Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

a villamosenergia- és a gáziparban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "a villamosenergia- és a gáziparban"— Előadás másolata:

1 a villamosenergia- és a gáziparban
Teljes piacnyitás a villamosenergia- és a gáziparban Horváth J. Ferenc, elnök Magyar Energia Hivatal Magyar – Francia Kereskedelmi és Iparkamara üzleti fóruma Budapest, február 27.

2 Villamosenergia-ipar
2

3 HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉSEK (HTM-EK ÉS VEASZ-OK) SZEREPE A VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSBAN (RÉGI KETTŐS MODELL) aukció határkeresztező kapacitásokra HTM-mel rendelkező termelők Termelők MVM Villamos Energia Kereskedelmi Zrt. (Közüzemi nagykereskedő) „Megújuló és kapcsolt” termelés Közüzemi szolgáltatók Rendszeri-rányító Kereskedők Közüzemi fogyasztók Rendszer-szintű szolgálta-tások piaci ár szerződéses ár szerződéses ár (hatósági ár) hatósági ár átmeneti kapacitás-feleslegek erőművi kapacitás aukció Villamosenergia import Szabadpiaci fogyasztók HTM-ek VEASZ-ok Hosszú távú import szerződések 3

4 HTM-BEN GARANTÁLT ÁTVÉTEL, TÉNYLEGES ÁTVÉTEL AZ ERŐMŰVEKTŐL, VÁRHATÓ IGÉNYEK (2007. év végi állapot)
4

5 PIACRA LÉPÉS A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN (2004-2005)
1,4% 1,8% 0,3% 1,9% 0,2% 0,4% 0,9% 1,7% 26,8% 22,7% 17,3% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Jan. Febr. Új, piacra lépő feljogosított fogyasztó Összesen Márc. 35,1% 1,0% 1,5% 35,0% 2,3% 0,28% 33,3% 0,5% 5

6 A VERSENYPIACI KISKERESKEDELEMI ÁRAK ÉS A KÖZÜZEMI NAGYKERESKEDŐ ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA A KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓKNAK (2003 szeptember február) 6

7 ERŐMŰVI KAPACITÁSAUKCIÓKON ÉRTÉKESÍTETT ÖSSZES VILLAMOS ENERGIA ÉS A BEFAGYOTT KÖLTSÉG ALAKULÁSA
7

8 ÁTÁLLÁSI DÍJ, KÁP-KASSZA ÉS „SZÉNFILLÉR” A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN
2003 2004 2005 2006 2007 Átállási díj árakba beépített díj (Ft/kWh) 0,15 0,22 0,30 1,13 0,73 beszedett összeg (Mrd Ft) 4,5 7,4 10,3 42,6 30,7* KÁP kassza 0,21 0,46 0,70 2,07 adott évi kifizetés (Mrd Ft) 9,3 16,8 31,5 47,2 48,2 ezen belül megújuló energia hasznosításra (hulladék is) 1,3 6,0 14,5 15,0 14,7 hővel kapcsolt termelésre 8,0 10,8 17,0 32,2 33,5 Szénfillér 0,29 0,25 * Maradványérték: 32 Mrd Ft 8

9 VILLAMOSENERGIA-IPARI STRUKTÚRA
Áramszolgáltatók MVM Villamosenergia Kereskedelmi Zrt Erőművek Átviteli Rendszerirányító (TSO) Az átviteli hálózat üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása 2. A rendszerszintű szolgáltatások piacának üzemeltetése MAVIR ZRT Egyetemes Szolgáltatók (ESZ) Egyetemes szolgáltatás nyújtása háztartási fogyasztók és jogosult kisfogyasztók részére Elosztói (DSO) Az elosztói hálózat üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása Kereskedő (kérelem esetén) MVM Partner : engedélyek : eszközök tulajdonjoga : külön jogi személyek : számviteli szétválasztás eszközök Paks Vértes Gázturbinák Erőművi részesedések MVM csoport . 9

10 Import - Export Termelők (hazai)
JELENLEGI MODELL Import - Export Termelők (hazai) HTM-ek Szervezett Piac (SZP) MVM nagykereskedő VEASZ-ok Aukció Aukció Közüzemi szolgáltatók utódszervezetei Egyetemes szolgáltatók Kereskedők (1) Kereskedők Ellenőrzött ár Háztartási és egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók Szabadpiaci fogyasztók A zöld színű nyilak lehetséges, jelenleg azonban nem működő kapcsolatot jeleznek 10

11 AZ MVM „NAGYAUKCIÓ” (2007.10.25.) EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA*
11

12 EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS (1)
Meghatározott minőségben, méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében vehetik igénybe a jogosult fogyasztók. Jogosultak köre lakossági fogyasztók és kisfeszültségen vételező 2008. december 31-ig 3 x 50 A-nál, 2009. január 1-től 3 x 25 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű nem lakossági fogyasztók. A szociálisan rászorulók és/vagy fogyatékkal élők (védendő fogyasztók) kedvezményekre, különleges elbánásra jogosultak. Az egyetemes szolgáltatónak ellátási és szerződéskötési kötelezettsége van az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók körére. Ha az egyetemes szolgáltató nem képes teljesíteni kötelezettségeit, helyette más szolgáltatót (végső menedékes szolgáltatót) jelöl ki a Hivatal a többi egyetemes szolgáltató közül. 12

13 EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS (2)
Árszerkezet Szabályozás Átviteli-rendszerirányítási díj Rendszerszintű szolgáltatások díja Külön árelemek ÁFA Egyetemes szolgáltatói termékár szolgáltatói árrés ÁFA törvény GKM rendelet szerinti konkrét hatósági díjak (változatlan szinten továbbszámlázva) Piaci alapú „benchmark” ár (árellenőrzés) Kv-i törvény (VET) GKM rendelet alapján (ársapka) rendszerhasználati díjak (RHD) átállási költség szénfillér iparági nyugdíjasok kedv. incl. megújuló és kapcsolt termelés támogatása energiafüggő díjak (Ft/kWh) Elosztási díj 13

14 LAKOSSÁGI VILLAMOSENERGIA-ÁRAK ÖSSZETEVŐI (Ft/kWh, ÁFA nélkül)
Árelemek 2007. Egyetemes szolgáltatói (ESZ) lakossági átlagárak, január Változás átlag ESZ "A1" ESZ "B" átlag/átlag Nagykereskedelmi ár 13,94 17,24 9,81 15,70 13% TSO díjak (adó nélkül) 1,75 1,67 -4% KÁP 2,07 2,00 -3% Szénfillér 0,25 0,23 -9% Átállási díj 0,80 0,00 Iparági kedvezmény díja 0,11 Elosztási díj 9,40 11,60 4,75 10,18 8% Profil eltérés díja 0,05 0,50 900% Szolgáltatói árrés 1,18 1,90 61% Lakossági ár (átlag)* 29,41 35,25 20,97 32,29 9,8% Lakossági ár, I. tömb 34,70 Lakossági ár, II. tömb 36,01 Fogyasztási részarány 100,0% 79,3% 20,7% 14 * 2007-ben az 'A', 2008-ban az "A1' árszabás fogyasztási tömbjeinek átlagára.

15 ÁRSZABÁLYOZÁS (1) A fogyasztói számla szerkezete: 15
villamos energia ára, rendszerhasználati díjak. A villamosenergia-rendszer használatáért átviteli-rendszerirányítási díjat, rendszerszintű szolgáltatások díját, elosztási díjat kell fizetni. Az elosztási díjat országosan egységesen kell meghatározni és az elosztói engedélyesek között az indokolt költségek arányában meg kell osztani. A díjakat az indokolt működési- és tőkeköltségek, illetve összehasonlító elemzések alapján kell meghatározni. Az engedélyesek kötelesek a díjakra javaslatot tenni a Hivatal irányelvét követve. 15

16 ÁRSZABÁLYOZÁS (2) Egyetemes szolgáltatás ára
A Hivatal az általa előkészített rendszerhasználati díjakat (és alkalmazásuk feltételeit) nyilvánosságra hozza és kezdeményezi a miniszternél rendeleti kihirdetésüket. Egyetemes szolgáltatás ára Az árak kialakítása átláthatóan, a nyilvánosság által követhető módon, az érintettek bevonásával történik. A Hivatal előkészítése alapján miniszteri rendelet szabályozza az egyetemes szolgáltató által ― a nagykereskedelmi termék ár és a szabályozott (maximált) rendszerhasználati díjak felett ― érvényesíthető legmagasabb kereskedelmi árrést. Az alkalmazható tarifákra, azok szerkezetére, valamint az árszint számítási módjára vonatkozóan e rendelet tartalmaz előírásokat. 16

17 ÁRSZABÁLYOZÁS (3) Csatlakozási díj
A szolgáltatás árát negyedévenként egyszer lehet módosítani. Az árváltoztatási szándékot 45 nappal előre be kell jelenteni a Hivatalhoz. Csatlakozási díj A csatlakozási díjat és alkalmazásának feltételeit a Hivatal dolgozza ki, és kezdeményezi a miniszternél rendeleti kihirdetését. A díjbevételt a hálózati csatlakozáshoz szükséges beruházásokra kell fordítani. 17

18 ÁRSZABÁLYOZÁS (4) A rendelet kiadására jogosult miniszter a Hivatal által kidolgozott rendszerhasználati és csatlakozási díjakat elfogadja (rendelettel kihirdeti), vagy elutasítja. A rendszerhasználati és csatlakozási díjakra, valamint az egyetemes szolgáltatás árára és árképzésére vonatkozó előírások betartását a Hivatal ellenőrzi. Az elosztók és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét és díjait külön jogszabály rögzíti. 18

19 Gázipar 19

20 A FÖLDGÁZPIAC MŰKÖDÉSI MODELLJE
Nagykereskedő Kereskedők Egyetemes szolgáltatók Szabadpiaci fogyasztók Lakossági és kisfogyasztók Sz á ll í t ó Rendszer - irányító Gáztárolók Szállító Rendszer-irányító Import Elosztók Termelő Eloszt ó k Import Földgáz áramlás Pénzügyi kapcsolatok 20

21 JAVASOLT SZABADPIACI MODELL
HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉSEK NAGYKERESKEDŐ HAZAI ÉS IMPORT EREDETŰ SZABAD FORRÁSOK EGYETEMES SZOLGÁLTATÓK LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK KERESKEDŐ SZABADPIACI FOGYASZTÓK ÉVES, HAVI AUKCIÓK ELLENŐRZÖTT ÁR 21

22 EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS (1)
Meghatározott ellátási szinten, összehasonlítható, méltányos és átlátható ár ellenében a jogosult kisfogyasztók által igénybe vehető szolgáltatási csomag (folyamatos ellátás és ügyfélszolgálat, leolvasás, elszámolás, számlázás, védendő fogyasztók részére kedvezmények stb). Jogosultak köre lakossági fogyasztók, és 2009. december 31-ig a távhő termelői engedéllyel rendelkező felhasználók, 2009. december 31-ig a 100 m3/óra teljesítményhatárt, és 2010. január 1-től pedig a 20 m3/óra teljesítményhatárt el nem érő felhasználók 22

23 EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS (2)
A lakossági fogyasztók köréből a szociálisan rászoruló és/vagy fogyatékkal élők (védendő fogyasztók) kedvezményekre, különleges elbánásra jogosultak (részletfizetés, fizetési haladék, előre fizető díjelszámoló mérő, késleltetett kikapcsolás; méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetéssel összefüggő különleges bánásmódok). Az egyetemes szolgáltatónak ellátási és szerződéskötési kötelezettsége van az egyetemes szolgáltatásra jogosult és azt igénylő fogyasztók körére. Ha az egyetemes szolgáltató/földgázkereskedő nem képes teljesíteni kötelezettségeit, helyette más szolgáltatót (végső menedékes kereskedőt) jelöl ki a Hivatal a többi egyetemes szolgáltató/kereskedő közül. 23

24 EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS (3)
Árszerkezet Szabályozás Szállítási díj Rendszerirányítási díj ÁFA Egyetemes szolgáltatói termékár szolgáltatói árrés Elosztási díj Tárolási díj ÁFA törvény GKM rendelet szerinti konkrét hatósági díjak (változatlan szinten továbbszámlázva) Piaci alapú ár (árellenőrzés) GKM rendelet alapján (ársapka) rendszerhasználati díjak 24

25 A GÁZELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ ÚJ TÖRVÉNY (GET) ÜTEMEZÉSE
A GET szakmai és társadalmi egyeztetése Közigazgatási egyeztetése A törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztése A GET kihirdetése A GET hatálybalépése Kapcsolódó alsóbb szintű jogszabályok kidolgozása 2007. augusztus - szeptember 2007. október - november 2007. december 2008. március 2008. július január 1 (részleges hatálybaléptetés) 2008. március - szeptember 25

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Horváth J. Ferenc
26


Letölteni ppt "a villamosenergia- és a gáziparban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések