Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalati működési és finanszírozási kockázat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalati működési és finanszírozási kockázat"— Előadás másolata:

1 Vállalati működési és finanszírozási kockázat
Ulbert József

2 Működési kockázat fogalma
Üzemi, üzleti kockázat: a termelési és értékesítési tevékenységgel kapcsolatban jelentkező kockázat! Az árbevétel változás (növekedés) milyen hatást gyakorol az adózás előtti működés eredményességére? A hatás erőssége attól függ, hogy a működési költségeken belül milyen arányt képviselnek a fix költségek! Ulbert József

3 Finanszírozási kockázat
A vállalat finanszírozási tevékenységgel kapcsolatban felmerülő kockázati tényező. A működési eredmény változása milyen hatást gyakorol az adózás utáni eredményességre? A hatás erőssége attól függ, hogy a finanszírozás fix jellegű költségei és az adókulcs milyen mértékűek ? Ulbert József

4 Példa Két, egymástól csak a finanszírozás struktúrájában eltérő vállalat: L és U, Mérlegeik eszközstruktúrája azonos, forrásstruktúrája eltérő, Eredménykimutatásaik csak a pénzügyi műveletek ráfordításai miatt térnek el egymástól, Adókulcs ugyanaz mindkettőnél (30%). Ulbert József

5 Mérlegek L U A. Befektetett eszközök (I.+II.+III.) 6 000
L U A. Befektetett eszközök (I.+II.+III.) 6 000 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök 4 000 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen 10 000 D. Saját tőke I.-II. Jegyzett tőke 1 000 III.-VI.Tartalékok (eredm. és tőke) 5 000 9 000 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F.Kötelezettségek I. Hátrasorolt II. Hosszú lejáratú III. Rövid lejáratú G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Mérlegek Ulbert József

6 1.Eset: EBIT = 800 L U A. Üzemi eredmény (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
L U A. Üzemi eredmény (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 800 VIII.Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása 320 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) Összes árbevétel 1800 Összes költség 1320 1000 Adózás előtti eredmény 480 Adófizetési kötelezettség 144 240 Adózott eredmény 336 560 Osztalék Mérleg szerinti eredmény Adóráta 30% Hosszú lejáratú kötelezettség kamatlába 8% ROA (adózott eredményre) 3,4% 5,6% ROA (üzemi eredményre, adózás után) ROE (adózott eredményre) ROE (üzemi eredményre, adózás után) 9,3% Ulbert József

7 2.Eset: EBIT = 2000 L U A. Üzemi eredmény (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 2000 VIII.Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása 320 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) Összes árbevétel 3000 Összes költség 1320 1000 Adózás előtti eredmény 1680 Adófizetési kötelezettség 504 600 Adózott eredmény 1176 1400 Osztalék Mérleg szerinti eredmény Adóráta 30% Hosszú lejáratú kötelezettség kamatlába 8% ROA (adózott eredményre) 11,8% 14,0% ROA (üzemi eredményre, adózás után) ROE (adózott eredményre) 19,6% ROE (üzemi eredményre, adózás után) 23,3% Ulbert József

8 L U A. Üzemi eredmény (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 600 VIII.Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása 320 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) Összes árbevétel 1600 Összes költség 1320 1000 Adózás előtti eredmény 280 Adófizetési kötelezettség 84 180 Adózott eredmény 196 420 Osztalék Mérleg szerinti eredmény Adóráta 30% Hosszú lejáratú kötelezettség kamatlába 8% ROA (adózott eredményre) 2,0% 4,2% ROA (üzemi eredményre, adózás után) ROE (adózott eredményre) 3,3% ROE (üzemi eredményre, adózás után) 7,0% 3. Eset: EBIT = 600 Ulbert József

9 1. Semleges finanszírozási áttétel
EBIT = 800 U vállalatnál minden ráta megegyezik ROA = ROE (L és U vállalatnál is) ROA = ROE = adózás utáni kamatláb Ebben és csak ebben a pontban (értsd: ezen az EBIT szinten!) a finanszírozás módja nem gyakorol hatást a vállalat jövedelmezőségére Ulbert József

10 2. Kedvező finanszírozási áttétel
EBIT = 2000 U vállalatnál minden ráta megegyezik ROA mindkét vállalatnál ugyanaz ROA meghaladja a kölcsöntőke adózás utáni költségét ROE nagyobb ROA L vállalatnál, ez mutatja, hogy kedvező a finanszírozási áttétel, mert jövedelmezőséget javít Ulbert József

11 3. Kedvezőtlen finanszírozási áttétel
EBIT = 600 U vállalatnál minden ráta megegyezik ROA mindkét vállalatnál ugyanaz ROA alulmúlja a kölcsöntőke adózás utáni költségét ROE kisebb ROA az L vállalatnál, ez mutatja, hogy kedvezőtlen a finanszírozási áttétel: jövedelmezőséget ront Ulbert József

12 Következtetések: EBIT szintek
Meghatározható a semleges finanszírozási áttételhez tartozó EBIT-érték: indifferencia szint Efelett kölcsöntőke bevonás indokolt. Ez alatt ellenkezőleg. Ulbert József

13 Következtetések: ROA-ROE
U vállalatnál D=0 miatt ROE=ROA ROE nagyobb ROA, ha ROA nagyobb, az idegen tőkeköltség adózás utáni értékénél Ellenkező esetben kedvezőtlen áttétel, ami kockázatot jelent! Ulbert József

14 Áttételek Áttételi hatás → profitsokszorozás. Miért?
Fix működési költségek Fix finanszírozási költségek (kamat, elsőbbségi osztalék) Működési áttétel foka (DOL) Az árbevétel 1%-os változása ?%-os változást vált ki az EBIT-ben? Finanszírozási áttétel foka (DFL) Az EBIT 1%-os változása ?%-os változást vált ki az EPS-ben? Kombinált áttétel foka (DCL) Az árbevétel 1%-os változása ?%-os változást vált ki az EPS-ben? Ulbert József

15 Áttételi hatás DOL DCL DFL Egy részvényre jutó nyereség (EPS)
Ulbert József Oktató 15

16 Kockázati mértékek Ulbert József

17 Példa: Semleges (EBIT=800)
L U Semleges Tény Terv I. Értékesítés nettó árbevétele 10000 12000 IV.Anyagjellegű ráfordítások (Változó!) 8000 9600 V.Személyi jellegű ráfordítások (Fix!) 700 VI.Értékcsökkenési leírás (Fix!) 500 A. Üzemi eredmény (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 800 1200 IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása (Fix!) 320 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) -320 C. Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.) 480 880 Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség 144 264 240 360 Adózott eredmény 336 616 560 840 Adózott eredmény változása (%) 83,3% 50,0% EBIT változása (%) Árbevétel változása (%) 20,0% DFL 1,67 1,00 DOL 2,50 DCL 4,17 1,36 2,00 2,73 Ulbert József

18 Példa: Kedvező (EBIT = 2000)
L U Kedvező Tény Terv I. Értékesítés nettó árbevétele 10000 12000 IV.Anyagjellegű ráfordítások (Változó!) 6800 8160 V.Személyi jellegű ráfordítások (Fix!) 700 VI.Értékcsökkenési leírás (Fix!) 500 A. Üzemi eredmény (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 2000 2640 IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása (Fix!) 320 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) -320 C. Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.) 1680 2320 Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség 504 696 600 792 Adózott eredmény 1176 1624 1400 1848 Adózott eredmény változása (%) 38,1% 32,0% EBIT változása (%) Árbevétel változása (%) 20,0% DFL 1,19 1,00 DOL 1,60 DCL 1,90 1,14 1,45 1,66 Példa: Kedvező (EBIT = 2000) Ulbert József

19 Példa: Kedvezőtlen (EBIT=600)
L U Kedvezőtlen Tény Terv I. Értékesítés nettó árbevétele 10000 12000 IV.Anyagjellegű ráfordítások (Változó!) 8200 9840 V.Személyi jellegű ráfordítások (Fix!) 700 VI.Értékcsökkenési leírás (Fix!) 500 A. Üzemi eredmény (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 600 960 IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása (Fix!) 320 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) -320 C. Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.) 280 640 Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség 84 192 180 288 Adózott eredmény 196 448 420 672 Adózott eredmény változása (%) 128,6% 60,0% EBIT változása (%) Árbevétel változása (%) 20,0% DFL 2,14 1,00 DOL 3,00 DCL 6,43 1,50 2,25 3,38 Példa: Kedvezőtlen (EBIT=600) Ulbert József

20 Következtetések: U DFL mindig 1. Mivel U vállalat nem használ idegen tőkét, ezért DFL minimuma 1, a zérus finanszírozási kockázathoz tartozó érték. Hasonlóképpen belátható, hogy DOL minimuma is 1, amit akkor ér el, ha a fix működési költség zérus. U vállalat működési kockázata (DOL) a legkisebb EBIT szinten a legnagyobb. Ulbert József

21 Következtetések: L Legnagyobb EBIT szinthez tartozik a legkisebb DFL, ez a kedvező áttétel. DFL minden esetben nagyobb 1-nél. Legnagyobb EBIT szinthez tartozik a legkisebb DOL érték is. Ulbert József

22 Összehasonlítás: L versus U
DOL a finanszírozás módjától független, azaz minden esetben mindkét vállalatnál megegyezik. A működési kockázat nem függ a finanszírozás módjától. DFL L vállalatnál minden esetben magasabb, mint U vállalatnál. Az idegen tőke használata kockázatot növel. Legkisebb mértékben a kedvező áttétel esetén. Ulbert József

23 Köszönöm a figyelmet! Ulbert József

24 A témakör irodalma Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek
IV/ o. Bélyácz Iván: A vállalati pénzügyek alapjai 13. fejezet o. Ulbert József


Letölteni ppt "Vállalati működési és finanszírozási kockázat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések