Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vasúti ágazatot érintő aktuális szabályozási feladatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vasúti ágazatot érintő aktuális szabályozási feladatok"— Előadás másolata:

1 A vasúti ágazatot érintő aktuális szabályozási feladatok
közösségi tagságunkból eredő jogharmonizációs feladatok a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény 88. §-ának felhatalmazásain alapuló szabályozási kötelezettség

2 Közösségi tagságunkból eredő jogharmonizációs feladatok I
1.) A III. vasúti csomag átültetése Részei: Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (közszolgáltatási rendelet) Az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről (utasjogi rendelet) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/58/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról (személyszállítási irányelv) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/59/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről (mozdonyvezetői irányelv)

3 Közösségi tagságunkból eredő jogharmonizációs feladatok II
Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (közszolgáltatási rendelet) Feladatok: A Vtv. vonatkozó rendelkezéseinek e rendelettel történő összhangba hozatala (hatályával kapcsolatos, illetőleg a végrehajtását szolgáló szabályok beépítése) a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről szóló 50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet felülvizsgálata (a közszolgáltatás számviteli elkülönítésére vonatkozó rendelkezések harmonizálása a Közszolgáltatási Irányelv mellékletének 5. pontjával) hatálybalépés december 3.

4 Közösségi tagságunkból eredő jogharmonizációs feladatok III
Az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (utasjogi rendelet) Feladatok: a Vtv. vonatkozó rendelkezéseinek e rendelettel történő összhangba hozatala (hatályával kapcsolatos rendelkezések, az utasjogi hatáskör és a szankciók beépítése) a Magyar Vasúti Hivatalról szóló 275/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendeletet módosítása (a Rendeletben meghatározott felelősségre vonatkozó kárfedezeti képesség biztosítása) hatálybalépés december 3.

5 Közösségi tagságunkból eredő jogharmonizációs feladatok IV.
Az Európai Parlament és a Tanács 2007/58/EK irányelve (személyszállítási irányelv) Feladatok: az irányelv rendelkezéseinek Vtv.- be történő átültetése a vasúti személyszállítási szerződésekről szóló 10/1997. (I. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése, a Vtv. 88. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a vasúti személyszállítás követelményeiről, és a személyszállítási szerződésre vonatkozó részletes szabályokról szóló Korm. rendelet megalkotása a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet módosítása (a keret-megállapodás szabályainak módosításra a Személyszállítási Irányelvben foglaltakra tekintettel) átültetési határidő június 4.

6 Közösségi tagságunkból eredő jogharmonizációs feladatok V.
Az Európai Parlament és a Tanács 2007/59/EK irányelve (mozdonyvezetői irányelv) Feladatok: az irányelv rendelkezéseinek Vtv.-be történő átültetése a Vtv. 88. § (2) bekezdésének 12.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes vasúti munkaköröket betöltő szakemberek képzésének és vizsgáztatásának a szabályairól szóló GKM rendelet megalkotása, a vasúti járművezetők képzéséről, hatósági vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 32/2003. (V. 20.) GKM rendelet hatályon kívül helyezése a Vtv. 88. § (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a jogszabályban meghatározott vasúti munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat feltételeiről szóló Korm. rendelet megalkotása, a vasúti dolgozók munkaköri alkalmasságának orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 14/1985. (XI. 30.) KM rendelet helyett alkalmazandó

7 Közösségi tagságunkból eredő jogharmonizációs feladatok VI.
2.) Az Európai Vasúti Közösség (CER) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között január 27-én létrejött, a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók alkalmazási feltételeinek egyes szempontjairól szóló megállapodás végrehajtásáról szóló 2005/47/EK tanácsi irányelv átültetése Feladatok: az Irányelv rendelkezéseinek Vtv.-be történő átültetése átültetési határidő július 27.

8 Közösségi tagságunkból eredő jogharmonizációs feladatok VII.
3.) A 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt nemzeti járműnyilvántartás közös előírásairól szóló, a Bizottság 2007/756/EK határozatának (2007. november 9) átültetése Feladatok: A Vtv. 88. § (2) bekezdésének 8.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a vasúti járművek üzembe helyezése engedélyezésének és időszakos vizsgálatának előírásairól szóló GKM rendelet megalkotása, a a vasúti járművek üzembe helyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról szóló 28/2003. (V. 8.) GKM rendelet hatályon kívül helyezése

9 Közösségi tagságunkból eredő jogharmonizációs feladatok VIII.
4.) Az átjárhatósági műszaki előírások nemzeti jogba történő átültetése Kihirdetett ÁME-k: A Bizottság 62/2006/EK rendelete (2005. december 23.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról A Bizottság 2006/66/EK határozata (2005. december 23.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer járművek – zaj alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról A Bizottság 2006/679/EK határozata (2006. március 28.) a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan A Bizottság 2006/860/EK határozata ( november 7. ) a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló, március 28-i 2006/679/EK határozat A. mellékletének módosításáról

10 Közösségi tagságunkból eredő jogharmonizációs feladatok IX.
Kihirdetett ÁME-k: A Bizottság 2006/861/EK határozata (2006. július 28.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer járművek – teherkocsik alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról A Bizottság 2006/920/EK határozata (2006. augusztus 11.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer forgalmi szolgálati és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról A Bizottság 2008/163/EK határozata (2007. december 20.) a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerben a „vasúti alagutak biztonságával” kapcsolatban elfogadott kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól A Bizottság 2008/164/EK határozata (2007. december 21.) a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerben a mozgáskorlátozott személyekkel kapcsolatos kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól A Bizottság 2008/217/EK határozata (2007. december 20.) a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra-alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági előírásokról.

11 Közösségi tagságunkból eredő jogharmonizációs feladatok X.
Kihirdetett ÁME-k: A Bizottság 2008/231/EK határozata (2008. február 1.) a 96/48/EK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a május 30-i 2002/734/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről A Bizottság 2008/232/EK határozata (2008. február 21.) a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer járművek alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról Feladatok: a Vtv. 88. § (2) bekezdésének új felhatalmazással történő kiegészítése, melynek alapján a vasúti közlekedésre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokat a miniszter rendeletben állapítja meg. a felhatalmazás alapján a kihirdetett ÁME-k egy rendelet keretében, annak mellékleteiként kerülnek kihirdetésre

12 A vasúti törvény felhatalmazásain alapuló szabályozási feladatok
1.) A Vtv. 88. § (1) bekezdésének: d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a vasúti árutovábbítás követelményeiről, és az árufuvarozási szerződésre vonatkozó részletes szabályokról szóló Korm. rendelet megalkotása g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a jogszabályban meghatározott vasúti munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló Korm. rendelet megalkotása

13 A vasúti törvény felhatalmazásain alapuló szabályozási feladatok
2.) A Vtv. 88. § (2) bekezdésének: 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a vasúti járművek üzembe helyezése engedélyezésének és időszakos vizsgálatának előírásairól szóló GKM rendelet megalkotása 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a vasúti építmények engedélyezése, üzembe helyezése és üzemeltetése ellenőrzésének előírásairól szóló GKM rendelet megalkotása 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes vasúti munkaköröket betöltő szakemberek képzésének és vizsgáztatásának a szabályairól szóló GKM rendelet megalkotása 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a vasúti forgalom lebonyolítására vonatkozó szabályokról szóló GKM rendelet megalkotása 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 24. a vasúti közlekedés biztonságára vonatkozó részletes szabályokról szóló GKM rendelet megalkotása

14 Köszönöm a figyelmüket.
Dr. Vincze Árpád főtanácsos Gazdasági és Közlekedési Minisztérium


Letölteni ppt "A vasúti ágazatot érintő aktuális szabályozási feladatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések