Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály „A könyvtárak fejlesztési lehetőségei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály „A könyvtárak fejlesztési lehetőségei."— Előadás másolata:

1 A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály „A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013)” Országos Széchényi Könyvtár 2007. november 14.

2 Fejlesztési lehetőségek a könyvtárak számára… TIOP 1.3.4. TIOP 1.2.3. TÁMOP 3.2.10. KMOP digit TIOP 1.2.4. KMOP 4.6.2. ROP-ok ÚMVP 3.2.1. TÁMOP 3.2.4.

3 Fejlesztési célok formális oktatás, nem formális és informális tanulás, életen át tartó tanulás támogatása új, minőségi szolgáltatások képzési szerep erősítése hozzáférés kiterjesztése

4 Könyvtári fejlesztési konstrukciók a TÁMOP-ban 3. prioritás: „Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek” –3.2. intézkedés: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása 3.2.4. Konstrukció:.„Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

5 A konstrukció céljai A könyvtárakban felhalmozott dokumentum- és információvagyon nagyobb oktatási hasznosulása érdekében a könyvtárak részvételének erősítése az egész életen át tartó tanulás folyamatában. –A könyvekhez, cikkekhez, szakirodalomhoz, információkhoz történő lehető legszélesebb körű hozzáférés, és a hatékony, gyors, minőségi szolgáltatás érdekében a különböző típusú könyvtárak – oktatási intézmények könyvtárai, szakkönyvtárak, önkormányzati könyvtárak - szolgáltató típusú hálózatának kialakítása; –Az új szakmai feladatok ellátása érdekében korszerűen képzett humánerőforrás és az új szolgáltatásoknak megfelelő intézményi szervezet fejlesztése; –A könyvtárak használatát, az információkeresést segítő képzések, valamint az olvasást népszerűsítő és az olvasási készség fejlesztését célzó programok támogatása az egyének olvasási és digitális írástudás kompetenciáinak fejlesztése érdekében.

6 Tudásdepó Expressz – TÁMOP Támogatási alap: ESZA (10% ERFA átjárhatóság) Támogatási keret: 8,83 Mrd Ft Vissza nem térítendő támogatás Egyfordulós pályázat Támogatás mértéke: 100% Támogatás min. – max. összege: 0,5-100 millió Ft Kedvezményezettek: ODR tagkönyvtárak, megyei és városi könyvtárak A megvalósulás földrajzi területe: valamennyi régió Szolgáltatások, programok fejlesztése

7 Komponensek: A: „Globális könyvtár – lokális elérés”: az ODR továbbfejlesztése: elektronikus dokumentumok szolgáltatása a szerzői jogi szabályozásnak megfelelően C: „Könyvtár otthonról”: virtuális könyvtári és információs szolgáltatások a felhasználók igényeinek megfelelően E: könyvtárak humánerőforrás- fejlesztése és felhasználók képzése B: „Minden könyv egy katalógusban”: országos lelőhely-nyilvántartás létrehozása valamennyi típusú könyvtár részvételével; a meglévő katalógusok integrálása D:”Olvass Te is!”: az olvasáskultúra fejlesztését célzó programok, kampányok, foglalkozások kialakítása

8 Könyvtári fejlesztési konstrukciók a TIOP-ban 1. 1. prioritás: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése –1.2. Intézkedés: Az oktatási és kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése 1.2.3. Tudásdepó Expressz: Összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastruktúrafejlesztése

9 A konstrukció céljai A könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúrával támogatott, illetve mozgókönyvtári eszközöket hasznosító szolgáltatási hálózat kialakítása –a szolgáltatásokat létrehozó és a szolgáltatásokat fogadó könyvtárak IKT infrastruktúrájának fejlesztése –A dokumentumok és szolgáltatások továbbításához szükséges differenciált logisztikai fejlesztések elősegítése –A fogyatékkal élők könyvtárhasználatának támogatása

10 Tudásdepó Expressz – TIOP Támogatási alap: ERFA Támogatási keret: 3,86 Mrd Ft Vissza nem térítendő támogatás Egyfordulós pályázat Támogatás mértéke: 100% Támogatás min.-max. összege: 1-100 millió Ft Kedvezményezettek: ODR könyvtárak, megyei és városi könyvtárak, nyilvános könyvtárak A megvalósulás földrajzi helye: a 6 konvergencia régió! Infrastruktúra- fejlesztés (IKT)

11 Támogatható tevékenységek Szerverek, használói számítógépek, könyvtári integrált rendszerek, egyéb szoftverek beszerzése Az online szolgáltatások kialakításához és az adatbázis-fejlesztéshez szükséges hardver- és szoftvereszközök beszerzése Elektronikus olvasóazonosítási rendszer létrehozása Az önkiszolgáló kölcsönzés feltételeinek megteremtése A dokumentumok továbbításához szükséges differenciált logisztikai fejlesztések –számítógéppel és Internet kapcsolattal felszerelt mozgókönyvtári szolgáltatás fejlesztése –egyéb, dokumentumtovábbításra és könyvtári szolgáltatások nyújtására alkalmas speciális logisztikai eszköz beszerzése - A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát lehetővé tévő fejlesztések támogatása

12 Könyvtári fejlesztési konstrukciók a TIOP-ban 2. –1. prioritás: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1.3. Intézkedés: A modern szolgáltató és kutató felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése –1.3.4. Regionális Tudástárak – a fejlesztési pólus-, illetve társpólus-városok egyetemi központjaihoz kapcsolódó könyvtárfejlesztések

13 A konstrukció céljai A konstrukció a könyvtárak olyan, mind költségét, mind működését tekintve hatékony együttműködését támogatja, amely új típusú szolgáltatásaival a régió valamennyi könyvtárhasználójának információs igényeit azonnal és egyenlő eséllyel elégíti ki. –A felsőoktatási intézményekben létrehozott tudományos eredmények szélesebb körben történő szolgáltatására alkalmas infrastruktúra fejlesztése –Az együttműködő könyvtárak hatékony közös kiszolgáló infrastruktúrájának kialakítása a kibővült használói kör számára –Összehangolt biztonság- és védelemtechnikai beruházások

14 Regionális Tudástárak Támogatási alap: ERFA Támogatási keret: 4 Mrd Ft Vissza nem térítendő támogatás Kétfordulós pályázat Támogatás mértéke: 100% Támogatás min.-max. összege: 0,5-1 Mrd Ft Kedvezményezettek: Az együttműködő egyetemi és önkormányzati könyvtárak fenntartói A megvalósulás földrajzi területe: fejlesztési pólus- és társpólus-városok Integrált szolgáltatások infrastruktúra- fejlesztése

15 Támogatható tevékenységek Közös integrált rendszer kialakítása az együttműködő könyvtárakban Közös szolgáltatási infrastruktúra (beiratkozás, gépi kölcsönzés, egységesen használható olvasókártya stb) megteremtése az együttműködő könyvtárakban A rendszer működését lehetővé tévő biztonságtechnikai feltételek megteremtése a könyvtárakban Az elektronikus tartalomszolgáltatás technikai feltételeinek megteremtése A szerzői jog által védett digitális dokumentumok használatához szükséges biztonsági feltételek kialakítása e-Learning tananyagok fejlesztését és hozzáférését támogató infrastruktúra fejlesztése az együttműködő könyvtárakban Az elektronikus állományvédelem feltételeinek megteremtése Az előfizetéses könyvtári források távoli elérését lehetővé tévő olvasó- azonosítási rendszer kialakítása A szolgáltatások tömeges igénybevételét lehetővé tévő épület infrastrukturális (olvasói és funkcionális terek, berendezések) és IKT fejlesztések

16 A kulturális értékek digitalizálása Az oktatás szempontjából fontos válogatott közgyűjteményi (könyvtár, múzeum, levéltár) tartalmak digitalizálása 3 egymásra épülő konstrukció: –A digitalizálás módszertani előkészítése az OSZK koordinációs szerepével: KMOP 4.6.2. – kiemelt projekt –Nagy tömegű digitalizálás: TIOP 1.2.4. „Kulturális értékek digitalizálása” – pályázatos projekt –„Egységes oktatási és kulturális szolgáltató felület” kialakítása (EKOF): TAMOP 3.2.10. – kiemelt projekt

17 Hol tartunk most? TÁMOP és TIOP: az Európai Bizottság elfogadta TÁMOP, TIOP akciótervek 2007-2008-ra: a magyar kormány elfogadta 2007. év végéig: akciótervek véglegesítése 2008. január-február: pályázatok előkészítése Közreműködő szervezet: OKM Támogatáskezelő Könyvtári pályázatok várható kiírása: 2008. április

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! anna.balogh@okm.gov.hu


Letölteni ppt "A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály „A könyvtárak fejlesztési lehetőségei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések