Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kalandozások az álomkutatás területén

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kalandozások az álomkutatás területén"— Előadás másolata:

1 Kalandozások az álomkutatás területén
Simor Péter – Kognitív Tudományi Tanszék

2 Álombeli és ébrenléti gondolkodás - eltérések -
Álmok bizarrsága (gondolati, képi) Irracionalitás, logikátlan dramaturgia Diszkontinuitás, töredezettség (helyszínváltás, történeti ugrások) Beszűkült tudat (Rechtschaffen: single-minded state) Önreflektív funkciók hiánya, önmonitorozás, metakogníció nehézségei Magasabb rendű műveletek hiánya (végrehajtó funkciók) Emlékezeti nehézségek és konfabuláció Kontroll elvesztése (impulzivitás vagy bénultság) Mindez egyfajta hiányállapot lenne? Álom, mint az őrület modellje? Karmester nélküli zenekar? Agyi aktivitás fokozott, de hiányoznak a szervez elvek.

3 Álombeli és ébrenléti gondolkodás - eltérések -
Élénk vizualitás Kreativitás Érzelmi intenzitás Hiperasszociativitás Szimbolikus, képi gondolkodás? Narratív képesség Stevenson és Kekulé cseppet sem zagyva álomélménye Álom, mint többlet állapot? Álom, mint a kreativitás modellje?

4 Vita az álom, alvás funkcióiról
Felesleges információk törlése

5 Álom és tanulás Téri-vizuális feladat: navigáció egy labirintusban
Utána szieszta vagy ébrenlét Újabb tesztelés a játékkal Álmodtak, esetleg gondoltak a labirintusra? Wamsley és mtsai, 2010

6 Ébrenléti gondolatok: „A játékra gondoltam, egy kicsit hasonlított ahhoz, amit gimis koromban játszottam. Kigondoltam, hogyan lehet kijutni a labirintusból, próbáltam felidézni a legrövidebb útvonalat.” Álmok: „a labirintusra gondoltam, ami fura volt, mert emberek álltak a kereszteződéseknél, aztán eszembe jutott egy utazás, amikor barlangászni mentünk, az is olyan labirintusszerű volt” „a játék zenéjét hallottam álmomban”

7 Álom és érzelmek feldolgozása
Válás utáni depressziós tünetek azoknál a személyeknél javultak, akik a volt házastársukkal kapcsolatban kidolgozottabb, bonyolultabb álmokról számoltak be (Cartwright és mtsai, 2006) 1. Pl. Arról álmodtam, hogy a férjem randevúzik a kolleganőjével. Csak ennyire emlékszem. A mi házunk előtt találkoztak, mielőtt elindultak volna. Én meg csak ültem a nappaliban, és néztem, ahogy elmegy azzal a lánnyal. Újságot olvastam, és néztem, ahogy elmennek. 2. Pl. A lányommal és a fiammal menekültünk valami elől egy sötét utcában, valahol a külvárosban, az indiai vagy a kínai negyedben. Az utcát magas, hegyes kerítés határolta. A fiamnak pisilnie kellett, a lányom pedig meg akarta etetni a kutyáját. Bekopogtunk az egyik házba, ahol egy öregasszony nyitott ajtót nekünk. Kértem a segítségét, de egyszer csak megjelent egy férfi, és azt mondta, hogy nem segítenek. Megkérdeztem, hogy miért nem? Mire azt felelte: csak akkor segítenénk, ha a feleségem lennél. Nem tudtam, mit tegyek. Ezután egy mezőn keltünk át, ami lángokban állt. Ezután egy teremben voltunk, ahol valami táncféle készülődött. Azt mondtam a volt férjemnek, hogy csak 5 percig maradok, mire azt felelte: „Jól van.” Mintha nem is érdekelte volna. Tudtam, hogy ott lesz az új barátnője, akivel táncolni fognak. Dühös voltam, nem akartam látni mindezt. Traumák és álmok alakulása

8 Törlés és emlékezés: egymást kiegészítő folyamatok
a-b) elemi reprezentációk megjelenése a tanulás során; c) a tanult információ beépül a meglévő tudásrendszerbe; d) a lényegi info kiemelkedik, a konkrét emlék elhalványul

9 Álombeli és ébrenléti gondolkodás - hasonlóságok -
Álomtörténet téri és időbeli kontextusa Személyközpontú perspektíva Ébrenléti élmények tükröződése Ébrenléti személyiségünk megnyilvánulása Társas-személyes színtér, szociális kogníció (empátia, társas érzelmek, mentalizáció) Racionalizálás, értelmezés, okok tulajdonítása Álom, mint a (pszichés)valóság szimulációja?

10 Álom illusztrációk 1. Egyszerre vagyok én és az én női megfelelőm. Egy sötét, ablaktalan, téli faházban vagyok. Mindenféle ismerős emberek vannak itt, csak nem tudom, hogy hol. Velük szeretnék találkozni. A szálloda valamiért haragszik rám és el akar pusztítani, így a szobák sorrendjét folyamatosan váltogatja, úgyhogy egy idő után teljesen eltévedek. Az egyik helységben eszembe jut, hogy a szálloda akár a villanyt is lekapcsolhatná, és akkor nem látnék semmit. Ez be is következik, teljesen sötét lesz, ezért még jobban eltévedek. 2. Egy rettentő hosszú fáról kell lefelé másznom, alig tudok csak megkapaszkodni az indákban, és a fatörzs másik oldalán egy óriási pók mászik le. Direkt lassan haladok, hogy ne zavarjuk egymás útját, és örülök, hogy legalább csak 1 pók van. Ekkor több pók is megjelenik mögöttem, mire én rettenetesen megrémülök, és egy hatalmasat üvöltök, de az üvöltést már lentről hallom (egyszer csak lent termek, biztonságban), mintha nem is én üvöltöttem volna. Egy lány panaszkodik, mennyi kicsi pók van körülötte, mire én azt mondom, hogy, de hisz azok nagyok.

11 3. Álmomban bejött a szalonba, ahol dolgozom egy fiatal lány az anyukájával ruhát nézni. A kiválasztott ruha 85e Ft-ba került, amit az anyuka úgy alkudott le, hogy megmutatta a lánya bizonyítványát, nézzem meg milyen jó tanuló, és adjak kedvezményt. Adtam is 10e Ft kedvezményt. 4. Álmomban egy gimnáziumi osztálytalálkozón voltam, aztán hirtelen a szüleim házában álltam, és figyeltem, ahogy K. néni (az egyik ápoltam) bálba készülődik. K. néni neve nem jut eszembe, gondolkodom, hogy R.-e a neve, de aztán rájövök, hogy az egy másik beteg. Mellém lép S. néni, szintén báli ruhában, és mondanak nekem valami sértőt, ami rosszul esik, mert a kórházban rendesen bántam velük, másrészt a női hiúságomat is bántották (az otthoni ruhámat szidták). Léteznek-e az álmok? Vagy az egész csak rekonstrukció, amit az éber agy állít össze a töredékekből?

12 Emlék az álomról Képzet a valóságról Emlék az álom alatti gondolkodásról Ébrenléti gondolatok az álomról

13 Példa az álomélmény realitására
REM magatartászavar: A REM alatti motoros gátlás hiánya (akár komplex cselekvéssorozatok) Alvajárás: Ébredési reakció mélyalvás során (egyszerű, automatikus cselekvések) VIDEO bemutatása Álomélmény viselkedéses megjelenése

14 Amíg a tudósok csak dadognak minderről…
„Néha lehetetlen és valószínűtlen álmokat lát az ember; ha felébred világosan emlékszik rájuk, és csodálkozik egy különös tényen – először is emlékszik arra, hogy az értelme az egész álomlátás alatt nem hagyta el; még arra is emlékszik, hogy rendkívül ravaszul és logikusan cselekedett az alatt az egész hosszú (...) idő alatt (…) De miért tudott ugyanakkor megbékélni az értelme olyan nyilvánvaló ostobaságokkal és lehetetlen dolgokkal, amelyekkel egyebek közt telis-tele volt az álma? Az egyik gyilkos az ember szeme láttára nővé, majd nőből, ravasz, undok törpévé változott – és az ember mindezt nyomban lehetségesnek tartotta, (…) jóformán minden csodálkozás nélkül, mégpedig éppen akkor, amikor másfelől az értelme (..) rendkívüli erőről, ravaszságról, találékonyságról és logikáról tett tanúságot? Az álomból ébredve és a valóságba immár teljesen beleilleszkedve, miért érzi az ember csaknem minden alkalommal, néha az élmény egész szokatlan erejével, hogy az álommal együtt valami, számára megfejthetetlen dologtól válik meg? Nevet álmainak ostobaságán, ugyanakkor úgy érzi, hogy az ostobaságoknak e szövevényében rejlik valamilyen gondolat, de most már valóságos gondolat, olyasvalami, ami az ember igazi életéhez tartozik, ami él és mindig is élt a szívében; mintha valami új, prófétikus, mindig is várt dolgot mondott volna az álma; (…) de mégsem képes megérteni emlékezetébe idézni, miben is áll ez az élmény és mit is mondott az álma.” Dosztojevszkij: A félkegyelmű (Makai Imre fordítása) Kahn & Hobson: gondolkodás az álomban hasonlít az ébrenléthez, de a gondolkodás magáról az álomtörténetről (reflektív) és saját gondolatainkról egészen más

15 Néhány téma a kurzus során
Álombeli gondolkodás Az álmok termőtalaja:Az alvás Alvás, álom és emlékezet Álom és Agyműködés Álom és kreativitás Módosult Tudat Hipnózis, meditáció, stb.

16 Kalandozások az álomkutatás területén
- Tematika- Oktató: Simor Péter; Tárgyfelelős: Dr. Racsmány Mihály időpont és helyszín: Hétfő 14.15 A jegyszerzés feltétele: ZH Kísérletben való részvétel ZH pontért A tantárgy célja: A bevezető jellegű tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az álmok tudományos vizsgálatának történetével, főbb eredményeivel, és modern kognitív tudományi vonatkozásival. Mivel napjainkban a kísérleti álomkutatás elsősorban a modern idegtudományi kutatásokat biztosító technikai feltételeknek köszönhetően éli újabb reneszánszát, a kurzus során részletesebben fogjuk bemutatni az álmodás neurobiológiai hátterét vizsgáló kutatásokat, ugyanakkor igyekszünk megvizsgálni az álomkutatás számos örökzöld témáját is, mint például az álmok klinikai alkalmazásának, az álom és az emlékezés, az álomminőség és lelki egészség vagy az álom és a kreativitás viszonyának kérdését.

17 A Kognitív Tudomány Tanszék munkatársai és hallgatói által meghirdetett kísérleteken való részvétellel lehetőség van plusz-pontok szerzésére. A kísérletekre való jelentkezéshez először regisztrálni kell a tanszék Kísérlet Regisztrációs Rendszerébe. Ez a linken található, a regisztrációhoz az Új fiók létrehozása menüpontra kell kattintani. A rendszerben találhatóak az információk az éppen aktuális kísérletekről és itt lehet jelentkezni rájuk (A rendszer használatával kapcsolatos tudnivalók a link címlapján a RENDSZER_HELP feliratra kattintva elérhetőek) Függetlenül a kísérleti részvételek számától, a kísérleti pluszpontokból a kurzus össz-pontszámának maximum 10% szerezhető meg, KIVÉVE, ha az elvégzett kísérletek között van egy 60 percnél hosszabb/több alkalmas kísérlet, ekkor a maximum 15%. Ha a kísérletre jelentkező hallgató a kísérleti időpontban nem jelenik meg, az addig és a későbbiekben szerzett pontjai NEM KERÜLNEK BESZÁMÍTÁSRA (a kísérleti időpontról az időpont előtt legkésőbb 12 órával lehet lejelentkezni). A pluszpontokat CSAK AKKOR LEHET BESZÁMÍTANI, ha a hallgató ezek nélkül is eléri a kurzuson az elégséges szinthez szükséges pontszámot. (A részvételi szabályokkal kapcsolatos részletek a rendszer címlapján a RÉSZVÉTELI_SZABÁLYOK feliratra kattintva elérhetőek) FONTOS: Azoknak is újra fel kell jelentkezniük a rendszerbe, akik tavaly már jelentkeztek (a felhasználói fiókok törlésre kerültek). Kérdés, probléma esetén:

18 Tematika szeptember 17. Bevezetés, főbb témák a kurzus során, az álomkutatás kultúrtörténeti háttere, modernkori módszertana, szemelvények az álomkutatás jelentősebb eredményeiből. szeptember 24. Az álmok termőtalaja 1. rész: Az alvás biológiai, etológiai és pszichológiai jelentősége. Az alvás szakaszai. Az alvásmegvonás. A napszaki ritmusok. október 1. Az álmok termőtalaja 2. rész: Az álmok születése az agyban. október 8. Az alvás zavarai: Az alvás szabályozása. Álmatlanság, alvajárás, narkolepszia, night terror, stb. október 15. Alvás és emlékezet: az álmokra való emlékezés, alvás és tanulás. október 22. Alvás, álmodás és érzelmi emlékezet. Traumák és visszatérő rémálmok. Szokatlan álomélmények, álom és betegség. október 29. Az óra elmarad. november 5. Vendégelőadás: Dr. Bányai Éva: A hipnózisról. november 12. Alvás és kreativitás, tudatos álmodás. november 19. Az alvás és álmodás eredete és célja: evolúciós vonatkozások november 26. ZH december 3. PÓT ZH

19 Álmok a múltból - kultúrtörténeti túra -
Álom, mint isteni prófécia (Mezopotámia, Egyiptom) - IV. Thotmész fáraó álma a Gízai Nagy Szfinx lábánál Egyiptom: Álmoskönyv ie. 1275, álomszimbólumok jelentése Teophania: isteni megmutatkozás Hivatásos álomfejtők Biblia: József a sikeres álomfejtő, Krisztus születése, Mohamed látomása Vö: modern pszichiátriai álomkutatás: álmok, mint a patológiás folyamat előrejelzői Természeti népek, sámánok, álom, mint a diagnózis és a gyógyítás forrása Álom, mint üzenet, tudás forrása

20 Antik Görögország Álomfejtő kézikönyvek
Artemidorus Daldianus: Oneirocritica (30ezer álomféle) Álomfejtés, mint gyógyászati eszköz Mitológia: álmok, mint a holtak szenvedésének enyhítői Hypnos – az alvás, Oneiros - az álom istene, Morpheus - az álom felépítője, Phantasos – a furcsa álmok, Ikelos – a reális álmok, Phobetor – a rémálmok istene. Oneiros és társai Hypnos segítségére siettek, hogy álmokkal enyhítsék a holtak szenvedéseit Iliász: álmok néha csapdába is csalhatnak /hamis próféciák/ Vö: modern elképzelés: álom és érzelmi szabályozás; álom típusok, Morpheus: álom egy konstrukciós, szintetizálást igénylő folyamat

21 Álmok, mint a lélek megnyilvánulásai
Herakleitosz ie. 5.szd: álom az elme terméke Arisztotelész álomelmélete: álom, mint illúzió, az ébrenléti érzékleti benyomások alvás alatti rezonanciájának termékei (egy emlékezeti elmélet – érzékleti emléknyomok) Érzékelésért felelős fakultások nappal „ingerületbe” kerülnek, és ez a hatás alvás alatt tovább zajlik. Egyfajta turbulencia keletkezik az érzékelésben, amit tévesen valóságnak tulajdonítunk Érzelmek is okozhatják a turbulenciát a vérben Mindez szerinte a vér áramlása, turbulenciája során zajlik… Vö: modern álomelméletek: ébrenléti emlékek utóhatása, emlékezeti konszolidáció; agyi aktiváció valóságos élményként való észlelése, patkánykísérlet: ébrenlét során aktív hálózatok alvás alatti újraaktiválódása

22 Boszorkánymérgek, szerelmi bájitalok: mandragóra, datura, beléndek, csattanós maszlag, nadragulya

23 Középkor és újkor Igényes álomelméletek és álomfejtők keveredése (veszélyes műfajnak számított a boszorkányság vétke miatt) Leibniz: álom az agy terméke (XVII. szd) Nagy Váltás: ÁLOM, mint az ŐRÜLET modellje (Kant, Schopenhauer, Hughlings Jackson) Az álmodás és az őrület rokonsága a legmodernebb álomelméletek közt is jelen van (szkizofrén agyműködés és álombeli agyműködés párhuzamai) Szkeptikusok: pl. Alfred Maury az álmokat ébren rakjuk össze, az álmodás élménye pusztán illúzió (modern visszhangja: D. Dennett) Vö: álmodás és szkizofrénia (Hobson és Gottesman modellje); felvilágosodás vs. romantika; racionalizmus vs. miszticizmus

24 20. század első harmada Sigmund Freud: Álomfejtés (1899)

25 A modern álomkutatás kezdete
Aserinsky & Kleitman: A REM fázis és z álmodás kapcsolatának leírása (1953) től agyi képalkotás REM-ben

26 Szemelvények a modern álomkutatás területéről
- továbbá: Agyterületek ingerlése és álomszerű élmények; - tudatos álmodás neurális háttere Muzur et al. 2002

27 A REM alvás neurofarmakológiai háttere patkány agyában

28 Ébrenléti neurális aktiváció reaktiválódása alvás során
(Euston et al. 2007) Az agy egyes területein (hippokampusz, VMPFC) az ébrenléti feladat alatt regisztrált neurális aktivitás alvás során újra lejátszódik, 6-7 szeres sebességgel.

29 A tanulást, az idegsejtek közti kapcsolatok serkentését szabályozó gén aktiválódik REM fázis alatt
Ribeiro et al, 2004

30 A személyek intenzív érzelmeket mutató arcokat néztek
A személyek intenzív érzelmeket mutató arcokat néztek. A rövid alvás, és azon belül is a REM fázis hozzájárult ahhoz, hogy a személyek kevésbé intenzívnek ítéljék a negatív (félelem, düh) arckifejezéseket, és intenzívebbnek a vidám arcokat, szemben azzal a csoporttal, akik ébren maradtak. REM fázis és álmodás elősegíti az érzelmek szabályozását? Gujar et al, 2010

31 Módszertan - az álomélmény szintje -
Kérdőíves vizsgálatok (nagy mintán indokolt, torzítás lehetősége) Álomnapló: Otthon vs. Laborban Tartalomelemzés (független pontozók) Saját szubjektív értékelés (szempontok alapján) Viselkedéses vizsgálatok: alvás előtti vagy alatti ingerlés és/vagy ébredés utáni kontrollált kísérleti feladatok Alvás alatti ingerlés; memóriakonszolidációs vizsgálatok, ébredés utáni tesztelés (pl. asszociatív tevékenység)

32 Agykutatás ElektroEncefaloGram
Skalpról (fejtetőről) elvezetett elektromos aktivitás Komplex, több komponensből álló periodikus görbe Több ezer idegsejt összesített, szinkronizált aktivitását tükrözi Kiváló időbeli felbontás Rossz térbeli felbontás

33 Felszíni neuronpopulációk
Kvantifikálás - Fourier analízis (frekvencia összetevőkre bontás) Koherencia analízis (különböző területek közti szinkron aktivitás mutatója) - Kedvezőtlen jel-zaj arány unipoláris és bipoláris elvezetés 10-20-as rendszer Jelerősítés és frekvenciasáv szűrés

34 Delta: 0.5-3,5 Hz, theta: Hz; alfa: 8-12 Hz, beta: 13-30, gamma: 31-50Hz (1-2 hz-et kutatásonként eltérhet)

35 PozitronEmissziósTomográfia
Radioiaktív izotópok szervezetbe juttatása, majd a sugárzás detektálása A bioizotópokat biológiailag aktív anyagokhoz kötik Agyi vérátáramlás, glükózhasználat, receptorok és neurotranszmitterek vizsgálata Mélyebb struktúrák aktivitása, rossz időbeli felbontás Radioaktív anyag béta-részecske (pozitron) kibocsátással bomlik, ami találkozik egy elektronnal: annihilálódnak - gamma foton sugárzást eredményezve. Ezt detektáljuk.

36 - agy mágneses aktivitásán alapul
fMRI - agy mágneses aktivitásán alapul - idegi aktivitás – véráramlás növekedés -oxigénfelhasználás növekedése - oxigenizált és deoxigenizált hemoglobin aránya aktivált állapotban megnövekszik (a kettő mágneses tulajdonsága eltér – MR jellel kimutatható) - jobb térbeli felbontás, mint PET esetében - EEG-hez mérve időbeli itt se túl jó…

37 Egyéb módszerek Transzkraniális mágneses ingerlés Egyenáram ingerlés
- Mágneses tér illetve egyenáram segítségével az agy elektromos Tulajdonságainak megváltoztatása. - Egyes területek szelektív ingerlése, Aktiválása deaktiválása. - Szinaptikus változások, neurális Kapcsolatok kialakítása (neurotranszmitterek, génexpresszió)

38 MEG (Magnetoenkefalográf)
Idegsejtek elektromos akt. által gerjesztett mágneses tér detektálása Elektrokortikográfia, egysejt aktivitás - Mélyebben fekvő struktúrák aktivitása, kiváló időbeli felbontással

39 Az alvás és álomkutatás jelentősége
Alvászavarok (inszomnia, narkolepszia, altatók, balesetek, alvajárás és bűnügyek, alvásparalízis, stb.) Alvás és tanulás Baglyok és Pacsirták: az alvás cirkadián ritmusa Álom és tudat működése

40 Álomolvasás a jövőben?

41 Álomolvasás a jövőben? Moran Cerf, Nikhil Thiruvengadam, Florian Mormann, Alexander Kraskov, Rodrigo Quian-Quiroga, Christof Koch & Itzhak Fried, Online, voluntary control of human temporal lobe neurons, Nature, Volume 467, Issue 7319, Pages , 2010 Egyes képekre, arcokra, tárgyakra szelektív aktivitást mutató idegsejtek aktivitásának rögzítése Az idegsejtek aktivációjából ki lehetett találni, hogy a személy milyen képre (híres személyre) gondol, mivel a sejtek akkor is azt az aktivitást mutatták, mikor a személy nem látta, csak elképzelte az adott arcot Egyszer talán kiolvashatók lehetnek az álmok is?

42 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Kalandozások az álomkutatás területén"

Hasonló előadás


Google Hirdetések