Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Társaság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Társaság"— Előadás másolata:

1 Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Társaság
Farkasné Hangyál Ilona energiahatékonysági tagozatvezető 2008.május

2 Köszöntő A Magyar Elektrotechnikai Egyesület egy fiatalnak mondható önálló jogi személyiséggel bíró ága a Villamos Energia Társaság Megalakulása óta legfontosabb feladatának tartja az energia előállító, szállító és kereskedő cégek, valamint a felhasználók közötti kapcsolat optimalizálását. Az ilyen jellegű rendezvényekben való aktív részvétellel arra törekedünk, hogy ismertségünk, elismertségünk növekedjen. 2008.május

3 Céljaink Érdekképviselet megvalósítása a villamos energia termelésével, elosztásával foglalkozó cégek és felhasználók között Oktatási, képzési, tanácsadási, véleményezési, szaktanácsadói szerep betöltése,mely kiterjed az energiagazdálkodás területén valamennyi energiahordozóra 2008.május

4 Villamos energia-rendszer meghatározó tényezői
A villamosenergia-rendszer műszaki-gazdasági hátterét meghatározza,hogy hazánk primer energiahordozókban szegény. Hazai forrás: 22 % szén, lignit, megújuló energiaforrás (biomassza) Import: 70% földgáz és nukleáris fűtőanyag A földgázimport döntően Oroszországból érkezik, egyetlen szállítási útvonalon. Ennek kockázatát jelzi a földgázszállítás két esetben történt leállása 2006-ban. 2008.május

5 Villamos energiapiac 2003-2007 kettős energiapiac Közüzem Versenypiac
2007.július: új VETmegszületése 2008. január 1-től megszűnt a közüzemi ellátás átalakult a villamos energia ellátó rendszer 2008.május

6 Szabadpiacra kilépett
Szabadpiaci modell Termelők Villamos energia - kereskedők Import export Szervezett Piac (SZP) Egyetemes szolgáltató(k) H áztartási i fogyasztók és egyetemes szolgáltatásra jogosult kisvállalkozások Szabadpiacra kilépett felhasználók . Ellenőrzött ár 2008.május 6

7 ENGEDÉLYKÖTELESES TEVÉKENYSÉGEK A VILLAMOSENERGIA - IPARBAN
a villamos energia termelése, átvitele, elosztása, a villamosenergia-rendszer irányítása, A villamosenergia-kereskedelem, Az egyetemes szolgáltatás, A szabályozott villamosenergia-piac működtetése, A fogyasztói vezeték létesítése, működtetése, kapacitásának megváltoztatása, valamint működésének szüneteltetése, a közvetlen vezeték létesítése és megszüntetése. Az engedélyeket a Magyar Energia Hivatal adja ki. 2008.május

8 Az Energia Hivatal feladatai előkészítés-szabályozás
kialakítja a rendszerhasználati díjak szabályozásának kereteit, meghatározza a rendszerhasználati díjakat és a csatlakozási díjakat, valamint alkalmazási feltételeiket. előkészíti az egyetemes szolgáltatás árképzésére vonatkozó szabályokat előkészíti a fogyasztó igénye alapján az elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét és díjait, jelenleg a 20/2007. (II.12.) GKM 2008.május

9 Hivatal feladatai döntően fogyasztóvédelem
ellenőrzi a fogyasztói igény kielégítését, az ellátás biztonságának megőrzése és növelése céljából, dönt a hálózati engedélyesekkel szemben felmerülő, a csatlakozással, illetve a megfelelő minőségű rendelkezésre állás kérdésével kapcsolatos fogyasztói panaszok ügyében; védi a fogyasztók (felhasználók) érdekeit, jóváhagyja az engedélyesek által kidolgozott üzletszabályzatokat a fogyasztói panaszok kivizsgálása területén együttműködik a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal, a Gazdasági Versenyhivatallal; 2008.május

10 Energia Hivatal feladatai beszámolási és tájékoztatási kötelezettségei
évente beszámol a Kormánynak és tájékoztatja az Országgyűlés bizottságait; éves kiadványt jelentet meg, szakemberei rendszeresen előadásokat tartanak, szakcikkeket írnak, interjúkat adnak; együttműködik a társhatóságokkal. 2008.május

11 Hivatal feladatai az árszabályozás területén
Villamosenergia-rendszer használatáért fizetendő: átviteli-rendszerirányítási díjat, rendszerszintű szolgáltatások díját, elosztási díjat. Ezeket a díjakat a 119/2007. (XII.29) GKM rendelet tartalmazza. 2008.május

12 Fogyasztók A fogyasztó a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, villamosenergia-értékesítési szerződés alapján: - a villamosenergia-kereskedőtől, - a termelőtől, - a szabályozott villamosenergia-piacon - villamos energia határon keresztül történő beszállítása útján vásárolhat villamos energiát. 2008.május

13 Energiaszolgáltatás Egyetemes szolgáltatás Szabadpiaci szolgáltatás
2008.május

14 EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS
Meghatározott minőségben, méltányos, összehasonlítható, átlátható ár Az egyetemes szolgáltatónak ellátási és szerződéskötési kötelezettsége van az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók körére vonatkozóan. Ha az egyetemes szolgáltató nem képes teljesíteni kötelezettségeit, helyette más szolgáltatót (végső menedékes szolgáltatót) jelöl ki az Energia Hivatal a többi egyetemes szolgáltató közül. 2008.május

15 EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS Jogosultak köre
lakossági fogyasztók és kisfeszültségen vételező 2008. december 31-ig 3 x 50 A-nál, 2009. január 1-től 3 x 25 A-nál (összes felhasználási hely tekintetében) nem nagyobb csatlakozási teljesítményű nem lakossági fogyasztók. A szociálisan rászorulók és/vagy fogyatékkal élők (védendő fogyasztók) kedvezményekre, különleges elbánásra jogosultak. 2008.május

16 Egyetemes szolgáltatás Árelemei
Hálózatcsatlakozási díj (egyszer kell megfizetni) RHD díj (RHD szerződés) Rendszerhasználati és rendszerirányítási díjak Elosztói díjak Energia díj (energia szerződés) Energiadíjak Egyéb díjak Energiaadó 2008.május

17 Rendszer használati, rendszerirányítási és elosztói díjak Ft/kWh
Árelemek Kedvezményes Normál Csúcsidő Völgyidő Vezérelt Egyetemes szolgáltatási ár 20,59 21,90 26,14 16,14 13,71 Rendszerhasználati díjak: Átviteli-rendszerirányítási díj 1,00 - Rendszerszintű szolgáltatások díja 0,672 - Elosztói forgalmi díj 8,90 2,68 - Elosztói veszteségdíj 2,70 2,07 - Elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj 0,50 Rendszerhasználati díjak összesen 13,77 6,92 2008.május

18 Egyetemes szolgáltatás villamosenergia-árak (energiaadó nélkül) Ft/kWh
Árelemek Általános, egy zónaidős árszabás ("A1") Általános, két zónaidős árszabás, ("A2") 2 Időszakos (vezérelt) árszabás ("B") Kedvezményes Normál (kedvezmény nélküli) Csúcs-időszakban4 Völgy-időszakban4 Az egyetemes szolgáltatási ár 20,59 21,90 26,14 16,14 13,71 Rendszerhasználati díjak összesen 13,77 6,92 Külön pénzeszközökre: - Szénipari szerkezetátalakítási támogatásra ("szénfillér") 0,225 - Villamosenergia-ipari nyugdíjasok áramvásárlási kedvezményére 0,11 Összesen (külön pénzeszközök) 0,34 Mindösszesen 34,70 36,01 40,25 30,25 20,97 2008.május

19 Az egyetemes szolgáltatásban részesülő fogyasztókra villamosenergia-árak (energiaadó nélkül) Ft/kWh
Árelemek Általános, egy zónaidős árszabás ("A1") Általános, két zónaidős árszabás, ("A2") 2 Időszakos (vezérelt) árszabás ("B") Kedvezményes3 Normál (kedvez- mény nélküli) Csúcs-időszakban4 Völgy-időszakban4 Mindösszesen (ESZ-ben fizetendő ár (ÁFA nélkül) januártól 34,70 36,01 40,25 30,25 20,97 Lakossági ár (ÁFA nélkül) 2007-ben 8 31,60 32,80 19,10 9 ESZ-ben fizetendő ár (20 % ÁFÁ-val) januártól 41,64 43,21 48,30 36,30 25,16 Lakossági ár (20% ÁFÁ-val) 2007-ben 37,92 39,36 22,93 Lakossági árváltozás, 2008. január (ÁFA nélkül, ÁFÁ-val) 9,8% 2008.május

20 Versenypiac RHD díjak Energia díjak Hatóságilag szabályozott árak !
A versenypiacon kizárólag az energiaköltség versenyez! 2008.május

21 Villamosenergia-kereskedők árai
A villamosenergia-kereskedők az általuk szabad piacon vásárolt villamos energia árához a fogyasztók részére történő továbbadás esetén – a saját nyereségükön túlmenően – a következő díjakat számítják fel: - zöldenergia díja, kötelező átvételi ár (kWh); - rendszerhasználati díjak (hatósági ár, a 119/2007. (XII. 27.) GKM rendelet szerint); - külön pénzeszközökre (jelenleg: 0,34 Ft/kWh) 2008.május

22 Rendszerhasználati díjak Elosztási díj
Elosztói alapdíj Elosztói teljesít- ménydíj Elosztói forgalmi díj Elosztói meddő energia díj Elosztói veszteség díj Ft/csatlako- zási pont/év Ft/kW/év Ft/kWh Ft/kVArh A) Az elosztó hálózatból vételezők által és az elosztó hálózatról történő villamos energia kiszállítás esetén [5. § (4) bekezdés a) pont aa), ac) és b) pont ba) alpont] a) Nagyfeszültségű csatlakozás 612 0,18 1,88 0,31 b) Nagy/középfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozás 84 492 1 908 0,80 2,27 0,43 c) Középfeszültségű csatlakozás 3 660 1,36 0,90 d) Közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozás 28 164 5 976 2,25 3,15 1,92 e) Kisfeszültségű csatlakozás ea) I. - 8,90 2,70 eb) II. 2,68 2,07 ec) III. 7 116 3,77 2008.május

23 További rendszerhasználati díjak
1. Az elosztó hálózatra csatlakozó, az elosztó hálózatot vételezésre használó [4. § (3) bekezdés a) pont] az 1.1. és az 1.2. pontban meghatározott mértékű díjakat köteles megfizetni: 1.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: 1,000 Ft/kWh 1.2. Rendszerszintű szolgáltatások díja: 0,672 Ft/kWh 2. Elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj (5. § (5) : 0,50 Ft/kWh 3. Közvilágítási elosztási díj (6. § (2): 8,66 Ft/kWh 2008.május

24 Miben segíthetünk? A szabad piacra való kilépést megelőző vizsgálatokban Energetikai szaktanácsadásokkal Közbeszerzések, pályáztatások lebonyolításában Szerződések figyelemmel kisérésében, aktualizálásában 2008.május

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket !
Elérhetőségek: Farkasné Hangyál Ilona OLLÉ JÓZSEF 2008.május


Letölteni ppt "Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Társaság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések