Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JEGYZŐI ÉRTEKEZLET Törvényességi Felügyeleti Főosztály Dr. Takács Zsófia 2013. október 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JEGYZŐI ÉRTEKEZLET Törvényességi Felügyeleti Főosztály Dr. Takács Zsófia 2013. október 17."— Előadás másolata:

1 JEGYZŐI ÉRTEKEZLET Törvényességi Felügyeleti Főosztály Dr. Takács Zsófia 2013. október 17.

2 Tájékoztató jogszabályi változásokról

3 2013. évi CXIII. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról A törvénymódosítás alapján 2013. június 28-ától közigazgatási gyakorlatnak kell tekinteni a jegyzői, aljegyzői kinevezéshez szükséges legalább kétévi közigazgatási gyakorlat vonatkozásában – a jogi előadói vagy más jogi munkakörben megszerzett joggyakorlat kivételével – a jogi szakvizsga megtételéhez szükséges joggyakorlati időt is.

4 A Magyar Közlöny 2013/114. (VII. 3.) számában jelent meg az Alkotmánybíróság 18/2013. (VII. 3.) AB határozata alaptörvény- ellenesen működő képviselő-testület feloszlatásával összefüggő elvi vélemény nyilvánításáról. Az Alkotmánybíróság elvi véleményként megállapítja, hogy az Alaptörvény 33. cikk (1) bekezdése alapján alaptörvény-ellenes, ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete tartósan nem működik és működőképességének helyreállítása nem várható.

5 KÚRIA ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAINAK ALKALMAZÁSÁRÓL: -A Magyar Közlöny 2013/91. (VI. 7.) számában jelent A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5.012/2013/4. számú határozata ; -A Magyar Közlöny 2013/164. (X. 4.) számában jelent meg a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5015/2013/6. számú határozata ; -A Magyar Közlöny 2013/107. (VI. 26.) számában jelent meg A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5016/2013/4. számú határozata.

6 Életvitelszerűen közterületen való tartózkodás szabályozása Szabs. tv. a XXIII/A. kiegészítésével a helyi önkormányzat rendeletében kijelölheti a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében a közterület meghatározott azon részeit, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül.

7 Aktuális feladatok

8 A Magyar Közlöny 2013/152. (IX. 19.) számában jelent meg a 2013. évi CXXXVIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról, amelynek következtében változnak a tárgykörben alkotott önkormányzati rendelet tartalmi elemei. A törvénymódosítás tartalmazza a szociális temetés 2014. január 1-től hatályba lépő szabályait.

9 A Magyar Közlöny 2013/91. (VI. 7.) számában jelent meg az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény. 1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Szociális rászorultság esetén a jogosult számára) ba) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, bb) ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYT állapít meg. A települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-éig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.

10 Költségvetési koncepció elkészítése Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § szerint a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő- testületnek.

11 Az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatás elkészítése Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. (2013. október 31.)

12 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak felülvizsgálata A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10. § (1) bekezdés szerint az ellátásért felelős önkormányzat a közszolgáltatási díjakat évente felülvizsgálja, és amennyiben szükséges, a következő évben alkalmazandó díjakat november 30-ig rendeletben meghatározza.

13 Belső ellenőrzési terv elkészítése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

14 Államháztartáson kívüli források Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésére tekintettel a helyi önkormányzat képviselő- testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.

15 Hivatásetikai alapelvek meghatározása A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 231. § (1) bekezdése szerint a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait a képviselő-testület állapítja meg.

16 Közmeghallgatás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 54. § szerint a képviselő- testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. (2013. december 31.)

17 Közterületek elnevezése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdése szerint a közterület elnevezésének rendjét a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg, továbbá a 143. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás szerint a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.

18 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "JEGYZŐI ÉRTEKEZLET Törvényességi Felügyeleti Főosztály Dr. Takács Zsófia 2013. október 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések