Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kisgyermekkori zenei nevelés jelentősége és alapelvei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kisgyermekkori zenei nevelés jelentősége és alapelvei"— Előadás másolata:

1 „Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet...” II.  
A kisgyermekkori zenei nevelés jelentősége és alapelvei Dr. Szarka Júlia

2 VIVA LA MUSICA…! Ez lehetne az alcíme is a mai előadásnak, amit igazolt-e a múltkori film a „módszer csődjéről”?

3 Személyiségfejlesztés zenével ?!
“…az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat. Hogy egész embert mozgat, nemcsak egy-egy részét… Fejleszti a közösségi érzést Kifejleszti, csírájában minden emberben meglevő zeneérzéket, ezzel megadja a műveltség alapját, amivel eztán szebbé, gazdagabbá teszi egész életét.”

4 Akikról beszélni illik és kell!
Kodály Zoltán Forrai Katalin M. Dietrich Helga, és – szerencsére – sokan mások

5 ÓNOAP (és NAT) zenével! Nagy Balázsné Szarka Júlia: Az Óvodai Nevelés
Országos Alapprogramjának „megzenésítése” in: BTF Tudományos Közleményei XVII. Trezor Kiadó Budapest, 1999.

6 Nem csak 6-12 sor a zene! Neveléstörténeti értékeink
Kutatási hivatkozások a zenei transzfer-vizsgálatok eredményei „a magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlata" zenei értelemben a "Kodály-módszer"-ként ismert világhírű zenepedagógia

7 A zenei fejlesztés ·     egész személyiségre gyakorolt hatása, a testi – értelmi – szociális fejlődésben végzett szerepe; ·     transzferhatás, vagyis a nem csak zenei képességeink (kommunikációs, anyanyelvi, matematikai, stb.) egyidejű fejlődése, kapcsolata más tevékenységi formákkal (játék, irodalmi, vizuális, környezeti, testnevelés, stb.); ·        a speciálisan zenei képességekre gyakorolt hatása, tehetséggondozás.  

8 Keressünk összefüggéseket, avagy kapcsolat a többi tevékenységgel!
Játék Vers, mese Ének, zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek Tanulás

9 HÓP és zene! Hipp, hopp, haja hopp, merre van a ZENE, HÓP?
in.: Ének-Zene-Nevelés. ELTE-TÓFK Tudományos Közleményei XXV. Trezor Kiadó, Bp.2004.

10 A kompetencia ismét: „…adott helyzetben megfelelő
tudás, készségek és hozzáállás ötvözete”. (brüsszeli ajánlás) Kompetencia-alapú Művészet –alapú Tevékenység-alapú A kompetencia szó magyarázata! Elég riasztó, de próbáljuk ezt zeneileg végiggondolni

11 A nevelési (alap)elvekből!
A pedagógus Alapelvek ismerete A zenei képesség-fejlesztés lehetőségei Önképzés – önfejlesztés (módszertani szabadsággal csak az élhet, aki megfelelő módszertani alapokkal rendelkezik; az pedagógus azt a módszert használja, amelyikkel a legjobb eredményt érheti el a gyermek fejlesztésében) A gyermek gyermek képességeinek egyéni és életkor-specifikus alakítása "gyermeki közösségben végezhető, sokszínű tevékenység,...különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra"

12 Zenepedagógiai alapelvek!
Kodály – Forrai által teremtett hagyományokra építeni a zenei nevelést! A pedagógus mintaadását hangsúlyozni! (MODELL!)

13 A zenei nevelés irányelvei:
Legyen a zene mindenkié, mert olyan személyiségfejlesztő hatású, mely mással nem pótolható! Célunk kulturált, a zenét élvező, értő és művelő közönség nevelése! Az a bizonyos 9 hónap! A saját népzenei hagyományok: a jól megragadható kisformákból építkező, a nyelv és zene tökéletes egységét megvalósító játékdal- és népdalkincs után következhet dalanyag más népektől, művészi értékű komponált zene, valamint más kultúrák zenei anyaga!

14 A zenei elemeket aktív zenéléssel, az élő zenei gyakorlatban kell elsajátítani!
Mindenkinek van egy állandóan kéznél lévő hangszere! A zenei írás–olvasás alapvető ismerete a kulturáltság, műveltség része! A kottaolvasási készségek alapszintű kialakításában célravezető a relatív szolmizáció alkalmazása!

15 Köszönöm a figyelmet! szjul@freemail.hu


Letölteni ppt "A kisgyermekkori zenei nevelés jelentősége és alapelvei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések