Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VIII. 2-án még nem lehet könyvelni semmit, de ettől az időponttól már

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VIII. 2-án még nem lehet könyvelni semmit, de ettől az időponttól már"— Előadás másolata:

1 VIII. 2-án még nem lehet könyvelni semmit, de ettől az időponttól már
6. Összefoglaló feladat kidolgozása (594. oldal) ©Lukács VIII. 2-án még nem lehet könyvelni semmit, de ettől az időponttól már létezik az előtársaság. 2. VIII. 10. Alapítói befizetések jegyzett tőkére: T 2 db számla K 4(3).Jegyzett, de … 3.Devizabetét (200 ePeták * 15,1 Ft/Peták) 3.Elszámolási betét 3a) VIII.20. Az ügyvédi iroda számlájának elszámolása: T 2 db számla K 4.Szállítók 1.Alapítás aktivált értéke 4.Előzetes áfa 3b) Lekötött tart. képzés T 4.Eredménytartalék - K 4.Lekötött tartalék 4. IX. 5. Marketing stratégia átadása készpénz ellenében T 3. Pénztár K 2 db számla ,2 - 9. Belf.ért.nettó árbev 4. Fizetendő áfa ,2 5. Nincs könyvelés

2 6a) Cégbírósági bejegyzéskor a jegyzett tőke elszámolása
IX. 25. 6a) Cégbírósági bejegyzéskor a jegyzett tőke elszámolása T 4(3).Jegyzett, de … K 4.Jegyzett tőke ©Lukács 6b) Az alapítás aktivált értékének 35 napi értékcsökkenése 300 eFt * 0,2/360 nap * 35 nap = 5,83 eFt T 5.Értékcsökkenési leírás K 1.Alapítás tsz. értékcsökk. 5,83 6c) Lekötött tartalék feloldás T 4.Lekötött tartalék K 4.Eredménytartalék ,83 IX. 25-én a devizaárfolyamok nem változtak, ezért a Deviza betétet nem kell átértékelni. Az előtársaság költség és eredmény számláinak zárása. 6d) Költségszámlák zárása T 8.Értékcsökk. leírás ráfordítása - K 5.Ktgnemek záró techn. szla ,83 6e) Előtársasági időszak társasági adója: 400,17 * 0,16 = 64 (406-5,83=400,17) T 8. Társasági adó ráfordítás K 4. Társasági adó kötelezettség 6f) Ráfordítás számlák zárása 64+5,83=69,83 T 4.Mérleg szer. eredm. elsz.szla - K 8.Ráfordítások záró techn.szla ,83 6g) bevétel számlák zárása T 9. Bevételek záró tech. számla - K 4. Mérleg szerinti eredmény elsz. 406 6h) MSZE átvezetése T 4. Mérleg szer. Eredm. elsz.szla - K 4. MSZE (406-69,83=336,17) ,17

3 ©Lukács Ezután összeállítjuk az előtársaság beszámolóját. (Mérlegét, eredménykimutatását és kiegészítő mellékletét.) Az előtársaság mérlege, 20X1. szeptember 25-én ezer Ft

4 A nyitás tételes könyvelésétől most eltekintünk.
©Lukács IX. 26-án a társaságban meg kell nyitni a könyveket. A cégjegyzékbe való bejegyzés napjával létrejött társaság eszközeinek és forrásainak nyitó adatai az előtársaság eszközeinek és forrásainak záró adataival kell, hogy megegyezzenek. A nyitás tételes könyvelésétől most eltekintünk.

5 ©Lukács 0. Nyitás utáni rendező tétel az előtársaság mérleg szerinti eredményének átvezetése. T 4.Mérleg szerinti eredmény - K 4.Eredménytartalék ,17 7. X. 1. Bérleti díj számla érkezett. T 2 db számla K 4.Belföldi szállítók 5.Igénybe vett szolgáltatások költségei 4.Előzetesen felszámított ÁFA 8a) Számítógép beszerzés T 2 db számla K 4. Belföldi szállítók 1.Beruházások 4.Előzetesen felszámított áfa 8b) Üzembe helyezés T 1. Egyéb berendezések … K 1. Beruházások 9. X. 16. Külföldi alapító átterhelései. (60 ePeták * 15,3 Ft/Peták = 918 eFt,) 9a) T 5.Igénybe vett szolg. ktg-ei - K 4.Külföldi szállítók (RLK kapcs. váll..) 918 9b) T 4.Előzetesen ÁFA K 4.Fizetendő ÁFA ,6

6 ©Lukács XII. 7. 10a) Belföldi szállítók kiegyenlítése: T 4.Belföldi szállítók - K 3.Elszámolási betét 10b) Külföldi szállítók kiegyenlítése Deviza betétről: 60 ePeták * 15,1 Ft/Peták = 906 eFt T 4.Külföldi szállítók (RLK kapcs. v.) - K 3.Devizabetét 10c) Árfolyam differencia 60 ePeták * (15,1 – 15,3) = 12 eFt. T 4.Külföldi szállítók (RLK kapcs. v.) - K. 9. Pü-i műv. egyéb bev 11. Külföldi vevőnek kiszámlázás 100 ePeták * 15,5 = 1 550 eFt T. 3. Külföldi vevő K. 9.Exporti értékesítés nettó árbev. 1 550 (Külföldi részére belföldön végzett szolgáltatás áfa mentes, mert az igénybevevő telephelye számít.)

7 ©Lukács XII. 31-én év végi értékelések, elhatárolások, átsorolások elszámolása. Z/a) Alapítás aktivált értékének tárgyévi értékcsökkenése és écs leírása: eFt * 0,2/360 nap * 95 nap = 15,83 eFt T 5.Értékcsökkenési leírás - K 1.Alapítás tsz. értékcsökk ,83 Z/b Lekötött tartalék feloldás T 4.Lekötött tartalék K 4.Eredménytartalék ,83 Z/c) Bérleti díj elhatárolása: eFt/6 hó * 3 hó = 900 eFt T 3.Költségek aktív időbeli elhat. - K 5.Igénybe vett szolg.ktg-e Év végi devizás értékelés: Devizabetét: (200 ePeták – 60 ePeták) * (16 – 15,1) = 126 eFt Külföldi vevő: 100 ePeták * ( ,5) = 50 eFt Összevont árfolyam-különbözet: 176 eFt (nyereség) Z/d Devizabetét átértékelés T 3.Devizabetét K 9.Pü. műv. egyéb bevétele Z/e Külföldi vevő átértékelés T 3. Külföldi vevők K. 9.Pü.műv. egyéb bevétele

8 ©Lukács Z/f Számítógép értékcsökkenése 300 / 3 év / 12 hó * 3 hó = 25 eFt T. 5. Értékcsökkenési leírás K. 1 Egyéb ber. tsz.ért. csökk Z/g A költség számlák zárása. T 2 db számla K 5.Ktgnemek záró techn. szla , Igénybe vett szolg. értéke ( ) Értékcsökk. leírás ráford. (15,83+25) ,83 Bevételek: = Adóalap: ,83 = - 120, – 37,5 = - 133,33 (Tehát Tao. nincs.) 300*0,5:12*3 hó = 37,5 Z/h Ráfordítások zárása T 4.MSZE elsz.szla K 8.Ráfordít. záró techn.szla ,83 Z/i Bevételek zárása T 9.Bevételek záró tech. szla. - K 4.MSZE elsz.szla Z/j MSZE átvezetése T 4. MSZE K 4.MSZE elsz. szla ,83

9 A társaság Saját tőke mérlegrészlete 20X1. december 31-én.
©Lukács A társaság Saját tőke mérlegrészlete 20X1. december 31-én. Eredménytartalék: - 294, ,17 +15,83 = 58

10 Nyitás utáni rendező tételek.
©Lukács Mérleg szerinti eredmény átvezetése T 4.Eredménytartalék - K 4.Mérleg szerinti eredmény 120,83 Eredménytartalék egyenlege átvezetés után: ,83 = - 62,83 eFt Bérleti díj elhatárolás feloldása. T 5.Igénybe vett szolg. ktg-e K 3.Költségek aktív id. elh 12. IV. 9. Újabb befizetés a jegyzett tőkére. T 2 db számla K 4(3).Jegyzett, de … 3.Devizabetét (200 ePeták * 17 Ft/Peták) 3.Elszámolási betét VI. 4-én jegyzett tőkére befizetés új tag belépésével 130 ePeták * 17 Ft/Peták = eFt T 3.Devizabetét - K 4(3).Jegyzett, de …  210

11 14. VIII. 8-ai dátummal a tőkeemelés bejegyzése:
T 4.Jegyzett, de … K 4.Jegyzett tőke T 4.Jegyzett, de … K 4.Tőketartalék ©Lukács 15. Eredménytartalék feltöltés tőketartalékból T. 4. Tőketartalék K 4. Eredménytartalék ,83 IX. 11-én döntés a jegyzett tőke 15%-os leszállításáról: még nem könyvelünk semmit. X. 11. Tőkeleszállítás cégbírósági bejegyzése: 10 000 eFt * 0,15 = 1 500 eFt T 4.Jegyzett tőke K 4.Eredménytartalék X. 16-án üzletrész visszavásárlás. Névérték: 2 000* (1-0,15) * 0,1 = 170 T 3.Saját üzletrészek K 3.Elszámolási betét T 4.Eredménytartalék K 4.Lekötött tartalék 19. X. 19-én visszavásárolt üzletrész bevonását még nem könyveljük. 20. XII. 20. üzletrész bevonás cégbírósági bejegyzése. T 4.Jegyzett tőke K 9.Rendkívüli bevételek T 8.Rendkívüli ráfordítás K 3.Saját üzletrészek T 4.Lekötött tartalék K 4.Eredménytartalék

12 T 5.Értékcsökkenési leírás - K 1.Alapítás értékcsökk. 60
©Lukács 21. XII. 31-én jegyzett tőkére túlfizetés elszámolása rendkívüli bevételként ( ) T 4.Jegyzett, de … - K 9.Rendkívüli bevételek Alapítás aktivált értékének tárgyévi értékcsökkenése és értékcsökkenési leírása: 300 eFt * 0,2 = 60 eFt T 5.Értékcsökkenési leírás K 1.Alapítás értékcsökk Lekötött tartalék feloldása: T 4.Lekötött tartalék K 4.Eredménytartalék Számítógép écs: T. 5. Értékcsökk. leírás K. 1. Egyéb ber. écs Devizabetét év végi értékelése: (140 ePeták*16 Ft/Peták+200 ePeták*17 Ft/Peták+130 ePeták*17 Ft/Peták)/470 ePeták = 16,7 Ft/Peták 470 ePeták * (19 – 16,7) = eFt T 3.Devizabetét K 9.Pü. műv. egyéb bevét Külföldi vevő év végi értékelése: 100 ePeták (19-16) = 300 eFt T 3. Külföldi vevők K. 9.Pü.műv. egyéb bevét

13 Eredménytartalék egyenlege: 58-120,83+ 62,83+1500-200+200+60 = 1 560
Társasági adó elszámolása: eFt * 0,16 = eFt. Adózott eredmény 54 000 – = eFt. T 8. Társasági adóráfordítás - K 4.Társasági adó kötelezettség ©Lukács Eredménytartalék egyenlege: ,83+ 62, = 1 560 Osztalékfizetési lehetőség: eFt eFt = 47 560 eFt. Osztalékfizetési korlát a saját tőke, jegyzett tőke viszonylatában nincs. Eredménytartalék igénybevétel T. 4. Eredménytartalék - K. 4. MSZE elsz Osztalékfizetési kötelezettség elszámolása T 4.MSZE elsz. szla - K 4.Röv. lej. köt. kapcs.váll  560

14 A társaság saját tőke mérlegrészlete 20X2. XII. 31-én (ezer Ft)
©Lukács A társaság saját tőke mérlegrészlete 20X2. XII. 31-én (ezer Ft)


Letölteni ppt "VIII. 2-án még nem lehet könyvelni semmit, de ettől az időponttól már"

Hasonló előadás


Google Hirdetések