylatai
A számviteli törvény előírásai szerint a vagyonváltozásról, ─ így a készpénzforgalomról is ─ bizonyító erejű (legalább két személy által aláírt) okmányt, azaz bizonylatot kötelező kiállítani. A bizonylatok többsége kézzel és géppel (számítógéppel) is kiállítható, ezért ezek általában két változatban készülnek, igazodva a kitöltés igényeihez.

11 Készpénz befizetési bizonylat
A bank állítja ki (általában 2 vagy 3 példányban: ügyfél, bank pénztára, bank könyvelése) és bocsátja az ügyfelek rendelkezésére, bankszámlára történő készpénzbefizetés esetén, amely tartalmazza a befizető nevét és címét, a számlatulajdonos nevét, címét, bankszámlaszámát, az összeget számmal és betűvel, dátumot, a pénztáros nevét és aláírását.

12 Készpénzátutalási megbízás
A jogosult bankszámlájára történő készpénzbe- fizetéskor (bankban/postán) gyakran alkalmazott forma. A jogosult (címzett) bocsátja a befizető rendelkezésére és vállalja a tranzakció díját.

13 Postai számlabefizetési megbízás
A jogosult számlájára történő készpénzbefizetés- kor alkalmazható, amely csak postai befizetésnél alkalmazható. A jogosult bocsátja a befizető rendelkezésére és vállalja a tranzakció díját.

14 Belföldi postautalvány (rózsaszínű)
Elsősorban magánszemélyek egymás közötti ─ postai szolgáltatás igénybevételével történő ─ fizetésénél alkalmazzák. A feladó a postán benyújtja és a pénzküldemény összegét valamint a szolgáltatás díját befizeti. A címzett az összeg kifizetését jelölheti: T0 ─ aznapi ( Ft) T1 ─ következő napi ( Ft) T2 ─ 2 napos utalvány ( Ft) A feladó kiegészítő szolgáltatást is igénybe vehet, pl. a címzett előzetes értesítése, az összeg házhoz kézbesítése ( Ft-ig kérhető), tértivevény, saját kézbe stb.

15 Belföldi postautalvány (rózsaszínű)

16 Készpénzfelvételi utalvány
A házipénztárba vesz fel pénzt segítségével a pénztáros a szervezet pénzforgalmi számlája terhére a bankban. A 20/40 lapos utalványfüze- tet a bank bocsátja az ügyfél rendelkezésére.

17 Kifizetési utalvány A számlatulajdonos megbízza a bankját, hogy számlája terhére az összeget postai úton készpénzben fizessen ki a címzettnek (általában magánszemélyek részére, pl. nyugdíj).

18 Pénzforgalmi betétkönyv
A hitelintézeti számlatulajdonos kizárólag egy kijelölt postahelyen keresztül (a cég telephelyén, ahol postahely van) bonyolítja le az adott bankszámlához kapcsolódó teljes forgalmát.

19 Postai utánvételi lap A postai szállítás után a kézbesítőnek vagy a postán kell kifizetni az átvett küldemény ellenér- tékét. A csomag vagy levél feladásakor a kitöltve kell a felvevő postán átadni és a díjat kifizetni.

20 A készpénzforgalmat korlátozó jogi előírások
„A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak szolgáltatás vagy termékértékesítés ellenértékeként (Áfát is tartalmazó összeg), szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben fizethet készpénzben.” (Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 38. § (3a) bekezdése szerint)

21 házipénztár A készpénzes fizetések bonyolítására a vállalkozások házipénztárt működtetnek, a bankoknak pedig pénztárszolgálatot létesítenek. A készpénzben jelentkező bevételek és kiadások a pénztárban jelennek meg. Házipénztár: a gazdálkodó szervezet működéséhez szükséges készpénz, az értékpapírok, valamint egyéb értékek kezelésére, forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiség vagy helyiségrész.

22 A házipénztárban őrizhető eszközök
a pénzforgalmi számláról felvett készpénz a pénzforgalmi betétkönyv készpénzben fogadott befizetések az értékpapírok az egyéb értékek (szigorú számadású nyomtatvány, csekkfüzet, bankkártya, Erzsébet utalvány, étkezési jegy stb.) A házipénztárban idegen pénzt, értékpapírt, egyéb értéket csak a vezető írásbeli engedélyével szabad tartani, melyeket elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani.

23 A Pénzkezelési Szabályzat tartalmi elemei (1)
A pénzforgalom lebonyolításának rendje: a hamis pénzhez kapcsolódó eljárás idegen pénz tárolásának szabályai az utalványozás rendje a házipénztárak közötti forgalom módja a pénzforgalom bonyolítása bankszámlán

24 A Pénzkezelési Szabályzat tartalmi elemei (2)
A pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei, felelősségi szabályai: a pénzügyi feladatokat a vezető által kijelölt munkakörökben foglalkoztatott személyek végzik a pénztárhelyiség vagy helységrész kialakítása, a pénz tárolásának feltételei a pénztárt a pénztáros teljes anyagi felelősséggel kezeli (írásban is nyilatkozik róla)

25 A Pénzkezelési Szabályzat tartalmi elemei (3)
A készpénzben és a bankszámlán tartott forgalom lebonyolításának szabályai A készpénzmozgások jogcímei és eljárási rendje, a kerekítés szabályai A pénztári keret nagysága A készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárás (kik, milyen módon jogosultak, jegyzőkönyv), az ellenőrzés gyakorisága

26 A Pénzkezelési Szabályzat tartalmi elemei (4)
A pénzszállítás szabályai: a szállítás módja és feltételei a szállított összeg nagyságától függ. A magyar biztosítók ajánlása

27 A Pénzkezelési Szabályzat tartalmi elemei (5)
Vészhelyzetben követendő eljárás (az emberi élet mentése, elsősegélynyújtás, riasztás (mentők, rendőrség, tűzoltóság) A pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatolás rendje A pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályok Pénzkezelési szabályzat - minta

28 A pénztárossal szemben támasztott követelmények
büntetlen előélet szakmai hozzáértés: pénzügyi-számviteli szakképzettség, pénzügyi gyakorlat összeférhetetlenség kizárása a pénztárosi munkakörrel össze- férhetetlen ügyintézői feladat ellátása bankszámla felett rendelkezési jog közeli hozzátartozó utalványozási, ellen- őrzési, bankszámla felett rendelkezés megbízhatóság pontosság (precíz munkavégzés)

29 Pénztárral kapcsolatos szakkifejezések (1)
Utalványozó: cég vezetője, vagy az általa megbízott személy(ek), aki(k) elrendeli(k) a bevételek beszedését, illetve a kiadások kifizetését. Pénztárellenőr: feladata a pénztári bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése, a pénztári nyilvántartások felülvizsgálata, a tényleges pénzkészlet egyeztetése a pénztárjelentés adatával. Pénztári számfejtő: tényleges pénz- és értékkezelést nem végez, felülvizsgálja az alapbizonylatokat, számításokat végez, bizonylatokat állít ki, adatokat rögzít.

30 Pénztárral kapcsolatos szakkifejezések (2)
Pénztárrovancs: a pénztáros a pénztári órák befejezésével (de önellenőrzési céllal több-ször is) összehasonlítja a nyilvántartásokban szereplő és a pénztárban ténylegesen meglévő pénzállományt; pénztárzárlatkor ezt a pénztárellenőr is elvégzi. Házipénztári keret: a szervezet vezetője határozza meg, hogy pénztárzárás után mennyi a pénztárban tartható pénzösszeg felső határa (a keretet meghaló összeget még aznap be kell fizetni a cég bankszámlájára, postán vagy a bankban).

31 A pénztáros feladatai (1)
A Pénzkezelési Szabályzat és a pénztáros munkaköri leírása határozza meg: a pénztárban tartott értékek és szigorú számadású nyomtatványok kezelése és megőrzése a be- és kifizetést csak érvényesített, utalványozott, és annak ellenjegyzését is tartalmazó okmány alapján teljesítheti minden be- és kifizetésről a teljesítést megelőzően, vagy azzal egyidejűleg bizonylatot állít ki

32 A pénztáros feladatai (2)
a pénzforgalmat időrendben nyilvántartás-ba köteles venni, ennek kritériumai: csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad, a nyilvántartásba felvett adatokat bizonylattal kell alátámasztani naponta felméri a szükséges készpénz mennyiségét és címletösszetételét, a szükséges összeget felveszi a pénzforgalmi számláról és gondoskodik a pénztárba való beszállításáról

33 A pénztáros feladatai (3)
feladata általában az utánvételes küldemények kezelése, a címzett részlegek értesítése elvégzi az időszaki (napi / kisebb forgalom setén heti vagy havi) pénztárzárást a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információk (üzleti titkok) megőrzése a vagyonvédelmi és adatvédelmi előírások betartása

34 A pénztár működtetésével kapcsolatos szabályok (1)
a pénztárban nem fogadható el a hiányos, rongálódott, megcsonkult, hamisítványnak látszó vagy hamis bank- jegy vagy érme (vissza kell tartani, erről jegyzőkönyvet kell felvenni – mikor, hol és kitől kapta –, majd a pénzzel együtt át kell adni a számlavezető banknak) a pénztárba csak a szervezet vezetője által felhatalmazottak léphetnek be az idegen értékeket csak vezetői engedéllyel szabad a pénztárban tartani, elkülönítetten kezelve és nyilvántartva

35 A pénztár működtetésével kapcsolatos szabályok (2)
az értékek őrzése páncélszekrényben (kazettában / páncélteremben) történik a pénztárhelyiség és a páncélszekrény egyik kulcsával a pénztáros rendelkezik, a másik kulcsot hitelesen lezárt borítékban a szervezet vezetője őrzi; a pénztáros távolléte esetén a vezető a pénztárellenőr és a pénztárat átvevő személy jelenlétében nyitja fel a pénztárat, erről és az ott talált értékek átadásáról jegyzőkönyvet vesznek fel az értékvédelem érdekében meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket

36 A pénztári műveletek bizonylatolása
Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által, illetve más személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától –, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. Az adatokat rögzíthetők kézírással (nem fakuló tintával) vagy gépi úton (időállóan olvasható, megmásíthatatlan módon) Pénzügyi bizonylatokon: az összeget számmal és betűvel is fel kell tűntetni, a javítás nem megengedett.

37 1. Bevételi pénztárbizonylat 2. Kiadási pénztárbizonylat
A pénztárbizonylatok 1. Bevételi pénztárbizonylat 2. Kiadási pénztárbizonylat

38 Bevételi pénztárbizonylat (1)
A pénztárba történő befizetésekről kell kiállítani a kiállítóé (az alapbizonylathoz csatolva a könyveléshez kerül) a befizető nyugtája (át kell neki adni) a tőpéldány (tömbben marad, pénztáros őrzi)

39 Bevételi pénztárbizonylat (2)
Számítógépes program segítségével előállított bizonylat (minta)

40 Kiadási pénztárbizonylat (1)
A pénztári kifizetésekről kell kiállítani: a kiállítóé (az alapbizonylathoz csatolva a könyveléshez kerül), a tőpéldány (tömbben marad, pénztáros őrzi)

41 Kiadási pénztárbizonylat (2)
Számítógépes program segítségével előállított bizonylat (minta)

42 A bizonylat kiállítás és kezelés általános szabályai
valóságos adatokat kell rögzíteni a bizonylatok szigorú számadásúak a pénztárbizonylatok nem javíthatók a rontott bizonylatot érvényteleníteni kell (áthúzás, „RONTOTT” szót), új bizonylatot kell kiállítani a rontott bizonylatot is meg kell őrizni minden esetben csatolni (tűzni) kell az alapbizonylatokat a pénztárbizonylatokat az alapbizony- latokkal együtt naponként le kell fűzni

43 A pénztári nyilvántartás
A pénztárosnak minden pénztári bevételt és kiadást a felmerülés sorrendjében a Pénztárjelentésben vagy a pénztári számítógépes programban szabályszerűen kiállított bizonylat alapján nyilvántartásba kell vennie.

44 A Pénztárjelentés (minta)

45 A pénztárzárlat Időszakonként (nap/hét/dekád) a pénztári órák befejeztével a pénztáros : megállapítja a pénztárban lévő készpénzt címletenkénti bontásban és összegében megállapítja a bevételek és kiadások nyilván- tartás szerinti összegét és a záróegyenleget egyezteti a záróegyenleget a valóságos készpénzállománnyal: eltérés (többlet vagy hiány) esetén meghatározza összegét, majd tájékoztatja a vezetőt a Pénztárjelentést és bizonylatait a pénztár- ellenőrnek átadja, aki ellenőrzés után aláírja a Pénztárjelentés első példányát a mellékle- teivel együtt a könyvelésnek átadja

46 Szigorú számadású nyomtatványok
A számvitelről szóló évi C. törvény szerint a szigorú számadású nyomtatványok közé a készpénzkezeléshez kapcsolódó nyomtat- ványok (bevételi- és kiadási pénztárbizonylat, pénztárjelentés, készpénzcsekk stb.) a más jogszabály alapján meghatározott bizonylatok (pl. az ÁFA törvény szerint: nyugta, számla, egyszerűsített számla) minden olyan nyomtatvány, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat.

47 A szigorú számadású nyomtatványok kezelése (1)
a beszerzett készletet átadási jegyzék kíséretében kell a pénztáros részére átadni az átadási jegyzékben a nyomtatványokat fajtánként elkülönítve, füzetenként, űrlaponként emelkedő számsorrendben kell felsorolni meg kell vizsgálni, hogy az az űrlapok teljes számban megvannak-e, a sorszámok folyamatosak-e a felülvizsgált szigorú számadású nyomtat- ványokat az egyéb nyomtatványoktól elkülönítetten, páncélszekrényben kell tárolni naprakész nyilvántartást kell vezetni róluk a velük való elszámolás biztosítása miatt

48 A szigorú számadású nyomtatványok kezelése (2)
a pénztáros bizonylatot csak a vezető írásbeli engedélyével és átvételi elismervény ellenében adhat ki minden kiadás és visszavétel során elismervényt kell kiállítani és a pénztárosnak valamint az átvevőnek vagy átadónak (visszaadáskor) alá kell írnia a használatból kivont (betelt, év végével lezárt) nyomtatványokat a pénztárosnak kell megőriznie

49 A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása
Kialakításakor formai megkötés nélkül a követ- kezőket kell rögzíteni: a beszerzéseket (mikor, beszerzési számla száma, bizonylatok sorszáma: -tól, -ig) a kiadásokat (mikor, kinek, elismervény száma, átadott bizonylatok sorszáma: -tól, -ig) a visszavételezéseket (mikor, a tömbök használatbavételének és beteltének időpontját) A felhasználásról a felelős személyek elszámol- tathatóak. Sorszám szerint minden példánynak meg kell lennie, a rontott példányoknak is.

50 A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának egy lehetséges megoldása
A számvitel törvény előírásai szerint a bizonylatokat (pl. a kiadási- és bevételi pénztárbizonylatot) és az analitikus (részletező) nyilvántartásokat (pl. pénztárjelentést) legalább 8 évig kell olvasható formában, visszakereshető módon megőrizni.

51 A témához ajánlott digitális anyagok
KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY: Pénzkezelési szabályzat - minta Gyebnár Gyuláné: A fizetési forgalom lebonyolítása. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, 2011. Dorogi László: A kereskedelmi vállalkozás pénzforgalmának szabályai. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Naár János: A pénzforgalom (I.) prezentáció


Letölteni ppt "A PÉNZFORGALOM (I.) „Én csak arra figyelmeztetlek benneteket,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések