Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felelősen felügyelt felelősség avagy betegjogi képviselők mozgástere a jelenben és a jövőben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felelősen felügyelt felelősség avagy betegjogi képviselők mozgástere a jelenben és a jövőben."— Előadás másolata:

1 Felelősen felügyelt felelősség avagy betegjogi képviselők mozgástere a jelenben és a jövőben

2 Működési terület bővítése Továbbra is elsődleges a fekvő-beteg ellátók területe Járó-beteg ellátás és azon belül az alapellátás területén feladatbővülés Magánszolgáltatóknál is fokozott felügyelet Nemzetközi betegforgalom konkrét panaszkezelése (magyar külföldön és fordítva) Határon átnyúló egészségügyi szolgáltatás-nemzeti kapcsolattartói szerepkör (finanszírozás, betegjogok még a gyógykezelés előtt is) Felelősségi formák ismerete és a megfelelő kiválasztása, párhuzamos eljárások is lehetségesek akár valamennyi kezdeményezhető

3 Etikai felelősség Etikai eljárás megkettőződésének pontos ismerete (mikor jár el kamara és mikor Megyei Etikai Tanács) A 30/2007 EüM rendelet, Orvosi rendtartás pontos ismerete, csak ott írt szakmai-etikai vétség esetén tanácsolni az eljárást Etikai eljárás jelentősgének visszaesése, büntetések súlytalanná válása, csak akkor ajánlani a panaszosnak, ha csak ezt az enyhe felelősséget kívánja – pontos kikérdezés

4 Betegjogi képviselet és etikai felelősség Tanácsadás az eljárás lehetőségéről Beadvány megfogalmazásának segítése, folyamatos tanácsadás az eljárás során Betegjogi képviselő által kezdeményezett etikai eljárás (ekkor panaszos a képviselő, tehát fellebbezési jog és bírósághoz fordulás is megilletné) Betegjogi képviselő panaszos képviselőjeként nem járhat el ( jövőben ezen indokolt változtatni) Panaszosnak jogi képviselet ajánlása ( nem konkrét személy) esetleg nép ügyvédje hálózat

5 Fegyelmi felelősség Fegyelmi eljárás esetlegességének –munkáltató akaratától függésének pontos ismertetése Fegyelmi eljárás kvázi titkosságáról történő tájékoztatás- nincsenek panaszos jogok Fegyelmi eljárás bonyolult menetének ismertetése – végeredmény bíróságtól függése

6 Betegjogi képviselet és fegyelmi felelősség Tanácsadás az eljárás lehetőségéről Beadvány megfogalmazásának segítése, folyamatos tanácsadás az eljárás során, ha van adat Betegjogi képviselő is kezdeményezheti az eljárást, de a megindításról a munkáltató dönt Betegjogi képviselő panaszos képviselőjeként nem járhat el ( jövőben ezen indokolt változtatni) Panaszosnak jogi képviselet ajánlása ( nem konkrét személy) esetleg nép ügyvédje hálózat Panaszos jogainak hiányában sem önálló kezdeményezés sem eseteleges képviselet esetén nincs lehetőség indítványra, észrevételre, bírósághoz fordulásra ( ez csak a Közalkalmazotti törvény módosítása esetén változhat)

7 Szabálysértési felelősség Szabálysértési felelősség két –működési engedély nélküli vagy attól eltérő szolgáltatás - esetének pontos ismertetése (ritka eljárások) Szabálysértési eljárás több lépcsőjének ismertetése Gyenge büntetési rendszer, visszatartó erő minimális szerepének bemutatása Széleskörű sértetti jogok bemutatása

8 Betegjogi képviselet és szabálysértési felelősség Tanácsadás az eljárás lehetőségéről Beadvány megfogalmazásának segítése, folyamatos tanácsadás az eljárás során, ha van adat Betegjogi képviselő is kezdeményezheti az eljárást, de a megindításról az ÁNTSZ dönt Betegjogi képviselő nem panaszos képviselője ( jövőben indokolt változtatni csak ÁNTSZ előtt nem a bíróságon) Panaszosnak jogi képviselet ajánlása ( nem konkrét személy) esetleg nép ügyvédje hálózat Széleskörű sértetti jogok gyakorlása kezdeményezőként, vagy a jövőben képviselőként-részletek a szabálysértési törvényben (iratmegismerés, indítványozás, bizonyítás, bíróság előtti kifogás, tárgyalás tartásának kérelme)

9 Működési felelősség A szakfelügyelő főorvos előtti vizsgálat szakmai alapjának ismertetése Többlépcsős szankció rendszer bemutatása (főorvos indítványoz a vizsgálat alapján- ÁNTSZ dönt a további működésről) Szakfelügyelő főorvosi vélemény, mint szakmai vélemény jelentősége a konkrét eljárásban és annak máshol történő felhasználásáról tájékoztatás Főorvosi vélemény és OSZMK vélemény közötti különbség bemutatása BEGYKA-OSZMK megállapodás ismerete

10 Betegjogi képviselet és működési felelősség Tanácsadás az eljárás lehetőségéről Beadvány megfogalmazásának segítése, folyamatos tanácsadás az eljárás során, ha van adat Betegjogi képviselő is kezdeményezheti az eljárást, de a megindításról az ÁNTSZ dönt Betegjogi képviselő nem panaszos képviselője ( jövőben indokolt változtatni csak ÁNTSZ előtt nem a bíróságon) Panaszosnak jogi képviselet ajánlása ( nem konkrét személy) esetleg nép ügyvédje hálózat Széleskörű ügyfél jogok gyakorlása kezdeményezőként, vagy a jövőben képviselőként-részletek a közigazgatási eljárásról szóló törvényben (iratmegismerés, indítványozás, bizonyítás, határozat bíróságon történő megtámadása) Eljárás megindítása előtt gyógykezelési iratok beszerzése valamennyi kezelőhelytől- szakfőorvosi vélemény bekérése OSZMK-tól (ez jelenleg vitás lehetőség)

11 Működtetési felelősség Csak a finanszírozott szolgáltatókra történő szűkítése az eljárásnak- Felügyelet Annak ismertetése, hogy a szankcióként kiszabott bírság nem a panaszosé A közigazgatási törvényből fakadó részletes ügyféljogok ismertetése –fellebbezés hiányának, bírósági eljárásnak, bíróság megváltoztatási jogának bemutatása Eljárás során készülő szakértői vélemény eljárást befolyásoló szerepének, illetve más eljárásban történő felhasználásának bemutatása Vizsgálati és terápiás eljárási rendek (szakmai protokollok ) ismerete és ismertetése

12 Betegjogi képviselet és működtetési felelősség Tanácsadás az eljárás lehetőségéről Beadvány megfogalmazásának segítése, folyamatos tanácsadás az eljárás során, ha van adat Betegjogi képviselő is kezdeményezheti az eljárást, de a megindításról a Felügyelet dönt Betegjogi képviselő nem panaszos képviselője ( jövőben indokolt változtatni csak Felügyelet előtt nem a bíróságon) Panaszosnak jogi képviselet ajánlása ( nem konkrét személy) esetleg nép ügyvédje hálózat Széleskörű ügyfél jogok gyakorlása kezdeményezőként, vagy a jövőben képviselőként-részletek a közigazgatási eljárásról szóló törvényben (iratmegismerés, indítványozás, észrevétel, bizonyítás, határozat bíróságon történő megtámadása) Eljárás megindítása előtt gyógykezelési iratok beszerzése valamennyi kezelőhelytől- szakértői vélemény bekérése eljárás befejezése után

13 Finanszírozási felelősség Csak a finanszírozott szolgáltatókra történő szűkítése az eljárásnak- Finanszírozók (jelenleg REP-ek) előtti eljárás: a szolgáltatás megfelel-e a szakmai és finanszírozási protokolloknak, tehát minőséget vizsgál. Annak ismertetése, hogy a panaszos érdekkörébe tartozó szankció nincs Ügyféljogok nincsenek csak a kezdeményezés de az is korlátozott, mert a finanszírozó dönti el, hogy indít –e eljárást ( eljárások inkább hivatalból –nem panaszra) Vizsgálati és terápiás eljárási rendek mellett finanszírozási protokollok ismerete és ismertetése

14 Betegjogi képviselet és finanszírozási felelősség Tanácsadás az eljárás lehetőségéről Beadvány megfogalmazásának segítése, folyamatos tanácsadás az eljárás során, ha van adat Betegjogi képviselő is kezdeményezheti az eljárást, de a megindításról a REP dönt Betegjogi képviselő nem panaszos képviselője ( jövőben indokolt változtatni csak Finanszírozó előtt) Panaszosnak jogi képviselet ajánlása ( nem konkrét személy) esetleg nép ügyvédje hálózat Ügyfél jogok bővítéséért küzdelem a jelenlegi helyzet helyett. Lehetőség: iratmegismerés esetleg észrevételek a jövőben akár kezdeményezőként, akár majd képviseleti lehetőségként

15 Fogyasztóvédelmi felelősség Fogyasztói szerződés, fogyasztói jogviszony alanyairól, tényéről és tartalmáról tájékoztatás Nem elsődleges, de érdemi szerep ismertetése Kétféle eljárás (érdekvédelem, békéltető testület) bemutatása Békéltető testület előtti eljárás előnyeinek –nyilvános ajánlás, szakmai kérdésben döntés – hátrányainak – nem szakértők döntenek – ismertetése Eljárások bíróság előtti folytatása

16 Betegjogi képviselet és fogyasztóvédelmi felelősség Tanácsadás az eljárás lehetőségéről Beadvány megfogalmazásának segítése, folyamatos tanácsadás az eljárás során, ha van adat Betegjogi képviselő is kezdeményezheti az eljárást, de a megindításról az érdekvédelmi hatóság, békéltető testület dönt Betegjogi képviselő nem panaszos képviselője ( jövőben indokolt változtatni csak nem bíróság előtti eljárásokban ) Panaszosnak jogi képviselet ajánlása ( nem konkrét személy) esetleg nép ügyvédje hálózat Kezelési dokumentáció beszerzése eljárás megindítása előtt Széleskörű ügyféljogok akár kezdeményezőként, akár a jövőben képviselőként a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvényben Jövő útja a békéltető testület, ahol eldöntik a fogysztó és egészségügyi szolgáltató jogvitáját, ami persze a bíróságon vitatható tovább

17 Büntetőjogi felelősség Orvos büntetőjogi felelőssége sajátosságainak részletes ismerete Korlátozott sértetti jogok bemutatása (nincs fellebbezés stb.) Eljárás több lépcsős(nyomozás, ügyészség, bíróság) ismertetése Ritka marasztalások és akkor sem eredményért csak veszélyeztetésért Foglalkozástól eltiltás ritka eredmény Csak ahol a „bosszú” motívum az elsődleges

18 Betegjogi képviselet és büntetőjogi felelősség Tanácsadás az eljárás lehetőségéről Feljelentés megfogalmazásának segítése, folyamatos tanácsadás az eljárás során, ha van adat Betegjogi képviselő is lehetne feljelentő, de a megindításról a nyomozóhatóság dönt Betegjogi képviselő nem sértett és nem sértetti képviselő, ez utóbbi jogi feladat, tehát ez nem változhat, Panaszosnak jogi képviselet ajánlása ( nem konkrét személy) esetleg nép ügyvédje hálózat, vagy polgári képviselettel együtt ingyenes sértetti képviselet (ennek részleteit a kártérítésnél) Eljárás megindítása előtt gyógykezelési iratok beszerzése valamennyi kezelőhelytől- szakértői vélemény bekérése eljárás befejezése után, szakértői vélemény beszerzése a feljelentés megalapozásához Betegjogi képviselő, mint tanú a saját eljárásáról

19 Polgári jogi felelősség Az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelőssége sajátosságainak pontos ismerete Kártérítési összegszerűségi gyakorlat ismerete Precedens értékű bírói gyakorlati típus ügyek ismerete Peren kívüli eljárások:betegjogi képviselő vizsgálata utáni panasz, egyezségi ajánlat (felelősségbiztosító bevonásával), közvetítő tanács előtti eljárás ismerete és megfelelő feltételek esetén történő ajánlása

20 Betegjogi képviselet és polgári jogi felelősség Tanácsadás az eljárás lehetőségéről Kereset megfogalmazásának segítése, folyamatos tanácsadás az eljárás során, ha van adat Betegjogi képviselő nem lehet felperes és nem lehet felperesi képviselő (ez utóbbi jogi feladat a bíróság előtt) Nevesített jogi képviselők ajánlása a jövőben a megfelelő szakmaiság érdekében (ez segítség) pl. jogvédők honlapján feltüntetéssel az alábbi feltételek esetén ( legyen minőségi mutató, hogy a betegjogi képviselők ajánlják a jogi képviselőt)- feltételek nem teljesülése esetén törlik a jogi képviselőt, aminek ténye negatív reklám: Legalább 200 peres eljárásban történő képviselet egészségügyi szolgáltató ellen kártérítés iránt Előzetes munkadíj nem kerül felszámításra csak százalékos részesedés, mértéke szabad megállapodás tárgya Jogi képviselő átvállalja pervesztés esetén a költségeket, eljárás során a szakértői költséget Károsult igényli ingyenesen (csak a százalékos munkadíjért) ellátja a sértetti képviseletet is Eljárás megindítása előtt gyógykezelési iratok beszerzése valamennyi kezelőhelytől- szakértői vélemény beszerzése a feljelentés megalapozásához Betegjogi képviselő, mint tanú a saját eljárásáról

21 Határon átnyúló felelősség Nem magyarországi betegjogok ismerete és magyar betegek részére tájékoztatás Magyar betegjogokról tájékoztatás külföldi betegeknek Nemzeti kapcsolattartó szerep a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatás miatti irányelvvel összhangban Betegjogok és finanszírozás itthon és más eu. Államban Kijelölt betegjogi képviselőkön, kiszervezetteken keresztül esetleg minden betegjogi képviselőn keresztül ellátott feladat

22 Betegjogi jövőkép Betegjogi képviselő nem beteg jogi képviselő Betegjogi képviselet egyre inkább jogi képviseleti feladatokból áll, ha a felelősséget érinti Betegjogi képviselők fokozott jogi képzése, illetve beteg jogi képviselőkkel együttműködése a felelősséget érintő eljárásokban Cél a felelősen felügyelt felelősség egységes rendszere (a felelősséget vizsgáló valamennyi résztvevő azonos megközelítése) Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Felelősen felügyelt felelősség avagy betegjogi képviselők mozgástere a jelenben és a jövőben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések