Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Praxisátruházás és adózás Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Praxisátruházás és adózás Magyarországon"— Előadás másolata:

1 Praxisátruházás és adózás Magyarországon
Siklós Márta 2014. február 13. Budapest

2 Érintettek – szellemi szabad foglalkozások
Érintettek és adózási módok Mi a praxis? – elmélet és szabályozás Hogyan önthetnénk tiszta vizet a pohárba? Praxis értékesítése – gyakorlati megoldások Egyéni ügyvéd Könyvelő Kft. Háziorvos Kapcsolat Érintettek – szellemi szabad foglalkozások ügyvédek, közjegyzők, szabadalmi ügyvivők; könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók; orvosok háziorvosok (házi gyermekorvosok, fogorvosok), nem háziorvosok (állatorvosok, gyógyszerészek, stb.); építészek, mérnökök; egyéb szellemi szabad foglalkozásúak… A tematikában megadott szereplőket írtuk be ide, szakterületenkénti csoportosításban.

3 egyszerűsített vállalkozási adó
Érintettek és adózási módok Mi a praxis? – elmélet és szabályozás Hogyan önthetnénk tiszta vizet a pohárba? Praxis értékesítése – gyakorlati megoldások Egyéni ügyvéd Könyvelő Kft. Háziorvos Kapcsolat Jellemző adózási módok a szellemi szabadfoglalkozású tevékenységek esetén TAO EVA KATA KIVA VSZJA társasági adó egyszerűsített vállalkozási adó kisadózó vállalkozások tételes adója kisvállalati adó vállalkozói személyi jövedelemadó Animáció lesz majd hozzá a következő dián.

4 Jellemző adózási módok
Érintettek és adózási módok Mi a praxis? – elmélet és szabályozás Hogyan önthetnénk tiszta vizet a pohárba? Praxis értékesítése – gyakorlati megoldások Egyéni ügyvéd Könyvelő Kft. Háziorvos Kapcsolat Jellemző adózási módok Jellemző adózási módok a szellemi szabadfoglalkozású tevékenységek esetén pl. egyéni ügyvéd, egyéni vállalkozó adószakértő, egyéni vállalkozó építészmérnök TAO társasági adó egyszerűsített vállalkozási adó kisadózó vállalkozások tételes adója kisvállalati adó vállalkozói személyi jövedelemadó TAO EVA KATA KIVA VSZJA EVA KATA KIVA pl. mérnöki iroda, könyvelő iroda (pl. Bt., Kft.), háziorvos, fogorvos (pl. Bt.) ügyvédi iroda Animáció! VSZJA TAO TAO EVA EVA KATA KATA KIVA KIVA VSZJA VSZJA

5 Praxis – nincs definiálva Praxisjog
Érintettek és adózási módok Mi a praxis? – elmélet és szabályozás Hogyan önthetnénk tiszta vizet a pohárba? Praxis értékesítése – gyakorlati megoldások Egyéni ügyvéd Könyvelő Kft. Háziorvos Kapcsolat Jogszabályi háttér Praxis – nincs definiálva Praxisjog háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos személyhez kapcsolódó, vagyoni értékű jog jogszabályi korlátokkal elidegeníthető, folytatható Praxis - ahogy mi értjük… Eszközök, kötelezettségek összessége tárgyi eszközök ügyfél szerződések szolgáltatói szerződések alkalmazottak, stb. DE! Személyhez kötött (pl. végzettség, kamarai tagság alapján) Bizalmi kapcsolatot feltételez A Kerschbaum-féle előadástól eltérően, mi abból indulunk ki a scope lehatárolásakor, hogy a személyes jelenlét, a személyes közreműködés a legfontosabb a praxis átadásakor. Ennek oka, hogy az ügyfél bizalma az esetek többségében (ahol a személyesen közreműködő személy és nem a brand a meghatározó) személyhez kötődik, és személyesen nem ismert emberhez nem hajlandó átmenni. Úgy gondoltuk, hogy Magyarországon ilyen típusú kötődésből van több, és talán a jelenlévőket is ez a típus fogja jobban érdekelni a személytelen ügyfélkör adás-vétellel szemben.

6 Problémák, felvetések…
Érintettek és adózási módok Mi a praxis? – elmélet és szabályozás Hogyan önthetnénk tiszta vizet a pohárba? Praxis értékesítése – gyakorlati megoldások Egyéni ügyvéd Könyvelő Kft. Háziorvos Kapcsolat Problémák, felvetések… Mivel az ügyfélkör (elvileg) átruházható, ellenértéket kaphat az átruházó, ezért adózását is kezelni kell A praxis, illetve ügyfélkör átruházás értelmezhető könyvekben ki nem mutatott jog átruházásaként; adatok, információk átadásaként; az átruházó által nyújtott további szolgáltatásként (pl. ajánlás küldése az ügyfélkörnek, stb.). Adóbeli kezelés függ a fenti értelmezéstől, valamint; a választott adózástól. Ügyvédi iroda nem minősül gazdasági társaságnak A kedvezményezett ügyletekre vonatkozó társasági adó szabályok nem alkalmazhatók. Praxis törvényi definíciójának megadása Definíció bevezetése <-> jelenlegi szabályozás; Általánosan vagy szakágak szerint. Adózási szempontból kedvezményezett ügyletek (Társasági adó): Kedvezményezett részesedéscsere Kedvezményezett átalakulás Kedvezményezett eszközátruházás

7 Problémák, felvetések…
Érintettek és adózási módok Mi a praxis? – elmélet és szabályozás Hogyan önthetnénk tiszta vizet a pohárba? Praxis értékesítése – gyakorlati megoldások Egyéni ügyvéd Könyvelő Kft. Háziorvos Kapcsolat Problémák, felvetések… Vevő/eladó adózási pozíciója A vevő a megfizetett vételárat vállalkozási tevékenysége keretében érvényesítheti-e? Az eladó a kapott vételárat minél kedvezőbb effektív adókulccsal adózza le. Hogyan teremti elő a vevő a vételárat? Banki finanszírozás Részletfizetés Önerő A praxis bizalmi jellegéből fakadóan átmeneti „együttélés” a vásárlás előtt.

8 I. Példa – Visszavonuló egyéni ügyvéd (1/5)
Érintettek és adózási módok Mi a praxis? – elmélet és szabályozás Hogyan önthetnénk tiszta vizet a pohárba? Praxis értékesítése – gyakorlati megoldások Egyéni ügyvéd Könyvelő Kft. Háziorvos Kapcsolat I. Példa – Visszavonuló egyéni ügyvéd (1/5) Háttér Eladó egyéni ügyvéd adózása VSZJA / EVA / KATA; Speciális szabályok az ügyvédekre névhasználati jog nem átruházható, de a fiatal ügyvédet „ajánlhatja” az ügyfeleknek; egyéni ügyvédnél nincs általános jogutódlás, megbízási szerződések megszüntetése és újrakötése; tárgyi eszközök adás-vétele; alkalmazottak átvétele; a potenciális átvevő mint alkalmazott -> átmeneti időszakban közös ügyfélgondozás megvalósulhat. Megszerzésért fizetett vételár átadása lehet Egy összegben – ha van pl. banki finanszírozás; A praxis átvételét követően részletekben. Praxis átruházás adózása: tényleges adóteher függ az adózási konstrukciótól, mind az eladó, mind a vevő oldalán.

9 I. Példa – Visszavonuló egyéni ügyvéd (2/5)
Érintettek és adózási módok Mi a praxis? – elmélet és szabályozás Hogyan önthetnénk tiszta vizet a pohárba? Praxis értékesítése – gyakorlati megoldások Egyéni ügyvéd Könyvelő Kft. Háziorvos Kapcsolat I. Példa – Visszavonuló egyéni ügyvéd (2/5) Adózás - lehetséges esetek áttekintése (eladói oldal) Egyösszegű vételár fizetése esetén Adózás eladónál VSZJA szerint KATA szerint EVA szerint Több részletben történő fizetés Adózás eladónál (megszűnés előtti státusza alapján)

10 I. Példa – Visszavonuló egyéni ügyvéd (3/5)
Érintettek és adózási módok Mi a praxis? – elmélet és szabályozás Hogyan önthetnénk tiszta vizet a pohárba? Praxis értékesítése – gyakorlati megoldások Egyéni ügyvéd Könyvelő Kft. Háziorvos Kapcsolat I. Példa – Visszavonuló egyéni ügyvéd (3/5) Egyösszegű vételár fizetésnél Eladó: még ügyvéd státuszban (VSZJA, KATA, EVA) Vevő: már ügyvéd státuszban (a kifizetett vételár elszámolása pl. KATA esetében nem értelmezhető) Adózás eladónál VSZJA szerint Osztalék felvétele VSZJA: összesített eredmény (bevételek – költségek) x 10% Osztalékadó: 16% SZJA + 14% EHO (max. 450 E Ft / év) Effektív adóteher Maximum: 10% + [90% x (16% + 14%)] = 37% Áfa: ha az alanyi mentességre nem jogosult, ha a határt (6 M) éppen ezzel meghaladja, illetve az AM eleve nem választása lehet itt érdekes. 500 M Ft éves adóalap feletti részre 19% a VSZJA is (~ TAO) 37% - 0% mozog a praxis átruházásából származó bevételrész effektív adóterhelése osztalékfelvétel esetén, annak függvényében, hogy e bevétel figyelembevétele nélkül is nullszaldós vagy nyereséges volt-e a vállalkozó (37% teher), ezzel a bevétellel billen át nyereségbe (37% és 0% közt valahol), vagy még ezzel sem válik nyereségessé / korábbi elhatárolt veszteséget használ fel (0%) -> ilyenkor értelemszerűen az osztalék sincsen. A vállalkozói kivét az Szja. tv. általános szabályai szerint adózik, emiatt választása kedvezőtlenebb, mint osztalékot felvenni az év végén. Elérhető esetleges SZJA kedvezményeket nem vettük figyelembe.

11 I. Példa – Visszavonuló egyéni ügyvéd (4/5)
Érintettek és adózási módok Mi a praxis? – elmélet és szabályozás Hogyan önthetnénk tiszta vizet a pohárba? Praxis értékesítése – gyakorlati megoldások Egyéni ügyvéd Könyvelő Kft. Háziorvos Kapcsolat I. Példa – Visszavonuló egyéni ügyvéd (4/5) Adózás eladónál KATA szerint 6 M Ft éves bevételig havi tételes adó (25/50/75 ezer Ft) 6 M Ft feletti részre 40%-os mértékű adó Effektív adóteher: Maximum: 40% Minimum: 0% Adózás eladónál EVA szerint 30 M Ft-ig 37% 30 M Ft felett 50% Maximum: 50% Minimum: 37% Adózás vevőnél VSZJA szerint lehet elismert költség a „vételár” EVA, KATA alanyiságnál nem  vevő esetében tehát kerülendő az EVA / KATA alanyiság a „vételár” megfizetésekor! Effektív adóteher: 0% vagy 40% (0% lehet pl. ha az éves bevétel + a kapott vételár összege 6 m alatt marad, ekkor a kapott vételáron plusz adókötelezettség nem értelmezhető a KATA tételes adó jellegéből fakadóan) Hogy a min-max értékek között mekkora lesz a tényleges, annak kiszámítása hasonlít a VSZJA osztaléknál leírthoz VSZJA elismert költség: az Szja tv. 11. sz. melléklete (A vállalkozói költségek elszámolásáról), II. Értékcsökkenési leírás (mivel érték > Ft), 1. Fogalmak: a nem anyagi javak között az értékkel bíró jogok, amelyek közvetlenül és tartósan szolgálják a vállalkozási tevékenységet, écs-ztethetők elsimert költségként (itt különösen nevesíti a törvény az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti praxisjogot; a melléklet II./3. f) pontja szerint a beruházási költséget azokra az évekre kell felosztani, amelyekben azt az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységéhez várhatóan használni fogja. EVA: kezdő vállalkozó nem is választhatja az EVA-t. EVA tv. 2.§ (3): „A (2) bekezdésben meghatározott személy az adóévben akkor lehet adóalany, ha az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben…” (bizonyos feltételek teljesültek rá, tehát ) KATA 50 ezer Ft fizetése mellett Ft ellátás alap KATA 75 ezer Ft fizetése mellett Ft ellátás alap

12 I. Példa – Visszavonuló egyéni ügyvéd (5/5)
Érintettek és adózási módok Mi a praxis? – elmélet és szabályozás Hogyan önthetnénk tiszta vizet a pohárba? Praxis értékesítése – gyakorlati megoldások Egyéni ügyvéd Könyvelő Kft. Háziorvos Kapcsolat I. Példa – Visszavonuló egyéni ügyvéd (5/5) Vételár több részletben történő megfizetése esetében Adózás eladónál (Korábban) VSZJA alanynál Miután az eladó egyéni ügyvédi tevékenységét már megszüntette, az ezt követően megkapott vételár részletek önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősülnek; Jövedelem = bevétel – költség (10% költségátalány, v. tételes költségelszámolás); SZJA 16% + EHO 27%; effektív adóterhelés (10% költségátalány esetén): (100% - 10%) x (16% + 27%) = 38,7% adóteher. (Korábban) KATA alanynál és (korábban) EVA alanynál EVA / KATA alanyiság fennállásáig: EVA / KATA általános szabályok szerint; Az EVA / KATA alanyiság megszűnése után befolyó részletek: speciális rendelkezés hiányában Szja. tv. szerinti egyéb jövedelem: 0,78 x [16% SZJA + 27% EHO] = 33,54% adóteher. VSZJA-hoz: egyébként van egy 78%-s szabály -> az Szja 29.§ alapján ennyi az összevont jövedelem – alkalmazhatósága a költségelszámolás (10% átalány) miatt kérdéses erősen A korábban EVA alany esetében a bizonylat kibocsátását követő 30. napon bevételnek minősül, nincsen halasztás (adóteher 37% / 50%). Eva tv. 7.§ (7) – bevételi nyilvántartás -> 30. napon bevétel akkor is, ha a pénz nem folyik be VSZJA alanyiság megszűnése után befolyó bevétel: (2) Többféle vállalkozói tevékenység esetén azok bevételeit együttesen kell egyéni vállalkozói bevételnek tekinteni, valamint az elérésük érdekében felmerült, e törvényben elismert összes költséget is együttesen kell elszámolni. Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését (ide nem értve az egyéni cég alapítása miatti megszűnést) követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig. Ezt követően megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni. a) az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel befolyt ellenérték (bevétel) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek, b) az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő igazoltan felmerült kiadás a megszűnés adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül, amelyet a magánszemély a megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában vesz figyelembe. A megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően az előzőekben nem említett befolyó bevételre, illetve felmerült kiadásra az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

13 II. Példa – Könyvelő Kft. tulajdonosa visszavonul (1/2)
Érintettek és adózási módok Mi a praxis? – elmélet és szabályozás Hogyan önthetnénk tiszta vizet a pohárba? Praxis értékesítése – gyakorlati megoldások Egyéni ügyvéd Könyvelő Kft. Háziorvos Kapcsolat II. Példa – Könyvelő Kft. tulajdonosa visszavonul (1/2) Háttér A Könyvelő Kft. személyesen közreműködő tagja visszavonul, a felépített céget és az ügyfélkört azonban szeretné átadni szakmabeli unokaöccsének; Ennek érdekében Megegyezés az unokaöccsel; 50% üzletrész értékesítése, egy átmeneti időszakban társként (50-50%) együtt dolgoznak, megismerteti az ügyfelekkel; Fennmaradó 50% üzletrész értékesítése az átmeneti időszak végén, átadó visszavonul. Könyvelő Kft. (3 millió) 100% 1. Könyvelő Kft. (3 millió) 50% 2. Könyvelő Kft. (3 millió) 100% 3.

14 II. Példa – Könyvelő Kft. tulajdonosa visszavonul (2/2)
Érintettek és adózási módok Mi a praxis? – elmélet és szabályozás Hogyan önthetnénk tiszta vizet a pohárba? Praxis értékesítése – gyakorlati megoldások Egyéni ügyvéd Könyvelő Kft. Háziorvos Kapcsolat II. Példa – Könyvelő Kft. tulajdonosa visszavonul (2/2) Praxis átadása Eladó: a visszavonuló könyvelő (természetes személy); Vevő: az unokaöccse (könyvelő, természetes személy); Átruházás tárgya: üzletrész a Könyvelő Kft-ben. Eladó adózása Jövedelem: az üzletrész árfolyamnyeresége; Jövedelem = kapott vételár – szerzéskori érték; Adóteher: 16% SZJA + 14% EHO (max. 450 E Ft / év) = 30% Az ügylet áfa mentes, illetékmentes. Vevő helyzete Üzletrész: vagyonelem a természetes személynél; Szerzés költsége a Könyvelő Kft. korábbi vagy leendő bevételeivel szemben nem érvényesíthető. Az üzletrész adás-vétel ebben az esetben magánszemélyek közti ügylet Az ügylet áfa mentes (Áfa tv. 86.§ (1) f)), üzletrész árfolyamnyeresége (Szja. 77/A.§); Illeték: csak ha ingatlanos társaságban lenne a vagyoni betét.

15 III. Példa – Háziorvosi praxisjog értékesítése (1/3)
Érintettek és adózási módok Mi a praxis? – elmélet és szabályozás Hogyan önthetnénk tiszta vizet a pohárba? Praxis értékesítése – gyakorlati megoldások Egyéni ügyvéd Könyvelő Kft. Háziorvos Kapcsolat III. Példa – Háziorvosi praxisjog értékesítése (1/3) Személyi jövedelemadó (SZJA) Egyéb jövedelem  összevont adóalap része Jövedelem = Bevétel – SZÉ – ÉCS – Illeték – Egyéb kiadás Bevétel: orvosi praxisjog átruházásából származó bevétel SZÉ: szerzési érték ÉCS: költségként elszámolt értékcsökkenési leírás Egyéb kiadás: a praxisjog megszerzésével összefüggő kiadások Alanyi jogon szerzett praxisjog Közel a teljes bevétel jövedelmet képez; Öröklés útján szerzett praxisjog értékesítése Levonható az (öröklési) illeték megállapítása során figyelembe vett összeg; Jövedelem = bevétel – elszámolható költségek; Összevont adóalap = jövedelem x 0,78 Általános szabály: Szja. tv. 28. § (5) Speciális szabályként alkalmazandó az esetben az Szja. Tv. 28.§ (78%)? Az összevont adóalap megállapítása 29. § Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni. Megállapította: évi CLXXVIII. törvény 9. §. Hatályos: I. 1-től.

16 III. Példa – Háziorvosi praxisjog értékesítése (2/3)
Érintettek és adózási módok Mi a praxis? – elmélet és szabályozás Hogyan önthetnénk tiszta vizet a pohárba? Praxis értékesítése – gyakorlati megoldások Egyéni ügyvéd Könyvelő Kft. Háziorvos Kapcsolat III. Példa – Háziorvosi praxisjog értékesítése (2/3) Egészségügyi hozzájárulás (EHO) – eladó EHO fizetési kötelezettség az egyéb jövedelem után alapja: a jövedelem 78%-a mértéke: 27% Illetékfizetési kötelezettség – vevő a szerzés módjától függően visszterhes-, öröklési- vagy ajándékozási illeték önálló orvosi tevékenységre vonatkozó szabályok illetékalap: praxisjog terhekkel nem csökkentett értéke mértéke: 4% mentesség: „alanyi jogon” szerzett praxisjog első alkalommal történő értékesítése Effektív adóterhelés Eladó: 0,78 x (16% + 27%) = 33,54% Vevő: 4% 78%, mert az Szja adóalap = EHO alap

17 III. Példa – Háziorvosi praxisjog értékesítése (3/3)
Érintettek és adózási módok Mi a praxis? – elmélet és szabályozás Hogyan önthetnénk tiszta vizet a pohárba? Praxis értékesítése – gyakorlati megoldások Egyéni ügyvéd Könyvelő Kft. Háziorvos Kapcsolat III. Példa – Háziorvosi praxisjog értékesítése (3/3) Az eladó 3 millió forintért értékesíti a praxisjogot. Az eladó orvosi tevékenységét egyéni vállalkozóként folytatta, éves adóalapja 4 millió forint volt. Elszámolható költségként 150 ezer forint merült fel. A konkrét esetben úgynevezett alanyi jogon szerzett praxisjog első értékesítéséről van szó. A) SZJA fizetési kötelezettség bevétel Ft elszámolható költség (-) Ft jövedelem (bevétel – költség) Ft adóalap (jövedelem 78%-a) Ft fizetendő SZJA (16%) Ft B) EHO fizetési kötelezettség fizetendő EHO (27%) Ft C) Illeték Alanyi jogként szerzett praxisjog első értékesítéséről van szó, így a jövedelem mentes az illetékfizetési kötelezettség alól.

18 Tőkeművelettel kombinált megoldások; Társasági formaváltás;
Érintettek és adózási módok Mi a praxis? – elmélet és szabályozás Hogyan önthetnénk tiszta vizet a pohárba? Praxis értékesítése – gyakorlati megoldások Egyéni ügyvéd Könyvelő Kft. Háziorvos Kapcsolat További lehetőségek A tranzakció Átalakulás; Tőkeművelettel kombinált megoldások; Társasági formaváltás; Ingyenes ügylet (ajándékozás); Üzletág-átruházás; Kedvezményezett részesedéscsere; Tagmozgás ügyvédi irodák között. A vevő Természetes személy (adózása: SZJA) Egyéni vállalkozó / egyéni ügyvéd (adózása: VSZJA, KATA, EVA); Bt. (adózása: KATA, EVA, TAO); Kft. (adózása: EVA, KIVA, TAO).

19 Kérdéseik megválaszolásában örömmel állunk rendelkezésükre!
Köszönöm a figyelmet! Kérdéseik megválaszolásában örömmel állunk rendelkezésükre! Siklós Márta H 1027 Budapest, Kapás u 6-12 B/V T , F E Jancsa-Pék Judit LL.M. H 1027 Budapest, Kapás u 6-12 B/IV T , F E 19

20

21 Érintettek és adózási módok
Mi a praxis? – elmélet és szabályozás Hogyan önthetnénk tiszta vizet a pohárba? Praxis értékesítése – gyakorlati megoldások Egyéni ügyvéd Könyvelő Kft. Háziorvos Kapcsolat LeitnerLeitner Consulting d.o.o. SRB BEOGRAD, Uzun Mirkova 3 T , F E BMB Leitner k.s. SK BRATISLAVA, Zámocká 32 T , F E STALFORT Legal. Tax. Audit. RO BUCUREŞTI, Str. Lt. Av. Vasile Fuica Nr. 15 T , F E Leitner + Leitner Kft H 1027 BUDAPEST, Kapás utca 6-12, Viziváros Office Center T , F E LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 4040 LINZ, Ottensheimer Straße 32 T , F E Leitner + Leitner d.o.o. SI 1000 LJUBLJANA, Dunajska cesta 159 T , F E VORLÍČKOVÀ PARTNERS s.r.o. CZ PRAHA 1, Jungmannova 31 T , F E LeitnerLeitner Salzburg GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 5020 SALZBURG, Hellbrunner Straße 7 T , F E Leitner + Leitner Revizija d.o.o. BIH SARAJEVO, Kranjčevićeva 4a/I T , F E Tascheva & Partner GB 1303 SOFIA, Ulitsa Marko Balabanov 4 T , F E LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 1030 WIEN, Am Heumarkt 7 T , F E Leitner + Leitner Consulting d.o.o. HR ZAGREB, Radnička cesta 47/II T , F E LeitnerLeitner Zürich AG CH 8001 ZÜRICH, Bahnhofstrasse 69a T , F E


Letölteni ppt "Praxisátruházás és adózás Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések