Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakmai nevelés lényege, célja és feladatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakmai nevelés lényege, célja és feladatai"— Előadás másolata:

1 A szakmai nevelés lényege, célja és feladatai
A szakmai nevelés lényege, célja és feladatai. A szakmai és személyes kompetencia fejlesztése.

2 A szakmai nevelés lényege egy adott szakmára vonatkozó szakmai műveltség elsajátítása, illetve annak gyakorlásához szükséges jártasságok, készségek, képességek kialakítása. E nevelési terület céljainak megvalósítása tulajdonképpen a szakképzés és felsőoktatás körébe tartozik, így a közoktatás feladataihoz csupán ennek megalapozása tartozik. A szakmai nevelésnek három alapvető feladata különíthető el: a szakmai műveltség, a szakmai attitűd és a szakmai gyakorláshoz szükséges képességrendszer kialakítása. A szakmai műveltség egy meghatározott tudásrendszert foglal magában, amely az általános műveltségre alapozva alakul ki: Hubert szerint: „minden mesterségben az értelmi műveltség a szakmai műveltséghez szükséges alapot képezi, nem csupán a magában hordozott ismeretek, hanem inkább a vele együtt járó szellemi jegyek által.” A szakmai műveltséghez kapcsolódik a szakmai látókör kialakítása, amely a tudományos és technológiai ismeretek közötti egységet jelenti. A közoktatásban nyilvánvalóan a szakmai műveletségnek csupán a megalapozása valósul meg. Ez egyrészt az értelmi fejletség által, másrészt pedig a tudományos ismeretek elsajátítása által.

3 A szakmai képességrendszer megalapozása bizonyos általános, műszaki, szenzomotoros képességek, illetve gyakorlati készségek és jártaságok által történik. Az általános képességek (megfigyelőképesség, kreativitás, gondolkodás) nemcsak a szakmai, hanem egyéb tevékenységvégzésben is szerepet játszik. A műszaki gondolkodás a gondolkodásnak az a sajátos formája, amely az alkalmazási területek függvényében differenciálódnak. Ezen belül célszerű megkülönböztetni a technikai, műszaki képzeteket, illetve azokat a műveleteket, amelyeket bizonyos technikai feladatok megoldásában használunk fel. A kimondottan műszaki képességek olyan sajátos, komplex alkotóelemek, amelyek optimális megoldások kidolgozását feltételezik, és amelyeket később felhasznál a technikai feladatok megoldásában. A műszaki képességek kialakulásában három szintet különíthetünk el: a szenzomotoros képességek (nagyság és forma észlelés), tér- és időészlelés, illetve a technikai gondolkodás szintjét, amely más bizonyos szimbólumokat operál. A gyakorlati készségek és jártasságok az értelmi és majdani termelőmunka által egyaránt igényeltek (például: vázlat-, tervkészítés, diagram olvasásának jártassága).

4 A szakmai attitűd megalapozása a tanulók különböző szakmákkal való megismertetése és ezek iránti érdeklődés kialakítása által valósul meg. Ez egy motivációs tényező, amely kihat a gyermek jövőbeli értelmi tevékenységére, pályaválasztására, munkatevékenységére. Más szerzőknél a szakmai képzés megalapozása speciális kompetenciák által valósul meg. Mindenféle speciális kompetencia alapját az alkotóképesség és tehetség képzi. A szakmai nevelés feladatai óvodás- és kisiskoláskorban sajátosak. Óvodáskorban az első munkaelemeket azzal a céllal vezetjük be, hogy ezáltal bizonyos gyakorlati készségeket, jártasságokat, képességeket alakítsuk ki. Ebben a korban a szakmai nevelés alapvető tevékenységi formája a játék, a munkaelemek játékba való beépítése. Kisiskoláskorban a szakmai nevelés megvalósítási módozatai részben differenciálodnak, többnyire a szenzomotoros képességekre, mozgások pontosságára, összerendezettségére, az ügyességre, alapvető eszközök kezelésének készségére vonatkoznak. Ezek jelentős része kézimunka órákon valósul meg.


Letölteni ppt "A szakmai nevelés lényege, célja és feladatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések