Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése”"— Előadás másolata:

1 „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése”
ÚMFT TÁMOP / „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” Juhászné Víg Éva programvezető 2009. április 27.

2 1. alprojekt: Pályakövetés rendszere
Célok A szak- és felnőttképzés, valamint a felsőoktatás teljes vertikumára vonatkozóan, országosan egységes elvek alapján kerüljön kidolgozásra és bevezetésre egy teljes körű pályakövetési rendszer Egy multifunkciós adatbázis létrehozása, mely a pályakövetés adatainak összegyűjtésével és feldolgozásával minden szakképzésben érdekelt partnert megbízható, tényekkel alátámasztott, képzési- és munkaerő-piaci információval lát el.

3 1. alprojekt: Pályakövetés rendszere
Aktivitások A fejlesztési környezet elemzése. A pályakövetés módszertanának kidolgozása. Informatikai fejlesztés: adatbázis és hozzá kapcsolódó „Pályakövetési honlap” létrehozása; riporting rendszer kifejlesztése A rendszer bevezetésének támogatása. A rendszerfejlesztéshez kapcsolódó munkaerő-piaci vizsgálat elvégzése. A rendszer továbbfejlesztési irányainak meghatározása.

4 1. alprojekt: Pályakövetés rendszere
Indikátorok Output indikátor: 1 db pályakövetési tartalommal létrehozott honlap (amely a Pályakövetési Rendszer adatbázisára épül) Eredmény indikátor: A Pályakövetési Rendszerben regisztráltak létszáma el kell hogy érje a főt

5 2. Alprojekt: Minőségbiztosítás
Célok Egységes minőségirányítási keretrendszer (modell, módszertan, szoftver- és adatbázis) létrehozása, mely a szak- és felnőttképzést folytató intézmények ön- és külső értékelését is magában foglalja, az európai minőségbiztosítási keretrendszerhez illeszkedik, erősíti a hazai szakképzés átláthatóságát és fejlesztését.

6 2. Alprojekt: Minőségbiztosítás
Aktivitások Szakmai módszertan kidolgozása Minőségbiztosítási hálózat kialakítása, működtetése Szoftver- és adatbázis fejlesztés Intézmények felkészítése A rendszer bevezetése

7 2. Alprojekt: Minőségbiztosítás
Indikátorok 1000 szak- és felnőttképzést folytató intézmény felkészítése az egységes minőségirányítási keretrendszer alkalmazására. Az intézmények 95%-a használja a kifejlesztett minőségirányítási rendszert.

8 3. alprojekt: Vizsgarendszer fejlesztése
Célok A vizsgaellenőrzési rendszer létrehozása, amely kiterjed a szakmai vizsgát szervező intézménynek a vizsgaszervezési tevékenységére, egy-egy szakmai vizsga előkészítésének és lebonyolításának – beleértve a vizsgabizottság működését is – ellenőrzésére. A bemeneti kompetenciák mérési, értékelési módszertanának, eszközrendszerének kialakítása.

9 3. alprojekt: Vizsgarendszer fejlesztése
Aktivitások A fejlesztést megalapozó tanulmányok, módszertani dokumentumok elkészítése. A vizsgaellenőrzési kézikönyv kidolgozása. A vizsgaellenőrzési informatikai rendszer létrehozása. A vizsgaellenőrzésre vállalkozó szakértők felkészítése. A próbaellenőrzések elvégzése. A folyamatos ellenőrzések lebonyolítása.

10 4. alprojekt: Tananyagfejlesztés
Célok A korábban megkezdett fejlesztést folytatva és annak eredményeire alapozva készüljenek tanulást-tanítást segítő tananyagok.

11 4. alprojekt: Tananyagfejlesztés
Aktivitások Szükségletelemzés, ágszerkezet-elemzés és ütemterv készítése. A team-munka módszertanának kialakítása. Módszertani útmutató készítése a tananyagfejlesztéshez. Tananyagfejlesztéshez teamek létrehozása, szakértők felkészítése. Tartalomelem-fejlesztés az alap-, páros és páros-többes modulokra, valamint néhány saját modulra. Tartalomelemek fejlesztéséhez és adatbázisának létrehozásához informatikai rendszer fejlesztése, weblapon való hozzáférés biztosítása. Tartalomelemek kipróbálása szakképző iskolákban.

12 4. alprojekt: Tananyagfejlesztés
Indikátorok 3000 darab, az alap-, páros és páros-többes modulokhoz kifejlesztett tartalomelem. Az összes tartalomelem 1%-ának kipróbálása.

13 5. alprojekt: Mérés-értékelés
Célok javuljon a munkaerő alkalmazkodóképessége, munkába állásának lehetősége, a képzés kibocsátása rugalmasan alkalmazkodjon a munkaerő-piaci kereslethez, feladatbankba szervezett, a tanulói teljesítmény mérését és a felkészülést is segítő, az új OKJ szerinti kompetenciáknak megfelelő mérési-értékelési eszközök készítése.

14 5. alprojekt: Mérés-értékelés
Aktivitások A feladatbank tartalmának mennyiségi arányait meghatározó szükségletelemzés készítése. A mérés-értékelést segítő eszközrendszer kidolgozása: Nyílt feladatbank létrehozása, feltöltése, kipróbálása. Módszertani anyagok (pl. fogyatékkal élők szakképzéséhez), eljárásrendek készítése.

15 5. alprojekt: Mérés-értékelés
Indikátorok Az elkészített mintafeladatok 10%-ának kipróbálása. A kompetencia leírásokból 2000 darab elkészítése.

16 6. alprojekt: Szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése
Célok A szakmai elméleti és gyakorlati oktatók számára a továbbképzési rendszerbe illeszthető munkahelyi körülmények között végezhető tapasztalatszerzés rendszerének kiépítése.

17 6. alprojekt: Szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése
Aktivitások Alapozás Előkutatás (régiók feltérképezése) Tanulmányírás Továbbképzési rendszerfejlesztés Tanácsadók felkészítése, terepmunkája Pilot szervezése és ellenőrzése Nyilvántartási rendszer létrehozása

18 6. alprojekt: Szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése
Indikátorok 50 fő munkahelyi tapasztalatszerzésben részt vett szakmai oktató.

19 7. alprojekt: Szakmai tanárok, szakoktatók idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése
Célok A szakképzésben oktató szakmai tanárok és szakoktatók nyelvismeretének fejlesztése háromhetes hazai háromhetes külföldi nyelvtanfolyam keretében Szakmai nyelvi tananyagsegédletek létrehozása

20 7. alprojekt: Szakmai tanárok, szakoktatók idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése
Aktivitások Terepfelmérések a lehetséges partnereknél. (Egyesült Királyság, Írország, Németország) A Pilot projekt I. előkészítése és kipróbálása. Tájékoztató konferenciák szervezése. Szintfelmérők bonyolítása.

21 7. alprojekt: Szakmai tanárok, szakoktatók idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése
Indikátorok 132 fő idegen nyelvi alapismeretekkel rendelkező szakmai tanár, oktató és szakoktató szakmai idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése. A képzést követően mintegy 3,8%-ra emelkedik a szakmai idegen nyelvi ismerettel rendelkezők száma.

22 8. alprojekt: Munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése
Célok A tanulószerződéses munkahelyi gyakorlati képzés modernizációja. Innovatív tananyagok, eszközök, módszerek a munkahelyi gyakorlati oktatók és a tanulók személyes és szakmai kompetenciáinak javításához. A munkahelyi gyakorlati képzés új formáinak azonosítása. Kiterjesztési koncepció megalkotása a fentiek gyakorlati alkalmazására. A tanulószerződések számának növelése (közvetetten).

23 8. alprojekt: Munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése
Aktivitások A tanulószerződés szerződés intézményének fejlesztését megalapozó felmérés készítése, tanulmányok készítése; A tanulók gyakorlati oktatására – tanulószerződéssel - vállalkozó szakemberek képzéséhez szükséges programfejlesztés. A tanulók gyakorlati oktatását tanulószerződéssel végzők képzési rendszerének kialakítása. A tanulók gyakorlati oktatására tanulószerződéssel vállalkozók vállalati szakemberek képzése. Szakmai koncepció a tanulószerződéses rendszer kiterjesztésének segítésére.

24 8. alprojekt: Munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése
Indikátorok 200 fő képzésben részesített - gazdálkodó szervezetnél munkahelyi gyakorlati képzéssel foglalkozó – szakember. A tanuló és hallgatói szerződések folyamatos bővülése, előirányozva azok 10% bővülését a 2013-ra a 2008 év adataihoz, mint bázisadathoz képest.

25 9. alprojekt: Képzési kereslet növelése
Célok Elsődleges cél a széleskörű tájékoztatás. Lokális szinten a szakmaiság hangsúlyozása, Globális szinten populárisabb eszközökkel történő szemléletformálás a cél.

26 9. alprojekt: Képzési kereslet növelése
Aktivitások Weblap és webfórum ( Információs felkészítő csomag 27 fős országos lefedettségű disszeminációs hálózat a munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése, tájékoztató tevékenység a Projekt eredményeiről. Komplex kommunikációs tevékenység, amelynek célja a szakképzés, a „kétkezi” szakmák presztízsének emelése. Módszertani filmsorozat készítése a projekt megvalósításának filmes eszközökkel történő bemutatása, amely időben végigköveti és archiválja a fejlesztés teljes folyamatát.

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! juhaszne.eva@nive.hu


Letölteni ppt "„A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések