Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civilek a területfejlesztésben Dr.G.Fekete Éva MTA RKK, Miskolc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civilek a területfejlesztésben Dr.G.Fekete Éva MTA RKK, Miskolc."— Előadás másolata:

1 Civilek a területfejlesztésben Dr.G.Fekete Éva MTA RKK, Miskolc

2 A civil részvétel formái 1.Civil egyeztető fórumok: –Véleményezés, javaslattétel –Országos, regionális, megyei és kistérségi szinten 2.Civil partner a projektpartnerségben 3.Civil projektgazda – szociális gazdaság Közfeladatot átvállaló civil szervezet Foglalkoztató civil szervezet 4.Civil térségfejlesztő, koordináló szervezet

3 1. Civil egyeztető fórumok Pozitívum: Intézményesített részvétel Feladatok –Civil érdekképviselet A fejlesztésben a különböző civil érdekek és a civil szférában rejlő lehetőségek megjelenítése A KFT által tárgyalt fejlesztési témák civil érdekek szerinti megvitatása, közös álláspont kialakítása és képviselete A Tanács a civil szervezeteket közvetlenül érintő döntése esetén a sajtóban való reagálás –Információáramlás és koordináció A kistérség civil szervezetei katalógusának elkészítése és rendszeres vezetése A területfejlesztéssel, ezen belül különösen a kistérség fejlesztésével kapcsolatos információk gyűjtése és továbbítása a tagok felé A kistérségben a civil kezdeményezések nyomon követése, a tapasztalatok cseréjének elősegítése –Tervezési és monitoring feladatok segítése A kistérség fejlesztési terveinek megvitatása A kistérség fejlesztési prioritásaira és intézkedéseire közös javaslatok kidolgozása Civilek együttműködésével megvalósítható projektek létrehozása A kistérségben folyó fejlesztési folyamatok és azok hatásainak nyomon követése, arról jelentések készítése

4 1. Civil egyeztető fórumok Problémák –Tag csak a kistérség településeinek legalább felében tevékenykedő szervezetek Igazi helyi civilek kizárva Országos szervezetek előnyben –Tanácskozási jog A tanács ülésen már nincs tanácskozás, csak szavazás –Paternalista megközelítés Beszámoltatás vagy tájékoztatás Titkárság –Közös véleményformálás Rendelkezésre álló idő + időzítés Kommunikációs csatornák Véleményformálási technikák Részvételi intenzitásbeli különbségek

5 2. Civil partner a projektpartnerségben Civil részvétel előnyei –Lakosság szélesebb körű elérése –Valós szükségletek jelzése –Elkötelezettség, lelkesedés –Szakmai és önkéntes kapacitások –Folytonosság –Rugalmasság –Tapasztalatok –Hálózatokba bekapcsolás –Újabb elérhető források Civil részvétel problémái –Pénzbeni sajáterő hiánya –Pénzügyi és jogi garanciák hiánya –Szűk területre koncentrálás, túlzott specializáció –Közösségi döntéshozás –Adminisztratív szervezet hiánya –Szakértelem hiánya –Közös nyelv hiánya –Vezetői dominancia A valós partnerség feltételei: - valós szükségletekre reagáló közös cél - egyeztetett tevékenységek - közös felelősség- és feladatvállalás - hozzájárulás

6 3. Civil projektgazda Alkalmassági tényezők: Jogi, szervezeti rendezettség Vállalkozási forma és szemlélet Pénzügyi stabilitás Hitelképesség Vagyoni háttér Magas szintű szakértelem Szakértői háttér Menedzsment kapacitások Projekt-tapasztalat Alkalmazottak Jellemző projektek: Foglalkoztatás Településszépítés Szociális szolgáltatások Turisztikai termékfejlesztés Tájgazdálkodás Oktatás Információszolgáltatás Hagyományőrzés Környezetvédelem Közösségfejlesztés

7 4. Civil térségfejlesztő, koordináló szervezet Előzmények: –Kistérségi fejlesztő szervezetek / társulások –Kistérségi vidékfejlesztési munkacsoportok - LEADER akciócsoportok –Lokálpatrióta alapítványok Formák: –Térségi szövetségek, Térségi akciócsoportok, Alapítványok, Közösségi vállalkozások - Önkormányzati, vállalkozói, civil, magánszemély tagsággal

8 4. Civil térségfejlesztő, koordináló szervezet Indokok: –Szükséges a térségfejlesztés szereplőit egyenrangú partnerként összefogó, a térségi fejlesztési erőforrásokat és aktivitást integráló, menedzseri szemléletű operatív egységgel is rendelkező erő. –A többcélú társulások és munkaszervezeteik csak önkormányzati, főként hatósági és közszolgáltatás-szervezési feladatokkal, hivatali szemléletben foglalkoznak, a gazdaság- és humánfejlesztés háttérbe szorul. –A többcélú társulás nehezen kezeli a vegyes tulajdont, a működtetésben a vállalkozási elemeket –Választási ciklusokon átívelő programok folyamatosságának biztosítása –Statisztikai kistérségen belüli vagy azon átnyúló, több statisztikai térségek összefogó kezdeményezések megfogalmazása és megvalósítása.

9 Köszönöm a figyelmet! gfekete@rkk.hu


Letölteni ppt "Civilek a területfejlesztésben Dr.G.Fekete Éva MTA RKK, Miskolc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések