Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

POZSONY-1 Pozsony egyik legkorábbi magyar királyi vármegyeszékhelyünk volt, várispánságát Szent István királyunk alapította még 1000 körül, ekkor épült.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "POZSONY-1 Pozsony egyik legkorábbi magyar királyi vármegyeszékhelyünk volt, várispánságát Szent István királyunk alapította még 1000 körül, ekkor épült."— Előadás másolata:

1 POZSONY-1 Pozsony egyik legkorábbi magyar királyi vármegyeszékhelyünk volt, várispánságát Szent István királyunk alapította még 1000 körül, ekkor épült fagerenda vázas, földtöltéses vára. Nevét első ispánjáról, Posról kaphatta. A Pannonhalmi Apátság alapító okiratában, 1002-ben Poson néven írták. A Duna áttörése ősidők óta lakott vidék. A pozsonyi várhegyen már a kelták és a rómaiak is erődöt építettek. A kis Morva fejedelemség idején palánkvár és talán a római kövekből épült kis templom is állt a hegyen. Kis morva fejedelemség, s nem nagymorva birodalom, ahogy a pánszláv elméletek beállítják, hiszen csak a Dunától északra és a Garamtól nyugatra lévő területeket birtokolták a morvák, cca között, mint a frank birodalom vazallusai, hűbéresei. És nem szlovák, hiszen a szlovák nép csak a századokban kezdett kialakulni különböző a Magyar Királyság területén élő, részben a tatárjárás után betelepített vegyes népességből./ A kis morva fejedelemséget legkésőbb 902-ben elfoglalták honfoglaló őseink. Árpád magyarjai 907-ben sorsdöntő győzelmet arattak a magyarok megsemmisítésére érkező, hatalmas túlerőben a Duna mindkét partján felvonuló és a Dunán hajóhaddal is érkező egyesített frank, német seregek felett is az első pozsonyi csatában: Ettől fogva a magyar határ, a gyepű az Enns folyóig tolódott ki. / Innen ered a magyar népmesei szóhasználat: "túl az óperencián", Ober Enns./ Szent István királyunk a várispánság területén káptalanságot, esperességet is alapított, felépíttette a Szent Megváltó tiszteletére szentelt háromhajós bazilikát, melyet 1221-ben pápai engedéllyel elbontottak, s helyette a váron kívül, Váralján építettek új egyházat. A németek 1030-ban és 1042-ben is sikertelenül próbálták elfoglalni ben támadtak ismét hatalmas erőkkel, ekkor a hagyomány szerint Búvár Kund megfúrta a hajóikat, s ez a pozsonyi csata is magyar győzelemmel végződött. A mogyoródi csata, 1074 után Pozsonyban húzta meg magát Salamon király, miközben a győztesek, I. Béla királyunk fiai, Géza és és László, későbbi királyaink irányították az országot. A tatárok 1241-ben nem tudták elfoglalni. A cseh Ottokár kihasználva  az ország tatárjárás utáni gyengeségét az 1270-es években többször is elfoglalta, míg végül a morvamezei csatában az egyesített osztrák-magyar csapatok, főként IV. László kun könnyűlovasságának köszönhetően legyőzték a cseheket. Pozsony kővára, a tatárjárás után épült ki, a IV. Béla idejében szokásos módon, erős lakótorony és külső várfalak. Ebből az időből maradt fenn a ma is látható délnyugati, ún. Korona-torony. A 13. századi várat a nagy várépítő Zsigmond királyunk nagyrészt elbontatta, s helyére építtette a 2 emeletes palotát. 3 saroktornyát és a 3. emeletet Mátyás király építtette. - A képeket és szöveget innen vettem ki.

2 Liszt-Rapszódia Nº2-Vázsonyi Bálint
A vár több kisebb ostromot is átvészelt a következő évszázadokban, elfoglalni csak Bethlen Gábor erdélyi fejedelem tudta, aki az itt őrzött Szent Koronát is magával vitte Ecsedi várába ban Thököly kurucai harc nélkül vették birtokba. A Napóleoni háborúk idején kétszer megszállták a francia csapatok, második alkalommal ágyúzták is. Mohács után Pozsony vált fokozatosan a Magyar Királyság fővárosává, itt őrizték a magyar Szent Koronát, itt koronáztak 11 magyar királyt és 8 királynét, és itt ülésezett a magyar országgyűlés is 1867-ig, a kiegyezésig. Az Óváros első falait a tatárjárás után húzták fel, Zsigmond király alatt már kettős 8-10 m magas fal övezte, a falszorosban vizesárokkal. Ekkor 4 kapuja volt. Számos Árpádkori és középkori műemléke, templomok, épületek és a városfalak egy rövid szakasza is  megmaradt, mivel a törökök sosem ostromolták sereggel. Pozsonyba az első bajor telepesek a 13. században érkeztek, majd a habsburg magyar királyok alatt erősen elnémetesedett. Trianon előtt német-magyar lakosságú város volt, 1910-ben német, magyar és csak szlovák lakosa volt. A Trianoni békediktátummal a mesterségesen létrehozott Csehszlovákia része lett. Népszavazást nem mertek tartani a Felvidéken sem, hiszen akkor egyértelműen Magyarországé maradt volna a Felvidék ban, miután a Károlyi kormány átkos hadügyminisztere Linder Béla lefegyverezte a határainkon kívül összeomlott frontokról hazatérő magyar katonákat, cseh légionáriusok támadták meg Pozsonyt. A soproni éves kadétiskolások még két hónapig védték a várost között a csehek és szlovákok szinte teljesen megszüntették a magyar és német oktatást, eltüntették a magyar múltra emlékeztető szobrokat és tömegesen telepítették be a szlovákokat ban a város egy része a Tiso féle német bábállam fővárosa lett, másik részét a német birodalomhoz csatolták. A II. világháború után a német és magyar lakosság nagyobb részét kitelepítették, elűzték. Az I. Benes dekrétum kihirdetése után, 1945 május 5-én a pozsonyi magyarok lakásaira szlovák katonák törtek, fél órát engedélyeztek csomagolásra, s mintegy magyart áthajtottak egy-egy bőrönddel a Duna hídon Ligetfaluba, ahol internáló táborba kerültek, embertelen körülmények közé. Ezt követték a Csehországba kényszermunkára hurcolások és a kitelepítések az egész Felvidékről, s az ún. lakosságcsere. A párizsi békeszerződés során Pozsonytól délre további 3 falut is megkapott Csehszlovákia, Horvátjárfalut, Oroszvárt és Dunacsúnt. Ligetfalut Pozsonyhoz csatolták és es lakótelepet építettek. Így ma Pozsony lakossága közel fő, melyből 2001-ben alig en vallották magukat magyarnak. A szlovákok szépen felújították a várat és az óvárost, de magyar feliratokat ne nagyon keressünk, az 1993-ban létrejött Szlovákiában a magyar és helyenként német emlékeket minden módon igyekeznek szlovákként beállítani. Gyuri 15/7/2010 Liszt-Rapszódia Nº2-Vázsonyi Bálint

3 A volt Grassalkovich kastély, 1760, jelenleg a szlovák köztársasági elnök rezidenciája

4 A gótikus Szent Márton templom, koronázó templom

5 Gótikus Szent Márton dóm,
az 1221-ben épült Szent Megváltó templom helyén

6 Szent Márton templom. A torony tetején az aranyozott szent korona jelzi, itt koronázták a magyar királyokat és királynékat Mohács és a kiegyezés közötti időszakban.

7 A gótikus Szent Márton dóm,
székesegyház, az 1221-ben épült

8 A Klarisszák temploma és kolostora eredetileg a cisztercita apácáknak épült a 13. században

9 A klarisszák eredetileg cisztercieknek
épült templomának 34 m magas, külön alap nélküli tornya

10 Ferencesek kolostora és temploma

11 Ferencesek temploma, 1272-ben
IV. ( kun ) László királyunk építtette

12 Ferencesek temploma

13 Ferencesek temploma, gótikus kápolna

14 Szent Istvánnak szentelt Kapucínus templom, 1717

15 Kapucinus utca

16 Református templom

17 Szent Miklós templom, 1664-ben épült a várnépek számára

18 Trinitárius templom, 1727, barokk

19 Klarisszák kolostora, most könyvtár és múzeum

20 Szent Salvator Jezsuita templom

21 A volt jezsuita kollégium bejárata

22 A volt jezsuita kollégium,
1635-ben építtette Pázmány Péter

23 Prímáspalota, 1781

24 Prímáspalota

25 A Zsigmond király idejében épült kettős városfal megmaradt részei

26 Az egykori Pálffy palota

27 A városárkon az Óvárosba vezető híd, Nepomuki Szent János és Mihály Arkangyal
1727-ben felalított barokk szobraival

28 Pozsony

29 Az 1972-ben épült híd és a Ligetfalu helyén épült lakótelep

30 Látkép Dévény felé

31 Óváros, Mária oszlop, 1675

32 Magyar címer a Mária oszlopon

33 Óváros

34 Óváros, Roland kút, 1572

35 Óváros

36 Óváros

37 Óváros


Letölteni ppt "POZSONY-1 Pozsony egyik legkorábbi magyar királyi vármegyeszékhelyünk volt, várispánságát Szent István királyunk alapította még 1000 körül, ekkor épült."

Hasonló előadás


Google Hirdetések