Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”"— Előadás másolata:

1 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Alkotó közösségek – támogató környezet Az Educatio és regionális partnerei a pályázók szolgálatában

2 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt EGY SIKERES OKTATÁSI RENDSZER ÖNMAGÁBAN UGYAN NEM GARANTÁLJA A GAZDASÁGI FELLENDÜLÉST, ÁM MINDEN BIZONNYAL EGYIK ELŐFELTÉTELÉNEK TEKINTHETŐ. UGYANEZ MONDHATÓ EL A TÁRSADALOM MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRÓL IS. (MICHAEL BARBER, 1997) Az életnek tanulunk?

3 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Alapelvek a közoktatás- fejlesztéshez NFT - ÚMFT  Cselekvésközpontú tanulásszervezés  Mélységelvű tanítás („kevesebb több”)  Gyermekközpontú módszertan  Differenciálás, egyéni tanulási utak  Kooperáció  Életszerű tartalmak  Árnyalt értékelés  Tanári szerepváltozás  Befogadó környezet

4 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt intézmények pedagógusok gyermekek, tanulók társ ellátórendszerek fenntartók szülők civil partnerek regionális hálózat 3.2.2 3.1.2 Új program- csomagok kompetencia- területekre Pályázatok: Komplex természet- tudomány Aktív állampolgárság Vállalkozói készségek… Szolgál- tatók OKM Educatio Kht., OFI Közoktatás-fejlesztési konstrukciók: TÁMOP Helyzet- elemzés XXX KépzésXx MentorálásXXX IPR-SNIXX Hálózati tanulás XX Program- csomagok XX Folyamat- tannácsad. XX Jó gyakorlatok XXX Önfejleszt.X Egységes iskola X Térségi együttm. XX ÉrtékelésXX Fenntarói pályázatok 3.1.4 Fel- készített szakértők Referencia intézmények. Kiemelt projekt 3.1.1 szolgáltatói kosár (tartalom) Pedagógus tovább- képzés 3.1.5 Eltérő oktatási igényű tanulók SNI, EGYMI, tehetség- gondozás… 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.1.6 Más kiemelt projektek: 3.1.8 ; 3.3.1…

5 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt 1. Fejlesztéskoordinációs hálózat 2. Tartalomfejlesztés 3. Módszertani megújulás 4. SNI egyenlő hozzáférés 5. eTanulás, digitális pedagógia 6. Versenyképesség és esély K+F 7. Hatékonyság K+F 8. Tudásmenedzsment K+F 9. Informatikai támogatás 21. századi közoktatás: TÁMOP 3.1.1

6 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt 4-es pillér A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférését biztosító tevékenységek

7 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A 4. pillér specifikus programjai Diagnosztikus eljárások megújítása Tesztek, tesztrendszerek standardizálása Szakemberek felkészítése Előzmény: NFT HEFOP 2.1.1. B. WISC IV. standardizálása A program eredménye: 5 db kis mintán bemért (5X120 fő) és korrigált teszt reprezentatív mintavételhez legyártott teszt csomagok (5X1000 fő) tesztelésre felkészített szakemberek (150)

8 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A 4. pillér specifikus programjai Korai intervenciós program Előzmény: Korai fejlesztési koncepció (2005. ICSSZEM) A program eredménye: Kidolgozott rövidtávú cselekvési terv és középtávú stratégiai terv Pilot program (3 régió) az egységes szűrési rendszer (prevenció, diagnosztika) kialakítás ára Pilot program (3 régió) korai intervenció – fejlesztés, terápia – regionális hálózati ellátására Tárcaközi együttműködés

9 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Jelenlét a társ-projektek mindegyikében A 4. pillér horizontális programjai 1. Hálózati tevékenységek 2. Tartalomfejlesztés támogatása 3. A pedagógiai és módszertani megújulás támogatása 4. E- learning

10 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A TÁMOP Szolgáltatói kosár WWW.kosar.educatio.hu HelyzetelemzésXX KépzésXXx MentorálásXXX IPR-SNIxxX Hálózati tanulásXXX ProgramcsomagokXXXX Folyamat-tanácsadásXXX Jó gyakorlatokXX Saját innováció,önfejlesztés Xx Egységes iskolaX Térségi együttműködésXXX ÉrtékelésXXX Tartalmaira ezerötszáz intézmény fenntartója pályázik a projekt időszakában E tartalmak folyamatosan kiegészülnek, frissülnek A fejlesztéskoordináció feladata: előkészíteni az induló állapotot - tervezés biztosítani a szolgáltatások elérhetőségét – Régiós partnerhálózat beépíteni az új tartalmakat koordinálni a pályázók munkáját – Régiós partnerhálózat támogatni a stratégiát – szakmai nyomonkövető

11 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Az Educatio Kiemelt projektje és a hét régiós partnerszervezet együttműködésének főbb területei

12 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Adatbázisok közzététele, felületmegosztás a régiókkal Jó gyakorlatok publikációja Referencia-intézmények régiós partnerhálózatának kialakítása, felkészítése, minősítése, bővítése Továbbképzések rendszerezett ajánlati listája a Szolgáltatói kosárban A tanácsadói, képzési szolgáltatások regionális szintű minőségbiztosítása, értékelése A fejlesztési területek fehér foltjainak feltárása Munkakonferenciák, rendezvények, felkészítések: hálózati tanulási formák A 8 önálló stratégia illesztése, minőségbiztosítása A projekt közös kommunikációja…

13 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Horizontális kapcsolataink: az OOIH Az Esélyegyenlőségi Igazgatóság régiós irodahálózatának feladatai Cél: A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikerességének megteremtése a közoktatási intézményekben. Főbb tevékenységek: Az OKMT, valamint a TÁMOP oktatási esélyegyenlőséggel kapcsolatos pályázatainak ismertetése, információnyújtás, a nyertes pályázókkal való kapcsolattartás;

14 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Az oktatási esélyegyenlőséghez kapcsolódó jogszabályok ismertetése; Iskolai és óvodai integrációs pedagógiai programhoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása; Intézménylátogatások, szakmai fórumokon, kistérségi találkozókon való részvétel; Települési deszegregációs programok elősegítése, mentorálása; Kapcsolattartás civil szervezetekkel, cigány kisebbségi önkormányzatokkal, kistérségi társulásokkal, szakmai szolgáltatókkal Kapcsolattartás az esélyegyenlőségi szakértőkkel

15 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Az esélyegyenlőségi Igazgatóság régiós irodahálózata Nyugat-dunántúli régió Bogdán Iván Közép-dunántúli régió Baráth Szabolcs Dél-dunántúli régió Bogdán Anna Dél-alföldi régió Szűcs Norbert Észak-alföldi régió Hajdú-Bihar és Jász- Nagykun-Szolnok megye Demeter Ilona Észak-alföldi régió Sz-Sz-B. megye Kóka Ágnes Észak-magyarországi régió Káló Károly Közép-magyarországi régió és Nógrád megye Szemenyei Mariann

16 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A támogató környezet TÁMOP 3.1.6-os intézmény SNI tanulók együttnevelése Inklúziós hálózati munka (Kompetencia alapú oktatás…) Tartalom- fejlesztés, taneszköz kínálat Intézményi és pedagógiai folyamatok mentorálása Regionális szakmai koordináció, támogató kapacitások szervezése Képzések, tanácsadói kínálat fejlesztése

17 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A referencia-intézmény definíciója Educatio, 2009. február Egyedi, működésében koherens, más intézmények számára is példaértékű gyermekközpontú pedagógiai, szervezeti innovációval, gyakorlattal rendelkező és ezt publikálni, valamint szolgáltatásaiban átadni képes intézmény.

18 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Valamennyi referenciaintézmény-típusra egyaránt jellemző alapfeltételek 1 Befogadó és az egyéni fejlődést biztosító oktatás- nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú oktatás-nevelési tartalmainak és módszereinek alkalmazása Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi Az intézmény vezetése és a tantestület egyaránt elkötelezett a referencia intézménnyé válás folyamatában, feladataiban Önfejlesztő intézmény, önértékelési rendszert működtet, kidolgozott külső-belső kapcsolati formákkal rendelkezik Az IKT eszközöket és módszereket pedagógiai programjába foglaltak szerint alkalmazza

19 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt alapfeltételek valamennyi referenciaintézmény-típusra Szervezeti kultúrájára jellemző a team munka és a pedagógusok közötti horizontális és vertikális együttműködés Fenntartói nyilatkozat biztosítja a referencia- intézményi működés lehetőségét Az általa definiált referencia körben minimum 4 éve működik Az értéklistából legalább 3-ra igen a válasz:  Kooperativitás  Integrációs gyakorlat  Differenciálás  Az értékelés új formái (gyermek önértékelése, kölcsönös értékelés, pedagógus értékelés) Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, mentorálás, hospitálás, szupervízió feladatait

20 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt KommunikációEgyüttműködésProblémamegoldás SzóbeliségNyitottságHibakeresés ÍrásbeliségEmpátiaDöntéshozatal Képi információ feldolgozása Szociális interakcióRendszerelemzés és tervezés InformációkezelésTársas érzékenység IKTFelelősségérzet ForráskezelésSzervezőképesség A kommunikáció értékelése Döntéshozatal Érvelés Vita Tantárgyfüggetlen (általános) kompetenciák TÁMOP használati utasítás a bevont pedagógusok és vezetők számára

21 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Köszönöm a figyelmüket! Puskás Aurél szakmai vezető TÁMOP 3.1.1 Hálózatkoordináció aurel.puskas@educatio.hu 06/70 451-8700


Letölteni ppt "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések