Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. szeptember 12.1 EMVA Helyszíni Ellenőrzés. 2014. szeptember 12.2 2 Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. szeptember 12.1 EMVA Helyszíni Ellenőrzés. 2014. szeptember 12.2 2 Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország."— Előadás másolata:

1 2014. szeptember 12.1 EMVA Helyszíni Ellenőrzés

2 2014. szeptember 12.2 2 Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Kaposvár Zalaegerszeg Veszprém BUDAPEST Miskolc Szeged Nyíregyháza A regionális hatáskörű kirendeltségek elhelyezkedése

3 2014. szeptember 12.3 3 Helyszíni ellenőrzés fajtái Előzetes helyszíni szemle Helyszíni ellenőrzés Szemle (gép, berendezés 100%, építési tételek 15%) Helyszíni ellenőrzés (minden elszámolt tételre 100%) Ismételt helyszíni ellenőrzés Együttes felügyeleti ellenőrzés Utólagos felügyeleti Szabálytalansághoz kötődő célirányos helyszíni ellenőrzés Ex-post helyszíni ellenőrzés

4 2014. szeptember 12.4 4 Helyszíni ellenőrzés folyamata Központi kijelölés Megbízólevelek Értesítő végzés, telefonos kiértesítés Jegyzőkönyv kitöltése Vezetői ellenőrzés Felkészülés a helyszíni ellenőrzésre Adott esetben a jegyzőkönyv visszaküldése a kérelmezőnek

5 2014. szeptember 12.5 5 Mivel kell az ellenőrnek rendelkeznie?

6 2014. szeptember 12.6 6 A kedvezményezett és a helyszíni ellenőrök jogai és kötelezettségei 2007. évi XVII. Törvény alapján: 52. § (6) Az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyv egy másolati példányát az ellenőr - amennyiben az ehhez szükséges technikai feltételek adottak - köteles az ügyfélnek a helyszínen átadni vagy azt az ügyfél részére a jegyzőkönyv lezárásától számított tíz munkanapon belül megküldeni, amelyre az ügyfél öt munkanapon belül észrevételt tehet. 53. § (1) Az ellenőr a helyszíni ellenőrzés során: e) tisztázhatja a támogatásra való jogosultság megállapításához kapcsolódó tevékenységben résztvevők személyazonosságát, részvételük jogalapját, g) az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló harmadik személynél kapcsolódó ellenőrzést végezhet. 54. § (1) A helyszíni ellenőrzés során az ügyfél jogosult: a) az ellenőr személyazonosságáról és megbízásáról meggyőződni, c) megfelelő képviseletéről gondoskodni, d) a jegyzőkönyvben szereplő megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, illetve a jegyzőkönyv átvételét követő öt munkanapon belül, az abban foglaltakra írásban észrevételt tenni. (2) Ha a magánszemély ügyfél jogainak gyakorlásában akadályozott, kérheti az akadály megszűnéséig, de legfeljebb negyvenöt munkanapig a helyszíni ellenőrzés megkezdésének elhalasztását vagy az ellenőrzési cselekmények szüneteltetését. Az ellenőrzés szünetelése az ellenőrzés időtartamába nem számít bele.

7 2014. szeptember 12.7 7 A jegyzőkönyv

8 2014. szeptember 12.8 8 A jegyzőkönyv

9 2014. szeptember 12.9 Mikor tartunk helyszíni ellenőrzést? Helyszíni ellenőrzést / szemlét kell végrehajtani: Utolsó elszámolás esetében mindig (szemle v. ellenőrzés) Közbenső kifizetési kérelem esetében a központi kiválasztás (kockázat v. random) alapján (szemle v. ellenőrzés) Egyéb esetekben ha egy támogatási igény dokumentumainak elbírálásakor nem biztosított az egyértelmű döntési lehetőség (kérelemkezelés kérésére) a tervtől való eltérés esetén az eltérés okainak feltárására (kérelemkezelés kérésére) szabálytalanság / csalás vagy gyanújának kivizsgálására (bármely szervezeti egység kérésére)

10 2014. szeptember 12.10 Ellenőrzés gépbeszerzés esetén 25. § (3) A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein, az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie.tájékoztatásra és nyilvánosságra 29. § (1) Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, c) amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal; d) amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el.

11 2014. szeptember 12.11 Tájékoztatás és nyilvánosság IV. Kötelező arculati elemek Valamennyi tájékoztatási, illetve nyilvánosságra vonatkozó intézkedésnek a következő elemeket kell tartalmaznia: IV.1. Európai lobogó IV.2. ÚMVP embléma az Útmutató grafikai előírásaival összhangban. IV.3. A támogatás forrására utaló, a Közösség szerepére vonatkozó magyarázat: "Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával." IV.4. Az ÚMVP IV. intézkedéscsoportja keretéből finanszírozott projekt esetén a LEADER embléma az Útmutató szerint.

12 2014. szeptember 12.12 Tájékoztatás és nyilvánosság Kedvezményezett a magyarázó táblát az üzemeltetési idő végéig köteles a támogatással megvalósított beruházás helyszínén megjeleníteni, tehát esetleges rongálódás, megsemmisülés esetén pótolnia kell. A kihelyezendő tábla méretét és helyét úgy kell megválasztani, hogy mindenki számára látható, olvasható legyen. Gép- és eszközdekoráció IX.1. A gépen vagy eszközön, amennyiben tábla nem helyezhető el, felületén a matricát kötelesek elhelyezni. IX.2. A matrica méretét és kihelyezésének felületét úgy kell megválasztani, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen. IX.3. Kedvezményezett a matricát az üzemeltetési idő végéig köteles a támogatással megvalósított gép vagy eszköz felületén megjeleníteni, tehát esetleges rongálódás, megsemmisülés esetén pótolnia kell. X. Internetes honlapok Amennyiben Kedvezményezett saját honlapot üzemeltet, azon köteles feltüntetni az ÚMVP támogatásával megvalósított beruházáshoz vagy gép-, eszközbeszerzéshez kapcsolódó információkat, valamint tartalmaznia kell az ÚMVP Irányító Hatóság vonatkozó weboldalára (www.fvm.hu, www.umvp.eu) hivatkozást és fel kell tüntetnie a IV. és V. pontban rögzített elemeket.

13 2014. szeptember 12.13 Tájékoztatás és nyilvánosság

14 2014. szeptember 12.14 Kapcsolódó fogalmak az építéshez Az építőipari tevékenység főbb résztvevői: Építtető (Ügyfél) Építtető (Ügyfél) Beruházás lebonyolító Beruházás lebonyolító Tervező (Tervezői művezető) Tervező (Tervezői művezető) Kivitelező (Építési vállalkozó) Kivitelező (Építési vállalkozó) Felelős Műszaki Vezető (FMV) Felelős Műszaki Vezető (FMV) Építési Műszaki Ellenőr (MűE) Építési Műszaki Ellenőr (MűE)

15 2014. szeptember 12.15 Kapcsolódó fogalmak az építéshez Az ügyfél: Az engedélyek jogosultja Az engedélyek jogosultja Feladata: Feladata: hatósági engedélyek beszerzése (bontási, építési, szakhatósági stb.) hatósági engedélyek beszerzése (bontási, építési, szakhatósági stb.) tervező, lebonyolító, kivitelező kiválasztása és a szerződések megkötése tervező, lebonyolító, kivitelező kiválasztása és a szerződések megkötése Kivitelezési tervdokumentációmeglétéről való gondoskodás (R.1. mell.) Kivitelezési tervdokumentáció meglétéről való gondoskodás (R.1. mell.) Építési napló-, felmérési napló ellenőrzés Építési napló-, felmérési napló ellenőrzés Műszaki átadás-átvételi eljáráson kötelező részvétel Műszaki átadás-átvételi eljáráson kötelező részvétel Igazolt teljesítések pénzügyi elszámolásának ellenőrzése Igazolt teljesítések pénzügyi elszámolásának ellenőrzése

16 2014. szeptember 12.16 Kapcsolódó fogalmak az építéshez A tervező: Hatósági engedélyhez kötött építés esetén írásos tervezési szerződés kötelező ! Hatósági engedélyhez kötött építés esetén írásos tervezési szerződés kötelező ! Tervezői nyilatkozat Tervezői nyilatkozat Tervezői művezetés (helyszíni tervezés) Tervezői művezetés (helyszíni tervezés)

17 2014. szeptember 12.17 Kapcsolódó fogalmak az építéshez A kivitelező: Építőipari kivitelezési tevékenység Tevékenységi kör (TEÁOR) Tervdokumentáció kivitelezése Szakhatósági előírások betartása Építési napló vezetése (FMV) Alvállalkozó kivitelezők koordinálása

18 2014. szeptember 12.18 Kapcsolódó fogalmak az építéshez A felelős műszaki vezető (FMV): Építési munkaterület irányítója (személy) Jogszabályok, szakhatósági előírások, műszaki és minőségi követelmények, szerződések betartatása Építési napló vezetése, ellenőrzése Alvállalkozók irányítása, koordináció Felel a kivitelezett létesítményért Átadás-átvétel (dokumentáció) FMV nyilatkozat (Kivitelezői)

19 2014. szeptember 12.19 Kapcsolódó fogalmak az építéshez A felelős műszaki ellenőr: Az Építtető (Ügyfél) helyszíni képviselője, műszaki megbízottja Jogszabályok, hatósági előírások, engedélyek, szabványok, szerződések, kivitelezési dokumentáció betartása Beépítendő anyagok, technológiák ellenőrzése A munkák eltakarás előtti ellenőrzése Építési napló ellenőrzése, hibák hiányosságok rögzítése

20 2014. szeptember 12.20 Kapcsolódó fogalmak az építéshez Az építési napló: Az építés kezdetétől – befejezéséig, a munkaterület átadás-átvételtől a műszaki átadás-átvételig vezetendő Hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentum Résztvevők az építési napló bejegyzéseken keresztül értesítik egymást - a veszélyhelyzetekről, a szerződéses teljesítést befolyásoló tényekről és körülményekről - MűE. a FMV.- nek utasítást adhat Bejegyzésre jogosult: építtető (ügyfél), beruházás lebonyolító, építési műszaki ellenőr (MűE), tervezői művezető, vállalkozó-, alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezető (FMV) építésfelügyeleti hatóság, vagy más államig. szerv (külön jogszab.) Kivitelező az építési naplót min. 10 évig köteles megőrizni

21 2014. szeptember 12.21 Kapcsolódó fogalmak A felmérési napló: Az építési napló melléklete Az építési napló melléklete Az építési- szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából a kivitelező felmérési naplót vezet Az építési- szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából a kivitelező felmérési naplót vezet NEM kötelező, de … !!! NEM kötelező, de … !!! Részletes számításokkal támasztja alá az építési naplóban írt mennyiségeket Részletes számításokkal támasztja alá az építési naplóban írt mennyiségeket Tartalmazhatja az MVH-s kódokat Tartalmazhatja az MVH-s kódokat

22 2014. szeptember 12.222014. szeptember 12.22 Előforduló jellemző hibák Szakhatósági engedélyek megléte, illetve annak tartalma (pl.: hrsz. eltérések, kikötések, egyéb feltételek); Hiányos az építési napló vezetése Nem megfelelő bontású, valamint hiányos számlarészletezők csatolása; Tulajdoni lap, helyszínrajz, felmérési napló hiánya; Dokumentumösszhang Műszaki vezetők, műszaki ellenőrök jogosultságának tisztázása; Építési napló bejegyzéseinek eltérő adattartalma egyéb dokumentumokétól; Fiktív számlák, számla kötelező EMVA elemei


Letölteni ppt "2014. szeptember 12.1 EMVA Helyszíni Ellenőrzés. 2014. szeptember 12.2 2 Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország."

Hasonló előadás


Google Hirdetések