Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Államtitkári Kabinetfőnök Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Államtitkári Kabinetfőnök Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium"— Előadás másolata:

1 Államtitkári Kabinetfőnök Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
A helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés Helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata A megyei jogú város, a főváros és kerületei, a megyei önkormányzat A helyi önkormányzatok érdekképviselete, érdekvédelme 2012. április 21. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Helyettes Államtitkár, Államtitkári Kabinetfőnök Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

2 I. Helyi népszavazás, helyi nép kezdeményezés

3 Elvi alapok és szabályozás
Helyi önkormányzáshoz való jog a választópolgárokat illeti a hatalomgyakorlás két módja képviselőtestület útján (választások, közvetlen demokrácia) közvetett demokrácia helyi népszavazás helyi népi kezdeményezés falugyűlés közmeghallgatás Közvetett demokrácia jellemzői kivételes, kiegészítő, befolyásoló nagy jelentőségű ügyek egyenrangúság Szabályozás Alaptörvény helyi önkormányzatokról szóló törvény választási eljárásról szóló törvény T/3479. számú törvényjavaslat belügyminiszteri rendeletek önkormányzati rendelet (további feltételeket, eljárásrendet szabályoz)

4 A népszavazás alapvető fajtái és tárgykörei
Jogi alap szerint kötelező (képviselő-testület kötelez a népszavazás elrendelésére) fakultatív (képviselő-testület mérlegelési jogköre az elrendelés) Kötőerő ügydöntő (az eredmény köti a képviselő-testületet) véleménynyilvánító (szabad elhatározás szerint dönt a képviselő-testület) Lehetséges tárgykörök képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügy önkormányzati rendelet megerősítése Kötelező tárgykörök település másik megyéhez történő átcsatolása községegyesítés vagy községegyesítés megszüntetése új község kialakítása lakott területrész átadása, cseréje fővárosi területszervezési kérdések társult képviselő-testület alakítás, kiválás amit az önkormányzat rendelete előírt kezdeményezés Tiltott tárgykörök költségvetés helyi adó neme, mértéke képviselő-testület feloszlatása képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdések

5 Helyi népszavazáson résztvevők köre Az érvényesség és eredményesség
Részt vehet helyi önkormányzati választáson szavazhat (aktív választójog) minden nagykorú magyar állampolgár EU tagállam nagykorú állampolgára menekültként, bevándoroltként, letelepedettként elismert nagykorú bizonyos tárgykörök esetén csak az érintett településrész választópolgárai vehetnek részt (pl. lakott területrész átadása, új község alakítás) településen lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezve Érvényes népszavazás - szavazásra jogosultak több mint fele szavazott Eredményes népszavazás szavazók több mint fele a kérdésre azonos választ ad eredménytelen népszavazás képviselő-testület dönthet ugyanabban a kérdésben 1 éven belül nem lehet népszavazást kitűzni

6 A helyi népszavazás kezdeményezése és eljárása
Polgármesternél kezdeményezheti képviselők egynegyede bizottság helyi társadalmi szervezet vezető testülete önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár (10-25%) kitűzést a képviselő-testület mérlegelheti képviselő-testület köteles kitűzni Az aláírásgyűjtő ív hitelesítése csak egy kérdés szerepelhet helyi választási iroda vezetője (jegyző) hitelesíti és határozatát közzéteszi kezdeményező tájékoztatása Az aláírásgyűjtés választópolgár írja alá, nem vonhatja vissza 1 hónap áll rendelkezésre, egyszer lehet benyújtani munkahelyen, hivatali helységekben nem lehet gyűjteni előnyt ígérni tilos Az aláírások ellenőrzése helyi választási bizottság feladata rovancs/tételes vizsgálat 45 nap

7 A népszavazás elrendelése, előkészítése és lebonyolítása
Polgármester - legközelebbi ülésen bejelenti a kezdeményezést - elutasítja a kezdeményezést (késve nyújtották be vagy kevés aláírás volt) Képviselő-testület polgármester bejelentésétől számított 30 napon belül dönt a kezdeményezésről elrendeli a népszavazást kitűzi az időpontját nem a helyi választási bizottság feladata Lebonyolítás névjegyzés készítése és közszemlére tétele választópolgárok értesítése Eredmény megállapítása helyi választási bizottság állapítja meg közzététel Jogorvoslat kifogás aláírásgyűjtő ívek hitelesítésével kapcsolatban képviselő-testület döntése ellen bíróság

8 A helyi népi kezdeményezés
Lényege - képviselő-testület tűzzön napirendre egy kérdést és tárgyalja meg Tárgya képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügy lehet Kezdeményezés önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár (5-10%) sikeres kezdeményezés képviselő-testület köteles megtárgyalni a kezdeményezést Szabályok helyi népszavazásra vonatkozó szabályok önkormányzati rendelet szabályoz Új Alaptörvény nem szerepel a helyi népi kezdeményezés intézménye több európai államban nem alkalmazzák T/3479 - szabályozza a helyi népszavazás kezdeményezésének eljárási kérdéseit szervezők köre, tárgy, kezdeményezés eljárásrendje

9 II. Helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete

10 A törvényességi felügyelet elmélete
- Európai elmélet állam egységének elve segítő felügyelet elve - Helyi Önkormányzatok Európai Chartája önkormányzatok feletti törvényességi, célszerűségi felügyelet - Nemzetközi tendenciák decentralizáció állami beavatkozás szűkül előzetes felügyelet visszaszorulóban - Nemzetközi felügyeleti eszközök szakmai segítségnyújtás, törvényességi észrevétel jóváhagyás – engedélyezés (Ausztria) önkormányzati döntés pótlása (Franciaország – prefektus) választott tisztségviselő felfüggesztése (Franciaország, Belgium) önkormányzati testület feloszlatása (Portugáliában nincs január 1-jén költségvetés) állami megbízott beállítása (adósságrendezés)

11 A magyar törvényességi ellenőrzési rendszer
- liberális szabályozás, kevés állami eszköz a beavatkozásra gyenge eszközrendszer utólagos ellenőrzési jogkör Jogosítványok: Információkérés, szakmai segítségnyújtás Törvényességi felhívás Alkotmánybírósági, bírósági eljárás kezdeményezése Állami számvevőszéki vizsgálat kezdeményezése Közbeszerzési Döntőbizottságnál eljárás kezdeményezése Polgármester ellen fegyelmi eljárás kezdeményezése Képviselő-testület összehívása Tisztségviselő felelősségének kezdeményezése

12 A törvényességi ellenőrzés problematikája
a jegyzőkönyvet nem küldték időben (átlagosan 34. napos késedelem) az eljárásban nem voltak határidők (pl. törvényességi felhívás teljesítése) a törvénysértő döntés hatályos maradt (a határozat felfüggesztését lehetett kérni) ÁSZ ütemtervébe nem fért bele az ellenőrzés mulasztásos törvénysértéseket nem lehetett kezelni

13 A törvényességi felügyelet kialakítása
Alaptörvény törvényességi felügyelet a Kormányhivatal útján ( ) rendelet haladéktalan megküldése jogalkotási kötelezettség elmulasztása képviselő-testület feloszlatása sarkalatos törvény Alapkérdés: előzetes vagy utólagos felügyelet? utólagos felügyelet előzetes felügyelet előzetes felügyelet jóváhagyással

14 A törvényességi felügyelet rendszere
Célja képviselő-testület, bizottság, részönkormányzat, polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző működése jogszerűségének biztosítása Vizsgálja szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásának jogszerűségét; döntéseinek (rendelet, határozat) jogszerűségét; törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését. Nem terjed ki: amelyek alapján munkaügyi vitának vagy közszolgálati jogviszonyból származó vitának vagy jogszabályban meghatározott bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye, amelyet a képviselő-testület mérlegelési jogkörében hozott, a mérlegelési jogkörben hozott döntések esetében a kormányhivatal kizárólag a döntéshozatali eljárás jogszerűségét vizsgálhatja. Eljárás rendeletet haladéktalanul, jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi mérlegelési jogkör elsődleges a törvényességi felhívás, legalább 30 napos határidővel

15 A törvényességi felügyelet eszközei
A kormányhivatal: törvényességi felhívással élhet; kezdeményezheti a képviselő-testület összehívását, valamint a Törvényben meghatározott esetben összehívja a képviselő-testület ülését; kezdeményezheti a Kormánynál, hogy indítványozza az Alkotmánybíróságnál az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát; kezdeményezheti a törvényszéknél az önkormányzat határozatának felülvizsgálatát; kezdeményezheti a határozathozatali, feladat ellátási kötelezettségét nem teljesítő helyi önkormányzattal szemben bírósági eljárás megindítását, a határozathozatal pótlásának elrendelését; javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatását; kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását; pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester tisztségének megszüntetése iránt; fegyelmi eljárást kezdeményezhet a helyi önkormányzat polgármestere ellen és a polgármesternél a jegyző ellen; kezdeményezheti a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását az Állami Számvevőszéknél; szakmai segítséget nyújt a helyi önkormányzatnak a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben; törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi önkormányzatra az e törvényben meghatározott esetekben.

16 Egyes eszközök jellemzői I.
1.) A törvényességi felhívás Elsődleges eszköz Írásban, 30 napos határidő 2.) Információkérés köteles eleget tenni javaslat lehet működésre, szervezetre, döntéshozatalra 3.) Testület összehívása törvényességi kérdések tárgyalása indokolt közvetlen összehívási jog 4.) Önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése - KIM Kormány Alkotmánybíróság 5.) Önkormányzati rendelet jogszabályba ütközése - Kormányhivatal Kúria 6.) Jogalkotási kötelezettség /törvényen alapuló/ elmulasztása - Kormányhivatal Kúria

17 Egyes eszközök jellemzői II.
7.) Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség pótlása Kúria rendeli el kormánymegbízott alkotja a rendeletet nem módosítható 8.) Határozat felülvizsgálat törvényszék határozat végrehajtásának felfüggesztése 9.) Feladat-ellátási kötelezettség elmulasztása törvényszék feladat ellátására kötelezhet új Pp. szabály 10.) Felügyeleti bírság esetei: ha a jegyző a kormányhivatal felhívása ellenére a megadott határidőn belül nem tesz eleget a jegyzőkönyv megküldési kötelezettségének; ha a polgármester, a jegyző határidőben nem tesz eleget a kormányhivatal információkérésre irányuló megkeresésének; ha a törvényszék megállapítja, hogy a helyi önkormányzat jogalkotási, határozathozatali, feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének nem tett eleget és a bíróság által tűzött határidő eredménytelenül eltelt; ha a kormányhivatal kezdeményezése alapján a képviselő-testület nem folytatja le határidőben a polgármester, valamint a polgármester a jegyző ellen a fegyelmi eljárást.

18 III. A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata

19 Elvi alapvetés Helyi önkormányzatok az állami szervek rendszerében
helyi önkormányzat a végrehajtó hatalom része (gyenge autonómia) helyi önkormányzat önálló hatalmi ág elméleti álláspontok autonómia hangsúlyos gyenge felügyelet ellenőrzés Helyi önkormányzatok a közigazgatás rendszerében államigazgatási szervek államigazgatás autonóm, államigazgatási szervek rendvédelmi szervek Osztott közigazgatás államigazgatás egységes közigazgatás szervezetben önkormányzati közigazgatás helyi önkormányzatok önkormányzati igazgatás jogalkotás jogalkalmazás finanszírozás törvényességi felügyelet Kapcsolódási pontok

20 Irányítás – felügyelet – ellenőrzés /a hierarchikus közigazgatás alapfogalmai/
meghatározó befolyás, alá- és fölérendeltséget feltételez szervezeten kívüli viszony helyi önkormányzat esetén államigazgatási hatáskör tekintetében - ellenőrzés és valamilyen jogi eszköz alkalmazása /például szankció/ Felügyelet civil szervek, autonóm szervek felett hierarchikus viszonyban - jogi kategória tevékenység hatósági felügyelete információszerzés javaslattétel helyi önkormányzatok esetén Ellenőrzés Kormányhivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Állami Számvevőszék

21 Országgyűlés 1, Felhatalmazás rendelet alkotására
törvényben nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok törvényi felhatalmazás alapján 2, Helyi önkormányzatok jogállásának szabályozása feladat és hatáskör kötelező feladatok kötelező szervei gazdálkodás szabályai 3, Helyi önkormányzati képviselők jogállása megválasztásának szabályai 4, Államigazgatási feladat- és hatáskör megállapítása polgármester részére kivételes törvény vagy törvény alapján kormányrendelet 5, Alaptörvény ellenesen működő képviselő-testület feloszlatása kormány indítványozza Alkotmánybíróság véleményez 6, Döntés állam területi tagozódásáról megyék: összevonása, szétválasztása, elnevezés, székhely fővárosi kerületek kialakítása

22 A köztársasági elnök 1, Dönt a városi cím adományozásáról, város elnevezéséről 2, Dönt község alapításáról, egyesítésről, elnevezéséről 3, Köztársasági biztos kinevezése január 1-től kormánymegbízott - képviselő-testület feloszlatása esetén polgármester hatásköreit ellátja képviselő-testület átruházható hatáskörében dönt halaszthatatlan esetben 4, Helyi önkormányzati képviselő-választások kitűzése

23 A kormány 1, Államigazgatási hatáskört állapít meg polgármester, jegyző, ügyintéző részére 2, Törvényességi felügyelet biztosítása kormányhivatal útján 3, Önkormányzati rendelet Alkotmánybírósági felülvizsgálatának indítványozása kezdeményezheti a rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatát önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközik – Kormányhivatal KIM kormány indítványoz 4, Indítványozza alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatását - Kormányhivatal KIM Alkotmánybíróság véleménye Kormány indítványoz Országgyűlés dönt 5, Államigazgatási feladatok irányítása végrehajtási feltételekről gondoskodik 6, Dönt államigazgatási szerv és önkormányzat közötti vitában - ha nincs más eljárás 7, Konzultáció országos önkormányzati érdekszövetséggel /ÖNEF/ 8, Előzetes hozzájárulás kölcsönfelvételhez, kötelezettségvállaláshoz

24 Miniszterek 1, Belügyminiszter
helyi önkormányzatot érintő jogszabályok tervezetének előkészítésében közreműködik közreműködik kormányzati hozzájárulás megállapításáról /kötelezettségvállalás, kölcsönfelvétel/ koordinálja a fejlesztési pályázatokat önkormányzati adatok gyűjtésében, rendszerezésében közreműködik Magyar Államkincstár helyszíni vizsgálatát rendelheti el közös önkormányzati hivatal létrehozásának jóváhagyása /nemzetiségi kedvezmény/ 2, Közigazgatási és igazságügyi miniszter törvényességi felügyelet irányítása kormánynál kezdeményezi a képviselő-testület feloszlatását előkészíti a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési döntéseket /pl. várossá nyilvánítás/ 3, Miniszterek államigazgatási feladatok szakmai irányítása fenntartott intézmények működésének szabályozása, ellenőrzése pénzügyi támogatás nyújtása költségvetési törvény alapján

25 A fővárosi, megyei kormányhivatal /törvényességi felügyelet eszközeinek alkalmazása/
1, Törvényességi felhívás jogszabálysértés esetén 30 napos határidő köteles az érintett megvizsgálni és írásban válaszolni 2, Kezdeményezi önkormányzati rendelet bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértő rendelet Kúria 3, Jogalkotási kötelezettség elmulasztása esetén megállapítást kezdeményez rendelet megalkotása 4, Kezdeményezi Alaptörvény ellenes rendelet Alkotmánybírósági felülvizsgálatát 5, Információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet köteles eleget tenni felügyeleti bírságot szabhat ki 6, Javaslattétel önkormányzat működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására érintett köteles megtárgyalni, dönteni 7, Képviselő-testület összehívása kezdeményezi a polgármesternél összehívja ha nem tesz eleget a polgármester

26 8, Önkormányzati határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése
törvényszéknél határozat felfüggeszthető nem hoz határozatot feladatot nem lát el 9, Helyi önkormányzat mulasztása Kormányhivatal kezdeményezi a mulasztás megállapítását és kötelezést (törvényszék) mulasztást kormányhivatal pótolhatja az önkormányzat költségére 10, Törvényességi felügyeleti bírság jegyzőkönyv megküldését elmulasztja információkérésnek nem tesz eleget mulasztást nem pótolja fegyelmi eljárást nem folytatják le időben

27 Ügyészség és Bíróság 1. Ügyészi felhívás 2. Bíróság
- ügyész ellenőrzi a közigazgatási hatóságok egyedi döntést intézkedés törvényességét 1 éven belül a felügyeleti szervhez fordul végrehajtás felfüggesztése ha a felhívás eredménytelen bírósághoz fordul 2. Bíróság önkormányzati határozatot felülvizsgálja (Polgári perrendtartás) önkormányzati határozatot kormányhivatal indítványára felülvizsgálja (végrehajtást felfüggeszthet) önkormányzati rendelet felülvizsgálata jogszabályba ütközés esetén (megsemmisít) kormányhivatal kezdeményezi Kúria jogalkotási kötelezettség elmulasztását megállapítja, elrendeli a képviselő-testület általi rendeletalkotást

28 Az Alkotmánybíróság 1, Rendelet felülvizsgálata
egyedi normakontroll (bírói kezdeményezés) alkotmányjogi panasz alapján (Alaptörvény-ellenes jogszabályt alkalmaztak) utólagos normakontroll (kormány, képviselők negyede, alapvető jogok biztosa) Alaptörvénnyel való összhang vizsgálata 2, Elvi véleménynyilvánítás képviselő-testület feloszlatása eljárásban 3, Döntés hatásköri vita esetén megjelöli az eljárásra jogosult szervet állami szervek egymás közti önkormányzati és állami szervek közti hatásköri vitát dönt el

29 A megyei jogú város A főváros és kerületei A megyei önkormányzat

30 A megyei jogú város Települési önkormányzat. Megyei jogú város:
a megyeszékhely városok az OGY által az új Ötv. hatálybalépése előtt megyei jogúvá nyilvánított város. Képviselő-testülete: a közgyűlés. Sajátos jogállás: város (település) területén ellátja saját hatásköreit választópolgárai nem vesznek részt a megyei önkormányzat megválasztásában

31 Feladatok Megyei jogú várossá nyilvánítás
minden megyeszékhely törvény alapján (19 darab) Országgyűlés döntése alapján lakosnál nagyobb város (Érd, Dunaújváros, Hódmezővásárhely, Sopron) Feladatok Ellátja : a települési önkormányzatok kötelező feladatait önként vállalt feladatait saját területén a megyei önkormányzat kötelező feladatait - saját területén elláthatja a megye lakosságát (megállapodás alapján) azon közszolgáltatásokat is biztosítja, melyek saját területén túl a megye egészére vagy nagy részére kiterjednek

32 Együttműködés a megyei önkormányzattal
Megállapodás: közszolgáltatás nyújtása közös intézményfenntartás közös finanszírozás Társulás létrehozása Egyeztető bizottság létrehozása Megyei Jogú Városok Szövetsége – /MJVSZ/ - székhely: Debrecen minden OGY által megyei jogú rangra emelt város a tagja lehet huszonhárom magyar nagyváros tagja (pl. Pécs, Sopron, Miskolc, Szeged, Nyíregyháza) a szövetség célja: a megyei jogú városok önkormányzati jogainak kollektív képviselete érdekvédelme érdekérvényesítésének előmozdítása az önkormányzati működés fejlesztése a hazai és nemzetközi önkormányzati szövetségekkel való együttműködés.

33 Járásszékhely város Járások január 1. Járásszékhely város a járások székhelye lesz - 1299/2011. (IX.1.) Korm. Határozat - Járásokról szóló törvény → OGY A járás az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége A járásszékhely városi önkormányzat olyan közszolgáltatások ellátása, melyeket saját területén és vonzáskörzetében, vagy a járás egész területén: gazdaságosan, hatékonyan és megfelelően képes biztosítani. szakmai szabályok előírásainak

34 A főváros sajátos önkormányzati rendszere és szervezete
Kétszintű önkormányzat fővárosi önkormányzat: Budapestre hat kerületi önkormányzat: kerületre hat (23 kerület) alapjogok egyenlőek nincs alá- és fölérendeltség önálló települési önkormányzatok Fővárosi Önkormányzat - közgyűlés kerületi küldött tanácskozási joga közvetlen, listás választás főpolgármester főpolgármester helyettes főpolgármesteri hivatal főjegyző Kerületi önkormányzat képviselő-testület – vegyes választási rendszer polgármester alpolgármester jegyző

35 A fővárosi önkormányzat feladat- és hatáskörei
Alapvetés települési önkormányzat, települési feladatokat végez főváros egészét vagy kerületet meghaladó részét érinti főváros különleges szerepéhez kötődő feladata (rendeletet alkothat) regionális, országos feladatot is kaphat kerületnek feladatot adhat át Rendeletalkotás törvény állapítja meg az elosztást főváros egész területére kiterjed rendelet végrehajtása felhatalmazást adhat kerületi képviselő-testületnek rendeletalkotásra bevételek elosztása cél és címzett támogatási rendszert vezethet be településrendezés (általános rendezési terv) rendelettervezetek kölcsönös véleményezése Gazdálkodás önálló bevétel (támogatás) osztott bevétel (helyi adók) kizárólagos bevétel – illeték főváros, szabálysértési bírság főváros

36 A megyei önkormányzati hivatal
A megye új szerepe - Intézményeit az állam átvette január 1-től - Új feladatok: területfejlesztés, vidékfejlesztés területrendezés koordináció Megyei közgyűlés megyei önkormányzati hivatalt hoz létre Közgyűlés elnöke irányítja a hivatalt A jegyző vezeti a hivatalt

37 A közös önkormányzati hivatal
körjegyzőségek megszűnnek január napon belül közös hivatalok Önkormányzati társulás egyik formája A társult képviselő-testület költségvetés egyesítésére közös intézmény működtetésére szabad megállapodás Kötelező közös hivatal járáson belül egy település választja el lakosságszám 2000 fő alatt legalább 2000 fő vagy 7 település alkossa Létrehozása - megállapodás általános önkormányzati választás napját követő 60 napig ha nincs megállapodás: kormánymegbízott jelöli ki város kötelező székhely Megállapodás – létszám: város állapítja meg községek esetén egyező akarat

38 A közös önkormányzati hivatal 2.
biztosítani kell az igazgatás erőforrásait ügyfélfogadás: kirendeltség, ügyfélszolgálati megbízott Megállapodás Jegyző köteles biztosítani az ügyfélfogadást Jegyző köteles képviselő-testület ülésen részt venni Jegyző jogállása jegyző vezeti a közös hivatalt valamennyi településen ellátja a jegyzői feladatot kinevezés, felmentés: polgármester többségi döntése szükséges

39 V. A helyi önkormányzatok érdekképviselete, érdekvédelme

40 A helyi önkormányzati jogok védelme
Európai Charta határok védelme államigazgatási felügyelet garanciái pénzügyi önállóság jogorvoslati jog Alaptörvény alapjogok rögzítése tulajdon védelme helyi önkormányzatok alapjogai egyenlőek jogvédelem elve sarkalatos törvény Önkormányzati törvény jogegyenlőség elve szabályozási jog (rendelet) feladatot törvény állapíthat meg (forrással) törvényességi felügyelet (ellenőrzés) véleménynyilvánítás joga felterjesztési jog jogszabály véleményezés

41 Érdekképviselet, érdekvédelem elvi alapjai
Egyesülési jog elismerése Charta/Alaptörvény/Önkormányzati törvény Kiemelt jelentőség képviselő-testület át nem ruházható hatásköre minősített többségű döntései kollektív képviselet jogvédelem érdekek előmozdítása Cél jogszabály véleményezés konzultáció szakmai segítségnyújtás koordináció információ biztosítása Feladat

42 Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fóruma
1220/2010. (X. 25.) Kormányhatározat Jogállás: Kormány mellett működő javaslattevő, tanácsadó testület Feladata konzultáció stratégia költségvetés jogalkotás kérdésekről Tagjai: elnök: belügyminiszter NEFMI, NFM, VM, NGM, KIM képviselői országos önkormányzati érdekszövetségek elnökei Működés saját szervezeti és működési szabályzat évente két alkalommal ülésezik Nemzetközi szervezetek Európai Tanács Európai Unió Régiók Bizottsága

43 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Államtitkári Kabinetfőnök Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések