Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EMVA Helyszíni Ellenőrzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EMVA Helyszíni Ellenőrzés"— Előadás másolata:

1 EMVA Helyszíni Ellenőrzés
2017. április 3.

2 A regionális hatáskörű kirendeltségek elhelyezkedése
Kaposvár Zalaegerszeg Veszprém BUDAPEST Miskolc Szeged Nyíregyháza A regionális hatáskörű kirendeltségek elhelyezkedése Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld 2017. április 3. 2017. április 3. 2

3 Helyszíni ellenőrzés fajtái
Előzetes helyszíni szemle Helyszíni ellenőrzés Szemle (gép, berendezés 100%, építési tételek 15%) Helyszíni ellenőrzés (minden elszámolt tételre 100%) Ismételt helyszíni ellenőrzés Együttes felügyeleti ellenőrzés Utólagos felügyeleti Szabálytalansághoz kötődő célirányos helyszíni ellenőrzés Ex-post helyszíni ellenőrzés 2017. április 3. 2017. április 3. 3

4 Helyszíni ellenőrzés folyamata
Központi kijelölés Felkészülés a helyszíni ellenőrzésre Megbízólevelek Értesítő levél, telefonos kiértesítés Jegyzőkönyv kitöltése Vezetői ellenőrzés Adott esetben a jegyzőkönyv visszaküldése a kérelmezőnek 2017. április 3. 2017. április 3. 4

5 Mivel kell az ellenőrnek rendelkeznie?
2017. április 3. 2017. április 3. 5

6 A kedvezményezett és a helyszíni ellenőrök jogai és kötelezettségei
2007. évi XVII. Törvény alapján: 52. § (6) Az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyv egy másolati példányát az ellenőr - amennyiben az ehhez szükséges technikai feltételek adottak - köteles az ügyfélnek a helyszínen átadni vagy azt az ügyfél részére a jegyzőkönyv lezárásától számított tíz munkanapon belül megküldeni, amelyre az ügyfél öt munkanapon belül észrevételt tehet. 53. § (1) Az ellenőr a helyszíni ellenőrzés során: e) tisztázhatja a támogatásra való jogosultság megállapításához kapcsolódó tevékenységben résztvevők személyazonosságát, részvételük jogalapját, g) az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló harmadik személynél kapcsolódó ellenőrzést végezhet. 54. § (1) A helyszíni ellenőrzés során az ügyfél jogosult: a) az ellenőr személyazonosságáról és megbízásáról meggyőződni, c) megfelelő képviseletéről gondoskodni, d) a jegyzőkönyvben szereplő megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, illetve a jegyzőkönyv átvételét követő öt munkanapon belül, az abban foglaltakra írásban észrevételt tenni. (2) Ha a magánszemély ügyfél jogainak gyakorlásában akadályozott, kérheti az akadály megszűnéséig, de legfeljebb negyvenöt munkanapig a helyszíni ellenőrzés megkezdésének elhalasztását vagy az ellenőrzési cselekmények szüneteltetését. Az ellenőrzés szünetelése az ellenőrzés időtartamába nem számít bele. 2017. április 3. 2017. április 3. 6

7 A jegyzőkönyv 2017. április 3. 2017. április 3. 7

8 A jegyzőkönyv 2017. április 3. 2017. április 3. 8

9 Mikor tartunk helyszíni ellenőrzést?
Helyszíni ellenőrzést / szemlét kell végrehajtani: Utolsó elszámolás esetében mindig (szemle v. ellenőrzés) Közbenső kifizetési kérelem esetében a központi kiválasztás (kockázat v. random) alapján (szemle v. ellenőrzés) Egyéb esetekben ha egy támogatási igény dokumentumainak elbírálásakor nem biztosított az egyértelmű döntési lehetőség (kérelemkezelés kérésére) a tervtől való eltérés esetén az eltérés okainak feltárására (kérelemkezelés kérésére) szabálytalanság / csalás vagy gyanújának kivizsgálására (minden szervezeti egység kérésére) 2017. április 3.

10 Ellenőrzés gépbeszerzés esetén
25. § (3) A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein, az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie. 29. § (1) Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, c) amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal; d) amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el. 2017. április 3.

11 Tájékoztatás és nyilvánosság
IV. Kötelező arculati elemek Valamennyi tájékoztatási, illetve nyilvánosságra vonatkozó intézkedésnek a következő elemeket kell tartalmaznia: IV.1. Európai lobogó IV.2. ÚMVP embléma az Útmutató grafikai előírásaival összhangban. IV.3. A támogatás forrására utaló, a Közösség szerepére vonatkozó magyarázat: "Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával." IV.4. Az ÚMVP IV. intézkedéscsoportja keretéből finanszírozott projekt esetén a LEADER embléma az Útmutató szerint. 2017. április 3.

12 Tájékoztatás és nyilvánosság
Kedvezményezett a magyarázó táblát az üzemeltetési idő végéig köteles a támogatással megvalósított beruházás helyszínén megjeleníteni, tehát esetleges rongálódás, megsemmisülés esetén pótolnia kell. A kihelyezendő tábla méretét és helyét úgy kell megválasztani, hogy mindenki számára látható, olvasható legyen. Gép- és eszközdekoráció IX.1. A gépen vagy eszközön, amennyiben tábla nem helyezhető el, felületén a matricát kötelesek elhelyezni. IX.2. A matrica méretét és kihelyezésének felületét úgy kell megválasztani, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen. IX.3. Kedvezményezett a matricát az üzemeltetési idő végéig köteles a támogatással megvalósított gép vagy eszköz felületén megjeleníteni, tehát esetleges rongálódás, megsemmisülés esetén pótolnia kell. X. Internetes honlapok Amennyiben Kedvezményezett saját honlapot üzemeltet, azon köteles feltüntetni az ÚMVP támogatásával megvalósított beruházáshoz vagy gép-, eszközbeszerzéshez kapcsolódó információkat, valamint tartalmaznia kell az ÚMVP Irányító Hatóság vonatkozó weboldalára ( hivatkozást és fel kell tüntetnie a IV. és V. pontban rögzített elemeket. 2017. április 3.

13 Tájékoztatás és nyilvánosság
2017. április 3.

14 Kapcsolódó fogalmak az építéshez
Az építőipari tevékenység főbb résztvevői: Építtető (Ügyfél) Beruházás lebonyolító Tervező (Tervezői művezető) Kivitelező (Építési vállalkozó) Felelős Műszaki Vezető (FMV) Építési Műszaki Ellenőr (MűE) 2017. április 3.

15 Kapcsolódó fogalmak az építéshez
Az ügyfél: Az engedélyek jogosultja Feladata: hatósági engedélyek beszerzése (bontási, építési, szakhatósági stb.) tervező, lebonyolító, kivitelező kiválasztása és a szerződések megkötése Kivitelezési tervdokumentáció meglétéről való gondoskodás (R.1. mell.) Építési napló-, felmérési napló ellenőrzés Műszaki átadás-átvételi eljárásonkötelező részvétel Igazolt teljesítések pénzügyi elszámolásának ellenőrzése 2017. április 3.

16 Kapcsolódó fogalmak az építéshez
A tervező: Hatósági engedélyhez kötött építés esetén írásos tervezési szerződés kötelező ! Tervezői nyilatkozat Tervezői művezetés (helyszíni tervezés) 2017. április 3.

17 Kapcsolódó fogalmak az építéshez
A kivitelező: Építőipari kivitelezési tevékenység Tevékenységi kör (TEÁOR) Tervdokumentáció kivitelezése Szakhatósági előírások betartása Építési napló vezetése (FMV) Alvállalkozó kivitelezők koordinálása 2017. április 3.

18 Kapcsolódó fogalmak az építéshez
A felelős műszaki vezető (FMV): Építési munkaterület irányítója (személy) Jogszabályok, szakhatósági előírások, műszaki és minőségi követelmények, szerződések betartatása Építési napló vezetése, ellenőrzése Alvállalkozók irányítása, koordináció Felel a kivitelezett létesítményért Átadás-átvétel (dokumentáció) FMV nyilatkozat (Kivitelezői) 2017. április 3.

19 Kapcsolódó fogalmak az építéshez
A felelős műszaki ellenőr: Az Építtető (Ügyfél) helyszíni képviselője, műszaki megbízottja Jogszabályok, hatósági előírások, engedélyek, szabványok, szerződések, kivitelezési dokumentáció betartása Beépítendő anyagok, technológiák ellenőrzése A munkák eltakarás előtti ellenőrzése Építési napló ellenőrzése, hibák hiányosságok rögzítése 2017. április 3.

20 Kapcsolódó fogalmak az építéshez
Az építési napló: Az építés kezdetétől – befejezéséig, a munkaterület átadás-átvételtől a műszaki átadás-átvételig vezetendő Hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentum Résztvevők az építési napló bejegyzéseken keresztül értesítik egymást - a veszélyhelyzetekről, a szerződéses teljesítést befolyásoló tényekről és körülményekről - MűE. a FMV.-nek utasítást adhat Bejegyzésre jogosult: építtető (ügyfél), beruházás lebonyolító, építési műszaki ellenőr (MűE), tervezői művezető, vállalkozó-, alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezető (FMV) építésfelügyeleti hatóság, vagy más államig. szerv (külön jogszab.) Kivitelező az építési naplót min. 10 évig köteles megőrizni 2017. április 3.

21 Kapcsolódó fogalmak A felmérési napló: Az építési napló melléklete
Az építési- szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából a kivitelező felmérési naplót vezet NEM kötelező, de … !!! Részletes számításokkal támasztja alá az építési naplóban írt mennyiségeket Tartalmazhatja az MVH-s kódokat 2017. április 3.

22 Előforduló jellemző hibák
Szakhatósági engedélyek megléte, illetve annak tartalma (pl.: hrsz. eltérések, kikötések, egyéb feltételek); Hiányos az építési napló vezetése Nem megfelelő bontású, valamint hiányos számlarészletezők csatolása; Tulajdoni lap, helyszínrajz, felmérési napló hiánya; Dokumentumösszhang Műszaki vezetők, műszaki ellenőrök jogosultságának tisztázása; Építési napló bejegyzéseinek eltérő adattartalma egyéb dokumentumokétól; Fiktív számlák, számla kötelező EMVA elemei 2017. április 3. 2017. április 3. 22


Letölteni ppt "EMVA Helyszíni Ellenőrzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések