Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eleve elrendelés vagy szabad akarat? Forgatókönyv az életem ?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eleve elrendelés vagy szabad akarat? Forgatókönyv az életem ?"— Előadás másolata:

1 Eleve elrendelés vagy szabad akarat? Forgatókönyv az életem ?

2 Keresztyén teológia régi kérdése
Szent Ágoston (Augusztinus) Kálvin János

3 Mi is az az eleve elrendelés?
Isten a világ megteremtése (létrehozása) előtt meghatározta, hogy ki üdvözül (ki az aki a mennyországba kerül), és ki az aki elkárhozik (pokolba kerül) Választottak elrendelése, elvetettek eleve ismerése - Ágoston Mind a választottak, mind az elvetettek ismerése – kettős predesztináció (Kálvin)

4 Az eleve elrendelés alapelvei
Az emberi természet teljes romlottsága Feltétel nélküli kiválasztás – az embernek semmi köze hozzá Ellenállhatatlan kegyelem Elrendeltek örök biztonsága

5 Eleve elrendelés problémái
„Decretum horribile” – szörnyű végzés Istenkép problémája Üdvösség bizonyosságának problémája Szabad akarat problémája (!) Fatalizmus problémája Bűn problémája Imádság problémája Szeretet problémája

6 Biblia tanít az eleve elrendelésről!
Igék a kiválasztásra, elhívásra Márk 13,20, Csel 9,15, 13,17, 15,7, Róm 9,11, 11,5.28, 1Kor 1,27.28, Ef 1,4, 1Thess 1,4, 2Pét 1,10, Jak 2,5, Róm. 8,29, 1Kor 2.7, Ef , Csel 13,48, Ef 2,10., 2Tessz 1,11, Róm 8,28, 9,11, Ef 1,11, 3,11, 2Tim 1,9, Róm. 8,29, 11,2, 1Pét 1,2,Mát 11,25, Luk 12,32, Ef 1,5.9.11, 2Tim 1,9.10, És 10,15, Jer 18, Máté 20,15.Máté 24,31, Luk 18,7, Csel 13,48, Róm 8,33, Ef 1,4, Tit 1,1, 2Tim 2,10, 1Pét 1,1, 2,9, Luk 10,20, Zsid 12,23, Filippi 4,3, Jel 3,5, 13,8, 20,12, 21,27, 22,19., Ef 1, , 2Thess 2,13, Csel 13,48, Róm 8,29, Ján 17,24, Dán 12,1, Máté 24,24. 25,34, Róm 8,29.30, 1Pét 1,2–4.

7 1Pt. 1,1-2 Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitinia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre…

8 Biblia tanít az emberi szabad akaratról, cselekvésről!
És 5,3, Jer 51,9, Ezék 18,23.32, 33,11, Máté 23,37, Ján 3,16, Róm 11,32 s főleg 1Tim 2,4 és 2Pét 3,9, Mát 3,45, Csel 14,17, 17,27, Róm 1,19, Jak 1,17, Máté 23,27, Luk 19,41.42, 24,47, Ján 3,16, Csel 17,30, 1Thess 5,9, 1Tim 2, 4.

9 Jn. 3,16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

10 Hogy lehet az ellentmondást feloldani?
Lehetséges válaszok: Sehogy, belső ellentmondás van a Bibliában Valamelyik oldalt megpróbáljuk „megmagyarázni”, hogy azt nem úgy kell érteni Kettő egymás mellett létezik (dualaizmus)

11 Létezhet a kettő egymás mellett?
Tisztában kell lennünk emberi értelmünk korlátoltságával – fény dualitása Isteni nézőpont és emberi nézőpont Amikor a két nézőpont összeolvad: "Azt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek"

12 Tágítsuk ki a kérdést Miért olyanok az életkörülményeink, amilyenek?
Forgatókönyv szerint zajlik az életünk? Befolyásolhatóak –e a jövő eseményei Milyen a kívánatos magatartás? Törődök az életemmel Beletörődök abba, ami van

13 Ki vagy mi határozza meg az életkörülményeinket?
Véletlen, szerencse materialista világnézet Ok – okozati összefüggések Sors, végzet – forgatókönyv elmélet Biblia tanítása Isten akarata Személyes döntéseink Szellemvilág hatása

14 Sorsunk alakításáról Biblikus lehetőségek
Fatalista szemlélet: törődj bele! Tanmese a medvéről Biblikus lehetőségek Megtérés Jónás és Ninive esete Manassé király megtérése 2Krón. 33,12-1: Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét, az URat, és igen megalázta magát ősei Istene előtt. És miután imádkozott hozzá, megkönyörült rajta, meghallgatta könyörgését, és visszavitte országába, Jeruzsálembe. Így tudta meg Manassé, hogy az ÚR az Isten.

15 Sorsunk alakításáról Imádság, könyörgés
Tisztátalan Szellemvilágnak való ellenállás Jakab apostol intelme: Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Jak. 4,7 Szellemi harc Isten kijelentett akarata szerinti életmód Egy esettanulmány: Pál és a tövis

16 Akkor, hát mi a helyzet az eleve elrendeléssel?
Kettős predesztináció nem létezik! (1Tim. 2,4: aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.) Létezik eleve elrendelés: Elrendelte, hogy az emberiségnek legyen lehetősége visszatérni hozzá Elrendelte, hogy Fiának meg kell halnia Kiválasztásának alapja az előre tudása lehet

17 Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. A kiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; a kiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?


Letölteni ppt "Eleve elrendelés vagy szabad akarat? Forgatókönyv az életem ?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések