Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bogya Zoltán GasCon 2007 - Workshop GasCon 2007 - Workshop Hotel Novotel Palace 2007. 02. 22. Hotel Novotel Palace Hotel Novotel Palace.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bogya Zoltán GasCon 2007 - Workshop GasCon 2007 - Workshop Hotel Novotel Palace 2007. 02. 22. Hotel Novotel Palace Hotel Novotel Palace."— Előadás másolata:

1 Bogya Zoltán bogyaz@eh.gov.hu GasCon 2007 - Workshop GasCon 2007 - Workshop Hotel Novotel Palace 2007. 02. 22. Hotel Novotel Palace Hotel Novotel Palace A közüzemi szolgáltatás jövője a teljes piacnyitás után A magyar gázpiac működési modelljére MEH javaslat tükrében

2 Bogya Zoltán bogyaz@eh.gov.hu GasCon 2007 - Workshop TERVEZETT TÉMAKÖRÖK 1.FOGALMAK Általános gazdasági érdekű szolgáltatások Közüzemi szolgáltatás Egyetemes szolgáltatás Végső menedékes 2. AZ ÚJ FÖLDGÁZMODELL 3. KÉRDÉSEK

3 Bogya Zoltán bogyaz@eh.gov.hu GasCon 2007 - Workshop Rendszerbe adott GÁZ TERMELŐ TÁROLÓ RENDSZERHASZNÁLÓK – Kereskedő, – ESZ kereskedő – Mérőkör felelős, – Fogyasztó SZÁLLÍTÓ JPE KERESKEDŐ, KERESKEDŐ, SZERVEZETT PIAC FOGYASZTÓ ELLÁTÓK: - Kereskedő, - ESZ kereskedő, - Mérlegkör felelős, -VégsőM ELOSZTÓ Pénzügyi egyensúly tartás Fizikai egyensúly tartás Egyensúlyozó piac (NRP operátor) KIS FOGYASZTÓ ESZ kereskedő EGYÜTTMŰKÖDŐ RENDSZER KERESKEDELMI KAPCSOLATOK FORRÁS Rendszerhasználók infrastruktúra kapcsolatai Kereskedelmi kapcsolatok A gáz fizikai útja

4 Bogya Zoltán bogyaz@eh.gov.hu GasCon 2007 - Workshop A magyar gázpiac működési modellje Az 1994. és 2003. évi gáztörvények előkészítésének, a jogszabályok alkalmazhatóságának, illetve a modell javaslat első egyeztetési fázisának tapasztalatai azt igazolják, hogy az új jogszabályi kereteket egy részleteiben kidolgozott és az érintett szereplőkkel egyeztetett működési modell alapján célszerű előkészíteni.

5 Bogya Zoltán bogyaz@eh.gov.hu GasCon 2007 - Workshop A magyar gázpiac működési modell céljai A gázpiac fizikai működésének és kapcsolatrendszerének kidolgozása, mely biztosítja a fogyasztók gázellátásának folyamatosságát, biztonságát és minőségét, minden fogyasztó számára hozzáférhetővé teszi a piaci versenyből eredő előnyöket, miközben a lényeges alkuerőt nem képviselő lakossági fogyasztók és kisvállalkozások számára igényük esetén, hatósági kontroll mellett biztosítja az ellátás egyetemességét,

6 Bogya Zoltán bogyaz@eh.gov.hu GasCon 2007 - Workshop A magyar gázpiac működési modellje Az új piaci struktúra egy – a nem alkuerős végfogyasztói körnek is megfelelő ellátásbiztonságot és szolgáltatási színvonalat garantáló – egységes szabadpiaci modell, szemben az új modellt megelőző, szabályozott és szabadpiaci elemekből felépülő hibrid modellel.

7 Bogya Zoltán bogyaz@eh.gov.hu GasCon 2007 - Workshop Az új modell ismérvei A szolgáltatások tartalmának, színvonalának, valamint az áraknak a szabályozása továbbra is fennmarad a természetes monopóliumot jelentő földgáz infrastruktúrák (szállítás, elosztás), (tárolás) piaci működése terén.

8 Bogya Zoltán bogyaz@eh.gov.hu GasCon 2007 - Workshop Az új modell ismérvei A rendszerirányítói engedélyes megszűnik Feladatait a szállítói engedélyes végzi teljes körűen. Több szállítói engedélyes esetén, az egyes engedélyesek a rendszerük határán belül felelnek a rendszerük egyensúlyáért.

9 Bogya Zoltán bogyaz@eh.gov.hu GasCon 2007 - Workshop Az új modell ismérvei A földgáz jelenlegi, teljes körűen szabályozott árú közüzemi szolgáltatási rendszere megszűnik. „Közüzem” alatt a „a szabályozott gázdíj mellett működő közüzem”-et kell érteni. A földgáz értékesítését végző jelenlegi engedélyesek új tartalmú kereskedelmi engedélyek birtokában, kereskedőként, vagy egyetemes szolgáltató kereskedőként (ESZ) kapcsolódhatnak az értéklánchoz. a földgáz beszerzésében korábban meglévő kötöttségek (a közüzemi szolgáltatók csak a nagykereskedői feladatot ellátó kereskedőtől vásárolhattak) megszűnnek. A piaci dominanciából következő piaczavaró hatások kiszűrésének és korlátozásának biztosítása érdekében létrejön a jelentős piaci erővel rendelkező (JPE) kereskedő intézménye.

10 Bogya Zoltán bogyaz@eh.gov.hu GasCon 2007 - Workshop Az új modell ismérvei A földgázellátás KERESKEDŐKÖN keresztül valósul meg. A lényeges alkuerőt nem képviselő lakossági fogyasztók és kisvállalkozások („Kisfogyasztók”) ellátásának folyamatossága érdekében, a regionálisan működő, egyetemes szolgáltatási csomagokat (ESZ) forgalmazó KERESKEDŐKNEK ellátásbiztonságot és szolgáltatási színvonalat garantáló szerződéskötési kötelezettsége lesz.

11 Bogya Zoltán bogyaz@eh.gov.hu GasCon 2007 - Workshop Az új modell ismérvei A Kisfogyasztók jogosultak földgázellátásukhoz szabadon választani  a kereskedelmi és az  ESZ engedéllyel rendelkezők közül. Minden más fogyasztó és az egyetemes szolgáltatást nem választó Kisfogyasztó földgázellátása piaci KERESKEDŐKÖN keresztül, szabaadpiaci feltételek mellett történik.

12 Bogya Zoltán bogyaz@eh.gov.hu GasCon 2007 - Workshop Az új modell ismérvei Az ESZ engedélyesi jogosultság nyílt pályázat útján lesz megszerezhető. –minimális ellátás biztonsági szint, –szolgáltatási színvonal, –vállalt ár/árképlet Az ESZ-ek regionális hatáskörrel rendelkeznek.

13 Bogya Zoltán bogyaz@eh.gov.hu GasCon 2007 - Workshop Az új modell ismérvei A kiadásra kerülő ESZ működési engedélyek hatályba lépéséig, a jelenlegi Közüzemi Szolgáltatók részére egyetemes szolgáltatási kötelezettséget kell, kizárólagos és kötelező jelleggel az egyetemes szolgáltatást választó Kisfogyasztók ellátása céljából előírni. a korábbi működési területre és fogyasztói körre, a meghatározott működési feltételek mellett.

14 Bogya Zoltán bogyaz@eh.gov.hu GasCon 2007 - Workshop Egyetemes Szolgáltatói csomag Egyetemes szolgáltatók (ESZ): A jogszabályban meghatározott feltételek szerint működő KERESKEDELMI ENGEDÉLYESEK, akik a versenypiaci működésük mellett, kijelölés, vagy pályázat alapján kizárólagos jogosultságot és kötelezettséget szereznek az egyetemes szolgáltatási csomagok Kisfogyasztóknak történő értékesítésére, az engedélyükben rögzített régión belül. Az ESZ kereskedők a piaci átalakulás átmeneti – az első pályázat lezárásáig terjedő - időszakában a korábbi közüzemi szolgáltatók köréből lesznek kijelölve.

15 Bogya Zoltán bogyaz@eh.gov.hu GasCon 2007 - Workshop Az új modell ismérvei A közüzemi ellátás szabályozott árrendszere minden fogyasztó – a lakosság is – versenypiaci fogyasztóvá válásával megszűnik, a Kisfogyasztók védelme érdekében létrejön egy új, árfelügyeleti rendszer. A tarifaszabályozás a természetes monopóliumok (szállítás, elosztás, tárolás) esetében fennmarad.

16 Bogya Zoltán bogyaz@eh.gov.hu GasCon 2007 - Workshop Egyetemes Szolgáltatói csomag Az alábbiakban felsorolt és jogszabályban előírt szabványos szerződésekben rögzített feltételek képezik a szolgáltatási alapcsomagot, amelyek minden engedélyesre kötelező érvényűek. Az ESZ köteles a kijelölt régióban lévő Kisfogyasztók gázellátását biztosítani, velük szerződést kötni, ha az adott Kisfogyasztók az egyetemes szolgáltatásban kívánnak részesülni. Az ellátásbiztonság megkövetelt szintjét jogszabály írja elő. Az alapszolgáltatások fejében a szolgáltató nem számolhat fel magasabb árat és külön díjat, mint amit az elfogadott pályázat alapján vállalt meghirdetett ár. A benyújtott árképzést az összehasonlíthatóság érdekében jogszabály írja elő.

17 Bogya Zoltán bogyaz@eh.gov.hu GasCon 2007 - Workshop Egyetemes Szolgáltatói csomag Az ESZ a működési területükön legalább 1 db ügyfélszolgálati irodát köteles létesíteni és működtetni. A fogyasztó részére történő gázszolgáltatás műszaki feltételeit az érvényes ÜKSZ előírásai szerint kell biztosítani. Az ESZ kereskedő köteles Üzletszabályzatában közzé tenni a szabványszerződést. A Kisfogyasztó az egyetemes szolgáltatási szerződést a következő gázév kezdetére jogszabályban meghatározott módon felmondhatja. Az ESZ kereskedő a szerződést nem mondhatja fel, azonban a jogszabály által meghatározott esetekben (pl. nem fizetés) és a szabványszerződésben meghatározott módon annak teljesítését szüneteltetheti, illetve a szerződés a fogyasztónak felróható szerződésszegés esetén megszűnik. A szabványos egyetemes szolgáltatási szerződés módosítását a Hivatal a jogszabályokban előírt módon hagyja jóvá és határozatával minden ESZ kereskedőre kiterjeszti.

18 Bogya Zoltán bogyaz@eh.gov.hu GasCon 2007 - Workshop Köszönöm a figyelmüket! 18


Letölteni ppt "Bogya Zoltán GasCon 2007 - Workshop GasCon 2007 - Workshop Hotel Novotel Palace 2007. 02. 22. Hotel Novotel Palace Hotel Novotel Palace."

Hasonló előadás


Google Hirdetések