Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Várak a tatárjárás előtt és után

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Várak a tatárjárás előtt és után"— Előadás másolata:

1 Várak a tatárjárás előtt és után
Programfejlesztési Központ Várak a tatárjárás előtt és után 12. gyűjtemény IV.A.7.2

2 Várak a tatárjárás előtt

3 Fehérvár István itt építette fel palotáját, melyben Szent Imre született. A királyi temetkezé-sek helye volt. Az 1063-as évek körül a királyi székhelyet jelentő belső várost már falakkal is körül-vették, mely feltehe-tően csak palánkból készült.

4 Esztergom A királyi város és vár első ostromára 1241-ben került sor a tatár-járás idején. A tatárok Duna jegén átvonultak, várost bekerítették és elfoglalták. A tatárok elvonulása után IV. Béla a vár és város újjáépítését rendelte el, majd 1249-ben a pa-lotát a Várhegy déli részével együtt az esztergomi érseknek adományozta, székhe-lyét pedig Visegrádra tette át.

5 Veszprém Szent István király és felesége Gizella templomot építtettek és állandó tartózkodási helyüknek vá-lasztották a várost. Az eredetileg királyi tulajdonban lévő vár és várbirtok a XII. században egyházi kézbe került, később a főúri harcok során meg-semmisítették székesegyházát.

6 Pannonhalma A Géza korábban megindult kolostorépítkezést I. István ki-rály fejezte be. A hagyomány szerint 1241-ben mintegy 40 szerzetes védte meg sikerrel a kolostort.

7 Tihany A félsziget hegygerincén ötszögletű torony falmaradványai, a kúp oldalán kettős árokrendszer nyomai vehetők ki. Védelmi szerepe volt az itt állott erődítménynek a végvári harcok idején is

8 Győr I. István király vár-ispánságot szerve-zett, és megalapí-totta a győri püs-pökséget ben a várost Frigyes oszt-rák herceg csapa-tai, a tatárok pedig 1242-ben dúlták fel. IV. Béla király újra felépített és mege-rősítette.

9 Németújvár A hegyen a bencés rend épített kolostort . III. Béla a kolostor helyén kővárat épített és ekkor kapta a hely a „novum castrum” (új vár) nevet.

10 Léka A helység neve először 1254-ben, IV. Béla nyugati hadakozása idején merült fel az oklevelekben, amikor Győr fia Torda hősiesen védte Leuka várát.

11 Pozsony Pozsony királyi vármegye központjaként műkö-dött.1241-ben kiállta a támadó tatárok roha-mát, bár itt nem került sor hosszan tartó ostrom-ra.

12 Nyitra A sziklaszirtet széles vizesárok övezi. XIII. századi vármagja egy 35 méter átmérőjű, ovális területet kerítő vár lehetett.

13 Komárom A tatárjárás után földvárat kővár váltotta fel.
Az erőd már az 1200-as években állt, de teljes méretét az 1800-as évekre nyerte el. Soha senki nem tudta bevenni, sem csalással, sem erővel.

14 Fülek A füleki vár 65 méter magas, meredeken emelkedő vulkáni kúpra épült. Egyedül az alsóvár kaputornya maradt meg. Ide a középkorban a széles árkon keresztül fahíd és felvonóhíd vezetett.

15 A tatárjárás után épült kővárak

16 Buda 1243-ban indult meg a vár építése az akkori neve szerint "pesti Újhegyen", a mai budai Várhegyen. 1246: a várható újabb tatár támadás miatt felgyorsul az építkezés. 1255: IV. Béla oklevelében mint megépített várat említi.

17 Visegrád A visegrádi kettős vár-rendszert a tatárjárás után körül építtette IV. Béla és felesége. Az volt a célja, hogy a magas hegy-csúcson, nehezen meg-ostromolható helyen vár álljon.

18 Simontornya A település mai nevét Salamon alországbí-rótól kapta, aki mint vitéz katona, IV. Béla királytól kért engedélyt kővár (torony) építé-sére.

19 Szécsény A várkastélyt és a várost négyszög alak-ban várfal vette körül., melyet négy kör alap-rajzú torony erősített. A várfalat vizesárok véd-te, melynek peremén palánkmű futott körbe.

20 Eger A tatárjárás után, 1248-ban IV. Béla kővár építésére adott utasítást. A tatárjárás után felépült kővár fontos szerepet töltött be a végvári har-cokban, melyekből kie-melkedik az 1552-es török ostrom visszave-rése.

21 Léva IV. Béla király paran-csára, kihasználva az itt emelkedő kicsiny szikla-csúcs jó védhetőségét, egy új ispáni központot létesítettek, a-minek már kőből húzták fel a falait. A továbbiakban ez jelentette Bars várme-gye királyi központját.

22 Beckó Bolondóc vára A várispánság székhelyéül szolgált. A meredek szik-lacsúcsot koronázó kővár-ba húzódott fegyveresek visszaverték az 1241-es tatárjárás idején a támadó mongol lovasságot.

23 Árva vára Az árvai vár egy kúp-alakú hegynek a csúcsát és oldalát foglalja el


Letölteni ppt "Várak a tatárjárás előtt és után"

Hasonló előadás


Google Hirdetések