Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EURÓPA 2020 Stratégia ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv 2011. szeptember 24., Kolozsvár XX. RMKT Vándorgyűlés WINKLER Gyula európai parlamenti képviselő (RMDSZ,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EURÓPA 2020 Stratégia ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv 2011. szeptember 24., Kolozsvár XX. RMKT Vándorgyűlés WINKLER Gyula európai parlamenti képviselő (RMDSZ,"— Előadás másolata:

1 EURÓPA 2020 Stratégia ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv 2011. szeptember 24., Kolozsvár XX. RMKT Vándorgyűlés WINKLER Gyula európai parlamenti képviselő (RMDSZ, EPP)

2 2 Válságban az EU pénzügyi válság – diszkrecionális költségvetési ösztönzők – államadósság válság gazdasági válság – recesszió – makrogazdasági egyensúlytalanságok – a versenyképesség gyengülése szociális válság – hátrányos demográfiai mutatók – a nyugdíj- és szociális ellátórendszerek válsága – munkahelyhiány

3 3 Európa három lehetséges útja 2020-ig:

4 4 Vagy lehet ennél rosszabb is? Elveszett évtized, szigorúbb változatban ” double dip” recession / ”perfect storm” Kibocsátás Idő2008 Visszaesés 2012-2013 körül. Európa tartósan veszít a jólétéből, a jövőbeli növekedés mérsékelt. 20202012

5 5 EURÓPA 2020 Stratégia: prioritások Az Európa 2020 Stratégia három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt: Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása. Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság. Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint a szociális és területi kohézió által jellemzett gazdaság kialakításának ösztönzése. a XXI. század európai szociális piacgazdasága

6 6 EURÓPA 2020 Stratégia: kiemelt kezdeményezések 7 kiemelt kezdeményezés a haladás ösztönzésére: 1. Innovatív Unió (COM/2010/546)COM/2010/546 2. Mozgásban az ifjúság (COM/2010/477)COM/2010/477 3. Európai digitális menetrend (COM/2010/0245 f/2)COM/2010/0245 f/2 4. Erőforrás-hatékony Európa (COM/2011/21)COM/2011/21 5. Iparpolitika a globalizáció korában (COM/2010/0614 )COM/2010/0614 6. Új készségek és munkahelyek menetrendje (COM/2010/682)COM/2010/682 7. Szegénység elleni európai platform (COM/2010/758)COM/2010/758

7 7 1.Kezdeményezés: Innovatív Unió Az „Innovatív Unió” kezdeményezés a kutatásra és innovációra fordított finanszírozás javítására szolgál, annak érdekében, hogy az innovatív ötletekből a növekedést és a foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek létre. További információk: http://ec.europa.eu/innovation-union http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_hu.htm http://www.facebook.com/innovation.union http://twitter.com/innovationunion http://blogs.ec.europa.eu/innovationunlimited/

8 8 2. Kezdeményezés: Mozgásban az ifjúság A „Mozgásban az ifjúság” az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok munkaerőpiachoz való hozzáférésének könnyítését szolgálja. További információk: http://europa.eu/youthonthemove http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=1747 9&src=1 http://ec.europa.eu/education/yom/com_hu.pdf http://ec.europa.eu/education/yom/cs_hu.pdf http://ec.europa.eu/education/yom/rec_en.pdf

9 9 3. Kezdeményezés: Európai digitális menetrend Az „Európai digitális menetrend” a nagy sebességű internethez való hozzáférés bővítését és az egységes digitális piac előnyeinek a háztartások és vállalkozások általi kiaknázását tartja szem előtt. További információk: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm http://ec.europa.eu/information_society/digital- agenda/publications/index_en.htm

10 10 4. Kezdeményezés: Erőforrás-hatékony Európa Az „Erőforrás-hatékony Európa” a gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának szétválasztását, az alacsony szén-dioxid- kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás elősegítését, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazását, a szállítási ágazat modernizálását és az energiahatékonyság ösztönzését szolgálja. További információk: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe

11 11 5. Kezdeményezés: Iparpolitika a globalizáció korában Az „Iparpolitika a globalizáció korában” a vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti környezetének javítását és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipar támogatását célozza. További információk: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial- policy/index_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial- competitiveness/competitiveness-analysis/index_en.htm

12 12 6. Kezdeményezés: Új készségek és munkahelyek menetrendje Az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” a munkaerőpiac modernizálását célozza, és arra törekszik, hogy lehetővé tegye az emberek számára készségeik egész életen át történő fejlesztését, hogy ezáltal növekedjen a munkaerőpiacon való részvétel, és – többek között a munkavállalók mobilitása révén – közeledjen egymáshoz a munkaerő-piaci kínálat és kereslet. További információk: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=958 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6328&langId=en

13 13 7. Kezdeményezés: Szegénység elleni európai platform A „Szegénység elleni európai platform” célja olyan szociális és területi kohézió biztosítása, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben élvezhetik, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig méltóságban, a társadalom aktív tagjaiként élhetnek. További információk http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=hu http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6394&langId=en http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#355

14 14 Az EU 2020 megvalósítása I. Európai Gazdasági Kormányzás – ”a hatos csomag”:  A költségvetési egyenleg felügyelete és a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása  A túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtása  A makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzése és kiigazítása  Költségvetési felügyelet az euróövezetben  A tagállamok költségvetési kereteire vonatkozó követelmények  Az euróövezetben tapasztalható túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságok kiigazítását célzó végrehajtási intézkedések

15 Az EU 2020 megvalósítása II. Az európai szemeszter Hathónapos időszak, amikor a tagállamok a Stabilitási és Növekedési Egyezmény szabályai, illetve az Európa 2020 stratégia szerint összhangba hozzák a közös uniós célkitűzésekkel makrogazdasági és költségvetési politikájukat, valamint szerkezetireform-intézkedéseiket. 2011. januártól működik Az Európai Tanács minden év márcusában (tavaszi csúcs) fogadja el az Unió gazdasági helyzetét és a fő kihívásokat elemző jelentését. Ennek nyomán a tagállamok áprilisban előterjesztik a következő évre vonatkozó költségvetési tervezeteiket és középtávú nemzeti reformprogramjaikat. Ezeket elemzi a Tanács, majd ajánlásokat és iránymutatásokat fogalmaz meg a tagállamok számára (ún. országszpecifikus ajánlások), minden év júniusában, mielőtt ezek véglegesítenék a következő évi költségvetéseiket. http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm

16 Az EU 2020 megvalósítása III. Nemzeti Reform Programok (NRP) = EU 2020 Stratégia céljainak tagországokra való letükrözése célja, hogy a tagállamok elérjék az Európai Unió által vállalt gazdaságfejlesztési célokat, vagyis az Európa 2020 céljait Minden tagállam nemzeti reformprogramjában rögzíti saját célértékeit. Szükséges egy középtávú makrogazdasági forgatókönyv, valamint az évtized végéig szóló, uniós foglalkoztatási és versenyképességi célkitűzések teljesítéséhez szükséges nemzeti célterv. A NRP-t áprilisban nyújtják be a tagországok az EU-hoz. A Bizottság és Tanács áttekinti, javaslatokat fogalmaz meg, majd minden év januárban közleményt tesz közzé a célok teljesítésére vonatkozóan.

17 ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv I. Mozgó célpontok: - az euró övezet jövője - az Unió jövője - a globalizáció jövője Kérdések: - melyik a helyes egyensúly a globalizáló nyomás és a lokális értékek között? - megvalósítható-e a „glokalizáció” a Kárpát Medencében és Erdélyben?

18 ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv II. Szükséges egy társadalmi méretű paradigmaváltás Az Európai Unió kohéziós politikája nem azonos a pénzszerzéssel, az uniós finanszírozási lehetőségek kiaknázásával A kohéziós politika célja a gazdasági és társadalmi kohézió megvalósítása A forrásbevonás nem önmagában cél, hanem eszköze a cél megvalósításának

19 ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv III. Erdélyi jövőkép PRIORITÁSOK (Kiemelt kezdeményezések) A partnerség elvének alkalmazása Regionális öntudat

20 ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv IV. Szülőföldön való megmaradás A Székelyföld, mint „belső anyaország” ? Az erdélyi magyar szakmai, egyetemi, tudományos, civil és politikai elitek felelőssége

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! www.winklergyula.eu winkler@rmdsz.ro


Letölteni ppt "EURÓPA 2020 Stratégia ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv 2011. szeptember 24., Kolozsvár XX. RMKT Vándorgyűlés WINKLER Gyula európai parlamenti képviselő (RMDSZ,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések