Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hatósági áras közszolgáltatások XXII

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hatósági áras közszolgáltatások XXII"— Előadás másolata:

1 A hatósági áras közszolgáltatások XXII
A hatósági áras közszolgáltatások XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás április Dr. Grabner Péter elnökhelyettes

2 A hatósági áras közszolgáltatások
Tartalom A közszolgáltatások rendszere Az állam szerepe a közszolgáltatásban A MEH szerepe a hatósági árak meghatározásában Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás A hatósági áras közszolgáltatások

3 A közszolgáltatások rendszere
közcélú, illetve közérdekű szolgáltatás, mely egy nagyobb közösség minden tagjára nézve azonos feltételek mellett vehető igénybe olyan szolgáltatás, amelynek megszervezéséért végső fokon az állam (önkormányzat) felel a közszolgáltatásból való kizárás csak jogszabály alapján lehetséges Nincs egységes definíció A közszolgáltatások köre történelmileg változó Jelentős részben közhatalmi döntés kérdése, hogy mit tekintünk közszolgáltatásnak A hatósági áras közszolgáltatások

4 A közszolgáltatások egy lehetséges csoportosítása
HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Például: Oktatás Kultúra Egészségügyi és szociális ellátások ANYAGI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Például: Energia ellátás Vízellátás Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Közterület tisztántartás A hatósági áras közszolgáltatások

5 Néhány közszolgáltatás
Egyetemes szolgáltatás Vezetékes közszolgáltatások Nem vezetékes közszolgáltatások (példák) Földgáz Víziközmű Postai szolgáltatás Tömegközlekedés Villamos energia Távhő Hulladék-gazdálkodás A hatósági áras közszolgáltatások

6 Az állam szerepe a közszolgáltatások szabályozásában
Alapvető indok: természetes monopólium léte  állami beavatkozás szükséges a megfelelő infrastruktúra és a méltányos fogyasztói árak biztosításához A fogyasztók érdekében erős külső kontroll alatt szükséges tartani az árakat, vagy az árképzés rendszerét a minőséget és a szolgáltatás egyéb feltételeit Különböző nézetek az állami szerepvállalás mértékére vonatkozóan: Pl. a nagyfeszültségű átviteli rendszerek számos Nyugat-európai tagállamban is állami tulajdonban vannak, míg az elosztóhálózatok esetében a magántulajdon jellemző A lakossági fogyasztók esetén szükség lehet a szabályozott árak fenntartására, …. A hatósági áras közszolgáltatások

7 Közszolgáltatások árának szabályozása (1)
A szabályozói beavatkozás nyomán kialakított árrendszernek a tartós piacon maradás érdekében lehetővé kell tennie a szolgáltatás indokolt költségeinek megtérülését, beleértve az indokolt tőkeköltséget (normál profitot) is. A szabályozó csak ott avatkozhat be, ahol az feltétlenül szükséges és csak olyan mértékig, amennyire az elengedhetetlen. A döntések többségét lehetőleg hagyja a vállalatok vezetőire, akik inkább rendelkeznek a megfelelő döntéshez szükséges információkkal. Az árak ösztönözzenek az erőforrások hatékony felhasználására, azaz úgy kerüljenek kialakításra, hogy a felhasználók fizessék meg a teljes költséget, s ne legyenek ösztönözve a nem hatékony fogyasztásra. A megvalósítás elvi alapjai A hatósági áras közszolgáltatások

8 Közszolgáltatások árának szabályozása (2)
Számos különböző meggondolásokon alapuló árszabályozási módszertan létezik Néhány módszertani elemre, esetleg konkrét módszertanra rendelkezésre állnak a hazai szakmai tapasztalatok Fontosabb módszertanok: Évenkénti díjkalkuláció (számos ösztönzési és kiszámíthatósági probléma van) pl. távhőszektor Megtérülési ráta alapú szabályozás (számos ösztönzési és kiszámíthatósági probléma van) A költség plusz szabályozás (számos ösztönzési és kiszámíthatósági probléma van) Ársapka maximálja az adott időközönkénti áremelés mértékét (indexálási formula) Pmax=Pinf – X (Pinf: infláció mértékének üteme, X: hatékonyságjavulási tényező) a legelterjedtebb szabályozási mód pl. távközlés bizonyos részei, villamosenergia- és földgázipar részben A hatósági áras közszolgáltatások

9 A hatósági áras közszolgáltatások
Hatósági árak Jogszabályi háttér: ártörvény (1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról) Központi szabályozás (pl. villamos energia, földgáz, vasút, egyes postai szolgáltatások) Önkormányzati hatáskörű ármegállapítás (pl. menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés; korábban víz- és csatornaszolgáltatás, távhőszolgáltatás) A hatósági áras közszolgáltatások

10 Magyar Energia Hivatal – tények és számok
Alapítás éve: 1994 Létszám: 119 fő Költségvetés: 3,4 Mrd Ft (forrás: felügyelt engedélyesek befizetése) Felügyelt engedélyesek száma: 648 db Felügyelt engedélyesek árbevétele: kb Mrd Ft Kiadott határozatok száma (2011): 1702 db ebből fogyasztóvédelmi határozatok száma: 826 db Felügyelt szektorok: villamos energia, földgáz, távhő, víziközmű A hatósági áras közszolgáltatások

11 A MEH közműszolgáltatással kapcsolatos jelenlegi feladatai
Engedélyezés Tevékenység felügyelet Árelőkészítés Díjmegállapítás Díjfelügyelet Piacfelügyelet Piacszabályozás Fogyasztóvédelem A hatósági áras közszolgáltatások

12 Árelőkészítés – javaslat a miniszternek
Egyetemes szolgáltatási árak Villamos energia, földgáz A távhőszolgáltatónak értékesített távhő ára A lakossági felhasználónak és külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díja A fenti legmagasabb hatósági árak szerkezete és alkalmazási feltételei Milyen módon? Adatszolgáltatási kötelezettség alapján benchmarkok, indokolt költségek figyelembe vétele, 50/2011. NFM rendelet alapján bizonyos mértékű nyereség figyelembe vétele (még meg nem térült: 4,5%; már megtérült, illetve távhőszolgáltató esetén: 2%) Távhő A közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás díja A víziközműves kapcsolódó szolgáltatás díjai (ivóvíz átadási ára és az átvett szennyvíz kezelési díja) Víziközmű A hatósági áras közszolgáltatások

13 Díjmegállapítás, díjfelügyelet
Csatlakozási díjak Rendszerhasználati díjak A díjakra vonatkozó rendelkezések betartását a Hivatal ellenőrzi Villamos energia, földgáz A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke külön-külön közműves ivóvízellátásra és közműves szennyvízelvezetés és –tisztításra (módszer előírásával is meghatározható) A víziközmű-szolgáltatás díjaira vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése, szükség esetén szankcionálás Víziközmű A hatósági áras közszolgáltatások

14 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
T/5538. számú törvényjavaslat a hulladékról – jelenleg az Országgyűlés előtt Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: az önkormányzatokról szóló törvény szerint az önkormányzatok által biztosított, a települési hulladék ingatlantulajdonostól történő átvételét, elszállítását és kezelését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás A Javaslat szerint: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg a Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a miniszter részére minden év szeptember 15-ig megküldi A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításának szempontjai: a vegyes települési hulladék mennyiségével arányosan, legalább egyéves díjfizetési időszakra, egységnyi díjtételek szerint, egytényezős vagy kéttényezős díjként (rendelkezésre állási díj és ürítési díj) A hatósági áras közszolgáltatások

15 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat – a vegyes települési hulladék mennyiségével arányosan – a költségekre, az árakra, illetve a díjakra vonatkozó közgazdasági összehasonlító elemzések felhasználásával úgy kell meghatározni, hogy figyelembe vételre kerüljenek: a folyamatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás indokolt költségei, a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségei; a közszolgáltatás tartós ellátásához, fejlesztéséhez szükséges, indokolt költségek; a céltartalék vagy biztosítás indokolt költsége; a közszolgáltatás körében működtetett hulladékgazdálkodási létesítmény bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és a monitoring indokolt költsége; a díjak a legkisebb költségű hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, a közszolgáltatás hatékonyságának javítására, a kapacitások hatékony igénybevételére, a közszolgáltatás minőségének folyamatos javítására, a környezetterhelés csökkentésére ösztönözzenek. A hatósági áras közszolgáltatások

16 Köszönöm a figyelmüket. Dr
Köszönöm a figyelmüket! Dr. Grabner Péter elnökhelyettes Magyar Energia Hivatal


Letölteni ppt "A hatósági áras közszolgáltatások XXII"

Hasonló előadás


Google Hirdetések