Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lorem ipsum Széchenyi Programirodák szervezete és működése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lorem ipsum Széchenyi Programirodák szervezete és működése."— Előadás másolata:

1 Lorem ipsum Széchenyi Programirodák szervezete és működése

2 Tartalom 1. Célkitűzések 2. Folytonosság biztosítása 3. Az új hálózat prioritásai 4. Szervezetrendszer 4.1. A Széchenyi Programiroda a fejlesztéspolitika intézményrendszerében 4.2. A Központi Programiroda 4.3. A megyei programirodák 4.4. A tematikus munkacsoportok 4.5. Kapcsolatrendszer 5. Tanácsadói tevékenységek 6. Perspektívák

3 1. Célkitűzések Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése érdekében. A Széchenyi Programirodák célkitűzése: Új Széchenyi Terv stratégiai céljainak megvalósulását előmozdító projektötletek támogatása, folyamatban lévő projektek szabályos megvalósításának elősegítése Fő feladatuk a pályázatok gyors és hatékony közvetítése a potenciális pályázók irányába; a megvalósítás támogatása

4 2. Folytonosság biztosítása A Széchenyi Programirodák a Kistérségi Koordinációs Hálózat feladatát veszik át, több területen is építve elődjük eredményeire és tapasztalataira: • kiterjedt pályázói ügyfélkör és kapcsolatrendszer; • gyakorlatorientált tanácsadási módszerek, kiforrott szakmai eljárási sémák; • működő informatikai rendszerek; • intakt és teljes körű szakmai képzési tematika; • világos helyzetértékelés, tervezhető stratégiák.

5 3. Az új hálózat prioritásai A Széchenyi Programirodák az elődszervezettől örökölt eredmények megtartása mellett a következő területekre kívánnak komoly figyelmet fordítani: • a hálózatváltás ne okozzon törést a pályázók számára; • továbbra is biztosított legyen a kistérségek közvetlen elérhetősége; • kiemelt figyelmet kapjanak a leghátrányosabb helyzetű kistérségek; • megfelelő szakmai támogatást kapjon a Roma Fejlesztési Támogatási Iroda.

6 4. Szervezetrendszer 4.1. A Széchenyi Programiroda a fejlesztéspolitika intézményrendszerében

7 4. Szervezetrendszer 4.2. A Központi Programiroda

8 4. Szervezetrendszer 4.3. A megyei programirodák

9 4. Szervezetrendszer 4.4. Tematikus munkacsoportok munkacsoport vezető, fejlesztési tanácsadók

10 4. Szervezetrendszer 4.5. Kapcsolatrendszer

11 5. Tanácsadói tevékenységek 1.Tájékoztatás  a potenciális pályázók teljes körű, hiteles és naprakész informálása, pályázatok közvetítése  a pályázók számának növelése  eredményesség 2.Tanácsadás  a projektgazdák támogatása a projektmegvalósítási szakaszban, projektgenerálás, problémakezelés, pályázók motiválása, visszacsatolás  sikeresen benyújtott, szabályoknak megfelelő pályázatok arányának növelése  hatékonyság, szabályosság 3.Hálózatműködtetés  kapcsolattartás, együttműködés, tapasztalatcsere  egységesség, közös gondolkodás 4.Intézményrendszert támogató feladatok  információgyűjtés, javaslatok a Központi Programiroda felé, aktív részvétel a pályázatok társadalmasítási folyamataiban  hatékonyság

12 6. Perspektívák 1.Letisztult és költséghatékony szervezetrendszer 2.Hiteles, naprakész, teljes körű, személyre szabott informáltság 3.Pályázók számának emelkedése 4.Kevesebb szabálytalanság és hiánypótlás, „előregondolkodás” 5.Sikeres pályázatok számának emelkedése 6.Pályázói igények visszacsatolása 7.Pályázói elégedettség növekedése

13 Az Új Széchenyi Tervben rejlő oktatásfejlesztési lehetőségek!

14 TÁMOP-3.2.4.A-11/1 „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében •A pályázat célja: Jelen konstrukció, a „Tudásdepó Expressz” átfogó célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. Kiemelt cél a hozzáférés területi különbségeinek a csökkentése. •Pályázók köre: A jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak 1997. évi CXL. törvény szerinti nyilvános könyvtárak, valamint könyvtári tevékenységet folytató szervezetek önállóan vagy konzorciumban. •Projektkiválasztás eljárása: egyfordulós •Támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft •Támogatás mértéke: 100 % támogatottságú, vissza nem térítendő támogatás •Pályázat beadása: 2012. február 17. - 2012. április 30.

15 TIOP – 1.2.3/11/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése – „Tudásdepó Expressz” •A pályázat célja: Jelen konstrukció átfogó célja, hogy erősítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel; a közoktatás támogatása érdekében megteremtse az infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáféréshez. •Pályázók köre: I/a komponens esetében a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő közkönyvtár, vagy fenntartója; amennyiben a nyilvános könyvtár városi vagy községi könyvtár. I/b komponens esetében iskolai könyvtár, vagy annak fenntartója. II. komponens esetében (könyvtárbusz beszerzésre) kizárólag az alábbi megyék megyei könyvtára pályázhat: Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Baranya megye. •Támogatás összege: I/a és I/b komponens esetén: minimum 5 000 000 Ft, maximum 8 000 000 Ft önállóan pályázó iskolai könyvtár esetében max.: 5,5 millió Ft II komponens esetén: minimum 80 000 000 Ft, maximum 130 000 000 Ft •Támogatás mértéke: 100 % támogatottságú, vissza nem térítendő támogatás •Pályázat beadása: 2012. február 17. - 2012. május 31.

16 TÁMOP-3.4.2.A-11/1 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja •A konstrukció célja: hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában részt vevő intézmények (speciális és többségi) szervezete és működése alkalmassá váljon az inkluzív nevelés megvalósítására, megújuljon az intézmények pedagógiai gyakorlata, megvalósuljon a gyermekek körében megnyilvánuló képességbeli és tanulási szükségleteihez való alkalmazkodás. •A projekt időtartama: minimum 14 hónap, maximum 20 hónap •Támogatás összege: minimum: 10 millió, maximum 30 millió forint •Pályázat beadása: 2012. február 20-tól 2012. április 15-ig •Pályázók köre: - nevelési, oktatási intézmények konzorciumai, külön feltételek a Pályázati Útmutatóban! - nevelési oktatási intézmények fenntartói nem nyújthatnak be pályázatot!

17 TÁMOP-3.1.3-11/2 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” Öveges Program •A projekt célja: A pályázati felhívás célja az érintett oktatási intézményekben a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása, költséghatékony módon. Ennek érdekében magyarországi székhelyű állami és nem állami felsőoktatási intézmények, mint intézményfenntartók pályázhatnak a projektek megvalósítására, abban az esetben, ha közoktatási feladatellátásban résztvevő gyakorló intézményük az alapító okirata alapján középiskolai nevelési-oktatási feladatokat lát el. •A támogatás összege: min.: 50 millió max.: 350 millió •Támogatott pályázatok várható száma: 35-40 darab •Pályázatok beadása: 2012. március 05. – 2012. április 15-ig. •Támogatás mértéke: 100 % támogatottságú, vissza nem térítendő támogatás

18 A pályázati konstrukciók, felhívások és megjelent kiírások Pályázati Útmutatói megtekinthetőek és letölthetőek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról! www.nfu.hu A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.-ről információt szerezhetnek a www.szechenyiprogramiroda.hu www.szechenyiprogramiroda.hu weboldalon, ahol tanácsadóink elérhetőségeit is megtalálják!

19 Köszönöm figyelmüket! Dr. Szabóné Sós Judit Humánerőforrás és humán- infrastruktúra fejlesztési tanácsadó Széchenyi Programiroda Nkft. E-mail: szabone.sos.judit@szpi.hu Tel.: +36 20/249-04-41


Letölteni ppt "Lorem ipsum Széchenyi Programirodák szervezete és működése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések