Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális Bolognai Konzultációs Napok Kecskemét, 2008. február 26. A közös és idegennyelvű képzések jogszabályi hátteréről, akkreditációjáról Bazsa György,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális Bolognai Konzultációs Napok Kecskemét, 2008. február 26. A közös és idegennyelvű képzések jogszabályi hátteréről, akkreditációjáról Bazsa György,"— Előadás másolata:

1 Regionális Bolognai Konzultációs Napok Kecskemét, 2008. február 26. A közös és idegennyelvű képzések jogszabályi hátteréről, akkreditációjáról Bazsa György, a MAB elnöke

2 Bonyolult, változatos, nem egységesen értelmezett és csak részlegesen szabályozott kérdéskör. Számos kérdésben van jogszabályi háttér, de több az egyedi gyakorlat. Nincs egységes rendszer sem külföldön, sem itthon. Ugyanakkor széles spektrumban folytatott gyakorlat, amit ösztönöznek a hallgatói érdeklődés és érdek az intézményi presztízs és érdekek az EU (és a tagállamok)

3 Bolognai Nyilatkozat (1999) A felsőoktatás szükséges európai vonatkozásainak támogatása, különösen a tantárgyfejlesztéssel, intézményközi kooperációval, mobilitási lehetőségekkel és a tanulmányokra, a gyakorlati képzésre, és a kutatásra vonatkozó integrált programokkal. EHEA: European Higher Education Area (EFT)

4 Prága (2003) Az európai felsőoktatási programoknak a világ minden táján való áttekinthetőségét és összehasonlíthatóságát egy közös képesítési követelményrendszer kidolgozásával valamint az egységes minőségbiztosítási és akkreditációs/elismerési mechanizmusok megalkotásával, és a tájékoztatás kiterjesztésével kell fokozni. A folyamat előmozdítása érdekében a miniszterek támogatták, hogy a megfigyelőcsoport szemináriumokat szervezzen a következő területek feltárása érdekében: együttműködés a minőségbiztosítás és az akkreditáció terén, elismerési kérdések és a kreditek alkalmazása a Bolognai folyamatban, közösen kiadott oklevelek kérdéseinek kidolgozása, a társadalmi dimenzió, különös tekintettel a mobilitás útjában álló akadályokra, valamint a Bolognai folyamat kiterjesztése, az élethosszig tartó tanulás és a hallgatók bevonása.

5 Berlin 2003 A miniszterek megállapították, hogy Prágában tett felhívásukat követően, újabb, európai tartalmú, irányítottságú vagy szervezeti modulok, kurzusok és curriculumok kerültek kifejlesztésre. Említést tettek azokról a különböző európai országok felsőoktatási intézményei által megtett kezdeményezésekről, amelyekben akadémiai erőforrásaikat és kulturális hagyományaikat egyesítve támogatták az integrált tanulmányi programokat az első, a második és a harmadik szintű közös fokozatokat/végzettségeket (’joint degree’).

6 Ezenfelül a miniszterek hangsúlyozták a ’közös fokozatok’ (joint degree) program keretében a külföldön tartósabb ideig végzett tanulmányok lehetőségének a biztosítását, valamint a nyelvi sokféleség biztosítását és a nyelvtanulást, annak érdekében, hogy a hallgatók elnyerjék teljes európai identitásukat, állampolgárságukat és alkalmazhatóságukat. A miniszterek egyetértettek abban, hogy nemzeti szinten vállalják ezen közös fokozatok létrehozásának és elismeré- sének útjában álló jogi akadályok eltávolítását és aktívan támogatják a közös fokozatokhoz vezető integrált curriculu- mok megfelelő minőségbiztosításának a kifejlesztését.

7 Bergen 2005 A külföldi képesítések elismeréséhez kapcsolódó folyamat minőségének javítása érdekében nemzeti cselekvési terveket fogunk kidolgozni. Ezek a tervek az egyes országok részéről a következő miniszteri konferenciára benyújtandó nemzeti jelentéseknek is részét fogják képezni. Támogatásunkat fejezzük ki a lisszaboni elismerési egyezményhez kapcsolódó kiegészítő szövegek irányában, és felszólítjuk valamennyi nemzeti hatóságot és más érintetteket, hogy ismerjék el az EFT-n belül két vagy több országban odaítélt közös okleveleket.

8 A 2007-ig várható előrehaladás áttekintése 19. A nyomon követésért felelős csoportot megbízzuk a számadási folyamat folytatásával és kibővítésével, … Számítunk rá, hogy a fokozatok rendszere, a minőségbiztosítás és az oklevelek és tanulmányi időszakok elismerése terén a felmérés folytatódik, így 2007-re nagyobbrészt befejezzük e három időközi prioritás végrehajtását. Különösen a következő területeken számítunk előrehaladásra: minőségbiztosítási standardok és irányelvek bevezetése az ENQA-jelentés alapján; a nemzeti képesítési keretek bevezetése; közös oklevelek odaítélése és elismerése, doktori szinten is;

9 London 2007 Nemzeti szinten az elismerés teljes egyetértéssel meghatározott eszközeinek és eljárásainak megvalósításáért fogunk dolgozni, valamint fontolóra vesszük a mobilitás további fokozásának módjait mind az oktatók, mind a hallgatók tekintetében. Ez magában foglalja, hogy szorgalmazzuk a közös programok számának jelentős növelését és a rugalmas tantervek kialakítását, valamint intézményeink ösztönzését arra, hogy vállaljanak nagyobb felelősséget az EFT országai közötti, igazságosabban kiegyensúlyozott oktatói és hallgatói mobilitásért.

10 Logikai sorrend(em): a)Mobilitás (hallgatói, oktatói) - ECTS b)Kölcsönös diploma elismerés c)Közös program, közös képzés, közös diploma

11 a) Mobilitás Évszázados európai peregrinus hagyományok ECTS (1989): European Credit Transfer System http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/ind ex_en.html TEMPUS (1990): Trans-European Mobility Prog- ramme for University Students [© Lajos Tamás] - http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en. html CEEPUS (1993): Central European Exchange Program for University Studies http://www.ceepus.info/

12 b) Kölcsönös diploma elismerés Lisbon Recognition Convention (8-11 April 1997) Recognition of a higher education qualification issued in another country shall have one or more of the following consequences: access to further higher education studies, including relevant examinations and preparations for the doctorate, on the same conditions as candidates from the country in which recognition is sought; The use of an academic title, subject to the laws and regulations of the country in which recognition is sought In addition, recognition may facilitate access to the labour market.

13 The European Network of National Information Centres on academic recognition and mobility The Council of Europe and UNESCO established the ENIC Network in 1994 in order to develop joint policy and practice in all European countries for recognition of qualifications. The Network is made up of the national information centres of the States party to the European Cultural Convention or the UNESCO Europe Region. An ENIC is a body set up by the national authorities.European Cultural Convention ENIC will generally provide information on: the recognition of foreign diplomas, degrees and other qualifications; education systems in both foreign countries and the ENIC's own country; opportunities for studying abroad, including advice on practical questions related to mobility and equivalence.

14 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 1. § (1) E törvény hatálya a … hatóságra, a … szerinti információs szolgálatra, az … előzetes ellenőrzést végző eljáró hatóságra, továbbá, állampolgárságra való tekintet nélkül, azon természe-tes személyekre terjed ki, akik külföldön vagy Magyarországon működő külföldi közoktatási vagy felsőoktatási intézményben, vagy képzést folytató más intézményben … bizonyítványt vagy oklevelet szereztek. (2) E törvényt kell alkalmazni valamely külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítványnak és oklevélnek a Magyarországon megszerezhető bizonyítvánnyal és oklevéllel egyenértékű- ként történő elismerésére és honosítására, valamint a résztanulmányok beszámítására. E törvényt kell alkalmazni akkor is, ha az elismerés a szakmai gyakorlaton alapul.

15 c) Közös program – közös képzés – közös diploma ERASMUS-MUNDUS (1987 …) The Erasmus Mundus programme is a co-operation and mobility programme in the field of higher education which promotes the European Union as a centre of excellence in learning around the world. It supports European top-quality Masters Courses and enhances the visibility and attractiveness of European higher education in third countries. http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html

16 Master of Science: Advanced Spectroscopy in Chemistry Master/Laurea Specialistica en Cultures Littéraires EuropéennesMaster/Laurea Specialistica en Cultures Littéraires Européennes European Master in Applied Ecology European Master in Advanced Robotics Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity and ConservationErasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation European Master in Diagnosis and Repair of Buildings Erasmus Mundus Minerals and Environmental Programme European Joint Master in Quality in Analytical Laboratories European Master in Sustainable Regional Health Systems

17 Erasmus Mundus programok magyar résztvevőkkel: BME Euro Hydro-informatics and water Management European Joint Masters in Management and Engineering of Environment and Energy BCE Vine, Wine and Terroir Management Joint European Master in Comparative Local Development International Masters in Economy, State and Society European Master in Sustainable Regional Health Systems CEU Envronmental Science, Policy and Management Erasmus Mundus Master's in Public Policy Master's Degree in Women's and Gender Studies ME Erasmus Mundus Minerals and Enviromental Programme

18 The Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region RECOMMENDATION ON THE RECOGNITION OF JOINT DEGREES Adopted on 9 June 2004 Recommends the governments of States party to the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region (hereinafter referred to as “the Lisbon Recognition Convention”):

19 A joint degree should, for the purposes of this Recommen- dation, be understood as referring to a higher education qualification issued jointly by at least two or more higher education institutions or jointly by one or more higher education institutions and other awarding bodies, on the basis of a study programme developed and/or provided jointly by the higher education institutions, possibly also in cooperation with other institutions. A joint degree may be issued as a. joint diploma in addition to one or more national diplomas, b. a joint diploma issued by the institutions offering the study programme in question without being accom- panied by any national diploma c. one or more national diplomas issued officially as the only attestation of the joint qualification in question.

20 Joint degree The study programmes are jointly developed and recognised by several institutions. Students at participating institutions spend part of their studies at another institution. The periods of study and examinations, which were completed at other institutions, are automatically recognised in full at their home institutions. The teaching staff of each participating institution works out the curriculum together, formulates regulations for admission and the examination conditions and also teaches at the other institutions. Upon completion of the study programme, students receive either national degrees from the individual institutions or a degree which is jointly conferred.

21 EUA Survey on Master Degrees and Joint Degrees in Europe Christian Tauch and Andrejs Rauhvargers (2002) - Diversity of Master degree structures - Legal recognition difficulties for joint degrees - Bilateral programmes more frequent than joint programmes - Joint programmes more common at Master and Doctoral levels Selection of 11 existing programmes: 100 uni-s in 21 countries Definitions and structures - Variety of network and programme structures = no single model - No common understanding of Master degree - Learning outcomes: different interpretations of cycles - Purpose: self-standing vs. integrated; academic vs. professional - Length: tendency of 60-75 ECTS

22 Recommendationss: A more precise common definition of a “joint degree” is required. It should in particular specify the following: the minimum number of participating institutions; the joint nature of the curriculum; the minimal requirements for student and staff mobility; the procedures for award of the degree.

23 „Joint PhD” programmes 14.500 internet találat Egyedi kooperációk, rendszer nincs, de ezen a téren nincs is rá szükség. A Bologna-folyamatban a PhD fokozat megszerzése képzési ciklus (ez a 3. ciklus) teljesítésére épül, ami sok országban „paradigma-váltást” jelent (pl. Németországban, Ausztriában a „Doktorvater” rendszer általános).

24 Accreditation az EU szintjén ENQA: European Association of Quality Assurance Agencies Nem más országból hívnak akkreditorokat, hanem az ország akkreditációs ügynökségét értékel és ismeri el az ENQA, s ezek után az általa kiadott akkreditációt is automatikusan. „Register”: a Bologna-folyamatból nő(tt) ki. Akkreditációs ügynökségek regisztere. Döntés van létrehozásáról, most alakul – sok kérdőjellel. (Drága tagdíj!) Erős a professzionális (anyagi) érdek.

25 A „rendszer”: (*** jelentése: akkreditáció kell) 1. Közös képzések intézményi szinten 1.a magyar + magyar FOI*** 1.b magyar + külföldi FOI*** 2.Közös képzés hallgatói szinten 2.a FOI-n belül 2.b FOI váltás 2.c vendég hallgatói jogviszony 2.d párhuzamos képzés 3. Magyar FOI-k külföldön*** 4. Külföldi FOI-k Magyarországon*** 5. Magyar hallgatók tanulmányai külföldön 6. Külföldi hallgatók Magyarországon magyar nyelvű programok, képzés idegen (angol, német, francia) nyelven*

26 1.Magyar + magyar FOI közös képzése Ftv. 31. § (2) A felsőoktatási intézmény megállapodhat különösen a) a Magyar Tudományos Akadémiával, annak intézményeivel és más kutatóintézetekkel közös kutatási, képzési feladatok ellátására, b) másik felsőoktatási intézménnyel közös képzésre és közös oklevél kiadására, …

27 www.felvi.hu Közös képzés Felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – például egyik szakon nem hitéleti, másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés. A hallgató mindkét intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll, a két szak tanulmányi követelményeinek eredményes teljesíté- séről külön-külön oklevelet kap. Ugyancsak közös képzésnek minősül a magyar felsőoktatási intézménynek külföldi felsőoktatási intézménnyel folytatott, közös oklevél kiállításához vezető képzése.

28 A MAB álláspontja (2007/7/II. sz. határozat): A közös képzésben megvalósítani tervezett szakok létesítési és indítási véleményezésére a MAB hazai szakokra vonatkozó eljárása, akkreditációs követelményei, útmutatói és bírálati lapjai érvényesek, a szakindítási véleményezés tekintetében az alábbi megjegyzésekkel: -A MAB olyan közös képzéseket kíván támogatni, amelyek többet adnak a hallgatónak, mint az egyes intézmények programjai külön-külön („added value”,szinergizmus), és az együttműködés magasabb színvonalat,újfajta képzést biztosít. - Olyan FO intézmény vegyen részt közös képzésben, amely önmagában is képes az adott képzés folytatására.

29 -A közös képzésnek az érintett intézmények mindegyikében legyen megfelelő szakfelelőse. -A további (tartalmi, kutatási, infrastrukturális stb.) követel- ményeket az összes résztvevő intézményben rendelkezésre álló elemek figyelembe vételével vizsgáljuk. … - A közös képzés elsősorban a hallgató mozgása, félév(ek)ben mért „vendéghallgatói” státusza révén valósulhat meg. Vendégoktatókkal a közös képzés az előírt kreditek lehetőleg minimum 25%-át elérő együttműködést jelentsen. A MAB nem tartja kívánatosnak a kizárólag írott anyagok (tantervek, programok) révén folytatott „közös képzést” és az erre alapuló közös oklevelet.

30 A közös képzés belső minőségbiztosítása szempontjából több megoldás lehetséges: A közös képzésben résztvevő intézmények külön-külön gondoskodnak saját képzési részük minőségének biztosításáról. A konzorciumi partnerek egy-egy tag delegálásával a közös képzés minőségét felügyelő bizottságot hoznak létre. A konzorciumi partnerek 2-3 független (minőségbiztosítási) szakértőt kérnek fel, akik rendszeresen nyomon követik a képzés működését valamennyi képzőhelyen.

31 Klasszikus példa (az integrációk előtt) Veszprémi Egyetem – Pannon Egyetem: agrárkémikus képzés Mai példák: BMF + ZMNE: biztonságtechnikai mérnök SZTE + KF: mérnök-informatikus Egyedi, méltányos elbírálások: Öt egyházi intézmény hittanár-hitoktató képzésében a pedagógiai-pszicholgiai blokkot helyi állami intézmények oktatják – közös képzés keretében. Miskolc – Eger – Nyíregyháza terve: a tanári mesterszakon belül a két szakirány két FOI-ban abszolválható. Szinergizmus: sportmenedzser = Semmelweis + Corvinus

32 1.b Magyar + külföldi FOI-k közös képzése 31. § ( 4) Magyar felsőoktatási intézmény külföldi felsőoktatási intézménnyel a következő feltételek együttes fennállása esetén folytathat magyar és külföldi, vagy közös oklevél kiállításához vezető közös képzést: a)a felsőoktatási intézmények jogosultak a képzés folytatására, b)a képzés megszervezésében az érintett felsőoktatási, intézmények megállapodtak, c)az érintett felsőoktatási intézmények abban az államban, amelyben a székhelyük van, államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősülnek, d)a kiállított oklevél az érintett országok belső joga szerint felsőoktatásban kiállított oklevélnek minősül, e)a megállapodásból egyértelműen kiderül, hogy melyik magyar alap-, mesterképzés, doktori képzés vagy szakirányú továbbképzés követelményeinek felel meg a közös képzés.

33 (5) A (4) bekezdésben foglalt képzés esetében nem szükséges a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működésének engedélyezése. Az e §-ban szabályozott képzés engedélyezésénél a 106. § (7) bekezdése szerint szakértői testületként közreműködik a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság.

34 A MAB-hoz eddig 1997 óta 15 ilyen közös képzésre irányuló kérelem érkezett. USF + PPKE: MSc in Environmental Management Marosvásárhelyi OGyE + SE: közös PhD képzés Egy részükben a MAB a hazai részképzést támogatta, de a külföldi diploma nem felelt meg egyetlen magyar diplomának sem. Ezek működhetnek, de oklevelüket magyar diplomaként a MAB nem javasolta elismerni. Több esetben a program a magyar akkreditációs követelményeknek nem felelt meg. Nem felsőfokú oklevelet adó képzés nem MAB hatáskör. Néhány esetben a hiánypótlási kérelemre nem érkezett válasz.

35 Közös képzés – sajtóhírek (MAB vélemény nélkül) Közös pszichológiai képzést indít a Debreceni Egyetem, az amerikai Marshall Egyetem és a Varsói Szociálpszichológiai Intézet. Az erről szóló megállapodást július 27-én írta alá a DETEK elnöke és az amerikai Marshall Egyetem rektora. Az együttműködés fontos eleme, hogy a pszichológus szakon tanuló magyar diákok két szemesztert az Egyesült Államokban, egyet-egyet pedig Lengyelországban és Magyarországon tanulhatnak. A képzés végeztével a Debreceni Egyetem és a Marshall Egyetem diplomáját is megkapják. (2007. szeptember)

36 A Semmelweis Egyetem Németország egyik legnagyobb klinikai központjával kötött szerződést. A közös képzés szeptembertől indul, 42 hallgató részvételével. Közös képzésről kötött szerződést egymással a Semmelweis Egyetem (SE) és az Asklepios Kliniken LBK Hamburg GmbH. A közös képzés 42 hallgatóval indul, akik az első két év után, az Asklepios világviszonylatban is élen járó hamburgi intézményeiben fogják teljesíteni az orvosképzés második felét. A hallgatók, tanulmányaik végén, EU-konform Semmelweis diplomát kapnak majd. Az új Felsőoktatási Törvény szerint ez un. székhelyen kívüli képzés. A német-magyar kapcsolatoknak a kutatás és a gyógyítás területén is lehetnek eredményei, valamint évente több magyar hallgató is teljesítheti majd kórházi gyakorlatát a hamburgi klinikákon. [Forrás: OrientPress] 2008. február 4.

37 Az Eszterházy Károly Főiskola oktatóinak részvételével a Joint Master tanárképzés előkésztése 2008. február 4-8. között zajlott a Barcelonában rendezett Nemzetközi projekt- értekezleten. A mestertanár-képzés kialakítására létrehozott konzorcium nyolc ország kilenc felsőoktatási intézménye 2007. novemberében, a Groningeni Egyetem vezetésével jött létre. A nyertes pályázatok célja a közös mestertanár képzés tantervének kifejlesztése és a közös gyakorlati képzés kialakítása. Ezen pályázati programok keretében 2007-2009. között dolgozták ki a "Joint Master" azaz a közös mestertanár képzés programját.

38 2. Közös képzés hallgatói szinten Ftv. 40. § (1) A hallgató a) kérheti, hogy a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathasson, b) kérheti átvételét másik felsőoktatási intézménybe, c) másik felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet, d) másik felsőoktatási intézménnyel további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesíthet.

39 2.a Újabb diploma FOI-n belül: nem közös képzés Karok, szakok között – intézményi hatáskör 2.b Átvétel másik FO intézménybe: nem tervezett és nem szervezett közös képzés. A fogadó FOI hatásköre a beszámítás: elismeri-e a másik FOI kreditjeit és az oklevélben megjeleníti.

40 2.c Vendéghallgatók: közös képzés (2) A vendéghallgatói jogviszony keretében a hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat. Vendéghallgatói jogviszony akkor létesíthető, ha ahhoz az a felsőoktatási intézmény, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll, hozzájárul. A hozzájárulást a felsőoktatási intézmény akkor tagadhatja meg, ha a vendéghallgatói jogviszony keretében szerzett krediteket nem tudja beszámítani a hallgató tanulmányaiba. A szabályozás az érintett FOI-k hatásköre. Ilyenkor rendszerint egy diplomakiadó FOI van.

41 2.d Párhuzamos képzések – nem közös képzés A további (párhuzamos) hallgatói jogviszony másik oklevél vagy bizonyítvány megszerzése céljából létesíthető. (3) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség…. (4) Az átvételnek és a vendéghallgatói jogviszony létesítésének, a további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokba való bekapcsolódásnak a feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény határozza meg.

42 3. Magyar FOI-k külföldön 117. § (1) Magyar felsőoktatási intézmény - ha az adott ország jogrendje lehetővé teszi - a Magyar Köztársaság területén kívül székhelyen kívüli képzést szervezhet. (2) … (3) Az (1) bekezdés szerinti felsőoktatási intézmény működéséhez a magyar állam - jogszabályban meghatározott normatív támogatással, nemzetközi szerződés, munkaterv szerint, illetve pályázati úton vagy megállapodás alapján - hozzájárulhat. A pályázatot a miniszter írhatja ki, megállapodást a miniszter köthet. (5) …Az e §-ban szabályozott képzés engedélyezésénél a 106. § (7) bekezdése szerint szakértői testületként közreműködik a Magyar Felsőoktatási Akkrditációs Bizottság.

43 4. Külföldi FOI-k Magyarországon Ftv. 106. § (7) A regisztrációs központ megkeresésére a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működésének engedélyezéséhez szakértői véleményt készít a MAB. 116. § (1) A Magyar Köztársaság területén külföldi felsőoktatási intézmény akkor működhet, illetve akkor adhat ki külföldi oklevelet, ha abban az államban, ahonnan származik, az intézményt felsőoktatási intézménynek, az általa kiadott oklevelet pedig az ilyen felsőoktatási intézménynek megfelelő oklevélnek jogszerűen elismerik, s az elismerést hitelt érdemlően bizonyították, továbbá a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt a regisztrációs központ kiadta

44 (2) A külföldi felsőoktatási intézményt a regisztrációs központ veszi nyilvántartásba. Ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét megállapította, a fenntartónak a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt megadja. Az engedélyezési eljárásban szakértőként működik közre a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény) alapján a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős szerv. A működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadása megtagadható, ha a külföldi oklevél végzettségi szintjének vagy az oklevél által tanúsított szakképzett- ségnek a magyarországi elismerésére nincs lehetőség. …

45 (3) Az (1) bekezdésben megjelölt, külföldi oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmény Magyarországon nemzetközi szerződés alapján is létrejöhet és működhet. A nemzetközi szerződés alapján létrejött és működő felsőoktatási intézmé- nyeket a regisztrációs központ hivatalból felveszi a (2) bekezdésben szabályozott nyilvántartásba. … (4) A Magyar Köztársaság területén működő külföldi felsőoktatási intézmény részére - ha nemzetközi szerződés másképp nem rendelkezik - államilag támogatott hallgatói hely nem biztosítható. (5) Az e §-ban szabályozott felsőoktatási intézmények kötelesek bejelentkezni és adatot szolgáltatni a felsőoktatás információs rendszerének.

46 MAB támogató javaslata: -Groupe ESSCA (Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers)

47 A Magyar Köztársaság területén működő külföldi felsőoktatási intézmény működésének engedélyezésekor a MAB arról foglal állást, hogy a felsőoktatási intézmény által folytatott magyarországi tevékenység megfelel-e a magyar felsőoktatási intézményekkel szemben támasztott követelményeknek, valamint szakvéleményt ad a kiadott szakképzettségek megfeleltethetőségéről, a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ arról foglal állást, hogy az érintett FOI saját országában felsőoktatási intézménynek minősül-e és az általa kiadott oklevél végzettségi szintjének és szakképzettségének magyarországi elismerésére lehetőség van-e. [307/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról; 12.§]

48 5. Magyar hallgatók tanulmányai külföldön 118. § (1) Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldi felsőoktatási intézményben. (2) Magyar állampolgár államilag elismert, külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéséhez a miniszter által vezetett minisztérium - pályázati úton elnyerhető - ösztöndíjjal nyújthat segítséget. (3) Ha a magyar állampolgár nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozik, a miniszter által vezetett minisztérium - pályázati úton elnyerhető - ösztöndíjjal nyújt segítséget az anyanyel- ven folytatott felsőfokú tanulmányokban való részvételhez.

49 (4) A magyar állampolgár - ha valamely EGT-államban, államilag elismert felsőoktatási intézményben oklevél megszerzésére irányuló képzésben vesz részt - hallgatói hitelt vehet igénybe. (5) Az e §-ban meghatározottak alapján folytatott külföldi tanulmányokban résztvevők jogosultak a diákigazolványra. (6) A (2)-(3) bekezdés szerinti pályázatok kiírásának és elbírálásának rendjét, a hallgatói hitel igénylését, folyósítását és elszámolását, a diákigazolvány igénylését és kiadását a Kormány határozza meg, azzal a megkötéssel, hogy a (3) bekezdésben meghatározott pályázatokat az országos kisebbségi önkormányzat egyetértésével kell kiírni és elbírálni. Ezeket a diplomákat honosítani kell.

50 6. Külföldi hallgatók tanulmányai Mo-n 119. § (1) A külföldön vagy Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi oktatási intézményben szerzett oklevelek és középiskolai tanulmányokat igazoló bizonyítványok elismerésére a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény) rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányaira e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a következő eltérésekkel: a) ha nem rendelkezik az ország területén lakóhellyel, a hallgatói jogviszony létesítése előtt be kell szereznie a külön jogszabályban meghatározott beutazásra és tartózkodásra jogosító engedélyt,

51 b) ha a 39. § (1) bekezdésében felsorolt hallgató - a 39. § (1) bekezdés b)-c) pontjában felsoroltak kivételével - államilag támogatott képzésben vesz részt, csak nemzetközi szerződés, jogszabály, munkaterv vagy viszonosság alapján jogosult szociális vagy más ösztöndíjra, szociális támogatásra, tankönyv-, jegyzettámogatásra, lakhatási támogatásra, c) a költségvetés pályázati úton elnyerhető ösztöndíj folyósítá- sával nyújthat segítséget a tanulmányok folytatásához, d) a határon túli magyarok a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben (a továbbiakban: kedvezménytörvény) foglalt feltételek szerint jogosultak részt venni az államilag támogatott képzésben, e) a felsőfokú tanulmányok megkezdése előtt legfeljebb két féléven keresztül - hallgatói jogviszony keretében - előkészítő tanulmányokat folytathatnak.

52 Magyar diplomák külföldön

53 MAB: Az idegen nyelven folyó képzésekre vonatkozó elvárások Az idegen nyelven folyó képzés akkreditálása nem előírás, de sok intézmény kéri a hitelesebb toborzás érdekében. Alap- és mesterképzésben: 1. Az idegen nyelven is folyó képzés tartalmilag feleljen meg az intézményben folyó azonos magyar nyelvű képzésnek. Amennyiben az idegen nyelven folyó képzés tanterve nem azonos a magyar nyelvű képzésével, úgy az eltéréseket részletesen be kell mutatni. 2. Kizárólag idegen nyelven folyó képzés esetén is a szak képzési és kimeneti követelményeiben előírtaknak kell megfelelni.

54 3. Az idegen nyelven folyó képzés oktatói feleljenek meg a magyar nyelvű képzéssel szemben támasztott személyi feltételeknek, rendelkezzenek megfelelő szakmai felkészültséggel, kvalifikációval és előadóképes idegennyelv-tudással: felsőfokú nyelvvizsga; vagy legalább féléves külföldi, adott nyelvterületi oktatási, vagy 1 éves aktív, dokumentált hallgatói tapasztalat; vagy legalább 10, az adott idegen nyelven tartott konferencia előadás. 4. Az oktatás tárgyi feltételei (pl. az adott idegen nyelvű oktatási segédanyagok), az infrastruktúra álljon megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre.

55 Szakindítási követelmények A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv Ha vannak szakirányok, azok bemutatása, kredittartalom- mal is. Az idegen nyelven folyó képzés tantervi táblázatát, a tantárgyak leírását (ld. III.2. pont) a tervezett idegen nyelven is mellékelni kell. Amennyiben az idegen nyelven folyó képzés tanterve nem azonos a magyar nyelvű képzésével, úgy az eltéréseket részletesen be kell mutatni. Kizárólag idegen nyelven folyó képzés esetén a MAB véleményezési lehetőségeit mérlegelve egyedi döntést hoz arról, hogy mindezek bemutatása az adott nyelven elegendő- e a támogató szakvéleményhez.

56 Nem kétséges, sőt biztos, hogy a jövő a nagyobb hallgatói mobilitás, a felsőoktatási intézmények között a minőségért, az elismerésért és ezzel a több (fizető) hallgatóért folyó verseny erősödését hozza. Ezzel együtt az együttműködés, a közös képzések és közös diplomák száma nőni fog. A magyar felsőoktatás, tágabb értelemben a magyar társa- dalom elemi érdeke, hogy ebben a versenyben jól szerepeljünk.

57 A magyar orvosképzés elismerése az Egyesült Államokban Az Egyesült Államokbeli Külföldi Orvosképzés és Akkreditáció Országos Bizottsága (National Comittee on Foreign Medical Education and Accreditation NCFMEA) többszöri levélváltás és egy kérdőíves felmérést követően 2003. március 13-án a világ több országából meghívott szakemberek részvételével konferenciát szervezett, melyen részt vettek a MAB és az OM képviselői. A munka eredményeképpen további hat évre az NCFMEA elismeri a hazai idegen nyelvű orvosképzést a MAB akkreditációs tevékenysége révén. Forrás: Kiss Péter, "Orvosképzésünk elismerése az Egyesült Államokban", Magyar Felsőoktatás, 2003/7. 35-36. o.


Letölteni ppt "Regionális Bolognai Konzultációs Napok Kecskemét, 2008. február 26. A közös és idegennyelvű képzések jogszabályi hátteréről, akkreditációjáról Bazsa György,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések