Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Weszely Orsolya Bertalan Tamás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Weszely Orsolya Bertalan Tamás"— Előadás másolata:

1 Weszely Orsolya Bertalan Tamás
Tananyagfejlesztés Weszely Orsolya Bertalan Tamás

2 Tananyag struktúra kialakítása 3. Tanulási stílus kérdőív értékelése
1. Ráhangolás 2. Tananyag struktúra kialakítása 3. Tanulási stílus kérdőív értékelése Szünet 10:30 – 10:45 4. Tananyagelemek 5. Szerzői jogi kérdések Ebédszünet 12:15 – 13:20 6. Szakanyagok keresése 6.1 Keresési technikák, keresők, adattárak, linktárak 6.2 Saját keresés – linkek kezelése, források rögzítése, anyagok mentése Szünet 14:50 – 16:20 7. Prezentáció készítés A prezentációkészítés módszertana Prezentációkészítés a gyakorlatban

3 A tananyag tartalmi szerkezetének kialakítása
Rendezze sorrendbe témaköreit!

4 Témakör – téma - altéma Milyen hosszú lesz a tananyag?
Tanulási idő Témakörök, témák száma Hogyan kezdjük ötleteinket (témákat, témaköröket) sorba rendezni?

5 Lehetséges módszerek Követelmények elemzése Átfogó cél meghatározása
Célok kibontása – részcélok csoportosítása Célokhoz képzési követelmények rendelése A követelmények teljesítéséhez szükséges kompetenciák és munkaformák meghatározása Témakörök, témák alábontása Ábrázolás – Gondolattérkép Fa struktúra

6 Milyen szempontok alapján alakítsuk ki a sorrendet
Legyen az a sorrend, ahogy ezt valaha tanultuk? A téma hagyományos logikája a helyes ? Ahogy azt elsőre gondolja? Ahogy az írásbeli szerkezet megkívánja? Nem biztos, hogy a tanulók ezt hatékonynak találnák? A „kezdők” számára ez problémát jelenthet. Ez lehet, hogy nem eléggé logikus. Nem kell abban a sorrendben írni, ahogy a témát elő fogja adni.

7 Fontos! A sorrend, ami a leglogikusabbnak tűnik a tananyagíró és más szakemberek számára, nem biztos, hogy a tanulók számára is az!

8 A sorrend meghatározása
A kapcsolat jellege Jellemzői Egymástól független témák A témák nem következnek egymásból, a feldolgozás sorrendje tetszőleges. Időrendi sorrend Témák sorrendjét az határozza meg, ahogy azok megtörténtek, általában megtörténnek. Koncentrikus témafeldolgozás Belülről kifelé haladva az éppen feldolgozott téma magába foglalja az összes korábbit.

9 A sorrend meghatározása
A kapcsolat jellege Jellemzői Ok - okozati sorrend Az első októl haladunk az utolsó okozatig. Szerkezeti sorba rendezés A sorrend meghatározása a működési logikából következik. Problémaközpontú sorba rendezés A végső sorrend egy központi probléma feldolgozása után alakul ki. Spirális sorrend Visszatérünk a korábbi témákra, egyre jobban elmélyülve azokban. Hátrafelé kapcsolódó sorrend Láncszerűen az utolsóval kezdjük és visszafelé haladunk.

10 Gyakorlat – Akik nem pályáztak
Határozzák meg a tananyagban feldolgozandó témákat, témaköröket. Becsüljék meg a feldolgozáshoz szükséges időt (kontakt, önálló tanulás) Gondolják végig a témák sorrendjét (Milyen logikai kapcsolatok vannak a témák között?)

11 Gyakorlat – Akik pályáztak
Gondolják végig, hogy van-e lehetőség a témák csoportosítására Indokolt-e a témák sorrendjének megváltoztatása Vannak-e olyan témák, amelyeket belevennének a tananyagba Egy témához határozzák meg a résztémákat (Post it; csomagolópapir)

12 Kérdések, visszacsatolás
Hány szintje lesz a tananyagnak: fejezet (témakör), téma, altéma. A tematikus tagolás követi a képzés szervezési egységeket? A jegyzet tagolása, sorrendisége azonos a munkafüzet tagolásával, sorrendiségével?

13

14 Tanulási stílus kérdőív
Leginkább segíti Leginkább gátolja A tananyag saját személyes tapasztalatokhoz kapcsolódik. A tananyagot csak egy módon, vagy egy példán keresztül magyarázzák el. A tananyag valóságos folyamatokhoz kapcsolódik. A tananyagot egy szigorúan meghatározott módszerrel tanítják. Humorosan, komikus ismertetés. A tananyag bonyolult. Ha a tananyag egyszerű. Egyéb szakkönyvből tanulás. A tananyaggal kapcsolatos előismeretek. Tankönyvből tanulás. tananyag tartalmi sajátosságai, elrendezése tanítási-tanulási módszerek

15 Kutatás eredménye „… a hatékony tanulás akkor biztosított a legjobban, ha nyugodt körülmények között, önállóan tevékenykedve, strukturált feldolgozásban, előismeretekre és tapasztalatokra építve, gyakorlathoz közeli módon, egyszerű tananyagot, különböző módszerek kombinációjával tanulnak …” „Az igazi pedagógiai/didaktikai feladat a jól felépített és strukturált tananyag megalkotása. „ Forrás: Tanulási szokások és módszerek a szakképzésben

16 Sablon kialakítását befolyásoló tényezők
Hagyományos, nyomtatható forma Nem lesznek utómunkálatok (szerkesztő, nyelvi lektor, stb.) Word sajátosságai (verziók, sablonok) Ikonok kiválasztása Egységes struktúra, forma

17 Tanulói jegyzet tananyagelemei
Ismeretátadó szöveg Célmeghatározás Fontos: Tanulási tipp Példa Fogalom Kép/ábra Külső link

18 Példák a tanulói jegyzet gyűjteményeire
Fogalomtár Jogszabálygyűjtemény Szöveggyűjtemény Esettanulmányok gyűjteménye Ajánlott irodalom Szakirodalom jegyzék Szószedet

19 Ismeretközlő szöveg Formai jellemzői: tömörség érthetőség
strukturáltság (felsorolás, kiemelés, tagolás - közelség) Felsorolás-szerkesztés lehetőségei: listajel (hagyományos felsorolás jel) szám ( ) betű (kicsi vagy nagy: a), b), c),) többszintű felsorolás További választható szövegelemek: idézetek, hivatkozások Táblázatok alkalmazása

20 Ismeretközlő szöveg Címsor rövid Informatív ne legyen utolsó sor
Bekezdés új gondolat (behúzás, sorkihagyás) első és utolsó sor ne tagolódjon külön oldalakra Kiemelések módjával (típus, mennyiség) következetesen színes háttér kerülendő Lábjegyzet forráshivatkozások magyarázatok, megjegyzések f2

21 Munkafüzet Feladattípusok Teszt jellegű feladatok Esszé feladatok
Házi dolgozat jellegű feladatok Képes feladatok Táblázatos feladatok Gyakorlatok Számonkérő feladatok Hol? Megoldókulcs Tagolás Szintje (fejezet, téma, altéma) Számozása (szinteknél újraszámozva, folyamatos számozás)

22 Tanári segédlet Általános módszertani bevezető Cél
Megvalósítás lépései (célok mentén rövid áttekintés a fő fókuszpontokról) Tanmenet típusú áttekintőtábla Módszertani ajánlás Szervezési egységek Leírás Feldolgozás menete Ajánlott módszerek, munkaformák

23 Tanmenet jellegű áttekintés
Tematikai egység megnevezése Módszerek, munkaformák, tevékenységek megnevezése, tömör jellemzése Az ismerethordozók, tananyagok segédeszközök, taneszközök, egyéb tárgyi eszközök megnevezése, jellemzése munkaformánként Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként (ahol erre szükség van) Módja Szempontjai Elmélet és gyakorlat óraszáma

24 Módszertani útmutató Szervezési egységenként Cél Követelmény Időkeret
Célcsoport Ajánlott megelőző és követő tananyag Kapcsolódás a tananyagcsomagon kívül és belül

25 Tevékenységek leírása
Sablon Cél Követelmény Felhasználandó anyagok Időkeret Munkaforma Részletes instrukciók Tanári megjegyzés Differenciálás Visszajelzés/értékelés

26 Weszely Orsolya Bertalan Tamás
Köszönjük a figyelmet! Weszely Orsolya Bertalan Tamás


Letölteni ppt "Weszely Orsolya Bertalan Tamás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések