Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vasúti járművek engedélyezése és a jármű-regiszter

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vasúti járművek engedélyezése és a jármű-regiszter"— Előadás másolata:

1 A vasúti járművek engedélyezése és a jármű-regiszter
MVME 2007. November

2 Környezeti hatások A vasúti járművek engedélyezésének korábbi gyakorlata nem volt EU konform; UIC szerepe megváltozott az EU-ban; RIV hivatalosan megszűnt; A COTIF hatályba lépett; EU irányelvek kiadása; Teherkocsi TSI alkalmazása január 31-től hatályos.

3 A téma aktualitása Megváltozott gazdasági körülmények:
Vasúti piac liberalizációja; Kisvállalatok megalakultak; Meg kell különböztetni a tulajdonost és az üzemeltetőt; Műszaki követelmények egységesítése TSI-k; 2005. évi CLXXXIII. tv.; Jogszabály csomag

4 A vasúti közlekedés műszaki és biztonsági hatósága a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Vtv. 10. § (1) bek. b) vasúti jármű belföldi üzembehelyezéséhez, c) vasúti járművekre szerelt, vasútüzemi célt szolgáló kazánok, nyomástartó edények üzemben tartásához, átalakításához, d) vasúti járművek közlekedésbiztonsági berendezéseinek (futómű, fék, kocsiszekrény, vonatbefolyásoló berendezés) javítását végző személyek és szervezetek tevékenységéhez, e) a vasúti járművek időszakos vizsgálatát végző vizsgahelyek működéséhez. Vtv. 80. § (4) bek. e) vasúti járművek és vasúti járműre szerelt vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények hatósági jelzésének kiadása, f) vasúti járművek, valamint a vasúti pályák nyilvántartásának külön jogszabályban meghatározottak szerinti vezetése.

5 Az új nemzetközi szabályok
2001/16/ EK /49/EK; Wag. TSI, TAF TSI; COTIF + AVV;

6 A vasúti járművek üzemeltetésére vonatkozó előírások
Műszaki követelmények: Vasúti járművek üzemeltetése 28/2003.(V.8.) GKM rendelet; Nem közúti járművekbe épített belsőégésű motorok szennyezőanyag kibocsájtásáról 75/2005. (IX.29.) GKM rendelet; Kazánok és nyomástartó edények engedélyezése 11/1984. (VI.27.) KM rendelet; Hagyományos vasúti rendszerek átjárhatósága 36/2006. (VI.21.) GKM rendelet; Üzemeltetés és műszaki alkalmasság szabályai 103/2003. (XII.27.) GKM rendelet 4. számú melléklete: OVSZ I; RID kihírdetve a 45/2005. (VI.23.) GKM rendelettel. Humán erőforrás: Vasúti járművezetői engedély 32/2003. (V.20.) GKM rendelet; Veszélyes áru biztonsági tanácsadó 2/2002.(I.11.)Korm rendelet;

7 Vasúti jármű engedélyezés
28/2003. (V.8.) GKM rendelet az eljárási rendről: Elvi előzetes típusengedély (közbeszerzés műszaki dokumentációjának engedélyezése); Előzetes típusengedély (prototípus gyártás megkezdhető); Típusengedély (prototípus vizsgálatok alapján sorozatgyártás megkezdhető); Üzembehelyezési engedély (sorozat jármű üzemeltetése megkezdhető). Műszaki előírások: Hagyományos vasúti rendszerek átjárhatósságáról szóló 36/2006. (VI.21.) GKM rendelet – típusvizsgálat, jármű nyilvántartás, NoBo, stb; OVSZ I. a 103/2003. (XII.27.) GKM rendelet a nemzeti sajátosságokra vonatkozó előírások;

8 Kazánok és Tartályok engedélyezése
11/1984. (VI.27.) KM rendelet az eljárási rendről: Vasúti járműre szerelt kazánok és nyomástartó edények gyártásának engedélyezése (ennek során az első kazán, vagy nyomástartó edényre vonatkozóan hatóság ellenőrző méréseket rendelhet el); Az első alkalommal a kazánt nyomástartó edényt a gazdálkodó szervezet helyezheti üzembe sikeres kazánbiztosi vizsgálat eredményeként; Műszaki előírások: RID; Humán erőforrás: Kazánbiztosok nyilvántartása az NKH feladata.

9 Vasúti jármű üzemeltetésének feltételei
Vasútvállalati követelmények: Működési engedély; Biztonsági tanúsítvány; Humán erőforrás követelmények: Vasúti járművezető a 32/2003. (V.20.) GKM rendelet szerinti vezetői engedéllyel kell rendelkezzen; Veszélyes áru biztonsági tanácsadó a 2/2002. (I.11.) Korm. rendelet szerinti képesítéssel kell rendelkezzen; Vasúti közlekedés biztonságával összefüggésben lévő szakemberek megfelelő oktatása, képzése.

10 Felkészülés az új feladatokra
Magyar jogrend harmonizálása: Végrehajtási rendeletek harmonizálása az EU irányelveknek megfelelően; Nemzeti sajátosságok meghatározása az EU Bizottság iránymutatásai szerint (rendkívül szoros határidő, nagy feladat) Közel 30 db új vagy módosítandó jogszabály, melynek jelentős része közvetlenül, vagy közvetve érinti a vasúti jármű üzemeltetőket. Vasúti közlekedésről szóló törvény módosítása Új jogintézmény: Tulajdonos, üzemeltető, üzemben tartó fogalmának meghatározása, különös tekintettel AVV egyezmény előírásaira; Időszakos járműviszga; Járműjavítók és vizsgacentrumok hatósági engedélyezése;

11 Járműjavítók és vizsgacentrumok
Megfelelni az irányelvek és TSI-k elvárásainak: Hatósági jelenlét fokozását követeli meg. Közvetlen jelenlét: Első hatósági üzembe helyezés; Rendszeres hatósági ellenőrzés vonatoknál, és a pálya mentén. Közvetett jelenlét: Jármű javító üzemek hatósági felügyelete, engedélyezése; Időszakos járművizsga, vizsgacentrumok felállítása, hatósági engedélyezése; Javítási technológiák hatósági engedélyezése; Notified Body tevékenysége.

12 Regiszter & Követelmények
Interoperabilitási irányelv; Közhiteles adatbázis; TAF & TAPP TSI;

13 A vasúti járművek jármű regiszter kialakításának problémái
Különböző nyilvántartások: NVR; VKM regiszter; VVR; UNIDROIT regiszter; Humán erőforrás: Mi a regsizter vezetésének alapadata (pályaszám – AVV); Mi a kapcsolódási felület a különböző regiszterek között;

14 Hol tart az NKH EU pályázat: 2004 pályázat elnyerése;
2004 – 2007 küzdelem a beruházás kiírása érdekében; 2007 ősz pályázat eredményhírdetése; Ma egyeztető tárgyalás NFÜ-ben. Adatbázis: 28/2003 (V.8.) GKM rendelet szerinti adatok; Papír alapon adatok; KTI.

15 Pályázat tartalmi követelménye
· Biztosítsa irányelvekben meghatározott adatok adatbázisban történő rögzítését. · Biztosítsa az adatok elektronikus úton történő feldolgozását és a meglévő adatokkal történő, meghatározott szempontok szerinti, (pl.: tulajdonos, üzemeltető, kerékpárok tengelyterhelése) összehasonlítását. · Biztosítsa a lefolytatandó hatósági eljárásokban a dokumentumok tételes nyilvántartását. · Biztosítsa az eljárás lefolytatásához szükséges tervek és dokumentációk meglétének vagy hiányának nyilvántartási lehetőségét. · Biztosítsa ellenőrző számítások elvégzését (fékszámítás, kazánok szilárdsági számítás). · Biztosítsa a hatósági jelzések EU konform kiosztását. · Alkalmas legyen a járművek és kazánok hatósági okmányainak kinyomtatására. · Alkalmas legyen külföldön bejegyzett vasútvállalatok vasúti járművei hatósági adatainak kezelésére. · Biztosítsa a jelenlegi, vasútvállalatok működési engedélyezési eljárását támogató informatikai rendszer számára az adathozzáférési lehetőséget. · Biztosítsa a tanúsító, és bejelentett szervezetek, valamint a vasúti járművek gyártására, javítására szakosodott és az e tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel rendelkező vasúti tevékenységet folytató szervezetek nyilvántartását. · Működőképes legyen mobil környezetben (vonaton, gépkocsiban, stb.).. · Biztosítsa referencia táblázatok elkészítését · A tárolt infrastruktúra és jármű adatok alapján tegye lehetővé annak vizsgálatát, hogy a jármű mely infrastruktúrákon való közlekedésre alkalmas, illetve nem alkalmas.

16 A Regiszter informatikai rendszere

17 Mik az elképzelések?

18

19

20 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "A vasúti járművek engedélyezése és a jármű-regiszter"

Hasonló előadás


Google Hirdetések